Maandag 25 maart 2002
Begin van het officiële programma.

Sprekers en aanwezigen waren Galina Románova als initiatiefneemster en coördinatrice van het colloquium, de heer Ivan Tiulin, vicerector van de universiteit MGIMO, de heer Dimitri Kazimirov namens het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Valeri Morosov, Helga Hediger, Don Manuel de Luna namens de Spaanse ambassade en de ambassadeur van Guatemala, de heer Alfonso Matteo Fahsen. Don Manuel de Luna memoreerde het bezoek van de Príncipe de Asturias aan deze universiteit ter gelegenheid van de opening van een vestiging van het Instituto Cervantes in Moskou en legde daarbij de nadruk op de begrippen Paz, Justicia y Libertad. De heer Ivan Tiulin knikte goedkeurend bij het vastleggen van deze drie essentiële begrippen binnen het kader van ons Cervantes Project. Voordien had hij een persoonlijke brief van de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Ivanov, voorgelezen.

Interessant tijdens deze rondetafelconferentie was de vraag van MILAGROS PALMA over de toekomstige rol van Cuba in Latijns Amerika binnen het kader van democratiseringsprocessen. Cuba zou nog een belangrijke rol gaan spelen volgens Ludmila Okuneva. Ik heb hierbij mijn ernstige twijfels tot uitdrukking gebracht. Cuba is immers eveneens een land zonder staatshoofd, evenals de andere landen die slechts een president als regeringsleider kennen. Hieraan zou nog een hele 'ponencia' gewijd kunnen worden, naar haar zeggen. Dit gaf aanleiding tot een stevige interventie van een medewerker van de Cubaanse ambassade in Moskou. Vooral nadat de zaal instemmend op mijn reactie had geapplaudiseerd. Hierna met een groepje met de metro naar het centrum. Het Rode Plein. Op weg van de metro naar

het Rode Plein is Pilar Escudero het spoor bijster geraakt. Gewandeld naar de Wassili-kathedraal. Wandeling onder leiding van Claudine van Lier rondom het Kremlin. Zij heeft ons het oudste huis van Moskou laten zien, dat in de 17e eeuw dienst deed als verzamelplaats van Engelse zakenlieden. Onlangs nog bezocht door Koningin Elizabeth II. Met een taxi voor 200 roebels terug naar het hotel.

26 MAART 2002 KENNISMAKING MET GALINA ROMÁNOVA EN CARLOS EN SARA SAZ