Woensdag 2 oktober 2002 Rechtse directe treft fotograaf LPF ontdoet zich van De Jong en Eberhard Kiezers keren LPF rug toe. In dit verband verzond ik het volgende bericht.

Subject: STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO Date: Wed, 02 Oct 2002 10:43:04 Waarde Collegae, In 1986 heb ik in Utrecht de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN - SBO - opgericht. De stichting had met name ten doel opleidingsmogelijkheden te creëren op het gebied van Internationale Communicatie en de kloof tussen Overheid en Bedrijfsleven te overbruggen door middel van een gericht dienstenpakket op het gebied van Opleiding en Training. De stichting heeft zich in 1987 gevestigd op het adres Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht.

Ik heb mij in januari 1988 uit het bestuur van deze stichting teruggetrokken teneinde mij te kunnen richten op mijn core business: Nederlands-Spaans intercultureel management. Daartoe heb ik eerst een managementopleiding doorlopen bij het Management Centrum VNO 'de Baak' in Noordwijk en ben daar tot 1991 als stafmedewerker werkzaam geweest. Na beëindiging van mijn dienstverband aldaar in juli 1991 heb ik het Beleidsplan Instituto Cervantes geschreven en in maart 1992 een handelsmerk hiervoor gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Ik ben nog steeds eigenaar van dat handelsmerk. De Spaanse overheid heeft echter in 1996 in Utrecht (alsmede in Brussel) een instituut gevestigd met dezelfde naam. Hierdoor beschouw ik mij als wettig eigenaar van dat instituut in de Benelux, aangezien het wordt geregeerd door 'la legislación holandesa', waar mijn handelsmerk deel van uitmaakt. Tot op heden heeft dat echter nog niet geleid tot een substantiële vergoeding door de Spanjaarden voor het gebruik van mijn handelsmerk. Zij hebben daartoe tot 28 september jongstleden de gelegenheid gehad. Die deadline is thans overschreden en ik overweeg nadere stappen teneinde mijn beleidsdoelstellingen, zoals verwoord in mijn Businessplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales alsmede in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, te (laten) realiseren. Tot voor enige tijd heb ik de directeur van de SBO te Utrecht, de heer Drs.P. Ottenhoff, regelmatig van de ontwikkelingen van mijn geplande organisatie in kennis gesteld, aangezien mijn beleidsplan uit het 'businessplan' van de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN is voortgekomen. Sinds enige tijd is de verbinding met hun emailadres echter verbroken. Aangezien uw bedrijf dezelfde naam heeft als de SBO in Utrecht vraag ik mij nadrukkelijk af of dit niet tot een soortgelijke verwarring heeft geleid als mij thans overkomt met de Spanjaarden. Zo ja. Hoe heeft u dat probleem dan opgelost? Gaarne verneem ik hieromtrent per omgaande uw reactie. Wellicht kunt u ook enige delen van mijn beleidsplan tot uitvoering brengen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

Voorts verzonden: Subject: Cavalerielunch 3 oktober/Soldaat van Oranje 2 Date: Wed, 02 Oct 2002 13:29:33 Geachte Heer Meijnen, Dank voor uw onderstaande ontvangstbevestiging van mijn bericht van 9 september jongstleden. Inmiddels hebben zich alweer tal van ontwikkelingen voorgedaan. Ik citeer terzake vandaag twee artikelen uit de Telegraaf van vandaag:

1. Poetin logeert op Noordeinde 2. Houwer schikt over Soldaat 2 In verband met bericht 1 citeer ik mijn dagboek van 20 maart van dit jaar. Ik was in die week als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in het kader van een coloquium te gast op de MGIMO Universiteit voor Internationale Betrekkingen van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken te Moskou onder verantwoordelijkheid van Minister Ivanov. Tijdens het door de MGIMO Universiteit aangeboden afscheidsbuffet heb ik gesproken met de heer Valerio Yovenko, auteur van een woordenboek Russisch-Spaans en hoofd van de Russische Universiteit voor Linguïstiek te Moskou.

Ik heb hem daarbij verzocht mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales door zijn medewerkers in het Russisch te laten vertalen. Tijdens het in de avond daarop volgende afscheidsdiner in een Moskous restaurant heb ik de organisatrice van het congres, hoofd van de faculteit Romaanse talen, mevrouw Galina Románova, het boek tijdens ons afscheiddiner in aanwezigheid van alle congresdeelnemers, aangeboden. Ik citeer mijn dagboek:

"12.30 - 14.00 - Buffet ofrecido a los participantes del Coloquio (Atención del rectorado de la Universidad MGIMO) Kort onderhoud met de heer Valerio Yovenko over de vertaling van mijn boek in het Russisch. 14.15 - Salida de autobuses hacia el hotel. 14.30 -18.00 - Tiempo libre. In deze tijd heb ik de tekst geproduceerd ter voorberreiding van de aanbieding van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Conform de afspraak die ik met Helga (Hediger) en Galina had gemaakt. 18.15 - Salida de autobuses del hotel al restaurante para la cena de despedida. 19.00 - Cena de despedida en un restaurante típico ruso.

Na een lange bustocht en het nuttigen van de eerste gerechten met wijn en wodka brak het grote moment aan. Het was nogal rumoerig in het restaurant. De 'Dancing Queen van Abba' overstemde het geheel. Nochtans was de tijd rijp voor het lied "The Winner takes it all".

"Querida Galina y todas sus colegas que han hecho de este coloquio un gran éxito. Quiero aprovechar la ocasión de agradecerles para esta semana. La primera palabra rusa que me enseñó mi padre fue la palabra "Glasnost", que significa "transparencia" como me acaban de explicar. Por eso me es gran honor poder revelar mi secreto en esta ocasión y presentarte ahora mi libro recien publicado en inglés Letters to Diana, Princess of Wales o sea "Cartas a Diana, Princesa de Gales". El libro contiene los textos integrales de mis cartas a Diana a partir del 28 de augosto de 1996 hasta el 31 de agosto de 1997 con 400 imágenes. Es el libro de nuestro llamado "Quixotic Quest" o sea Sendero Quijotesco y el tema principal es edificar puentes. Edificar puentes entre pueblos, culturas y personas individuales. Por eso esta mañana me gustó más el texto de Olga Mungalova con el título: "Algunos aspectos de la comunicación intercultural: España y Rusia." No digo más sobre el contenido de esta obra histórica - a mi modo de ver. En Lorca tendré la ocasión de hacer una ponencia sobre el cervantismo en el libro. Como puede ver el libro lleva un número: 006. No se quien vaya a recibir el número 007. Con Helga ya tenía una conversación electrónica sobre este asunto. Me quedan ahora dos ejemplares: uno para la organización del coloquio. El otro en principio para el señor Pútin. Después de haber leído mi libro podrás concluir que todavía existen milagros. Pero primero el libro tiene que ser traducido en ruso. Espero que el señor Valerio Yovenko puede solucionar este problema con su equipo en la Universidad Lingüística. El segundo ejemplar es para Nuestra Presidenta Helga, por supuesto. En mi dedicatorio de hoy he puesto la frase "Hoy es el primer Día de un Nuevo Futuro". Graciosamente este Primer Día coincide con la Fiesta de Pascuas en la Europa Occidental. Por eso te agradezco para el huevo que me regalaste. Yo considero este coloquio no solo una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y España, sino también entre Rusia y los demás pueblos de la Unión Europea entre los cuales los fundadores: El Benelux. Para eso te entrego también - como fundador del Instituto Cervantes Benelux - 50 monedas de 50 céntimos de euros con la imagen de Cervantes, para repartir entre sus colegas. Y como información para todos: el libro se puede comprar a través del internet www.trafford.com/robots/01-0341.html y quizás en las páginas de Hartmut, después del consentimiento de la presidenta. Nos veremos en Alcalá de Henares Muchas Gracias."

Op 24 juli jongstleden had ik tijdens een lunch een gesprek met Irina Gúseva (in het midden op aangehechte foto), collega van Galina Románova.

Zij liet mij weten dat de heer Yovenko met de vertaling in het Russisch bezig was ten behoeve van de heer Poetin. Het doet mij derhalve deugd dat hij op Noordeinde overnacht. Daar heb ik kort voor mijn vertrek (op woensdag 20 maart) mijn derde Engelstalige exemplaar verstrekt. Ook hieromtrent citeer ik mijn dagboek:

"21.09 Terug uit 's-Gravenhage en Leiden. Vertrek Dukenburg 08.50. Aankomst 's-Gravenhage 11.00 uur. Met tram 17 van 11.10 naar halte Vredespaleis.

Er stond een rij van een kleine veertig mensen buiten voor de deur van het Consulaat van de Russische Federatie. Hoewel gisteren was afgesproken dat ik niet in de rij behoefde te gaan staan, werd ik nu niet binnengelaten. Er restte mij dus niet veel meer dan achter aan te sluiten. Om 12.45 werd het laatste groepje binnengelaten. Morgen kan ik tussen 10.00 uur en 12.00 uur het visum ophalen met het 'lot van Ernst & Luim': nummer 794 roze.

Dus geen "Oranje" deze keer. Die familie kwam even later in beeld toen ik de Zeestraat was uitgelopen. Even langs het huis van Willem-Alexander. Ik heb hem maar even met rust gelaten in deze wittebroodsweken. Ook Hare Majesteit was druk aan het werk, zo af te gaan op de Koninklijke Standaard, die fier wapperde boven het Paleis Noordeinde. Daarom gewoontegetrouw even bij de Koninklijke Stallen binnengewandeld. De heer Drs. B. Woelderink, conservator van het Koninklijk Huisarchief, kwam net aanfietsen.

Dat kwam goed uit. Het bood mij de gelegenheid hem ten behoeve van het Koninklijk Huisarchief en de gehele Koninklijke Familie het derde exemplaar van mijn Letters aan te bieden. Ik heb de eerste pagina van het boek beschreven met de balpen van de Stichting Cervantes Benelux en de heer Woelderink herinnerd aan hetgeen er in het weekend van 31-07/01-08-1996 heeft voorgedaan rond het Instituto en het hartzeer dat ik daaraan had overgehouden tot in het St. Peter's Hospital.

Daarom heb ik een lid van het management van 't Goude Hooft ook een visitekaartje verstrekt rond het thema "If I were a carpentar and you were a lady, would you marry me anyway? Would you be my baby?" Die lentebubbels deden mij overigens denken aan mijn bezoek aan Bar Bodega Keyzer te Amsterdam op 29 maart vorig jaar.

Op de Vijverberg werd ik al direct door een trouwauto ingehaald, die mij automatisch aan Alex van 't Hooft deed denken. Op het Plein stonden de paparazzi alweer te wachten voor het gebouw van de Tweede Kamer. Zij hadden echter klaarblijkelijk nog geen kennis genomen van mijn boek. Met die witte auto in mijn achterhoofd ben ik ook even naar de Malietoren gegaan, om te zien of Frits Wiersema vrij was. Volgens afspraak zou ik nog een keer bij hem langskomen. Morgen is hij om 12.30 uur vrij. Ik hoop dat ik dan in het bezit ben van mijn visum.

Hierna even een tussendoortje via Leiden naar de Pub Northend op het Rapenburg. Mijn kerstkaart van 1997 hangt daar nog steeds aan de muur. Die heb ik daar afgegeven op 28 november van dat jaar. Vandaar dat ik Simone uit Ierland ook een visitekaartje heb verstrekt ten behoeve van het management van de zaak, die eerst in 1997 is opgericht. Een historische coïncidentie derhalve.

Traditiegetrouw weer eens een broodje haring genuttigd voor mijn vertrek uit Leiden om 16.37. Rond 18.45 ben ik op den Dukenburg teruggekeerd. " " En de volgende dag: "20.04 Om 07.50 ben ik weer naar de residentie vertrokken. Aankomst 10.00 uur. Gewandeld naar het Russisch Consulaat. Het visum lag er klaar. Met dank aan de autoriteiten van de Russische Federatie. Administratief hebben zij het uitstekend geregeld.

