Dinsdag 25 juni 2002 10.48 Ik krijg geen verbinding met de website van de Telegraaf. Daarom ga ik maar weer vertalen. 11.56 Ik heb nu vertaald: "Vrijdag, 16-05-1997 Kreeft: 'Het leven lacht u toe. Nieuw personeel of commerciële relaties kunnen een verreikende invloed op uw leven krijgen. U bent vandaag actief en uw gevoel voor humor plaveit vele wegen voor iemand.' Ik zag de foto op de achterzijde van het blad 'Vorsten' van deze maand. Ik ben blij voor de Koninklijke Familie dat het maandblad nu positief aandacht besteedt aan de ontwikkelingen in Engeland en ter gelegenheid hiervan zond ik het volgende bericht aan 'the sergeant': "Ik wil u hartelijk danken voor ons gesprek op 23 april jongstleden op ETON COLLEGE en de veiligheidsmaatregelen die tijdens mijn bezoek in de tweede helft van april zijn genomen. Ik bevestig dat ik voor enige tijd uit de koninklijke paleizen weg zal blijven. Vanzelfsprekend hoop ik zeer binnenkort weer welkom te zijn op KENSINGTON PALACE en eveneens in Sandringham, dat ik een andere keer zou willen bezoeken. Geheel in lijn met mijn beloften dat u absoluut op mij kunt bouwen aangaande veiligheidsaspecten dien ik te melden dat mijn pen met paarse inkt sinds 13 mei vermist wordt. De historische waarde van deze pen is meer dan één miljoen gulden en kan door Christie's worden geveild volgens de criteria die de heer David Lancaster mij afgelopen 22 april heeft gemeld." Ik denk dat ik ook een goede vriend kan worden van jouw voormalige echtgenoot. Maar uitsluitend als jouw partner. Ik las ook in het Britse tijdschrift "The Economist" dat geen enkel ander land ter wereld aantrekkelijker zal worden voor investeringen dan Nederland in de komende vijf jaar. Ik hoop dus dat jij en jouw staf zo spoedig mogelijk in mijn Business Plan gaan investeren.

In Nederland werd het plan in 1996 gesteund door het kabinet, de heer drs. F. Bolkestein (Voorzitter van de VVD), drs. E. Heerma (voormalig voorzitter van het CDA), prof. dr. S.K. Kuipers (Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen en kroonlid van de Sociaal Economische Raad), mevrouw L.B.M. van Maaren-van Baalen (Burgemeester van Weert), drs. M.H. Meijerink (Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), drs. A.P.W. Melkert (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - dubbele steun), S. Patijn (Burgemeester van Amsterdam), H.J.L. Vonhoff (Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen), de heer K.G. de Vries (hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), J. Wallage (voorzitter van de Partij van de Arbeid) en de heer. drs. G.J. Wolffensperger (voorzitter van D66) en in 1997 eveneens door drs. W.J. Deetman (burgemeester van 's-Gravenhage), prof.dr. W. Derksen (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en houder van de Thorbecke Stoel op de Rijksuniversiteit van Leiden) drs. L.M.L.H.A. Hermans (Commissaris van de Koningin in de Provincie Friesland), drs. H.G. Ouwerkerk (burgemeester van Groningen), P. Rosenmöller (voorzitter van de politieke partij Groen Links) en mevrouw E.G. Terpstra (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), volgens de brochures van de Government Game Competitie van 1996 en 1997. We hebben dus nog heel wat werk voor de boeg. Schorpioen zegt vandaag: 'Uw communicatieve talent zal u vandaag zeer goed van pas komen. Deze dag kan in een moordend tempo voorbijgaan en de vraag zal zijn of mensen om u heen in staat zullen zijn om met u mee te fietsen. U zult zich top fit voelen.'"

Er zijn ook weer beelden van de Telegraaf. Man met fiets nieuwe getuige botsing Máxima Goed dat de naam erbij vermeld is. Deze keer ben ik er niet bij geweest. Ik kan slechts op één plaats tegelijk zijn. KPNQwest verdacht van knoeien met boekhouding. Deze situatie komt mij zeer bekend voor. Iets dergelijks is mij eveneens overkomen in 1987. In de eerste week van juli 1987 kreeg ik tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van NIOW-Talen B.V. op het kantoor van het advocatenkantoor Derks & Partners te Utrecht, thans Derks, Star, Busman en nog een partner, op verzoek van mijn vakbond UNIE BLHP ontslag aangezegd als directeur van NIOW-Talen. Het bedrijf had in die tijd een schuld van 150.000 gulden. Op 28 januari 1988 werd er op last van een andere advocaat beslag gelegd op mijn huis aan de Plattenberg 2 te Maarn. De 'heren' hadden de schuldenlast verhoogd tot zo'n kleine 295.000 gulden. De schuldenlast was ná mijn ontslag - dus buiten mijn verantwoordelijkheid - met 145.000 gulden verhoogd. Het bedrag bleek exact te zijn toegerekend naar de overwaarde die ik toendertijd had in mijn huis. Ons huis overigens. Want ik was in gemeenschap van goederen getrouwd. Ook de heer Van Apeldoorn komt mij nog bekend voor. (Maar eerst naar het voetballen kijken 13.22. 15.22 Duitsland naar de finale. Mooie wedstrijd.) Voor zover ik mij nog kan herinneren heb ik in de begintijd van NIOW-Talen - samen met mijn toenmalige collega G.P. Boogaard - een gesprek gevoerd over de vermoedelijke oneigenlijke concurrentie door het toenmalige taleninstituut Eurodidakt uit Voorschoten. Zij boden toendertijd dezelfde cursussen aan als ons bedrijf. Echter tegen een cursusprijs die exact honderd gulden lager lag dan van ons. 169 gulden i.p.v. 269 gulden op jaarbasis. Hiertegen was niet te concurreren en wij konden ons op budgettaire gronden geen dure advocaat meer veroorloven. Ik kan mij hun start nog herinneren in de MAVO aan de Steenstraat te Bilthoven. Uiteindelijk is het liquiditeitsprobleem voortdurend als een molensteen om de nek van NIOW-Talen B.V. blijven hangen. Dat die schuld vanaf mijn ontslag in juli 1987 nadien per 28 januari 1988 is opgelopen tot bijna drie ton is voor mij nog steeds een onopgelost probleem. NIOW-Talen B.V. is in die tijd door mijn voormalige collega's Boogaard en De Vries omgedoopt in Taleninstituut Maarn B.V. Ook een vreemde zaak. Ik woonde toen in Maarn, maar beschikte niet over de bevoegdheid of de zeggenschap om van dat instituut een bloeiend bedrijf te maken. Het is inmiddels wel vijftien jaar geleden. En het ging in die tijd niet om miljoenen of miljarden, maar het is in mijn optiek wel de kern van een structureel probleem waaronder Nederland in de afgelopen jaren heeft geleden. Ik heb hierbij altijd de bekende conférence van de Limburgse komiek Pierre Knoops voor ogen gehad. Ik herhaal hem nog een keer: "Mijn buurman komt naar mij toe en zegt: "Pierre. Er ligt een grote hoop zand in mijn tuin. Hoe kom ik daarvan af?" "Nou. Je graaft gewoon een gat en dan gooi je die hoop zand erin. Dan ben je ervan af." Zo gezegd, zo gedaan. Dus mijn buurman graaft dat gat. Gooit die hoop zand erin en komt later weer naar mij toe en zegt: "Pierre. Nou heb ik dat gat gegraven. Die hoop zand erin gegooid. En nou ligt er weer zo'n hoop zand." "Ja", zei Pierre, "dat had ik je al willen zeggen. Je had eigenlijk twee gaten moeten graven." En dat is nu de KERN VAN DE ZAAK. We kunnen voortdurend dat gat voor ons blijven uitschuiven. Maar we kunnen ons ook concentreren op die hoop zand. Dan kies ik bij voorkeur voor het laatste.

17.58 Geprint: AANSLAG 681.87.038.H.96 Deze brief heb ik om 18.40 bij loket 9 van het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden (portokosten EUR 1,37) in aanwezigheid van een Engelse jongeman uit Birmingham, ETON COLLEGE type. Ik heb hem geholpen met het aangetekend verzenden van drie Nassaublauwe postpakketten. Hij vond het vreemd dat ze hier geen Engels spreken. Ik heb hem daarom uitgelegd waarom ik - in eerste instantie - als docent Spaans heb gesolliciteerd op die school in Berkshire. 19.31 Ik heb getracht het bovenstaande te faxen. Hierbij kreeg ik de reactie: "Telefónica le informa que el número marcado de momento no existe". Vandaar dat ik het volgende faxbericht aan mijn accountant/belastingadviseur in Malden heb doen toekomen: 25/6/2002 19:48.

Vandaag is het inderdaad de dag dat het fileermes kan worden gebruikt. Het vlees scheiden van de botjes. Dat vlees verdelen op de verschillende borden c.q. rechtspersonen die in mijn Business Plan staan vermeld. De botjes kunnen in de vuilnisbak. SUCCES ERMEE.

24/06/2002 23.45 Ontvangen:Subject: Your book/manual order has been shipped! Thanks form Trafford Hello again, This email is your confirmation that your order number E11351 has been shipped by the method you specified. Delivery times are typically 1 to 2 business days if you chose the RUSH shipment method, 3 to 6 business days for AIR shipments in USA and Canada, 5 to 20 business days for AIR shipments overseas, 1 to 3 weeks for GROUND shipments to USA and Canada and 6 to 12 weeks for GROUND (surface) shipments overseas. Thank you again for participating in Trafford's On-Demand Publishing revolution. Sincerely, Patricia Graham Order Department.

Ik heb nog geen tijd gehad om te eten. Maar dat zijn WIJ al jarenlang gewend. TOT MORGEN. 21.28 Ontvangen Subject: Your book/manual order has been shipped. Thanks from Trafford. Hello again, This email is your confirmation that your order number E11351 has been shipped by the method you specified. Delivery times are typically 1 to 2 business days if you chose the RUSH shipment method, 3 to 6 business days for AIR shipments in USA and Canada, 5 to 20 business days for AIR shipments overseas, 1 to 3 weeks for GROUND shipments to USA and Canada and 6 to 12 weeks for GROUND (surface) shipments overseas. Thank you again for participating in Trafford's On-Demand Publishing revolution. Sincerely, Patricia Graham Order Departmen. Ik heb nog geen tijd gehad om te eten. Maar dat zijn WIJ al jarenlang gewend. TOT MORGEN. 21.13 Verzonden als Nieuwsbrief 007.

26 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 008