WOENSDAG 21 APRIL 2010

Na een bezoek aan het SPORTS PALACE - waar ik enkele bekenden mijn foto met WINNIE SORGDRAGER en HANS WIJERS heb laten zien - heb ik gisteravond om 23:49 aan Luitenant Kolonel der Artillerie ir. Rob P. Peters de volgende email doen toekomen: Subject: Re: Bevestiging Koninginnegala Wittenburg do 29 april 2010 Beste Rob, Dank voor de snelle bevestiging. De betaling ad EUR 75,- heb ik vanavond overgemaakt. Het aanmeldingsformulier vermeldt Betaling is aanmelding! Ik ga er dus vanuit dat ik de antwoordstrook niet meer dien op te sturen. Kopie van de Bevestiging van deelname heb ik vandaag ook met de post aan mijn collega Liesbeth Halbertsma meegestuurd. Ik weet echter op dit moment nog niet of zij op mijn uitnodiging zal ingaan. Het is alweer een hele tijd geleden dat wij elkaar voor het laatst hebben gesproken. Tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak om precies te zijn als vermeld op EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY. Ik zou het zeer op prijs stellen als zij mij weer eens een keer vergezelt als mijn tafelgenote en wellicht ook voor de staatsiefoto. Daarom stuur ik ook afschrift van dit bericht naar haar. Ik ben benieuwd naar de reacties. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN Buitengewoon lid Vereniging Officieren Cavalerie. Ik dien nu dus de reis en de overnachting te organiseren beste MAAGD: Aan strijdlust ontbreekt het u niet, maar geduld komt u wel eens tekort. Tel tot tien als iemand u tegen de haren in strijkt. Een romantische ervaring kan u in een totaal nieuwe wereld introduceren. Begroet goed nieuws met enthousiasme. SCHORPIOEN: Concentreer u als u veel te doen hebt en zit niet bij de pakken neer als het even tegenzit. U zult, begrijpelijk, teleurgesteld zijn als iemand anders blijkt te zijn dan u dacht. Kleine geschenken onderhouden vriendschap; grote kunnen deze in gevaar brengen. Hierbij denk ik aan het SCHAAP MET VIJF POTEN uit 1998. Hierdoor komt AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY ook weer in beeld. 10:13 Het journaal meldt dat de laatste militaire dictator van ARGENTINIË - REYNALDO BIGNONE - veroordeeld is tot 25 jaar gevangenisstraf wegens zijn misdaden tegen de menselijkheid. In dit verband waren de moeders van de Plaza de Mayo zeer ingenomen met mijn aanwezigheid op 16 APRIL 2009. Inzake de opbouw van de BANK CERVANTES meldde het journaal: "Werknemers van ABN-AMRO en FORTIS hebben weinig vertrouwen in topman GERRIT ZALM. Het personeel geeft ZALM en zijn team, die de fusie tussen de twee banken begeleidt, als rapportcijfer een 4,4. 1500 werknemers vulden een vragenlijst van de vakbonden in. Volgens de deelnemers weet ZALM niet wat er op de werkvloer leeft. Het verhaal op zijn weblog is volgens sommigen tenenkrommend. De opmerkingen van het personeel worden niet serieus genomen. De deelnemers en de bonden vragen zich af of de overheidssteun van 30 miljard bij ZALM en zijn team wel in goede handen is. Over de collega's en directe chefs zijn de werknemers wel tevreden." Vanaf de oprichting van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in 1992 heeft GERRIT ZALM van mij de volgende brieven ontvangen: 19 NOVEMBER 1996 VORDERING (1), 22 NOVEMBER 1996 NIEUW BEDRIJF, 22 NOVEMBER 1996 NÓG EEN NIEUW BEDRIJF, 27 NOVEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE, 28 NOVEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (1), 30 DECEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (2), 30 DECEMBER 1996 SPECIFICATIE, 27 JANUARI 1997 BETALING OP REKENING 66834465 VAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK TE FOLKESTONE, 27 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 FEBRUARI 2001 PAARSE WENSEN en 22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Zijn voorganger bij ABN-AMRO - de heer JAN KALFF - ontving van mij 2 MAART 1996 ONTWIKKELING INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO, 26 JULI 1996 TRUC VAN DE EEUW, 26 JULI 1996 BESTUURSWISSELING, 12 NOVEMBER 1996 UITBREIDING ZUID-AMERIKA, 24 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR, 3 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK, 5 JUNI 1998 STEUNBETUIGING en 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING. Die ADRESWIJZIGING heb ik toen ook gestuurd aan HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, MR JOHN HOLDEN VAN COMPANIES HOUSE IN CARDIFF, DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR IN DOVER, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, DE VOORMALIGE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DE HEER JACQUES VAN DER ENT VAN AQEURO HOLDING NV TE WILP, LADY SARAH MAC CORQUODALE, HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES, DE HEER RIK FELDERHOF, DE ZAKENVROUW VAN HET JAAR 1996, THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM en THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR. Het is belangrijk dat GERRIT de HOOFDLIJNEN niet uit het oog verliest. 13:20 Na bezoek aan DR. DOFFERHOFF heb ik een hotelkamer gereserveerd bij VAN DER VALK in WASSENAAR van donderdag 29 april 14:00 tot vrijdag 30 april 12:00.

20 APRIL 2010 KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR