De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 22 november 1996 Betreft: NIEUW BEDRIJF Kenmerk: ICB/FIN961122 Geachte heer Zalm, Aansluitend aan mijn brief ICB/FIN961119 van 19 november jongstleden bericht ik u dat ik heb besloten tot oprichting van onderstaande bedrijven: Instituto Cervantes Holding Ltd; Cervantes Opleiding & Training B.V.; Cervantes Werving & Selectie B.V.; Cervantes Management & Organisatie B.V.; Cervantes Bedrijfsadviezen B.V.; Cervantes Reizen B.V.; Cervantes Vertaalservice B.V.; Cervantes Tolkenservice B.V.; Cervantes Public Relations B.V. Mijn vordering zet ik om in aandelen na aftrek van de aan u verschuldigde kosten. Ik verzoek u aan deze transactie uw medewerking te verlenen. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

22 NOVEMBER 1996 NÓG EEN NIEUW BEDRIJF

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN