De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 22 november 1996 Betreft: NOG EEN NIEUW BEDRIJF Kenmerk: ICB/FIN961122.1 Geachte heer Zalm, In aansluiting aan mijn brief ICB/FIN961122 van heden bericht ik u dat ik tevens heb besloten tot oprichting van het bedrijf Cervantes Communicatie B.V. Aanstaande donderdag heb ik waarschijnlijk een zakelijk onderhoud met een potentiële samenwerkingspartner. De rekening zal ik u doen toekomen teneinde deze in mindering te brengen van mijn vordering. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden

27 NOVEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN