De heer A. Veltman AMSTERDAM. Datum: 13 juni 1998. Betreft: BERICHTGEVING Kenmerk: JH/LH980613 (moet zijn JH/AV980613). Beste André, Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van 27 mei 1996. Nadien is er veel gebeurd. Ik acht het aan mijn eer verplicht jou op de eerste plaats in kennis te stellen van de teksten van de brieven die ik nadien aan de Voorzitter van jouw Raad van Bestuur heb gezonden. Te beginnen op 12 november daaropvolgend: UITBREIDING ZUID-AMERIKA. Vervolgens: NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR; MARKTONDERZOEK en STEUNBETUIGING. Jouw directievoorzitter heeft hiermee dus geen succes kunnen boeken bij onze zuiderburen. bij onze zuiderburen. Hij zal strategisch dus de allersterkste zet ter wereld kunnen doen met de overname van de Zwitserse Bank Cervantes, binnen het kader van mijn beleidsplan. Inmiddels ben ik druk doende met het doen aantrekken van bestuursleden voor de stichting. Zoals je ziet heb ik ook een limited in Engeland met de bekende naam. Het was mijn bedoeling deze limited om te zetten in een Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden-Spencer. Ten gevolge van het dodelijke ongeluk van mijn beoogde partner in Parijs op 31 augustus vorig jaar dien ik nu uit te zien naar een andere collega/echtgenote. Vandaar dat ik je hierbij laat weten dat ik alle met jou en Bob van Aalst gevoerde correspondentie dit weekend aan mijn oud-collega Liesbeth Halbertsma, thans statutair directeur van de Baak, doe toekomen. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn te melden hoor je van mij. Ik neem echter aan dat je de zaken goed met jouw Raad van Bestuur overlegt. Met hartelijke groet, Mede aan Bianca, jouw 'liefde op het eerste gezicht' JOHN VAN DER HEYDEN.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN