Stadhouderlijk Hof. T.a.v. de heer D. van Dijk. Hofplein 29. 8911 HJ LEEUWARDEN. Datum: 27 december 1996. Betreft: REKENING GROOT-BRITTANNIË Kenmerk: ICB/SHL961227. Geachte heer Van Dijk, Terugblikkend op een buitengewoon geslaagde kerst op het Stadhouderlijk Hof ontvangt u hiermee volgens onze afspraak afschrift van de brieven RECOMMENDATION en ACCOUNT welke ik vandaag aangetekend heb verzonden. In het vertrouwen u hiermede naar wens te hebben geïnformeerd wens ik u, mevrouw De Vries en uw staf een buitengewoon prettige jaarwisseling in de hoop that all my wishes will come true in 1997. And yours as well. Met vriendelijke groet.

7 FEBRUARI 1997 PRINSES DIANA TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN