VRIJDAG 22 JANUARI 2010

WAARDE COLLEGAE

Deze informatie is belangrijk voor MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN. Gistermiddag heb ik een controlebezoek gebracht aan mijn internist Dr. Dofferhoff. Hij heeft thans een Delftsblauw tegeltje in zijn praktijkruimte hangen met het opschrift EL MEJOR MÉDICO DEL CWZ. Het gaat dus goed met de integratie. De leverwaarden waren goed. Alleen de gammawaarde moet terug van 94 naar onder de 50. Daar zal ik de komende drie maanden aan moeten gaan werken. De statistiek woensdag 563 gisteren 531 bezoeken. In de Top 100 van 5890 verwijzende pagina's geen nieuwe binnenkomers. Nieuw in de Top 20 van 239 zoekopdrachten 18. CRIMINELE INFORMATIEDIENST. Verwijzingen vind ik naar BEËINDIGING OPERATIE SPIDER TER ATTENTIE VAN VOORZITTER JAN WILLEM VAN AALST VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Belangrijk in dit verhaal is de heer G.P. Boogaard. De heer Boogaard kan mijns inziens de rechtmatigheid van mijn VORDERING OP DE STAAT volledig bevestigen aangezien hij van de hoed en de rand op de hoogte is. De heer Boogaard is verder vermeld in 1979-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT, 1981 - 1987, BRIEF AAN VOORMALIGE ZAKENPARTNER, BRIEF VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD, PSYCHOSOMATISCHE TOESTAND TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD, 21 MAART 1987 TER ATTENTIE VAN COLLEGA G.P. BOOGAARD, BRIEFJE VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD, OCTOPUS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM, BUILDING THE HOLDING IV, BUILDING THE HOLDING X, COMPARITIE VAN PARTIJEN, REGEREN IS DELEGEREN, NOTARIËLE AKTE VAN 1 NOVEMBER 1982 EN RAPPORT KLYNVELD KRAAYENHOFF INZAKE HERSTRUCTURERING NIOW-GROEP, NIEUWSBRIEF 001 D.D. 19 JUNI 2002, NIEUWSBRIEF 001 EN 002 D.D. 20 JUNI 2002, NIEUWSBRIEF 006 D.D. 24 JUNI 2002, NIEUWSBRIEF 007 D.D. 25 JUNI 2002, SPAANS OP SCHOOL, B.G. ELDERMANS, BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM, ENGELENGEDULD, FLORIN AND FIRKIN UTRECHT, CLAIM OP HARRODS BLIJFT GEHANDHAAFD TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE HEEFT PLAATSGEVONDEN, DÍA DE LOS REYES MAGOS, HENK NEUMAN, SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 2 en PETER OTTENHOFF. Zijn partner, de heer L.A. de Vries, heeft mij in 1990 zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn aandeel in het conflict dat wij onderling hebben gehad in 1987.

Het NIOW heeft - voor zover ik dat gedurende mijn verantwoordelijkheid voor dat instituut van 1981 tot 1987 kan beoordelen - zich nooit aan criminele handelingen schuldig gemaakt. Ik heb vandaag vastgesteld dat zij geen SPAANS meer in het programma hebben. Ik beschouw mijn voormalige partners - ondanks het conflict dat wij in de jaren 1987/1988 door de rechter hebben laten beslechten - als nette zakenlieden. Toen ik in 1981 de verantwoordelijkheid kreeg voor 75 cursusplaatsen met 5800 cursisten en 400 free lance docenten in Nederland kon ik ook niet bevroeden wat zich daar allemaal afspeelde. Het organiseren van talencursussen was onze core business. En daar bleef het ook bij. In 1992 heb ik een nieuwe start gemaakt en de STICHTING CERVANTES BENELUX opgericht om een juridisch overlegplatform te creëren tussen het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES. Binnen dat circuit was er voor ons geen plaats voor criminelen. En dat houd ik zo. In bovenvermeld rapport BEËINDIGING OPERATIE SPIDER TER ATTENTIE VAN VOORZITTER JAN WILLEM VAN AALST VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX is ook melding gemaakt van onze penningmeester. Hij heeft vanaf de oprichting van mij de volgende rapportages ontvangen: INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, VERSLAG 7-9-1992 TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, DOORBRAAK, CERVANTES-CIRCUS, BRIEF VAN 7 JUNI 1995 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, PRINS WILLEM-ALEXANDER TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, DON QUIJOTE TE SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, TERUG UIT SALAMANCA, WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEDEN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, NIEUWE STRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, BERICHTGEVING AAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 13 JUNI 1998, BERICHT UIT WOERDEN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, KAMER VAN KOOPHANDEL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 5 OKTOBER 2000 en WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 29 JANUARI 2004. Aan de hand van onderstaand bericht van de Kamer van Koophandel te Alkmaar heb ik vastgesteld dat de heer Veltman op 9 OKTOBER 2009 van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX is ontheven.

ETHIEK EN INTEGRITEIT in het zakendoen blijft voor mij een conditio sine qua non. Ik vervolg met mijn verwijzingen naar de CRIMINELE INFORMATIEDIENST: VALSE START ENQUETECOMMISSIE, 96MO06949/6595 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI, FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE en OVERHEIDSMANAGER VAN HET JAAR. Ik zag diezelfde MANAGER - die thans de verantwoordelijkheid draagt voor de bank ABN-AMRO - vanmorgen op het NOS journaal nog voor de COMMISSIE DE WIT. Bij deze verzoek ik DE HEER ZALM met klem THANS in ruggespraak met DE HUIDIGE MINISTER VAN JUSTITIE aan de HUIDIGE MINISTER VAN FINANCIËN het VERSCHULDIGDE BEDRAG PLUS WETTELIJKE RENTE VANAF 28 NOVEMBER 1996 vandaag nog over te maken op de rekening van de STICHTING CERVANTES BENELUX.

23 JANUARI 2010 MEMORIES OF BONNIE SCOTLAND