Zondag 22 september 2002 Ik heb de programma's Business Class en Buitenhof gezien. Het laatste programma deed mij denken aan mijn electronische gedachtenwisseling met Nicolette Stegge van de Baak. Ik citeer mijn dagboek: "Maandag 24 juni 2002 Met die gedachten ben ik gisteravond eerst gaan eten op een gezellig pleintje in La Carihuela. Daarna nog even in de Jivin' Jaks op bezoek geweest. De nieuwe eigenaar John stond daar in zijn eentje achter de bar. De muziek was weg. In de ernaast gelegen tuin had de nieuwe eigenaresse Janet drie Britten op bezoek. Twee dames en een gentleman met de naam 'Brian'. Brian vroeg daarbij subtiel naar een Candle in the Wind. Waarop Janet opmerkte dat 'he is very well informed'. Vooral in Arroyo de la Miel. Waar het verhaal tien jaar geleden al is begonnen rond deze tijd. Ik heb Janet daarom laten weten 'that I've got a lot of confidence in the judges of Northampton'. Het overige nieuws van vandaag. Glasvezelnet KPNQwest bleef gewoon in de lucht Ik hoop van ganser harte dat mijn nieuwsbrieven nu een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van dit bedrijf. Daar dient men in The Court of Justice of Northampton eveneens rekening mee te houden. Ik sta daar thans geregistreerd onder nummer XH 2 04462. In principe heb ik ook nog recht op de royalties van Candle in the Wind. Verwarring over uitspraak Herben Dit is het begin van het einde van die partij. Harry Mens heeft op 7 mei in het programma van Barend en Van Dorp al aangegeven dat het het beste is dat die partij onmiddellijk wordt opgeheven nu de geestelijk leider er niet meer is (en de verbinding met Leeuwarden niet tot stand is gekomen). Dit wordt een onwerkbare situatie. Zodra conflicten via de pers worden uitgevochten is het schisma al een feit. Wim Kok beschikte over de gave om - als Minister-President - zijn mensen voortdurend op één lijn te houden ondanks enkele schoonheidsfoutjes van Jozias van Aartsen en Jan Pronk, waarbij zij een enkele maal hun persoonlijke mening hebben geventileerd zonder vooroverleg met onze Minister-President. Ik denk toch wel dat die nieuwe paarse partij van Hans Wijers er NU moet komen. Hans heeft thans het voorzittersschap van de Raad van Bestuur van AKZO-NOBEL overgenomen. Of dat verenigbaar is weet ik niet. Maar daar moeten Wij samen nog wel uit kunnen komen. Dan nog een familieberichtje. Spaanse graaf steekt Oceaan per jetski over. Ik ga nu naar de luchthaven van Málaga voor het boeken van mijn reis naar Nederland. Wellicht op 28 augustus. Dat is dan weer vijf jaar later en zes jaar voor Prins Charles. Ik hoop dat er tegen die tijd dan ook een ruimte voor mij vrij is op De Eikenhorst in Wassenaar. Het werk moet immers doorgaan. Het bovenstaande om 12.02 verkort als Nieuwsbrief 006 verzonden. 12.30 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Nieuwsbrief 006" on Mon, 24 Jun 2002 12:02:31 has been received. Dit was op het moment dat ik naar Málaga ben vertrokken. Vertrek Torremolinos 13.06. Aankomst luchthaven 13.15. Daar heb ik bij de balie van TRANSAVIA op 28 augustus aanstaande de retourvlucht HV 5114 naar Amsterdam geboekt. Vertrektijd 11.00 uur. Aankomst dus rond 13.30 uur. De retourvlucht naar Málaga is geboekt op 28 oktober. Vlucht HV 5113. Vertrek uit Amsterdam: om 07.40 uur. Na mijn terugkeer uit Málaga trof ik nog twee emailberichten van Nicolette Stegge van de Baak. Reactie: De berichtgeving die ik heb verzonden heeft wel degelijk te maken met zakelijke aangelegenheden van de Baak. Als zogenaamde 'titular' van het Instituto Cervantes in de Benelux valt persoonlijk en zakelijk voor mij heel moeilijk te scheiden. Als eigenaar van het handelsmerk bén ik immers het Instituto Cervantes in de Benelux. En vanuit die hoedanigheid informeer ik mijn relaties. Ik hoop dat je hiervoor begrip kunt opbrengen. In dit verband ben ik ook al lang aan het werk om ook de directie van jouw bedrijf terzake terwille te zijn. Wij zijn en blijven immers goede collega's. Zo heb ik de ontwikkeling van een CERVANTESKRING op het oog. Hierover heb ik Harry Starren volledig geïnformeerd. Ik verwacht van hem terzake nog een goed doortimmerd samenwerkingsvoorstel. Bij nalezing van mijn onderhavige nieuwsbrieven kan ik jouw reactie echter wel begrijpen. Aangezien het ten koste kan gaan van de concentratie op jouw werk. Ik kom zojuist terug van de luchthaven van Málaga waar ik mijn terugreis naar Nederland heb geboekt op 28 augustus aanstaande. Een welbekende datum. Jouw berichten van vanmorgen had ik nog niet gelezen. Vandaar dat je Nieuwsbrief 006 eveneens moet hebben ontvangen. Hiervoor mijn excuus. Ik zal je verzoek respecteren, jouw gegevens uit mijn emailbestand verwijderen voor de volgende keer en uitsluitend nog aan Harry Starren berichten. Het is nu tijd voor transparantie. Van 28 augustus tot 28 oktober ben ik weer in Nederland. Aangezien jij mij enige tijd geleden een gratis lidmaatschap van de Baak-kring hebt aangeboden ga ik ervan uit dat ik daarvan nog steeds deel uitmaak. Ik mag aannemen dat de overige leden nu wel iets verwachten van Instituto Cervantes Holding, zoals ik op jouw ledenlijst sta aangeduid. Die twee maanden die ik dan in Nederland ben kunnen dan worden aangewend om definitief tot zaken te komen. Ik word dan ook graag over de activiteiten van de kring op de hoogte gehouden via mijn nieuwe emailadres. Schriftelijke informatie kan tot 28 augustus ook naar mijn huisadres worden gestuurd, aangezien ik van hieruit mijn postbus 689 in Utrecht niet kan ledigen. Bij voorbaat dank en hartelijke groet. Ook aan mijn collega's. JOHN VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS SPANJE. Kort voordat ik het station van de 'cercanías' in Torremolinos willde binnengaan liep ik een heer tegen het lijf in een rood T-shirt van don Quijote met het opschrift Puerto de la Cruz. Het ziet er dus naar uit dat één van mijn geesteskinderen inmiddels weer uitbreiding heeft meegemaakt. Ik denk dat RENÉ DE JONG nu ook wel een prijs heeft verdiend als jonge veelbelovende ondernemer. Ik zie hem nu nog voor me in dezelfde achterkamer van het pand aan de Boslaan 6 in ZEIST waar in het voorjaar van 1987 (In een eerder bericht heb ik abusievelijk 1997 vermeld. Gaarne corrigeren.) het gesprek tussen de heren G.P. Boogaard en P. Kort van HINT heeft plaatsgevonden. Dezelfde ruimte waarin ik als een van de eersten in Nederland Spaanse lessen gaf met videomateriaal van de serie 'Hablamos Español'. Een Duitse cursus van Langenscheidt Verlag. Ik heb er hier nog zelf plezier van. Peter Slagter is nadien op soortgelijke wijze met zijn cursus 'Por Favor' voor de televisie verschenen. In die tijd kreeg ik bezoek van RENÉ DE JONG. Trots toonde hij mij zijn drukproef met het omgekeerde vraagteken ¿? voor zijn eerste drukwerk. René is met veel succes in het gat in de markt gedoken dat ik al in mijn FSI-tijd (1980) had aangeboord via mijn samenwerking met Estudio Internacional Sampere Madrid in Madrid. Vandaar dat ik mijn bedrijf 'Instituto Cervantes' heb genoemd. In tegenstelling tot het bestuur van de SBO heeft don Quijote mij in het kader van haar tienjarig bestaan in 1996 niet vergeten. Binnen dat kader ben ik in de laatste dagen van april/begin mei 1996 een week bij hen in Salamanca te gast geweest. Ook in mei 1992 heb ik daar twee weken doorgebracht. Ik beschouw dat bedrijf uiteraard ook nog steeds als mijn geesteskind. Maar zonder René en zijn zus Marianne zou het echt nooit van de grond zijn gekomen. Het zijn toch altijd de goede mensen die het moeten doen. In dit verband denk ik ook nog aan een van de laatste gesprekken die ik met Liesbeth Halbertsma heb gevoerd. Na mijn vertrek in Noordwijk 'mocht ik nog een keer bij haar langskomen, als het gesprek maar zakelijk bleef'. Dat was wel even wennen. Ik was immers altijd gewend zélf de leiding in handen te nemen. Bij die gelegenheid haalde zij een advertentie uit haar tasje van een wervings- en selectiebureau in Amsterdam waarbij een office-manager werd gezocht voor het kantoor van don Quijote in ROTTERDAM. Het was in dezelfde tijd als de Lionsconventie in Maastricht. Daar heb ik terzake toen op gesolliciteerd en vervolgens een paar gesprekken gevoerd met Marianne de Jong. Ook René kwam ik daar weer even tegen. Voor zover ik mij nog kan herinneren was dat in de Graaf Floris Straat. Zij hadden de zaken aardig voor elkaar. Die job is toen niet doorgegaan omdat - naar men mij heeft verteld - dan werd verwacht dat ik ogenblikkelijk de leiding naar mij toe zou trekken. Op zich was dat een logische gedachte. Nochtans blijf ik van mening dat het bedrijf een perfecte werkmaatschappij kan worden van onze holding. Vandaar dat ik vanaf vandaag de directie van don Quijote Internationale Taalstudies verder mijn nieuwsbrieven zal doen toekomen. Ik heb de website er eens op nageslagen en vastgesteld dat het bedrijf aardig is geëxpandeerd in Spanje, Mexico, Costa Rica, Peru, Chili, Bolivia, Santo Domingo, Guatemala, Ecuador en Argentinië. Ik neem aan dat zij ook gebruik maken van het IALC-netwerk, waarvan ik - met Alberto Sampere en Ida Willadsen - mede aan de basis sta. In november 1985 vond hiervan de eerste bijeenkomst plaats in het Malaca Instituto. Daar ben ik ook geïnspireerd geraakt om samen een instituut te runnen aan de kust. Uiteindelijk werd dat Nieuw Elan in Noordwijk. Als voorloper uiteraard van ons nieuwe bedrijf. "

Met die gedachte ben ik gisteren om 9.50 uur naar Alphen aan den Rijn vertrokken. 's-Hertogenbosch V 10.30. Utrecht A 10.55. Naar de postbus gewandeld. Geleegd om 11.10 uur. Ik trof daar aan:

1. Brief van de Stichting Internationaal Parkinson Fonds, Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp.
2. Betalingsherinnering d.d. 13 september
2002 van het blad Viva España gericht aan het Instituto Cervantes Benelux
3. Het magazine
Viva España najaar 2002
4. Informatie over Adobe Photoshop 7.0 gericht aan
Instituto Cervantes Holding Lt, nr. 2600318034
5.
Foco nr. 3 - september 2002 gericht aan Instituto Cervantes Benelux
6. Een gids met Promotionele Relatiegeschenken van
Stravers Promotions uit Ulft

Het boekwerk deed mij ogenblikkelijk denken aan mijn voormalige docent Frans van het FSI in Deventer in 1979, de heer Rolf Straver. Ik heb Rolf in 1999 voor het laatst gesproken na de voorstelling De Terugkeer van Don Quichot op de Wedren te Nijmegen. Ik citeer mijn Letters to Elizabeth terzake: DULCINEA. Met de trein van 11.35 in de richting van Leiden/Alphen aan den Rijn vertrokken. Eerst het artikel 'Genieten op Hollands Water' uit de Telegraaf gelezen over een boottocht vanuit Katwijk aan Zee naar de Braassem en de Kagerplassen, Rijnsburg met zijn bloemenveiling, Oegstgeest met zijn oude Willibrordkerk. Ik citeer: "het is hier werkelijk magnifiek. Vanaf het water zie je zoveel meer dan vanuit een auto". Woubrugge, weer zo'n pareltje in het Zuid-Hollandse landschap. De eerste bewoners, zo lees ik in het gidsje dat alle opvarenden van Triton hebben gekregen, waren omstreeks 1500 nakomelingen van Jacob van Woude. Zij dreven handel met langsvarende schippers en zo ontstond hier ook de scheepsbouw, als middel van bestaan. Nog is Woubrugge niet meer dan één lange straat, langs de Woudsewetering. In zo'n dijkhuisje zie ik kinderen spelen met de computer....." Dit deed mij ogenblikkelijk aan Paul Karis denken. In datzelfde Woubrugge heeft hij mij in het voorjaar van 1991 geadviseerd een instituut op te richten met de naam 'Instituto Cervantes', omdat ik op Cervantes ben afgestudeerd in 1977. Even daarna blijkt de Spaanse overheid dat idee te hebben overgenomen. Vervolgens las ik in Viva España op pagina 43: Paardenvrienden. Op 29 september is het federatiecentrum in Ermelo gevuld met het geluid van trappelende hoeven, etc. Dit is een unieke gelegenheid om vanuit Apeldoorn aanstaande zaterdag naar Ermelo door te reizen. Wellicht is er daar nog een overnachtingsadres in een bungalowpark o.i.d. Het doet mij immers denken aan de herfstvakantie van 1990. Liesbeth was daar toen ook gaan paardrijden en had mij het beheer van het instituut overgedragen onder het motto "Wij bewaken samen het fort". Ook haar telefoonnummer in Ermelo kreeg ik toen van haar. Jacobine van der Horn heeft mij toen op het hart gedrukt dat aan niemand te laten weten. Dit heeft mij vanzelfsprekend geïntrigeerd en geleid tot de historische fietstocht van 1996, zoals beschreven in mijn boek. Ik citeer de Nederlandstalige versie: "Zaterdag, 1-03-1997 Je ziet wel, we zitten al op dezelfde golflengte. Jouw nieuwe outfit bevalt mij, maar wees voorzichtig met brutale fotografen. Afgelopen zomer - 20 augustus 1996 - heb ik een fietstocht gemaakt van Nijmegen naar een plaats met de naam Ermelo onder het motto 'I start a new love' en 'Ouverture van een Engelse Opera (Haydn)'. De rit eindigde bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Ik heb de foto's naar Liesbeth gestuurd. Schorpioen: 'Een vriend of lid van de Familie heeft een vriendelijk en geruststellend woord nodig. Toon medelijden, maar bescherm uw financiële middelen. U kunt niet voor ieders probleem zorgdragen'. Dit zou jouw voormalige echtgenoot kunnen zijn. Hij zou een vriend van mij kunnen worden. Hij heeft bijna dezelfde leeftijd en is ook een Schorpioen. Ik zal hem dus begrijpen als de vader van jouw kinderen, maar ik blijf bij mijn eerste commitment met jou. Brieven naar George en Liesbeth en faxbericht naar mijn advocaat aangaande Concept voorstel Spanje." Aankomst Alphen aan den Rijn rond 12.05. 12.15 met bus 182 richting Woubrugge, Ter Aar en Leiden naar de Eisenhowerhowerlaan. Samen met een Madrileense medewerkster van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (Mercedes) naar de ingang van het Ashram College gezocht. Om 12.30 troffen wij onze collega's aan, waaronder Manuel Bordoy van de 'Consejería de Educación y Ciencia en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo' van het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Hij bleek uitstekend werk te hebben verricht voor het Instituto Cervantes Utrecht, waarvan tot op heden de formele juridische status nog steeds onduidelijk is voor de buitenwereld. Vandaar dat ik hem de Engelstalige versie van mijn boek heb laten zien en laten weten dat de Nederlandstalige versie klaar is en met de vertaling in het Spaans een aanvang kan worden genomen. De jaarvergadering vond plaats onder voorzittersschap van Marjo Eurlings. Verder aanwezige bestuursleden: Nina Kremers (aftredend), María José Sánchez, Frederique Bauer, P. Gommers (geïnstalleerd) en kandidaat-bestuurslid Andres Bakker uit Goes. Ik heb naar aanleiding van punt 7 gesteld dat ik nog steeds van mening ben dat er een permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van O,C&W dient te worden getroffen "binnen het beleidskader van het Instituto Cervantes. Niet alleen binnen het beleidskader van het Spaanse Instituto Cervantes, maar ook binnen dat van het Instituto Cervantes Benelux. Manuel Bordoy merkte in dat verband in een later stadium - tijdens de rondvraag - op dat hij zich ten behoeve van zijn inventarisatie van Nederlandse instellingen waar Spaans wordt onderwezen ook tot het Ministerie had gewend, maar aldaar nul op het rekest had ontvangen. Men wist van niets op het departement. Onvoorstelbaar!!!!!! Ik heb de vergadering in dit verband tevens laten weten dat de heer Wim Kok mijn aanbod om na zijn ontslag als Minister-President het voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux over te nemen niet heeft geaccepteerd. JH: Subject: Keuzevrijheid Date: Fri, 22 Mar 2002 13:25:56 Mijn rechten op de naam zijn dus ijzersterk en wij kunnen een verbeterde positie van het Spaans derhalve door de rechter bij onze regering laten afdwingen. In dit verband is het een goede zaak dat we met onze Spaanse naamgenoten samenwerken. We hebben immers een gemeenschappelijk belang. Formeel gezien is het Spaanse Instituto ons nog een bijdrage verschuldigd voor het gebruik van de naam in de Benelux. Maar daar moet wel een regeling voor te treffen zijn. Na de verkiezingen krijgen we uiteraard een nieuwe minister en staatssecretairs van onderwijs. De ambtenaren op het Ministerie blijven echter in de regel op hun plaats. Het lijkt mij derhalve verstandig dat je de heer Hermans van dit bericht in kennis stelt. Hij kent mij nog goed van de 'Government Game Competitie'. Zie aangehechte foto. Morgen vertrek ik met Leontine Freeve en haar echtgenoot namens de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL naar MOSKOU onder het motto "Regeren is Vooruitzien!" Ik heb overigens ook nog behoefte aan bestuursleden voor de Stichting Cervantes Benelux. Wel goede! Tot op heden heb ik immers nog geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Hartelijke groet en veel succes. JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. In juni van dit jaar ben ik 25 jaar eerstegraads docent Spaans. De rekening van EUR 505.- heb ik alweer ontvangen van Knijff & Partners. Ik heb alleen nog maar ingeleverd om afgestudeerden Spaans aan het werk te helpen. Inmiddels heb ik al drie keer mijn eigen huis 'opgegeten'. Ahora les toca a los 'kwakzalvers' republicanos de Alemania y Francia. Richt je tot een goede advocaat. Ikzelf heb uitstekende ervaringen met de heer Mr. Gijsbrecht van Amstel, Kosterijland 9, 3981 AJ BUNNIK. Een aanrader!) Om een overzicht te krijgen van de schoolgemeenschappen en andere instanties waar Spaans wordt gedoceerd, heeft, met hulp van de VDSN, de Consejería per onderwijssoort een inventarisatie gedaan. Dit overzicht zal in 2002 gepubliceerd worden. Tijdens de rondvraag bood Manuel Bordoy alle aanwezigen het boekwerk 'Spaans in Nederland' aan. Een geactualiseerde versie van de in mijn businessplan genoemde inventarisatie van de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Het boekje bevat onder meer een artikel van Jaime Otero, de huidige directeur van het Instituto Cervantes te Utrecht (ik mis nog de paarse steunkleur) en een voorwoord van Carlos de Benavides, de huidige ambassadeur van Spanje. Wellicht kan hij ook een voorwoord schrijven in de Spaanse versie van mijn boek. Na afloop heb ik met Andres Bakker gesproken en hem laten weten dat ik in 1994 als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes de enige kandidaat was voor het nieuwe bestuur. Nadien hebben zich nog enkele leden gemeld om de vereniging nieuw leven in te blazen, t.w. Wilma Ensink, Arend van Raalte, Irma Westheim, Petra Manders, Ineke Ham en Dago de Werd. Het handelsmerk is een buitengewoon krachtig onderhandelingsinstrument gebleken. Ik zie dus met belangstelling uit naar een reünie tijdens het 20-jarig bestaan. Samen met 'de oude hap'. Ik denk dat Andres Bakker (leerling van Helma Dam in Tilburg) zich voornamelijk dient te gaan toeleggen op de integratie binnen het Ministerie van O,C&W. Deze noodzaak kwam onder meer ook ter sprake bij de behandeling van punt 12. Elke docent Spaans dient zich vanzelfsprekend te moeten kunnen wenden tot de Inspecteur van het Onderwijs. Daartoe is dagelijks bilateraal contact op het departement te Zoetermeer noodzakelijk. Oók in het kader van de ontwikkeling van onze multinational. Ook heb ik geattendeerd op de mogelijkheid om in netwerkverband 'intervisiegroepjes' te vormen om elkaars problemen onderling te bespreken, zoals bij Nieuw Elan in het verleden. Patrick Gommers en Marjo Eurlings heb ik laten weten dat ik een inventarisatie zal maken van alle activiteiten die onze Core Business raken en de desbetreffende websites gecategoriseerd zal linken aan mijn webites www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info en www.cervantesonline.biz Ik hoop dus dat Liesbeth inmiddels een flinke groep investeerders, c.q. aandeelhouders heeft kunnen aantrekken voor ons nieuwe bedrijf. María José Sánchez adviseerde mij een professionele vertaler of vertaalster mijn boek te laten vertalen in het Spaans. Na afloop kreeg ik samen met Frederique Bauer en Andres Bakker een lift naar het NS-station van Alphen aan den Rijn door een mevrouw uit Vlijmen, bij 's-Hertogenbosch. Frederique was in 1994 ook tijdens de 'doorstartvergadering in Amersfoort' aanwezig, maar kon zich mij daar niet meer herinneren. Zij maakte toen evenwel deel uit van het sectiebestuur van Levende Talen. Tussen Alphen en Utrecht ben ik opgetrokken met Sariët Aalberts en Paula Costas Alonso uit Oss. Sariët had ik de laatste keer gesproken tijdens het staatsbezoek van Koning Juan Carlos en koningin Sofía aan ons bedrijf in Utrecht op 25 oktober vorig jaar. Ik citeer mijn dagboek.

Vrijdag 26 oktober 2001 Utrecht eert Juan Carlos

Op de Vismarkt ontving ik het programma van het bezoek.

Onderweg kwam de Koninklijke stoet mij al tegemoet.

14.20 uur bezoek aan het Instituto Cervantes. 14.35 uur einde van het bezoek.

Ik was dus te laat. Mijn honneurs werd echter goed waargenomen door Peter Slagter met het Grootkruis van Isabel la Católica alsmede Sariët Aalberts, die de belangen van het Instituto Cervantes Benelux uitstekend behartigt op het Domplein.

Ik heb haar laten weten dat ik de Minister-President heb verzocht een permanente voorziening voor het Spaans te vestigen op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Boven de ingang van de Aula van de Universiteit hing de vlag uit in alle kleuren van de regenboog.

Dit geheel in overeenstemming met de selffulfilling prophecy zoals gesimboliseerd in het kuifje van de mascotte van de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992. Het kentekennummer AA 93 was in dat verband dan ook goed gekozen. Het verwijst in mijn visie naar de maand april 1993, waarin ik mij ten gevolge van de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar lange tijd uit de markt heb moeten terugtrekken, alsmede de 'Annus Horribilis' dat hieruit is voortgekomen. Er dient hier dus nog wel iets te worden Recht gezet Tijdens de terugreis van Utrecht naar Arnhem was ik in dit verband in goed gezelschap. Ik raakte in gesprek met een Assistente In Opleiding op de Utrechtse rechtbank. Zij studeert voor Officier van Justitie en nadien voor Rechter. Ik heb haar inzage gegeven in de eerste honderd bladzijden van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. In Arnhem heb ik nadien gedineerd in de Villa Sonsbeek.

Daar was ik eveneens in goed gezelschap. De gehele Arnhemse Rechtbank afdeling Civiele Zaken was daar aanwezig. Een goede zaak in verband met de opname van de Arnhemse voetbalclub in onze holding. Nadien nog twee uur aanwezig geweest bij de groep van YoYo. Ik heb haar bij die gelegenheid de drukproef van de eerste honderd bladzijden van mijn boek overhandigd als Goede Fee van 's-Gravenhage. Vooral in verband met de "Candle in the Wind" van 1 augustus 1996 in Canterbury.

Een van de groepsleden met de naam Nol heeft hiervan eveneens kennisgenomen. Het blijft nu feest in de Familie. Na mij op het Centraal Station nog even te hebben onderhouden met Sariët over het voorgenomen huwelijk van Mark en Caroline op 5 september volgend jaar en de historische data 27, 28 en 29 september (Michaelmas) ben ik naar Nijmegen-Dukenburg teruggekeerd. Ik kwam daar om 18.40 uur aan. Ik verheug mij op mijn komende bezoek aan Brummen, Apeldoorn en Ermelo, maar hoop niet meer te moeten dineren MET EEN LEGE STOEL! Het bovenstaande verzonden: Subject: En dan nu Het Wonder! Date: Sun, 22 Sep 2002 19:41:56 To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, In het kader van de ontwikkeling van onze organisatie vanaf vrijdag aanstaande ontvang je hieronder mijn dagboek vanaf vrijdagavond jongstleden. Ik hoop de montage van de Nederlandse versie van mijn boek morgen te kunnen voltooien. Volgens afspraak. Hartelijke groet, JOHN.

23 SEPTEMBER 2002 PRIVÉ EN ZAKELIJK