De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201. 2500 EE 's-GRAVENHAGE. Datum: 21 februari 2001. Betreft: PAARSE WENSEN Kenmerk: JH/FIN20010221. Nijmegen, woensdag 21 februari 2001. Geachte Heer Zalm, Ik bevestig in dank de goede ontvangst van de brief van uw directeur Voorlichting J.J.C. Sprenger d.d. 29 januari 2001, waarvan aangehecht afschrift.

Mede met referte aan het artikel Zalm: Ruimte voor paarse wensen - in de Telegraaf van vandaag - doe ik u hiermede het verzoek toekomen aan de daadwerkelijke wensen van Paars tegemoet te komen alvorens ik wederom noodgedwongen naar Spanje vertrek.

Deze groepsfoto is alweer enigszins verouderd, maar geeft toch aan hoezeer wij vanaf 1992 hebben gepoogd het beleid van Paars gestalte te geven en tot een succes te maken waarvan thans de gehele Nederlandse samenleving haar vruchten kan plukken. Daarom vestig ik U hiermede tevens de aandacht op het schrijven dat op de U toegezonden CD's is opgenomen. De aan U gerichte brief luidt alvolgt: "Bijgaand ontvangt u mijn CD Acht jaar Paars en Oranje.

NIJMEGEN 13 JUNI 1977

Dezer dagen trof ik in mijn verzameling de foto's aan van de dag waarop ik mijn eerste graads lesbevoegdheid Spaans in Nijmegen in ontvangst mocht nemen na zeven intensieve jaren studeren naast mijn verantwoordelijkheid als onderwijzer en vader van mijn - toenmalige - huisgezin. Slechts door een honderdurige werkweek heb ik mijn boterham kunnen verdienen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vanaf het jaar 2005, in het kader van de ontwikkeling van Mercosur, de toekomstige Latijns-Amerikaanse vrijhandelszone, behoefte aan een groot aantal gespecialiseerde hispanisten teneinde de economische groei in een hogere versnelling te brengen. Mijn beleidsplan voorziet daartoe in de nu al opdoemende behoefte. Het moment is thans aangebroken dat tot hervatting van de onderhandelingen met uw Spaanse collega Rodrigo Rato kan worden overgegaan. De waarde van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bedraagt om en nabij de Hfl. 40 miljard (vast te stellen door KPMG). De Spaanse overheid kan het merk voor dat bedrag overnemen of verder meewerken aan de totstandkoming van een efficiënt samenwerkingsmodel als in het hoofd van deze brief aangeduid. Zoniet, dan kan de stekker eruit. Met het gevolg dat we dan weer evenver zijn als in 1568 toen Gaspar van der Heyden (1530-1586) met de Hagepreken is begonnen.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INSTITUTO CERVANTES
JOHANNES L. VAN DER HEYDEN
CC H.D.J. de Koning Nijmegen

22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER GERRIT ZALM VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN