De heer A. Veltman Amsterdam Datum: 29 januari 2004 Betreft: WERKVERSLAG Kenmerk: 20040129JHAV Beste André, Aangehecht zend ik je afschrift van mijn werkverslag inzake onze geplande organisatie dat ik vandaag aan mijn collega Liesbeth Halbertsma en de heer P.A.W. Thiel van Knijff & Partners in Weesp heb doen toekomen. MET HARTELIJKE GROET J.L. VAN DER HEYDEN

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN