Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 28 januari 1999. Betreft: Formulier 363s Annual Return. Kenmerk: ICNBLEW/HJC990128.1. Geachte heer Manders, Ik bevestig u de goede ontvangst van uw brief van gisteren met bijlagen. Voor de goede orde meld ik u dat ik deze ter afhandeling heb doorgezonden naar Drs E.H. Halbertsma. Mevrouw Halbertsma was tot voor kort statutair directeur van het management centrum VNO-NCW Stichting de Baak te Noordwijk. Na het overlijden van prinses Diana heb ik mevrouw Halbertsma verzocht mijn verantwoordelijkheden in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk van mij over te nemen. Tevens heb ik haar daarbij verzocht te handelen conform het door mij geschreven beleidsplan. Het ziet ernaar uit dat zij deze verantwoordelijkheid heeft genomen en de Limited heeft omgezet in een Holding Limited met werkmaatschappijen. Ik heb dit bericht heden ook aan mevrouw Halbertsma doen toekomen. Tevens maak ik u attent op mijn verhuizing naar Spanje per 1 februari aanstaande. De adreswijziging heb ik vandaag ter attentie van de heer H.R. Sturman aan uw kantoor doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

11 FEBRUARI 1999 COMPANIES HOUSE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN