VIERHONDERDSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 7 JANUARI 2009

Vandaag is in de Top 20 van 20 zoekopdrachten op plaats 12 de naam HENK NEUMAN binnengekomen. De heer Neuman was mijn buurman in de tijd dat ik in MAARN woonachtig was (1981-1992). Hij is vermeld in VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW MR W.G. SILLEVIS SMITT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, BEËINDIGING OPERATIE SPIDER, BRIEF AAN VOORMALIGE ZAKENPARTNER, BRIEFJE VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD, EVALUATIEVERSLAG GASTVRIJHEID RADBOUD, FOUTJE, CANDLE IN THE WIND, GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, VREDE VAN MUNSTER, ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, BESTUURSSAMENSTELLING, PETER JONES, HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR , DE DOORZETTER - TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, BEKENTENIS, HARTEN TROEF, VOORTGANGSRAPPORTAGE, DESERT FOX, MIRADOR DE LA REINA, NIEUW TELEFOONNUMMER, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, VERDER BOUWEN, VAN CUYK TOT HEYDEN, NIEUWSBRIEVEN 009 EN 010, AHEAD ONLY, RECHTSPOSITIONELE ZAKEN, POSTBUS 689, TOPSALARIS EN HET ACCOORD VAN ETON COLLEGE en WETTELIJKE KADERS. Vandaag wijd ik mij aan de actualisering van mijn BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN HET JAAR 2006 en 2007.

8 JANUARI 2009 BAKERMAT VAN HET MASSATOERISME