Datum: 28 januari 1999. Betreft: ADRESWIJZIGING (TER ATTENTIE VAN DE ZAKENVROUW VAN HET JAAR 1996) Kenmerk: JH/ST990128. Geachte mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief van 21 augustus 1998 kan ik u melden dat mijn nieuwe adres vanaf 1 februari aanstaande wordt Torremolinos, Málaga, Spanje. Mijn bevoegdheden in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb ik gedelegeerd aan mijn beste collega. Ik vertrouw erop dat mijn businessplan thans in goede samenwerking door de betrokken partijen wordt uitgevoerd. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Netherlands.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN