11 februari 1999. Haags Juristen College. Laan van Meerdervoort 415. NL 2563 AR 's-Gravenhage. Países Bajos. Geachte heer Manders, Bijgaand ontvangt u afschriften van mijn correspondentie van vandaag inzake Companies House. Hartelijke Groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Form 288C d.d. 11-2-1999; Kopie brief DEN HAAG EN KOPENHAGEN; Kopie brief FORM 288C ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE IN CARDIFF.

5 MAART 1999 ANNUAL RETURN (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN