Nijmegen, 5 mei 1995. Beste Bob, lieve Marlène,

Op deze BEVRIJDINGSDAG zijn mijn gedachten voortdurend bij jullie gebleven. In jullie moeilijke situatie thuis ben ik in gedachten bij jullie. Ik hoop ook van jullie graag gauw een teken van bevrijding te mogen ontvangen. In aansluiting op mijn brief van 27 december vorig jaar ontvang je hierbij een afschrift van de brief die ik eergisteren aan Hare Majesteit heb gezonden. Ook jullie hebben mij tot het schrijven van deze brief geïnspireerd. Hare Majesteit heeft zoëven haar toespraak in de Ridderzaal afgesloten. Het lijkt mij goed dat je de tekst van haar toespraak aandachtig met bijgevoegde brief vergelijkt. Ik ben trots op deze telg van Oranje-Nassau, waarvan de wortels volgens mijn genealogische studie, in hoge mate van waarschijnlijkheid, teruggaan naar het Geslacht Van Heyden. Ook Su Real Majestad Don Juan Carlos de Borbón y Borbón heeft van mij in hetzelfde kader vandaag een brief van gelijke strekking ontvangen. Met gevoelens van Dank en Respect. Bijlage: Brief aan H.M. Koning Beatrix der Nederlanden d.d. 3 mei 1995. P.S. Ik heb de Minister van Justitie en de Minister President om bemiddeling verzocht binnen de Nederlands-Spaanse betrekkingen.