Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 NL 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 26 juni 2000

Betreft: APPELTJE VOOR DE DORST Kenmerk: JH/HS20000626 Nijmegen, maandag 26 juni 2000.

Beste Harry, Vanmorgen werd ik gebeld door de heer Wouter Limmen in verband met onze afspraak van morgen aangaande het project Ontwikkel uw bedrijf. Hij deelde mij daarbij mede dat hij mijn schrijven ONTWIKKEL UW BEDRIJF d.d. 15 juni jongstleden nog niet had ontvangen. De afspraak van morgen 27 juni is derhalve prematuur. Ik heb tevens van hem begrepen dat de verantwoordelijkheid voor dit project in handen komt van de heer Coen van Ruiten als vaste medewerker van de Baak. De afspraak is derhalve verschoven. Ik verwacht morgen om 11.30 uur een nader voorstel terzake. Voorts trof ik afgelopen zaterdag bijgaande betalingsherinnering aan in mijn postbus te Utrecht. Aangaande de nota van Hfl. 2.291,25 verwijs ik naar mijn brief OPERATION PURPLE d.d. 20 november 1999 ad 2: "Deze factuur - alsmede mijn inschrijving op de cursus Management maakt meer kapot dan je lief is - is op maandag 15 november jongstleden in aanwezigheid van de heren Alex van 't Hooft en Ruud van der Zalm nietig verklaard door jouw nieuwe collega Metselaars. Ik hoop dat ik zijn naam goed heb geschreven. Hij was mij nog niet bekend. Nochtans herhaal ik hiermede mijn goede wensen voor succes. Zijn voorstel om niet meer aan de 'cursus' deel te nemen heb ik in dank aanvaard. Ik heb immers hogere prioriteiten, zoals de organisatie van het Congres El Mundo de Mañana van 9-11-2000 t/m 12-11-2000 in het Palacio de Congresos in Torremolinos en het Teatro Cervantes in Málaga. Voor een bijdrage aan dit congres nodig ik je hiermede van harte uit. Mijn bijdragen aan de eerste twee bijeenkomsten van de 'cursus' zal ik niet in rekening brengen."

Jouw medewerkster Angela Filippo zond mij op 6 oktober 1999 bijgevoegde Algemene Voorwaarden van advocatenkantoor Van den Herik & Verhulst. Hieruit citeer ik artikel 3.a.: "Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging onzerzijds van een aanmelding voor een opleiding via een daartoe bestemd inschrijvingsformulier voor een opleiding." Hiervan is in de onderhavige situatie geen sprake geweest. Ik heb jouw uitnodiging toendertijd beschouwd als een mogelijkheid om uiteen te zetten wat ik onder het betreffende thema versta. Daartoe heb ik toestemming verleend om mijn verklaringen terzake op band op te nemen tijdens de eerste bijeenkomst op 13 september. Op 13 oktober daaropvolgend heb ik dat tevens gekoppeld aan mijn persoonlijke biografie. Daar is de kous mee af. Voorts heb ik alle overige kosten voldaan, zoals moge blijken uit bijgaand gastenfolio d.d. 16 november 1999.


Noordwijk, 16-11-1999

Ik verzoek je derhalve jouw boekhouding opdracht te geven het nog in jullie boekhouding openstaande bedrag ad Hfl. 2.291,25 te crediteren. Mocht dit nog tot enig misverstand leiden, dan stel ik voor dit punt als laatste punt op de agenda te plaatsen voor ons eerstkomende onderhoud in Brummen. Tot slot deel ik hierbij mede dat ik de boekwaarde van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux heb vastgesteld op Hfl. 47 miljard teneinde de Staat der Nederlanden en het Nederlandse Bedrijfsleven een goede onderhandelingspositie te bieden in de contacten met onze Spaanse marktpartners. KPMG dient dit nog hard te maken. Dit ter kennisgeving aan de leden van de Baak-kring. Jouw agendavoorstel zie ik met belangstelling tegemoet. Met collegiale groet, John L.Van der Heyden P.S. De golfballetjes van de Baak bevinden zich nog op het huidige adres van het Cervantes Management Centre zoals dat bij El Presidente del Gobierno te boek staat.

17 AUGUSTUS 2000 AFSPRAAK MET DRS HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN