De Hoogwelgeboren Heer Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar. Kasteel De Haar. Kasteellaan 1. 3455 RR HAARZUILENS. Datum: 9 oktober 1998. Betreft: UITNODIGING Kenmerk: JH/TvZ981009. Zeer geachte Heer Van Zuylen, Met groot leedwezen heb ik kennis genomen van de gedwongen veiling van een groot aantal van uw persoonlijke bezittingen ten behoeve van de restauratie van uw prachtige kasteel. Dit in het bijzonder gezien het feit dat onze families aan elkaar geparenteerd lijken te zijn. De familie Van Zuylen is vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig uit het Westfaalse Heyden en genoemd naar de aldaar gevestigde middeleeuwse rechtbank Tho Söllynck. Ik heb zojuist uw residentie bezocht en daar te uwer attentie een exemplaar verstrekt van mijn Letters to Diana, Princess of Wales.

Ik beveel dit werk gaarne onder uw aandacht aan. Het is een historisch werkstuk dat inmiddels onder meer berust te BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE, 10 Downing Street, Christie's Kings Street, Kings College Cambridge, Althorp House en St. Mary's Church te Warwick, alwaar ik vorig jaar heb geopteerd voor de titel Earl of Warwick teneinde op 28 september vorig jaar met My Lady in het huwelijk te kunnen treden in de Anglicaanse kapel van Paleis Het Loo te Apeldoorn. Ten gevolge van het fatale ongeluk op 31 augustus vorig jaar heeft de realisatie van dit plan een onverwachte wending genomen. Ik ben permanent rechtinstandhoudend eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, "concollega" van de Koning van Spanje, eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales - waarvan ik de directieverantwoordelijkheden in april vorig jaar aan Lady Diana Frances Spencer heb overgedragen - en oprichter/bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux. Uit laatstgenoemde stichting die - conform mijn toezeggingen aan de moeder van de Britse kroonprins - nog omgezet dient te worden in European Cervantes Foundation teneinde hierin ontwikkelingsprojecten te initiëren ten behoeve van Spaanstalige landen, wil ik mij terugtrekken op korte termijn. Ik verzoek u derhalve hiermede mij de eer te vergunnen het voorzitterschap van de Stichting Cervantes Benelux over te nemen. Wellicht kan dit een bijdrage leveren aan de dekking van de verdere exploitatielasten van uw kasteel als een joint venture met Althorp House in Northamptonshire. Aanstaande dinsdag zal ik de veiling bezoeken. Wellicht bevat uw collectie enige stukken die in mijn nieuwe beoogde residentie passen te Wassenaar. Ik ben echter nog in afwachting van de publikatie van het testament van de Prinses van Wales zoals dat in december 1996 is opgemaakt door haar advocaat Mr Anthony Julius te Londen. In dit verband stel ik het op prijs indien u Lord Christopher Balfour van Christie's mijn hartelijke groeten wilt overbrengen. Ik sta bij hem te boek onder client code 361106. Dit houdt verband met de datum 6 november 1996 waarop ik My Princess tot Queen of Hearts heb benoemd te Brussel, na een onderhoud met Jonkheer Röell, onze ambassadeur ter plaatse. Uw reactie zie ik met buitengewone belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet en hoogachting, John L. Van der Heyden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN