MAANDAG 11 OKTOBER 2004

 

Nieuw in de Top 100 van 1427 verwijzende pagina's 24 Henley en 96 26 oktober-borrel Top 20 van 22 zoekopdrachten 1. princess letters 2. diana kensington 3. landgoed de horsten 4. alcala de henares 5. bas geerdink 6. belgische adel 7. bycicle site:.nl 8. cordes de watripont 9. drugsbende schiphol arrestaties 10. earls court station 11. elizabeth cervantes 12. explicaciones de refranes de don quijote 13. genealogie warnier 14. nanlohy 15. prinses diana 16. quiero entrar en el schat 17. referte 18. requierements for starting a business 19. rob hoogland 20. samenwerkingsvoorstel Het is dus duidelijk dat mijn boek Letters to Diana thans in de belangstelling staat. Het lijkt mij goed dat het ook in de gift-shop van Kensington Palace wordt verkocht. Het betreft immers de ultieme waarheid. Ik heb de heer David Maher gisteren ook nog laten weten dat ik daar op 18 augustus 1997 het Certificate of Incorporation van ons bedrijf Instituto Cervantes Limited England and Wales heb afgegeven ten behoeve van Diana, na een rondleiding door het paleis. Ook heb ik daar toen een dagboek gekocht en op de eerste pagina het volgende gedicht geschreven:

When William and Mary went together
They saved Britain and Holland from bad weather
As from today in the future
In our countries will not be a malicious creature
When
Diana and John get together
P.S.
Red colours very well in the heather

Dit als variant op de eerder in The Sun gepubliceerde limmerick van de heer Peter Horseley uit Surrey:

So Dodi and Di are together
They look as bright as the weather
They were snapped by The Sun
As he patted her bom
And now their faces are
purple as heather
.

Not very polite, maar die hint was mij toen wel duidelijk. Mijn gedicht is te lezen op pagina 421 van mijn boek. Ik heb er ook nog iets aan toegevoegd in het Nederlands. Dat is klaarblijkelijk niet zo goed gevallen bij het management van Harrods, maar het gaf wel de mening weer van de mensen die ik daar heb gesproken. "You are very sincere" zei Mr Maher mij. Ik vind ook dat dat nodig is. Zo ben ik ervan overtuigd dat de ramp van 11 september 2001 voorkomen had kunnen worden door de huidige illegale president van de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens mijn recentelijke bezoek aan de stad Segovia ontving ik een plaatselijk politiek geöriënteerd magazine met de naam 'El cochinillo feroz' (het wilde speenvarken). Als variant op mijn foto met opmerking in mijn brief aan mijn collega Starren van 16 juni 2001 "Tengo un gran problema. El Señor Van der Heyden quiere que le pague un montón de dinero por los derechos en el Benelux" bevatte het onderstaande fotomontage (4 JANUARI 2009 verwijderd). Hier zien wij de illegale President van de Verenigde Staten op zoek naar massavernietigingswapens. Het plaatje dateert van april van dit jaar. Dus nog voordat de Amerikaanse regering officieel heeft medegedeeld dat er inderdaad geen massavernietigingswapens waren in Irak toen deze man opdracht had gegeven daar zijn kruisraketten af te schieten en een souvereine staat binnen te vallen zonder enige 'legal justification'. Volgens mededelingen van de televisiezender NBC heeft dat inmiddels 2.500 Amerikaanse soldaten en even zoveel Irakese burgers het leven gekost. Tel daarbij de meer dan 3000 slachtoffers van 11 september nog eens bij op en de doden en gewonden van 11 maart hier in Madrid, en het zal duidelijk zijn dat deze man volstrekt ongeschikt is voor het Amerikaanse Presidentschap, waarmee WIJ eveneens van doen hebben. In onze Europese Rechtsstaat is een verdachte pas schuldig als dat onomstotelijk is bewezen. Daarom doet het mij deugd dat de VS thans een Democratische presidentskandidaat heeft die juridisch onderlegd is. Ik heb het vorige debat van de heren Bush en Kerry ook gezien. Volgens opiniepeilingen zou deze man revanche hebben genomen op de democratische senator Kerry. Ik heb dat echter niet kunnen vaststellen. Het was wederom volledige demagogie. En dat is nu precies wat wij niet nodig hebben in deze wereld. Ik ben van mening dat het management van Harrods en het Ritzhotel in Parijs verantwoordelijk is voor Diana's overlijden. Dat wil nog niet zeggen dat ik daarom ook opdracht zou geven om kruisraketten af te vuren op het warenhuis in Londen Knightsbridge. Ook zou ik de Londense bevolking niet aanmoedigen om dat warenhuis te plunderen. Daar zijn de Engelsen overigens nog veel te netjes voor. Althans de meeste. Er dient wel RECHT te worden gesproken door Koningin Elizabeth. Dat is mijns inziens Haar verantwoordelijkheid als constitutioneel vorstin. Ik ga verder in op de Top 20 van 22 zoekopdrachten. Landgoed de Horsten heb ik al vanaf augustus 1996 op het oog als vestigingsadres van de Stichting Cervantes Benelux. Het is daarom goed dat onze kroonprins en zijn Argentijnse echtgenote daar hun intrek hebben genomen. Ik zie derhalve de adreswijziging van de Stichting Cervantes Benelux/European Cervantes Foundation met belangstelling tegemoet. Cervantes' geboorteplaats Alcalá de Henares heb ik twee keer bezocht. Op 18 mei 1992 en in de laatste week van juli 2003. Bas Geerdink is mij niet bekend. Onder de Belgische Adel treft men veel Van der Heydens aan. Bij bycicle site:.nl denk ik aan de twee historische fietstochten die ik op 20 en 21 augustus 1996 heb gemaakt naar Ermelo en Noordwijk. Cordes de Watripont treffen we aan in de Notices Historiques et généalogiques sur les nobles et anciennes maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère, de Bylandt van der Moten etc., Anvers, 1847 Ik citeer Edele tak geformeerd door Adrianus van der Heyden, genoemd de la Bruyère. VI. Adrianus van der Heyden, genoemd de la Bruyère, ridder, zoon van Wilhelmus II, ridder, wethouder en burgemeester van de stad Antwerpen, en van vrouwe Johanna van Cordes, genoemd van Watripont (voortgekomen uit de adellijke families: de le Becque, du Gardin, de Vaux, de Flernes, de Leuze, de Pamele, van de baronnen van Ronnais, etc.) Hij trouwt in 1493 met jonkvrouwe Margaretha de Clerq ofwel s'Clercx de Quaremont, met als wapen: "d'argent à l'écusson de gueles à la bande d'or" met wie hij geprocureerd heeft: 1. Jacobus I van der Heyden, genoemd de la Bruyère, die volgt VII. 2. Wilhelmus van der Heyden, genoemd de la Bruyère, die in 1527 trouwt met Johanna van de Guchten, wapen: "de gueules au sautoir d'argent", kinderen: a. Caspar van der Heyden, genoemd de la Bruyère, getrouwd met Catharina Paret (Perez); welke hebben geprocureerd: Adrianus van der Heyden, genoemd de la Bruyère en Catharina van der Heyden, genoemd de la Bruyère; b. Christoffel van der Heyden, genoemd de la Bruyère, stalmeester, in 1570 getrouwd met Isabeau Thibaut uit Ieper, wapen: "d'azur à la face d'argent, en chef deux étoiles à six raies et en pointe un chevron de même"; uit dit huwelijk werd een dochter geboren Johanna van der Heyden, genoemd de la Bruyère, die trouwde met Franciscus d'Hane, advocaat in de Raad van Vlaanderen, wapen: "d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois têtes et cols de coqs de sable, barbés et crêtés de gueules"; hieruit zijn voortgekomen: Maria d'Hane, Johanna d'Hane en Paschasie d'Hane. Johanna d'Hane, de tweede dochter van Franciscus d'Hane en Johanna van der Heyden, is op 23 september 1613 in de Sint Michielskerk te Gent getrouwd met Jacobus Dansaert, ruiter, advocaat van de Raad van Vlaanderen, zoon van Jacobus, griffier van Beveren in het land van Waes, wapen: blauw met een zilveren streep, vergezeld van drie sterren met vijf gouden stralen (zie bij de letter E van de fragmenten). 3. Jacqueline van der Heyden, genoemd de la Bruyère, zij trouwt met Steven van der Meersch, rond 1516, wapen: "d'argent à la croix de gueules, au francanton un oiseau de sinople, becqué et patté de gueles" . Het is mij niet bekend of dit directe voorouders zijn van mij. De oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en derhalve van de Staat der Nederlanden (samen met Willem van Oranje) - Heydanus - heette eveneens Caspar ofwel Gaspar. Vanavond wordt er onder leiding van onze goede vriend Fons de Poel uit Nijmegen de beroemdste Nederlander aller tijden gekozen. Ik geef eenieder graag ter overweging deze onderbelichte Nederlandse Staatsman hierin wat nader te betrekken. Inzake drugsbende schiphol arrestaties kan ik persoonlijk geen mededelingen doen, aangezien ik dat als een taak van het Ministerie van Justitie beschouw.

Earls Court Station is het Londense metrostation in de omgeving van Earls Court Gym, waar Diana en ik gingen fitnessen in april 1997. Elizabeth Cervantes Dit zijn de pijlers van ons bedrijf. Explicaciones de refranes de don quijote Het was eerder Sancho Panza die tal van spreekwoorden aan elkaar reeg. Don Quijote gaf hieraan dan altijd zijn eigen uitleg. Genealogie Warnier ken ik niet. Wellicht is hierin meer te vinden over de grafelijke tak van onze familie. De heer Nanlohy van de BVG in de Winthontlaan in Utrecht heeft mij op 27 april 1998 toestemming verleend om met behoud van uitkering in Spanje te gaan wonen. Van zijn opvolger, Mr. J.H. Ouwehand ontving ik onlangs onderstaande brief van 31 augustus 2004.

Hij is dus exact zeven jaar na het overlijden van mijn Britse Partner verzonden. Die zeven jaar heb ik hard nodig gehad om dit verlies te verwerken en ik ben de BVG en UWV dan ook zeer erkentelijk voor de materiële ondersteuning om in leven te kunnen blijven en het idee dat ik in ieder geval nog tot mijn 65ste kan 'blijven eten' conform het telefonische advies dat ik in juli 1991 van mijn Collega heb ontvangen. Prinses Diana spreekt vanzelf. Quiero entrar en el schat Een leuke Spaanse woordspeling op de aanhef L.S. (Lectorum Salutem of Lieve Schat. Dit naar eigen keus). Referte De heer Bill Holdsworth heeft mij tijdens ons gesprek op 27 april van dit jaar geadviseerd 'cross references' aan te brengen in mijn nieuwe boek. Dat doe ik nu door middel van deze website, zodat u zich door het lezen van mijn correspondentie een beeld kunt vormen van de gecompliceerde situatie waarin ik mij bevind als 'the worldwide known owner of the trademark Instituto Cervantes in the Benelux.' Requierements for starting a business heeft ongetwijfeld betrekking op de opbouw van ons bedrijf. Mijn collega's van de Baak zijn daarin nog het beste thuis. Ik vertrouw derhalve op hun steun en medewerking. Rob Hoogland van de Telegraaf heb ik vanaf 8 december 1994 om publicitaire ondersteuning van mijn beleid verzocht. Het idee van de 'Cable Turtle' is van hem afkomstig. Daarvoor wederom mijn dank, beste Rob. Samenwerkingsvoorstel. Tja, dat zie ik nog steeds met belangstelling tegemoet. Ik heb het werkbezoek van Prinses Máxima gezien aan Roosendaal. Ze droeg een prachtig toilet in de kleuren van het Instituto Cervantes Benelux. Op 28 oktober gaat zij met Willem-Alexander naar Brussel. Vanaf 22 november is Haar agenda nog open., Ik hoop van ganser harter dat Zij dat zij dan binnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW aan het werk kan. Daarom heb ik vandaag mijn brieven aan onze Kroonprinsen van de Nederland, België, Luxemburg en Spanje nog eens aardig opgepoetst. Van de heer Paul Thiel van Knijff Merkenadviseurs ontving ik bericht dat een procedure is opgestart teneinde mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux te continueren tot het jaar 2015. Ik begrijp dus de opmerking van de astroloog 'Een recente terugval in uw inkomen vraagt om drastisch ingrijpen.' Dit kost mij inderdaad weer veel geld en allemaal vanuit mijn privé budget. Ik hoop dat daar op zeer korte termijn inkomsten tegenover komen te staan vanuit belanghebbende partijen. Uiteindelijk ben ik in 1991 met het plan begonnen om alle Nederlandstalige hispanisten aan het werk te helpen. MET VRIENDELIJKE GROET VANUIT DE SPAANSE ZUIDKUST.

12 OKTOBER 2004 VAN BRUSSEL NAAR BUENOS AIRES EN TERUG