Datum: 21 augustus 1998. Betreft: DE DOORZETTER Kenmerk: JH/ST980821

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief SCHIPHOL PROJECT heb ik kunnen vaststellen dat u eergisteren een prettige avond heeft meegemaakt tijdens het 15e Metterwoon Lange Voorhout Jazz Festival. Ik heb echter wel te doen met uw nieuwe partner. Ik ben immers ook al jaren op zoek naar een nieuwe relatie. Ik heb daarbij uiteraard ook wel aan u gedacht. Maar ik voelde me nog iets te jong. Vandaar dat ik het in Engeland had gezocht. Ik stel het zeer op prijs dat u heeft kunnen kennismaken met de heer Hans Dijkstal. Ik heb zijn saxofoon ook eens uitgeprobeerd met kerstmis 1996 op Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

Ik was daar op uitnodiging van een bloedverwante van Mevrouw Rosemary Spencer. Hierover zou ik nog met haar van gedachten wisselen. Ik ben echter nog herstellende van de klap van Parijs van vorig jaar. Inmiddels kan ons bedrijf de lucht in. Aan Cervantes Air wordt al hard gewerkt. En u vraag ik om een korte tijdsinvestering. Ik ben namelijk gewend - met bescheiden middelen tot op heden echter - om aardige dames beroemd te maken. Ik voorzie voor u een rol als Keizerin van Zuid-Amerika. Daartoe heb ik mijn businessplan weer aanzienlijk bijgesteld. Per separate post ontvangt u weer een floppy. Graag verzoek ik u ook álle persoonlijke gegevens in te vullen. Zij zullen met discretie worden behandeld, hoewel heel Nederland inmiddels uw vermogenspositie kent. Het is daarom geen bezwaar als u uitsluitend negentjes moet typen. Als ze maar op de juiste plaats staan. Laat u mij niet te lang wachten? 1 september is de deadline en op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf. Dat heeft Dappere Dodo inmiddels aan den lijve ondervonden. Doet u de groeten aan mevrouw Rosemary Spencer. Zodra ik weer een keer in Den Haag kom ga ik wel weer een keer bij haar langs als het haar schikt. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden. Netherlands. P.S. Zorgt u wel goed voor de heer Boonstra? Want ik wil nog weer een keer met hem naar Madrid.

28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE ZAKENVROUW VAN HET JAAR 1996

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN