DINSDAG 17 APRIL 2012

WAARDE COLLEGAE

Vandaag gaat op deze website de belangstelling uit naar CORRESPONDENTIE MET ADVOCATENKANTOOR NAUTA-DUTILH TE AMSTERDAM. Tijdens mijn bezoek van gisteravond aan het SPORTS PALACE ging er in de saunacabine plotseling een goudgeel licht branden. Ik heb de
STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN ofwel SBO als OPRICHTER deze huiskleur gegeven omdat het de kleur is van DE ZON en het GOUD van de Spaanse vlag. De STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN is vermeld in DATOS PERSONALES DEL FUNDADOR, PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER INSTITUTO CERVANTES, BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX - MARKETING: AFNEMERSANALYSE, CUSTOMERS ANALYSIS, LOOPBAAN JOHN L. VAN DER HEYDEN, NIEUW ELAN 1991 30 AUGUSTUS 1991 BRIEF 6 AAN LIESBETH HALBERTSMA 1992 8 SEPTEMBER 1992 BRIEF INZAKE 14 SEPTEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 1 DECEMBER 1992 VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (1) TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM (FAXBERICHT), 3 DECEMBER 1992 VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW MR W.G. SILLEVIS SMITT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM (FAXBERICHT) 1993 17 MAART 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 20 MAART 1993 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 17 MAART 1993 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER JO RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 SEPTEMBER 1993 REACTIE OP MIJN EPISTELS VAN 20, 25 EN 27 AUGUSTUS 1993, 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 12 OKTOBER 1993 MEDISCH GEHEIM, 16 OKTOBER 1993 VOORBEREIDING BEZOEK AAN STIENS, 25 OKTOBER 1993 GASTVRIJE ONTVANGST IN STIENS, 27 OKTOBER 1993 DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN EN DE STICHTING NIEUW ELAN, 6 NOVEMBER 1993 DE EERSTE WEEK VAN DE DAGTHERAPIE ZIT EROP, 12 DECEMBER 1993 DE LANGSTE BRIEF VAN HET JAAR 1993 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 1994 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE, 15 MEI 1994 OVER LEVEN, 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF, 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989 1995 21 JUNI 1995 FOTO BEVRIJDINGSDAG TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN, 22 JUNI 1995 DE LA BRUYÈRE D'ORANGE, 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 1996 22 FEBRUARI 1996 AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 27 JULI 1996 UITBREIDING WERKGEBIED TER ATTENTIE VAN DE DOOR MIJ OPGERICHTE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN, 31 JULI 1996 UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 TER ATTENTIE VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO 1997 19 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 SEPTEMBER 1997 CANDLE IN THE WIND, 27 NOVEMBER 1997 HOTEMETOTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 1998 1 MAART 1998 WISSELWERKING, 5 MAART 1998 FLEXI WERKEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL, 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS TO MISTER PETER OTTENHOFF, 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 APRIL 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER, 14 MEI 1998 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, 16 MEI 1998 'STALKING' TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE, 16 NOVEMBER 1998 FEITEN, GEEN MENINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF, 31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 1999 30 MAART 1999 HERMANDAD AAN GRAN HERMANO, 11 AUGUSTUS 1999 DE LAATSTE CENT, 25 AUGUSTUS 1999 DE HERTOGIN VAN LIMBURG, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 2000 11 MAART 2000 BERICHT UIT WOERDEN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, 26 APRIL 2000 PROCESBESTURING TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 21 MEI 2000 CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING (GRAN HERMANO), 20 OKTOBER 2000 NUEVO ESPÍRITU, 23 OKTOBER 2000 HET WONDER VAN DEN HAAG, 30 OKTOBER 2000 KONING CONSTANTIJN 2001 6 JANUARI 2001 NIEUWE START VOOR GRAN HERMANO, 1 FEBRUARI 2001 GOEDE ZAKEN, 19 JUNI 2001 BEOOGDE BESTUURSSAMENSTELLING CERVANTES HOLDING, 21 JUNI 2001 TOP-DOWN BENADERING, 25 JUNI 2001 COMPARITIE VAN PARTIJEN 2002 11 APRIL 2002 MY DI AND I TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, 19 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN HERMAN WIJFFELS, 10 MEI 2002 DE GELE STROPDAS TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN, 17 MEI 2002 CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 JUNI 2002 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN, 3 JUNI 2002 INZAKE 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 JUNI 2002 HISTORISCH DOCUMENT TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, 20 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 001 EN 002, 28 JUNI 2002 DAGBOEK 010 EXTRA, 9 SEPTEMBER 2002 EERSTE UITGEBREIDE BRIEF AAN PRINSES DIANA, 1 OKTOBER 2002 VERHUIZING STICHTING CERVANTES BENELUX NAAR WASSENAAR, 2 OKTOBER 2002 SOLDAAT VAN ORANJE II, 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS, 22 NOVEMBER 2002 VERSLAG DOCENTENBESPREKING ZATERDAG 16 MEI 1987 TE NIEUWEGEIN 2003 23 JANUARI 2003 VERKIEZINGSUITSLAG NEDERLAND, 27 JANUARI 2003 STABILITEIT EN DAADKRACHT, 19 APRIL 2003 ALLE BALLEN VERZAMELEN, 19 DECEMBER 2003 GEDACHTEN EN INZICHTEN IN HET DAGBOEK 2004 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 31 JANUARI 2004 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 MEI 2004 HELICOPTER VIEW, 29 SEPTEMBER 2004 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 2005 30 JANUARI 2005 OPLADEN VAN DE BATTERIJ, 9 MAART 2005 SPAANSE PARELS, 5 MEI 2005 KAREL AALBERS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 29 SEPTEMBER 2005 28 SEPTEMBERBORREL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 2006 4 APRIL 2006 EMMA SOPHIE LOUISE, 16 AUGUSTUS 2006 PAARS MET EEN GEEL RANDJE, 19 DECEMBER 2006 DRIJVENDE KRACHTEN 2007 2 MAART 2007 EEN NIEUWE TOP 100 VAN MAART 2007, 10 JUNI 2007 DE WEG NAAR GERECHTIGHEID 2008 8 FEBRUARI 2008 CMS DERKS STAR BUSMAN, 13 APRIL 2008 GROTE SCHOONMAAK TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 2009 16 MAART 2009 BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM TE BILTHOVEN, 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF 2010 3 JANUARI 2010 PAULINE KRIKKE MAAKT PLAATS VOOR LIESBETH HALBERTSMA ALS BURGEMEESTER VAN ARNHEM VOLGENS THOMAS TRIEBELS, 20 APRIL 2010 KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR, 26 APRIL 2010 DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE EN DERTIG JAAR KONINGIN BEATRIX OP DE NEDERLANDSE TROON, 22 MEI 2010 232 LEIDEN, DONDERDAG 7 OKTOBER 2010 EEN DAG IN HET TEKEN VAN D66, VRIJDAG 22 OKTOBER 2010 DE BANCO POPULAR IN BEELD, VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010 WORLDHOTELS EN HET INSTITUTO INTERNACIONAL SAMPERE, ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010 FELICIA MAKES THE DIFFERENCE, 15 NOVEMBER 2010 BLOOTLEGGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 2011 WOENSDAG 2 FEBRUARI 2011 JAARVERGADERING VDSN OP 26 MAART IN HILVERSUM, ZATERDAG 5 FEBRUARI 2011 DE TOPICS VAN 2010, ZONDAG 6 FEBRUARI 2011 HET TOP CENTRE IN DIEMEN: DE VOORLOPER VAN CERVANTES EMPLEO, MAANDAG 7 FEBRUARI 2011 AEPE-CONGRES IN CUENCA EN MR ABRAHAM MOSZKOWICZ OPNIEUW AAN HET WOORD, ZONDAG 10 APRIL 2011 ALPHEN AAN DEN RIJN, MINIHOUSE, DE SLIMME SNELWEG EN DE PEN VAN EEN MILJOEN, DINSDAG 17 MEI 2011 PRINSES MÁXIMA 40 JAAR EN THOMAS TRIEBELS 47 JAAR, WOENSDAG 15 JUNI 2011 JULIANA PRINSES VAN ORANJE EN DE BRIEF AAN LADY SARAH MAC CORQUODALE, WOENSDAG 5 OKTOBER 2011 PRESIDENT WILLIAM JEFFERSON CLINTON, BEST PRESIDENT OF ALL TIMES, DINSDAG 1 NOVEMBER 2011 VEEL BELANGSTELLING VANDAAG VOOR DE FAMILIE HALBERTSMA 2012 MAANDAG 23 JANUARI 2012 AFSCHEID VAN THOM DE GRAAF ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 DE KLOK SLOEG VIJF VOOR ACHT, WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012 SCHRIKKELJAAR, WOENSDAG 4 APRIL 2012 GROETEN AAN MIJN COLLEGA'S VAN DE BAAK IN NOORDWIJK EN DRIEBERGEN EN VRIENDEN VAN DE LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN en EERSTE PAASDAG ZONDAG 8 APRIL 2012 INVENTARISATIE SPAANS DOOR DRS J.G.F. DOENSEN EN OPSOMMING VERMELDING VAN DRS P. OTTENHOFF. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2006 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 16238 URLs 30.

Nieuw in de Top 100 van 4911 verwijzende pagina's 48. CERVANTESWEB NEDERLAND MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 KORTE ONTMOETING MET BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE VAN ARNHEM EN BEZOEK AAN DE ENGELENBURG IN BRUMMEN en 99. 5 FEBRUARI 2010 AMIGOS PARA SIEMPRE. Nieuw in de Top 20 van 50 zoekopdrachten

5. INTERIEUR HUIS TEN BOSCH verwijst naar ZONDAG 25 DECEMBER 2011 EERSTE KERSTDAG IN NEDERLAND

10. AWN VAN ERKEL is vermeld in 22 DECEMBER 1998 CORTHEA

13. BELGISCHE ADEL 1810 treffen wij aan in de NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE. De grafelijke familie VAN DER HEYDEN BELDERBUSCH maakt ook deel uit van de BELGISCHE ADEL. Enkele leden van deze familietak zijn vermeld in 17 JULI 1998 EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER IN DE FRANSE TAAL, 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 NOVEMBER 1998 KASTEEL TERWORM, 24 NOVEMBER 1998 TERWORM, 18 AUGUSTUS 1999 BRONSGROEN EIKENHOUT, 20 AUGUSTUS 1999 PAARS EN BLOND, 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 17 AUGUSTUS 2000 DE LAATSTE LOOTJES, 6 JUNI 2004 D-DAY TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 14 JUNI 2004 LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND AAN LIESBETH, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 26 JULI 2004 AANKOMST IN SEGOVIA, 8 SEPTEMBER 2004 HERSTART TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 MAART 2006 VAN DER HEYDEN ALS STAATSMAN, 12 JULI 2009 PAARDEN EN ORANJE NASSAU TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en 9 JANUARI 2009 INAUGURATIE PRESIDENT BARACK OBAMA VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA OP 20 JANUARI 2009.

14. CERVANTES EDICIONES 15. CERVANTES EDICIONES ESPERANZA. Terzake hebben wij met verschillende ESPERANZA's te doen, t.w. ESPERANZA AGUIRRE als vermeld in 14 DE MAYO DE 1996 PROGRAMA GOBERNAMENTAL DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, 21 MEI 1996 KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 27 MEI 1996 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 14 MEI 1999 WOORDELOOS, 28 APRIL 2000 FRESAS CON NATA, 11 DE MAYO DE 2008 NOTICIAS SOBRE EL XLIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE, 22 JULI 2008 ERECOMITÉ MADRID, 29 DE JULIO DE 2008 LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 7 DECEMBER 2008 ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN en MAANDAG 23 MEI 2011 VERKIEZINGEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL EN DE TERUGKEER VAN DE PARTIDO POPULAR.

Een tweede ESPERANZA betreft de vrouwelijke makelaar uit GUADALMAR en vriendin van RACHID uit PARIJS als vermeld in 17 MEI 1999 SAMEN WINKELEN IN PARIJS, 20 MEI 1999 GOVERNMENT GAME, 10 JUNI 1999 FEESTDAG, 14 MEI 1999 ERFENIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 23 JUNI 1999 ALL IN THE FAMILY.

Ook verwijst ESPERANZA naar de FUNDACIÓN LA ESPERANZA als vermeld in DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2010 CELIA VILLALOBOS EN RODRIGO RATO IN CHURRIANA en 12 AUGUSTUS 2010 CHURRIANA EN MIJN HANDELSMERK.

19. EVALUATIEGESPREK NEDERLANDS BIJ SPAANSTALIGEN. Hier heb ik geen beeld van. De informatie terzake zie ik met belangstelling tegemoet.

20. FRITS BOLKESTEIN KLEINE MENSEN PRATEN OVER PERSONEN heeft betrekking op 20 JULI 1998 HARTEN ZEVEN. In dit verband lees ik dat HANS WIJERS THANS afscheid neemt van AKZO-NOBEL.

Ik citeer: "Wijers: Nederland staat stil AMSTERDAM (AFN) - Nederland staat stil, terwijl andere landen steeds verder werken aan hun concurrentievermogen. Dat zei scheidend AkzoNobel-topman Hans Wijers maandag in een interview met televisieprogramma Nieuwsuur. ,,Wij zijn net kikkers in langzaam opwarmend water. We voelen ons heel comfortabel, en hebben niet door dat we gekookt worden''. Volgens Wijers moet het kabinet snel dringende problemen aanpakken die Nederland nu parten spelen. Het gaat dan volgens hem om onder meer het toegankelijk maken van de woningmarkt voor starters, het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek, versoepelen van het ontslagrecht en het snel opkrikken van de pensioenleeftijd. ,,Per 1 januari'', aldus Wijers. Maar de vertrekkende topman en ex-minister ,,houdt zijn hart vast'' dat er een hervormingsprogramma uit de besprekingen in het Catshuis komt. ,,Daarvoor zijn de verschillen tussen de partijen te groot''. Volgens Wijers houdt men zich in Den Haag veel bezig met wie de winnaar wordt van de volgende verkiezingen en te weinig met de zorg voor de lange termijn. Navelstaarderig Wijers vertrekt dit voorjaar als bestuursvoorzitter bij verf- en coatingsproducent AkzoNobel. De oud-D66-minister van Economische Zaken (1994-1998) vindt Nederland op dit moment ,,een beetje gedeprimeerd, navelstaarderig en niet met de lange termijn bezig''. Dat onderscheidt Nederland nu van enkele andere Europese landen, zoals Polen, Groot-Brittannië of Turkije waar er volgens hem ,,een soort optimisme, een langetermijn gedachte, een toekomstgerichtheid'' is. Daar zijn ,,forse groei en veel positieve ontwikkelingen'' ,,Zorg dat er een positieve energie uitgaat van wat jullie beslissen'', adviseert hij aan de onderhandelaars in het Catshuis." Hij is VAN HARTE welkom in onze HOLDING. Ik ben overigens niet gelukkig met de acties van de dochter van SARAH Mc CORQUODALE als beschreven in de DAILY MAIL van vandaag. Dat schaadt de reputatie van het indertijd beoogde familiebedrijf VAN DER HEYDEN/SPENCER beste MAAGD: Een eenvoudige dag waarop vrijwel alles zal verlopen zoals u het wilt. Commerciële belangen kunnen op vooruitgang rekenen. Sta open voor de mogelijkheid met anderen samen te werken. Actieve feedback stimuleert en inspireert. SCHORPIOEN: De trend is vandaag positiever dan gisteren. Een verplichting jegens iemand die u lief is kan echter tot emotionele spanning leiden. Zoek het gezelschap van mensen die u vertrouwt en respecteert. U weet precies van wie u op aan kunt. Dat is goed. 15:22 Vanaf 12 APRIL heb ik geen email meer ontvangen. Zojuist kwamen er 83 binnen. De belangrijkste is de nieuwsbrief van 13 APRIL 2012 van BLAUW BLOED en DE 5 MOOISTE JURKEN VAN DIANA. Op het moment van de uitzending bevond ik mij in MAARSBERGEN. In het bericht zien wij een foto van PRINSES DIANA in mijn favoriete jurk in de kleuren PAARS en ROOD. Ik citeer: "In deze uitzending aandacht voor een bijzondere expositie in Kensington Palace in Londen. Hier worden momenteel vijf van de mooiste jurken van prinses Diana, een van de vorige bewoonsters, tentoongesteld. Wat maakt nou juist deze japonnen zo bijzonder?" De desbetreffende jurk is tijdens de veiling in NEW YORK gekocht door de op 15 FEBRUARI JONGSTLEDEN overleden journalist JAMES WHITAKER als vermeld in VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012 JAMES WHITAKER EN GERRIT YBEMA OVERLEDEN EN NIEUW LICHT OP DON CESAR ANTONIO MOLINA.

WOENSDAG 18 APRIL 2012 RODENHUIS, LEIJTEN EN DE KONING VAN SPANJE