Datum: Woensdag 18 mei 2005 Betreft: WETTELIJKE KADERS Kenmerk: 20050518JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. Brief Koningskind om 16.00 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Daarna heb ik mij de vraag gesteld

WAT WORDEN DE GEVOLGEN VAN DE EUROPESE GRONDWET VOOR DE RECHTEN OP MIJN HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX?

11.35 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to Referendumcommissie. Geachte referendumcommissie. In verband met het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni aanstaande heb ik twee vragen.

1. Uw brochure vermeldt: "Het Verdrag en de rechtsregelsvan de EU die nodig zijn voor de uitvoering van het verdrag, hebben voorrang boven het nationale recht van de lidstaten. De bevoegdheden van de EU zijn echter alleen van toepassing op de onderwerpen die in het verdrag genoemd staan." Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes, als vermeld op VEREISTE PAPIEREN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES verneem ik graag of de inwerkingtreding van de Europese Grondwet van invloed wordt op het bezit van mijn handelsmerk. Met andere woorden: is de handelsmerkwetgeving een onderwerp dat in het verdrag genoemd staat en krijgt de EU bij inwerkingtreding de bevoegdheden om het recht op mijn handelsmerk ongedaan te maken?

2. Op 1 juni aanstaande bevind ik mij in Torremolinos in Spanje. Waar en op welke wijze kan ik dan mijn stem voor het referendum uitbrengen? Mijn contactpersoon aldaar is de heer Frank Buster, honorair consul van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Avenida Carlota Alessandri. Gaarne omgaand uw reactie. Bot: 'Nederlandse economie in dip bij nee tegen grondwet'

Mijn stem zal geheel van de beantwoording van bovenstaande vraag afhangen. Ik heb de reacties gelezen op de interventie van de heer Bot. In grote lijnen kan ik met zijn mening instemmen. Ook de tegenstemmers hebben sterke argumenten inzake de teloorgang van de Nederlandse economie na de val van Paars.

Oorzaak hiervan is de toenmalige politieke partij LPF. De leden van deze partij gingen naar het voetballen kijken op het moment dat er moest worden gestemd over de uitbreiding van de Europese Unie met tien oosteuropese landen. Hierdoor is het economisch centrum van de EU van Nederland verplaatst naar Duitsland. Hartelijk dank. Aanhangers van wijlen Pim Fortuyn. Wellicht kunnen de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog iets ondernemen om die balans te herstellen. Ik hoop dat wij ons nu kunnen concentreren op degenen die het geld inbrengen in onze holding. Daarom maak ik zo weinig mogelijk gebruik van de credit cards die tegenwoordig overal worden aangeboden. Het lijkt wel of elk bedrijf tegenwoordig het initiatief van Amway heeft overgenomen, zoals dat voortdurend door Ron Huyers is gepropageerd. De statistiek van vandaag. 3790 hits. 428 bezoeken, gemiddeld 851. Jaartotaal 107.567 bezoeken. Vandaag in de Top 100 van 884 verwijzende pagina's speciale aandacht voor 5. Beleidsplan Cervantes Cervantesonline 7. Verdrag van Nice 9 . Beleidsplan Cervantes Royal Cervantes Airlines 27. Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen 41 . El Gran Teatro del Mundo 43. De Godin van de Jacht, 56 . Soldaat van Oranje II 67. Retour Nijmegen-Wassenaar I In dit verband zag ik vannacht de beelden van de viering van 60 jaar Stichting van de Arbeid. Mijn voormalige buurman H.J. Neuman heeft hierin de UNIE BLHP (Bond voor Leidinggevend en Hoger Personeel) vertegenwoordigd in de tijd dat ik de directie voerde over een (ongelukkig) commercieel opererend taleninstituut. Onze conversaties over geldverspillende stakingsacties van vakbonden als de ABVO-KABO (Van der Scheur) hebben mijns inziens geleid tot het Verdrag van Wassenaar waaruit ons poldermodel is voortgekomen. 79. Jivin' Jaks 80. De Grote Sprong 82. Corporate Identity 83. Kerstverhaal 87. Bilderberggroep 93. Fusieproces 95. El Cochinillo Feroz, 99. Gouden Eeuw 100. REPORT FROM THE SEVENTH HEAVEN

Top 20 van 249 zoekopdrachten 1. saint-george chapel 2. althorp 3. la carihuela (torremolinos) in spanje 4. mieke blankenstein 5. zwarte bruidsjurken 7. godfried van bouillon 8. sarah mccorquodale 9. vertaalprogramma 10. vis schoonmaken 11. afvalverwerker spitman staat vermeld in Vitesse en de Wereldbank in relatie tot oud-burgemeester Drijber. Jouw Oom. Ben Spitman maakte deel uit van de groep 'Vrienden van Vitesse'. Ook Mieke en Ronald Blankenstein behoren tot dat netwerkje. 12. de zee van binnen ramon sampedro 13. diana princess of wales 14. diana spencer; verlovingsring Hieromtrent geef ik de volgende verklaring. Op 14 november 1996 ontving ik onderstaande brief van de directie van Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

Na terugkeer van het congres De Nieuwe Economie op de Baak te Noordwijk. Op uitnodiging van Diana heb ik dus kerst gevierd op het Stadhouderlijk Hof en haar ogenblikkelijk daarna - op 28 december 1996 - een aanzoek gedaan. Nadat ik op 23 april 1997 van haar bodyguard Sergeant David Sharp op ETON COLLEGE de boodschap had meegekregen: "I advise you to stay away from the Royal Palaces for the time being. Please continue writing. You may expect an official letter from Kensington Palace in the first week of September" heb ik vanaf mijn verhuizing per 1 juni 1997 naar Utrecht een bedrag van dertiguizend gulden gereserveerd voor een verlovigsring bij de ING-bank aan de Daalsesingel in Utrecht. Daarvan heb ik hun medewerker, de heer Van Nimwegen toen in kennis gesteld. Het was mijn bedoeling dit aan Diana mede te delen tijdens mijn verblijf op Het Stadhouderlijk Hof van 12 tot 14 juli 1997, zoals vermeld op pagina 316 van mijn boek. Zij is toen echter - om voor mij op dat moment onverklaarbare redenen - niet verschenen, hoewel ik Haar daarvan in mijn Report 27 van 7 juli 1997 wel in kennis heb gesteld.

Dit onderwerp is ook nog op vrijdag 26 ovember 2004 ter sprake gekomen in een onderhoud met de heer Les Jell uit Aldenham in Hertfordshere. Ik heb hem toen twee boeken cadeau gedaan van de familiekastelen De Engelenburg en Terworm als bedankje voor de potloodtekening van My Lady die ik van hem uit Althorp had ontvangen.

19 MEI 2005 DANCING QUEEN