Mevrouw S. Tóth. Toco Beheer 's-GRAVENHAGE. Datum: 7 augustus 1998. Betreft: SCHIPHOL PROJECT Kenmerk: JH/ST980807. Geachte mevrouw Tóth, Het is al weer een hele tijd geleden dat u iets van mij hebt vernomen. De oorzaak zal u inmiddels wel duidelijk zijn geworden. Nochtans heb ik het vaste voornemen om The Business met succes van de grond te tillen in samenwerking met goede partners. Daartoe heb ik mij enige tijd geleden aangesloten bij de Baak-kring en mijn plannen in februari besproken met mijn adviseur aldaar, de heer Edwin de Beukelaar. Hij heeft mij geadviseerd met u wederom contact te leggen. Dat doe ik dus bij deze. Ik neem ook deel aan het programma de Starter van het jaar. In dit verband heb ik deze week het computer programma EasyStart ontvangen en ben daarmee aan het werk getogen. Gisteren heb ik een vingeroefening verricht binnen het kader van het opzetten van de holding. Vandaag had de uitzendactiviteit mijn aandacht. Ik ben zo vrij om u hieromtrent een floppy te doen toekomen met de gegevens die ik paraat heb terzake. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij ter wille wilt zijn om deze gegevens na te lopen en waar mogelijk realistische cijfers en gegevens in te - laten - vullen. U beschikt over een beter cijfermatig inzicht en kennis van de branche dan ik en op deze wijze kunt u mij het eerste zetje geven om de zaak van de grond te krijgen. Wat participaties betreft staan wat mij betreft alle mogelijkheden open. U zult in de gegevens opmerken dat ik Hfl. 1.000.000,- heb ingegeven als intrinsieke waarde van mijn handelsmerk. Het bedrag heeft deze grootte ten gevolge van het feit dat het programma slechts zeven velden heeft. Ik zal dit bedrag dus veranderen in Hfl. 9.999.999,-. Dat geeft de waarde van het handelsmerk slechts bij benadering aan. Ik nodig u graag opnieuw uit om in mijn bedrijf te stappen. Nu u geen verplichtingen meer heeft jegens Content Beheer, is de tijd daarvoor rijp. Ik verzoek u daarom de gevraagde gegevens naar eigen inzichten in te vullen en mij de floppy met de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk te retourneren. Het programma EasyStart is een produkt van het bedrijf EasyStart in Woerden. Mijn gegevens staan opgenomen in het bestand ES.CRS hetgeen staat voor Easy Starts Cervantes Recruitment & Selection. Ik ben uiteraard ook van ganser harte bereid om naar de Lange Voorhout te komen om een een uur of twee met u en/of uw directe collega achter de computer te gaan zitten. Op 15 september ben ik in ieder geval weer aanwezig met Prinsjesdag. Daar zijn Wij immers goede bekenden. Ik heb mij echter voorgenomen het gehele plan - mét complete financiële onderbouwing - vóór 1 september aanstaande rond te hebben. Ik zie uw - positieve - reactie dan bij voorkeur op zo kort mogelijke termijn van u tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Johannes L. Van der Heyden. Vice President.

21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN