Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Telefoon 024-3781959. De Minister van Financiën. Voor deze Drs R.P. Florisson. Directeur Centrale Directie Voorlichting. Postbus 20201. 2500 EE 's-GRAVENHAGE. Datum: 27 februari 1997. Betreft: Faxbericht. Kenmerk: ICB/FIN970227. Geachte heer Florisson, Aangezien ik u niet per fax kon bereiken aangaande uw brief V97/129 van 25 februari jongstleden ontvangt u bijgaand mijn reactie. In het vertrouwen uw departement niet in gebreke te hoeven te stellen verblijven wij. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlagen: Faxberichten 27 februari 1997 van 19.35 en 20.00 uur.

1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN