De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 27 november 1996 Betreft: AANDELENTRANSACTIE Kenmerk: ICB/FIN961127 Geachte heer Zalm, De Telegraaf van vandaag meldt nu een meevaller van 2 miljard. Ik mag thans aannemen dat mijn verzoek zoals gemeld in mijn brief NIEUW BEDRIJF van 22 november jongstleden thans geen problemen meer hoeft op te leveren. Ik heb de directeur van Content Beheer B.V. schriftelijk verzocht bij de transactie te assisteren. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. LIESBETH IS HET BEWIJS!

28 NOVEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN