Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 30 december 1996 Betreft: SPECIFICATIE Kenmerk: ICB/FIN961230.1 Geachte heer Zalm, Aansluitend aan mijn aangetekende brief UITSTAANDE VORDERING (2) van hedenmiddag ontvangt u hiermede een specificatie van mijn openstaande post per 31 december 1996: Rente periode 28 november t/m 31 december 1996: Berekening: Hfl. 80.000.841,-- x 2 1/2 % x 33/360 = Hfl. 183.335,-- Totaal Hfl. 80.000.841,-- + Hfl. 183.335,-- = Hfl. 80.184.176,-- In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd. Hoogachtend.

27 JANUARI 1997 BETALING OP REKENING 66834465 VAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK TE FOLKESTONE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN