Maandag 9 september 2002 Verzonden. Subject: Alumnidag Date: Mon, 09 Sep 2002 14:34:52 To: Externe Relaties Katholieke Universiteit Nijmegen Waarde Collegae, Zojuist heb ik het aanmeldingsformulier voor de alumnidag van 5 oktober a.s. in de brievenbus van het postkantoor Dukenburg gedeponeerd. Ik neem graag deel aan de lunch in de refter om weer eens ervaringen uit te wisselen met oude bekenden. Ik heb vastgesteld dat er dit jaar geen kringprogramma door de kring Spaans is georganiseerd. Daarom heb ik mij aangemeld voor de kring Communicatiewetenschappen, hoewel ik deel uitmaak van het promotieprogramma van de faculteit geschiedenis waartoe ik in 1995 ben toegelaten.

Aan mijn dissertatie over de Van der Heydens in de loop der eeuwen heb ik tot op heden nog niet veel aandacht kunnen schenken (of het zou mijn boek moeten zijn), aangezien de actualiteit mijn voortdurende aandacht heeft gevraagd inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Zoals u weet ben ik thans in Spanje woonachtig. Tot 28 oktober logeer ik echter weer in Nijmegen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES NBLEW NIJMEGEN. Vandaag ben ik weer met de redactie van mijn boek in het Nederlands doorgegaan. Ik heb er een voorwoord aan toegevoegd. In mijn foto-archief trof ik de volgende foto van 11 september 1998 van Lichting 70.1 van de SROC.

Verzonden: Subject: Cavalerielunch 3 oktober Date: Mon, 09 Sep 2002 16:06:04 Geachte heer Meijnen, Met enkele belangrijke gebeurtenissen in het vooruitzicht ben ik vandaag mijn foto-archief nog eens nagelopen. Ik trof daarbij aangehechte foto van lichting 70.1 van de SROC. De foto is gemaakt op 11 september 1998 in Amersfoort tijdens onze reünie. Ik denk dat het een belangrijke foto is. Vooral in verband met de datum en het thema Regeren is Vooruitzien. Ik refereer aan het Telegraafartikel Radicale moslims in Londen de straat op in de Telegraaf van vandaag. Vandaar dat ik hem u hierbij doe toekomen. Mede t.b.v. Maj. bd HAG Nix. Ook het artikel Kapers stellen FBI nog steeds voor raadsels is significant. De belangrijkste opmerking hieruit: "Een van de weinige houvasten van de FBI, is een videoband waarop Osama bin Laden zegt dat Mohammed Atta de leider was van de terreurcel." Ik denk dat de grootste verdedigingsmacht aanstaande woensdag rond het warenhuis Harrods in Brompton Road te Knigtsbridge dient te worden samengetrokken. Prinses Diana's kamikazepiloot kwam immers eveneens uit Egypte. Het wordt nu tijd dat zijn beeltenis wordt verwijderd uit dat warenhuis. Daartoe dient - naar mijn bescheiden mening - het volledige Britse leger te worden ingezet. U ziet wel: Ik ben het militair-strategisch denken nog niet verleerd. Graag tot 3 oktober in het Jachthuis. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Tweede van links, derde van rechts. Op groepsfoto: In het midden.

P.S. Ik ben nu bezig met de eindredactie van het boek NOUS MAINTIENDRONS - Brieven aan Diana, Prinses van Wales. Een uitgever heeft zich nog niet gemeld. Wel een distributeur: Bruna. Ik denk aan uitgeverij Van Gorcum, Uitgever van 'Dilemma's te lijf', van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Haar vader woont eveneens in Velp. In de Willem Honigweg. 16.57 Foto van Paleis Het Loo onder 29 september 1996 vervangen door:

KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG BRUMMEN

Verzonden: Subject: NetWerken Date: Mon, 09 Sep 2002 19:20:51 Waarde Collegae, Ik schrijf naar aanleiding van de horoscoop van De Gouden Driehoek van vandaag. Aansluitend aan het laatste ben ik aan het werk gegaan met de redactie van mijn boek NOUS MAINTIENDRONS, Brieven aan Diana, Prinses van Wales. Of dat boek op 28 september aanstaande op de Nederlandse markt kan worden gepresenteerd zal voor een groot deel ook van u afhankelijk zijn. Ik heb mij voorgenomen de brief van 18 februari 1997 van Peter Ottenhoff aan de oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (ondergetekende), zoals te lezen op pagina 133 van de Engelstalige versie van mijn boek, uit de Nederlandstalige versie te verwijderen. Voorts heb ik een Voorwoord toegevoegd, dat alsvolgt luidt:

"VOORWOORD

Nijmegen, september 2002

Van huis uit ben ik opgevoed met de woorden 'bescheidenheid siert de mens'. Hierin is een fundamentele verandering opgetreden tijdens mijn werkzaamheden voor het Management Centrum VNO-NCW de Baak in Noordwijk. In 1990 heb ik die bescheidenheid afgelegd en ben mij gaan toeleggen op zogenaamde 'leiderschaps-issues'. Om leiderschap te ontwikkelen is het vaak nodig gebleken zich soms lange tijd uit het openbare leven terug te trekken en te gaan 'navelstaren'. Verdieping en oriëntatie op de eigen positie. In Zuid-Afrika is Nelson Mandela hiervan het levende voorbeeld gebleken. Hiertoe heeft het Nijmeegse Sint Radboudziekenhuis mij in de periode mei 1993 tot en met november 1994 de mogelijkheid geboden, nadat ik in maart 1992 mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux merkenbureau in 's-Gravenhage had gedeponeerd voor opleidingen, trainingen en cursussen en mijn beleidsplan had doen toen toekomen aan het Kabinet der Koningin. Vanaf die tijd heb ik bijna uitsluitend gecommuniceerd op het niveau van vorstenhuizen en regeringsleiders. Het voorjaar van 1996 is daarbij een belangrijk startpunt gebleken. Onderstaande brieven heb ik terzake in die tijd aan onze vorstin en onze kroonprins doen toekomen: Karlspreis en Stichting Cervantes Benelux. Op 31 juli daaropvolgend heb ik de kroonprinsen van de Benelux en Spanje in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux uitgenodigd en in een faxbericht aan Hare Majesteit bevestigd. De brief aan onze kroonprins luidde: Convocatie. De volgende dag ben ik naar Engeland gegaan.

Daar heeft OPERATIE VIJFDE ROOS een aanvang genomen in Canterbury Cathedral met het opsteken van de Candle in the Wind ("Goodbye English Rose").

Vanaf dat moment is Prinses Diana bij mij in beeld gekomen. Hoe onze relatie zich leek te ontwikkelen leest u in mijn dagboek van 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997. De vertaling van de Engelse brieven die ik Haar gedurende die periode heb doen toekomen leest u in de volgende vierhonderd pagina's. Op 28 december 1996 heb ik Diana voorgesteld van het Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales een Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden/Spencer te maken. Zij is nadien dan ook op zoek gegaan naar een aantal informal investors. Hiervan is de laatste investeerder Haar fataal gebleken. Het verhaal eindigt met de dodelijke ontvoeringspoging op 31 augustus 1997 in Parijs. Wij werken aan de opbouw van de Europese Unie. De term 'Je maintiendrai' (Ik zal handhaven) heeft daarom haar langste tijd gehad. Reden waarom ik gekozen heb voor de titel NOUS MAINTIENDRONS op de dag van Haar overlijden." Verder lees ik de hele tekst nog een keer door om onregelmatigheden te corrigeren. Volgens afspraak met Jurgen Luppes heb ik onder "29 september 1996" PALEIS HET LOO TE APELDOORN vervangen door KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG BRUMMEN. Ook mijn brief van 7 oktober 1996 heb ik verbeterd. Hij luidt nu alsvolgt:

"Steunbetuiging Lieve Prinses, In deze brief wil ik u vertrouwelijk een persoonlijk en zeer serieus verhaal onthullen over zaken die in de laatste paar maanden in mijn leven zijn gebeurd. Nadat ik op 31 juli een brief heb verzonden naar de kroonprinsen van de Benelux en Spanje - als afsluiting van (in mijn visie) een wereldwijde veiligheidsoperatie - heb ik het Verenigd Koninkrijk bezocht.

Te beginnen door op 1 augustus een kaars op te steken in de kathedraal van Canterbury.

Gedurende tien dagen bezocht ik u zeer bekende plaatsen, zoals Hampton Court, WINDSOR CASTLE, ETON, BLENHEIM PALACE en BUCKINGHAM PALACE.

Met mijn twee zoons uit mijn vorige huwelijk - ik ben in april 1992 gescheiden - verbleef ik op de camping van Laleham, tussen Kensington en Windsor. Op zaterdag werd ons in Covent Garden door een dame een heidetakje aangeboden. 'Het brengt u geluk', zei ze. In HAMPTON COURT PALACE bezochten we de kamers van uw voormalige Nederlandse koning Willem III en koningin Mary, de dochter van Anne Hyde, en de staatsvertrekken van Hendrik VIII.

In de St. George Kapel van WINDSOR CASTLE legde een vriendelijke dame mij de geschiedenis uit van de Orde van de Kousenband en de betrekkingen met onze Koningin, Koning Juan Carlos en de Groothertog van Luxemburg.

Op zes augustus bezocht ik Henley-on-Thames en op het terras van de herberg THE ANGEL ON THE BRIDGE heb ik een paar kaarten geschreven aan enkele mensen die ik tot mijn beste vrienden reken.

Ik schreef daar een gedichtje voor een oud-collega van mij die in Henley heeft gewoond in verband met haar dressuuropleiding en die altijd een belangrijke mentale steun voor mij is geweest.

Dezer dagen draagt zij zeer zware verantwoordelijkheden en ik noemde haar toevallig Koningin Elizabeth. Op de camping teruggekeerd vond ik een klein tasje in mijn tent met het opschrift '28'. Vanaf dat moment kon ik U niet meer uit mijn hoofd zetten en op 28 augustus heb ik een bos van 28 rozen naar mijn voormalige 'Koningin Elizabeth' verzonden om Uw nieuw verworven vrijheid te vieren en het verzoek om ze naar KENSINGTON PALACE te sturen als zij ze onmogelijk zelf kon accepteren. Op zondag 8 september verscheen er een dame op de brug achter mijn huis. Ik herkende haar ogen en nadat ik per fax mijn rekening van 80 miljoen Nederlandse guldens naar de Minister-President van de Nederlandse regering had gestuurd besloot ik het boek van Andrew Morton te gaan lezen over Uw leven. Ik hoop dat U het mij niet kwalijk neemt dat ik U voordien geen aandacht heb geschonken. In feite ben ik te druk met mijn Spaanse aangelegenheden bezig geweest, maar wat ik heb gelezen heeft mij zeer diep getroffen. Het kwam bij mij over of ik mijn eigen levensverhaal zat te lezen, waarin ik dezelfde situaties herkende. Het gevecht om uit de gouden kooi te ontsnappen en het persoonlijke gevecht om zinvol bezig te zijn voor de mensheid. U moet al duizenden van dit soort commentaren hebben ontvangen op deze boeken. Maar als U er geen bezwaar tegen heeft geef ik U mijn persoonlijke commentaar eveneens, in de hoop dat U mij op die manier iets beter leert kennen. Ik denk dat wij gemeenschappelijk het gevoel van voorbeschikking delen. Ik weet wat het betekent om het doelwit te zijn van mensen en organisaties die trachten te dwingen dingen te doen in strijd met de eigen vrije wil en te 'behandelen' met medicijnen door het geven van ongevraagde adviezen in plaats van het geven van enige geestelijke rust. Ik heb de ervaring om in de schijnwerpers te worden gezet en doelwit te zijn van criminele organisaties en ik kan begrijpen wat dat voor U betekend heeft. Ik weet hoe moeilijk het is om gedwongen te worden iemand anders te zijn dan jezelf en voortdurend te worden achtervolgd door schaamteloze journalisten. Ik las dat we dezelfde vrienden hebben in Spanje. Ik voel mij zelfs verplicht Don Juan Carlos of Don Felipe op een vertrouwelijke plaats te ontvangen en ik begrijp dat U een missie nodig heeft om Uw idealen tot uitdrukking te brengen voor een betere wereld. Wij delen de belangstelling voor de astrologie en ik weet dat de Kreeft en de Schorpioen zeer goed bij elkaar passen. Zelfs meer: de Kreeft is in staat om de Schorpioen van zijn scherpe steekwapen te ontdoen. En ik ben een échte. Van de andere kant is de Schorpioen in staat om de Kreeft in bescherming te nemen, voor haar te vechten en haar de veiligheid te geven waar zij naar zoekt. Ik denk dat ik ook over de gave der helderziendheid beschik en ik weet dat wij elkaar zullen ontmoeten. Wij delen de voorkeur voor componisten als Mozart, Verdi en Tsjaikowski en ik deel het idee om zorg te dragen voor degenen die op straat liggen te sterven, zoals de drugsverslaafden in de straten van Amsterdam. Ik deel de liefde voor Uw kinderen en ik kan begrijpen waardoor U voor een engel wordt aangezien. Dezer dagen heb ik besloten mij enige tijd in mijn ivoren toren terug te trekken om terug te blikken op de periode vanaf 1991, toen ik zeer zware persoonlijke beslissingen heb genomen, 'om mijzelf te worden' zoals mijn leraar mij vertelde. 'U zult uzelf worden' zei hij en ging op reis naar Nepal. Ik denk dat wij door exact hetzelfde proces zijn gegaan en de tijd om bruggen te gaan bouwen thans is aangebroken. Ik ben gefascineerd geraakt door de new age beweging en een leidersrol op mij te nemen. Ik denk nu veel na over de toekomst van de monarchie in de Europese Unie. De toekomst van Uw kinderen. In feite is mijn laatste wens om mijn levensdoelstellingen te vervullen om U te helpen bij hun opvoeding in samenwerking met mijn vrienden van de koninklijke huizen in Spanje, België en Nederland, om te beginnen. Ik ben onderwijzer geweest voor kinderen, spreek zes talen, ken de wereld van management en organisatieontwikkeling en ik denk dat ik in staat ben om hen in contact te brengen met nieuwe leiders in de richting van het jaar 2000, maar ook een vriend te zijn en een tweede vader. Na mijn ontwikkelingstaken te hebben beëindigd in Spanje en de Benelux zal ik dit als mijn volgende missie beschouwen, in de hoop dat U mij daarin zult steunen. Dan zal ik mijn steun ook aan U teruggeven. Human Resources Management en Opvoeding wordt mijn favoriete bezigheid in de naaste toekomst. Voor de toekomst van een nieuwe koning zal ik tot diep in het hart doordringen. Het middelpunt van de wereld is een moeilijke positie zoals u weet, Lieve Prinses. Maar ik denk dat ik de verantwoordelijkheid aankan, waarbij ik mij niettemin ook van mijn zwakheden bewust ben.

In het boek over Uw nieuwe leven herkende ik mijn eigen verhaal. Ik heb drie jaar in een omgeving gewerkt waar de gecodeerde boodschap een absolute noodzaak was om verandering door te voeren. Ik heb tegen criminele organisaties moeten vechten en tegen een gecriminaliseerde politieorganisatie. Mijn telefoonlijn is lange tijd afgetapt geweest en ik heb inventief moeten zijn om communicatiemiddelen te bedenken met mensen die ik kon vertrouwen. In feite was er maar één naast mijn 'oude' collega: de Minister van Justitie. Zij moest hetzelfde gevecht voeren. Ik moest vertrouwelijke documenten opbergen op verborgen plaatsen en kopieën van mijn brieven verbranden. Dat had niets te maken met paranoia, maar ik moest veiligheidsmaatregelen treffen tegen degenen die mijn situatie zouden kunnen misbruiken als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux sinds 1992. Ik moest voorzichtig zijn in elke situatie en in mei 1993 moest ik mij terugtrekken op een geheime plaats tussen grijze muren gedurende de dag om tijdens de nacht te kunnen werken om de vijand terug te dringen. De situatie is nu onder controle en ik ben zeer blij dat ik de oorlog heb overleefd. In oktober 1992 - kort na mijn echtscheiding en een uitgebreid bezoek door geheel Spanje - had ik een laatste ontmoeting met mijn collega en zij adviseerde mij op niemand anders te leunen dan mijzelf en de koers te handhaven van het plan van 1991 om mijn vleugels uit te slaan. Het jaar 1992 betekende voor mij de start van een nieuw leven van nieuwe ontdekkingen waarvan de Expo van Sevilla het duidelijke symbool werd. Net als U moest ik mijn ketenen afwerpen om aan mijn nieuwe droom een begin te maken. Ik sprak met vele goedwillende jonge mensen in Salamanca, Madrid, ARANJUEZ, La Mancha, Sevilla, Málaga, Frigiliana, Granada en Alicante en alles liep zoals ik dat had voorzien. In 1993 moest ik echter opnieuw worden opgesloten. Om veiligheidsredenen deze keer en om interpretaties te voorkomen van het journaille. Niet in een gouden kooi maar tussen vier grijze muren, tussen mensen met psychologische problemen. Net als U had ik de visie een contract te hebben getekend en geduldig te blijven afwachten totdat de nieuwe start mogelijk zou worden. Ik maakte die start op 10 september van dit jaar in Noordwijk, waar het allemaal is begonnen. U leest dezelfde boeken als ik heb gedaan, zoals De Kracht van Positief Denken en het voorjaar van 1993 is voor U even belangwekkend geweest als voor mij. De noodzaak om uit het openbare leven terug te treden. Het gevoel om gevangen te zitten en te worden gadegeslagen door camera's, politiefunctionarissen en criminelen en niet te worden geloofd. De behoefte aan een periode van volledige privacy. In diezelfde periode is mijn wereld ingestort, maar ik besloot nieuwe bruggen te gaan bouwen, onder meer in de richting van het Malaca Instituto en de wereld van Nederlandse en Belgische docenten Spaans.

Ik besloot om de orde te herstellen in mijn land en de mensen te laten weten waartoe ik in staat was: de uitvoering van mijn Cervantesplan. Om de waarden te herstellen waarvoor Cervantes heeft gevochten in zijn tijd van intolerantie. Ik denk niet aan problemen uit het verleden. Het verleden is niet te veranderen, maar ik denk dat Wij de wereld kunnen veranderen en hem beter maken, dankzij de 'Annus horribilis' 1993.

Op 21 augustus heb ik een fietstocht gemaakt van Paleis Huis ten Bosch langs de Nederlandse kust en vanaf dat moment nam de discussie over een fiets een aanvang, zelfs door Mr. Warren Christopher op 1 oktober. De volgende dag ontving ik een geheimzinnig cadeau dat de troon van Engeland voorstelde, een herrezen prinses, de gebroken harten van twee kinderen en een helpende hand. Ik heb daarbij een traantje moeten wegpinken.

Het zal een grote eer voor mij zijn om U te helpen. Ik beschouw de leden van de koninklijke huizen van Nederland, België en Spanje als mijn vrienden en ik denk dat dat gevoel wederzijds is, zoals U kunt zien aan bijgevoegde brieven van de Huizen van Oranje, Saksen-Coburg en Bourbon. Het zal ook een grote eer zijn om U af en toe eens uit te nodigen om mij te helpen bij mijn lezingen teneinde de Cervantesvisie tot uitdrukking te brengen van gerechtigheid en welvaart op wereldwijde schaal. Ik heb gelezen dat U een plan heeft gemaakt voor de toekomst. Net als ik. Ik hoop dat zij beiden samenvallen. Ik heb mijn werk bijna af op het vasteland. Een groot aantal actieplannen is al ontwikkeld door oprechte mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Zij moeten een nieuwe infrastructuur uitwerken, een stelsel met nieuwe concepten. Zij zullen gecompliceerde zaken terugbrengen tot de juiste proporties door nieuw management op de juiste plaats te krijgen en educatieve programma's door te voeren, pro-actieve partnerschaprollen, met partners die in staat zijn om dezelfde dingen te doen. Zij zullen nadenken over de verantwoordelijkheden binnen een partnerschap, een proces van rationalisatie om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zij dienen strategie te vertalen in actie. Zij dienen hun partnerschap in beweging te brengen, door de actieplannen in actie om te zetten.

Het is mijn rol om die visie in ontwikkeling te brengen en ons bewust te zijn dat het belangrijkste element van goed leiderschap is niet negatief te zijn door leiderschapsaangelegenheden in acties om te zetten. Managementvaardigheden binnen het Nederlands-Spaans intercultureel management moeten worden ontwikkeld en kapitaal om dat programma te financieren dient te worden gevonden. Er zal behoefte zijn aan efficiency, effectiviteit en innovaties en de noodzakelijke culture-shock van het topmanagement. Dit proces is op 18 september begonnen in het Nederlandse parlement. Ik moet het karwei hier op het vasteland afmaken door het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te installeren, die later in European Cervantes Foundation dient te worden omgezet. Mijn volgende station wordt Victoria Station om U te verzoeken mijn ambassadeur te worden en U mijn diensten aan te bieden. Volgens het verhaal van Andrew Morton heeft U een liefhebbende multimiljonair nodig. Het kapitaal heb ik nog niet, maar U zult het zeker met mij eens zijn dat het handelsmerk Instituto Cervantes een fortuin waard is en ik moet een begin maken. Recentelijk heb ik een permanent recht gevestigd. Ik hoop dat U mij Uw steun zult geven om die start mogelijk te maken. Van de andere kant zal ik maatregelen nemen tegen Nederlandse fotografen die Uw waardigheid en reputatie ondermijnen. U kunt op mij rekenen als een daadwerkelijke 'parallel partner'. De normen en waarden van de Europese Adel. Daar sta ik voor. Ik hoop snel van U te vernemen. With Love. P.S. Ik was mij er niet van bewust dat ik van de Hoge Adel afstamde, maar dat kan waardevol zijn."

Verder heb ik contact gehad met Trafford Publishing in verband met de productie van de Nederlandse versie van mijn boek. Ik citeer: "Verzonden: Subject: Letters to Diana now in Dutch Date: Fri, 06 Sep 2002 22:34:10To: Ben Harrison Dear Ben, Recently I finished the translation of my Letters to Diana, Princess of Wales into Dutch. I wonder if it would be worthwhile if this translation will also be published by Trafford Publishing. Of course I can look for a Dutch publisher as well. But technically I think the most effective way will be the substitution of the English text made up by Roy Diment by the Dutch text. Many people in the Netherlands are asking themselves how they can get my book in our Dutch bookstores now. Please let me know which advantages you can offer. As you see I am back in Nijmegen in the Netherlands. I will stay here until the 28th of October of this year. Yours, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN NETHERLANDS. Ontvangen. Subject: Re: Letters to Diana now in Dutch Date: Fri, 06 Sep 2002 14:54:09 (West-Canadese tijd) From: Ben Harrison To: Hi John: Thanks for the note. I'm glad to see you're busy translating your book for the Dutch market. I do agree that it might be best to contract Roy Diment to do the layout on your book - swapping Dutch text into the English book will not necessarily be that easy in that Roy does not, to my knowledge, speak Dutch and I can see lots of room for confusion happening there. But, then again, with clear instructions it might be just fine. I would suggest emailing him and seeing how his schedule is. If you were to use Trafford to publish the Dutch version, you would receive 15% off the publishing package, but distribution to the Dutch market would be difficult for us - for that reason it may be better to seek out a Dutch printer or distributor - they would have greater access to the Dutch market. I hope this makes sense, With thanks, Ben Harrison, Manager of Author Services, Trafford Publishing" Ik ben er nog niet uit. Van de heer Meijnen uit Velp ontving ik een uitnodiging voor de cavalerie-lunch op 3 oktober in 't Jachthuis in Warnsveld ("Ik ben de Jager en jij bent mijn prooi. Ik zal jou bevrijden uit jouw kooi"). Een nieuwe uitdaging derhalve. Ik zond hem vanmiddag het volgende bericht in verband met de naderende elf september. Als boven. Afgelopen zaterdag heb ik van 13.00 tot 14.45 uur tevens een intensief en diepgaand gesprek gevoerd met de Voorzitter van de Valkhofvereniging, de heer Fer Boshouwers (afgebeeld op pagina 192 van mijn Engelse boek). Naast Ronald Migo. Hij liet mij de foto zien van zijn ontmoeting met Hare Majesteit de Koningin op 14 september 1999 tijdens de opening van het Valkhofmuseum.

Ik heb hem een exemplaar van mijn boek 'geleend' ter bespreking met het bestuur van de Valkhofvereniging. Uiteindelijk moet dat kasteel er toch komen. Morgen moet ik om 14.00 uur naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis voor een aderlating. Het ferritinegehalte in mijn bloed is 111. Dat moet lager zijn dan 50. Hierna volgen er nog twee aderlatingen. Enige fysieke verzwakking dus wederom. Echter met het doel om weer helemaal terug te komen.

Mijn agenda voor de komende tijd:

* Zaterdag 21 september: Jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland te Alphen aan den Rijn ("Daar valt een pen van een miljoen of meer!")
* Vrijdag 27 september: Verblijf op Kasteel Landgoed Engelenburg te Brummen vanaf 18.00 uur.
* Zaterdag 28 september bezoek aan Paleis Het Loo: aanbieding
Letters to Diana aan de afdeling PR van het Paleis. Avond vrij.
* Donderdag 3 oktober vanaf 12.00 uur Cavalerielunch 't Jachthuys tusssen Warnsveld en Vorden. Nadien bezoek aan Vorden voor hernieuwde aankoop van het boek
't Suideras en haar bewoners en Huize de Voorst inzake Paul Burrell en Het Princess Diana (Memorial) Fund.
* Zaterdag 5 oktober vanaf 12.00 uur Alumnidag Katholieke Universiteit Nijmegen. Ter toelichting mijn emailbericht van hedenmiddag.

Tot zover deze berichtgeving. Wat die demonstratie betreft aanstaande woensdag in Londen denk ik dat de heren Arabieren weinig aanknopingspunten in de Europese Wetgeving zullen vinden die de rechtmatigheid van de aanslag van vorig jaar juridisch kan rechtvaardigen. (Ik trof er zondagavond nog een paar in de trein van Dieren naar Arnhem, na mijn bezoek aan de sauna Wellecom in Ellecom). Daar schijnen nogal wat misverstanden over te bestaan onder de Egyptenaren, hetgeen ik al eerder aan de heer Al Fayed heb uiteengezet in verband met zijn toendertijd voorgenomen claim op Her Majesty The Queen. Zie aangehecht schrijven d.d. 27 november 1997. Getekend door Miss Sarah Bradley, Secretary to Mr M Al Fayed.

Hartelijke groet vanuit de KEIZER KARELSTAD JOHN." Ontvangen: Subject: Mail Delivery failed: returning to sender. Date: Mon, 09 Sep 2002 20:15:01 This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to all of its recipients. Subject: NetWerken. Dit bericht heeft Peter Ottenhoff klaarblijkelijk dus niet bereikt. De uitgever wordt dus waarschijnlijk Van Gorcum. Ik merk op dat mijn bericht van 19.20 om 17.20 is ontvangen door relay-14.mail.nl.demon.net. Een tijdverschil van 2 uur. Ierland? Het bovenstaande spoort met het onderstaande: 24 november 1996 Ik ga met jouw moeder een ritje maken in mijn nieuwe Jaguar. Ik bied jou daarom een compleet 'package deal' aan. Wij ontmoeten elkaar op 28 november, 16.00 uur in Het Stadhouderlijk Hof, Hofplein 29, NL 8911 HJ Leeuwarden, Nederland. Vandaag heb ik een diner met mijn nieuwe Managing Director. Tot donderdag. Jouw toegenegen, John Van der Heyden, P.S. Ik houd van jouw Flower Power maar niet van die paarse handdoek."

13.57 15.15 Hij is toen dus niet gekomen.

10 SEPTEMBER 2002 ORGANISATIE-ONTWIKKELING