Vandaaruit via Noordeinde naar 't Goude Hooft. Bij boekhandel Van Hoogstraten zag ik een boek over het vijftigjarig regeringsjubileum van Koningin Elizabeth II. Het had een paarse achtergrond. Ik hoop dat zij mijn boek verkopen. Dat geldt eveneens voor Boekhandel Van Stockum. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Om 12.30 ben ik bij Frits Wiersema op bezoek gegaan en heb daar mijn vierde exemplaar afgegeven ten behoeve van Liesbeth en Harry. Liesbeth is thans 'schaduwmanager' volgens Frits. Zoals in een van de songs van The New London Chorale in The New Tsjaikowski: "Everywhere I go my shadow walks beside me". Wie is nu die shadow? Dat antwoord komt na mijn terugkeer uit de Russische Federatie. Ik ben immers niet voor niets op een tank gaan staan op 5 mei 1995.

Ik heb Frits laten weten dat het programma van de Baak in de voormalige Sovjet-Unie ook kan worden uitgevoerd in het Cervantes Management Centre aan de Costa del Sol. Ik heb alle voorbereidende werkzaamheden verricht. Het programma dient echter wel door de Baak te worden ingevuld. De Integere Manager van het VNO/NCW lijkt mij een goed uitgangspunt voor de invulling van het programma. Met de trein van 14.07 ben ik naar Utrecht gereisd. Visitekaartje afgegeven bij Willemars aan de Oudegracht. In de postbus trof ik een rekening van L@rix in Velp in een Conqueror-enveloppe. Ook het laatste nummer van Foco, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. Ik zal hier morgen op reageren. Voordat ik mijn koffers pak. Om 14.50 was ik weer in den Dukenburg teruggekeerd. Opnieuw een nieuwe bril besteld bij Hans Anders. Ook mijn kaartje afgegeven. Gisteravond werden er nog beelden vertoond van paraderende Russische legers op het Rode Plein. Zondag ben ik daar te gast als 'Prince of Europe' onder nummer 1M881987."

Ik hoop van ganser harte dat de heer Poetin van de gelegenheid gebruik maakt om de Russische versie van mijn boek te 's-Gravenhage aan te bieden. In die tijd ben ik weer in Spanje. Wellicht op het Koninklijk Paleis te Madrid. In dat verband vind ik het een vreemde zaak dat men nog niet tot de produktie van de film "Soldaat van Oranje 2" is overgegaan. Ik mag immers aannemen dat de film deze keer niet gaat over de heer Erik Hazelhoff Roelfzema, die in Soldaat van Oranje is vertolkt door Rutger Hauer. De heer Hauer heeft daarvóór eveneens de rol van 'Floris' vertolkt. Een ridder van het Kasteel Doonenburg. Zoals U wellicht bekend is dit een oud familiekasteel van de Van der Heydens. Aangezien ik voortkom uit de familietak der 'Florissen' (vermoedelijk teruggaand op de graven van Holland), mag ik aannemen dat de heer Hauer de rol van Floris van der Heyden heeft vertolkt. Vandaar dat ik het verhaal 'Soldaat van Oranje' op een eigentijdse wijze heb overgedaan (1 augustus 1996: "En nu Snelweg naar Engeland...."). Mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales kan daarbij als hoofdscenario worden gerhanteerd. Ik stel het derhalve buitengewoon op prijs morgen bij U te gast te mogen zijn. Op dezelfde dag heb ik het nog druk. Ik dien dan immers nog werk te maken van de Nederlandstalige versie van mijn boek en heb daartoe tussen 14.00 en 17.00 uur een afspraak gemaakt met een uitgever te Eibergen. Dit even als informatie vooraf. Met hartelijke 'caballeresque' riddergroeten en graag tot morgen, J.L. van der Heyden Nijmegen (tot 28 oktober a.s.)

jk.meijnen wrote: Geachte heer van der Heijden, Dank voor uw mail. Ik heb de voorzitter van de Warnsveld lunch inmiddels op de hoogte gesteld van uw komst. Het dragen van een cavaleriedas is niet verplicht. Uw oranje das van Paleis Het Loo lijkt me prima. Tot 3 oktober, Met huzarengroet, JKG Meijnen.

3 OKTOBER 2002 ONZE BUTLER PAUL BURRELL