14 september 1999. Betreft: JOINT VENTURE Kenmerk: JH/LH990914. Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 14 september 1999. Liefde is... ...helemaal in elkaar opgaan. Dat geldt voor Filip en Mathilde, in het zuidelijk gedeelte van ons werkgebied in de Lage Landen, maar eveneens voor de Baak en het Cervantes Management Centre. Ondanks de korte nachtrust - de Macintosh Classic produceerde de brieven van gisteren pas om 3.30 uur - en de bijna drie uur durende reis van Nijmegen naar Noordwijk was het weer een prettige bijeenkomst op de Baak. Altijd goed om oude bekenden te zien. Management maakt meer kapot dan je lief is werd door Harry ingeleid. Hij heeft jouw situatie daarbij even naar voren gebracht en liet in eerste instantie de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over het thema 'werken, wat betekent dat voor jou'. Ik had een goede gesprekspartner aan Hennie (H.W.) van Egmond, oud-journalist bij o.a. het Haarlems Dagblad en thans werkzaam bij de Rabobank. Het thema 'organisatie' besprak ik met de heer H. Klomp van de Universiteit Twente. Hij sprak over de grote chaos in de academische wereld. Aan die indruk kan ik mij ook vaak niet onttrekken. 'Organisatie' betekent voor ons op dit moment uiteraard het aanbrengen van structuur in de grote groep mensen die onze business handen en voeten moeten geven. Opvallend was voor mij de enthousiaste visie op werken door een jongedame uit De Bilt. Zij bleek tijdens ons tafelgesprek nadien zeer geïnteresseerd in mijn Engelse verhalen. Dat geldt eveneens voor Hennie van Egmond. Hij had in ons korte tweegesprek al veel informatie opgenomen. Na Ton Maas' uiteenzetting over veranderingsmanagement (feedback en calibratie) kreeg eenieder de gelegenheid een verhaal te vertellen over een van de deelnemers. Hennie schetste een uitstekend beeld van mijn 'undertakings' in Engeland, de Benelux en Spanje. "John heeft overal verschillende bedrijven en bedrijfjes en is nu bezig met het opbouwen van een 'Baak' in Torremolinos." Harry liet na afloop van de bijeenkomst merken hiervoor veel belangstelling te hebben. Het is dus een onderwerp dat we samen verder moeten uitdiepen Ik praat echter niet over een 'Baak' in Torremolinos, maar het Cervantes Management Centre. Ik hoop dat we daar snel samen mee aan het werk kunnen gaan. Ik heb begrepen dat je er flink aan moet wennen om even niet in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat komt wel weer. Hennie heeft de groep - en de cassetterecorder - ook nog laten weten dat hij van mij een verhaal heeft gehoord over augustus 1997. Ik bereid mij dus voor op de dingen die komen gaan. Ten aanzien van de veiligheid trof ik het dat kort na aanvang van de bespreking de rechterstoel tussen mij en de heer Van Egmond werd bezet door Willem Groenevelt van de Regiopolitie Groningen. Ik had mijn shirt van café Soestdijk nog aan in verband met het voorspelde warme weer. Dat klikte dus meteen. Tijdens de tussentijdse wandeling heb ik met hem de IRT-zaak besproken en de sturingsmechanismen (bewuste en onbewuste sturing), zoals omschreven door Ton Maas (ik had hem verward met Henk Maas), die in de tijd van Winnie's meesterschap zijn toegepast. Reden waarom ook nog het thema 'boeven vangen' aan de orde is gekomen. Het 'netelig' probleem heb ik al aan Tineke Netelenbos uiteengezet. Het betreft de opbouw van het Europese Onderwijssysteem. Bram Peper heeft de eerste aanzet al gegeven. Ik lees vandaag: GRONDWET OP DE SCHOP. De heer Peper heeft dienaangaande hiermee groen licht van mijn kant. Het past in het kader om te komen tot een Europese Grondwet, zoals ik dat idee eveneens aan onder meer Tony Blair kenbaar heb gemaakt. Het wordt mijns inziens een zeer belangrijk thema binnen de ontwikkeling van de European Cervantes Foundation. In dit verband lees ik op de voorpagina van het AD van vandaag: Máxima vliegt in regeringstoestel. Mevrouw Fabius is mij niet bekend. Dat neemt niet weg dat ik mag aannemen dat wij binnenkort ook van de KBX gebruik zullen kunnen maken. Corthea Goeman Borghesius vloog er ook regelmatig mee van Madrid naar huis. Haar ouders woonden in Groningen. Vanmiddag heb ik Hare Majesteit ook nog de lucht in zien gaan op het Kelfkensbos. Ed d'Hondt leek mij een uitstekend gastheer, tezamen met Commissaris Kamminga.

Ik was te laat voor de opening in verband met mijn afspraak op de Open Universiteit. Ik had overigens ook geen uitnodiging ontvangen. Dat komt wel zodra Mohamed Al Fayed is veroordeeld door The Magistrate. Dan vliegen we met onze eigen 'chopper' naar alle lokaties waar onze bedrijven wortel hebben geschoten of aan het wortelschieten zijn. Dit voor het geval er geen plaats is in de KBX. Na het vertrek van Hare Majesteit heb ik op het stadhuis - via de receptionist - laten weten dat ik het advies van de burgemeester heb overgenomen om bijgaande kroon aan het logo van het Instituto Cervantes Benelux toe te voegen.

Ik opteer tevens voor het gebruik van de gouden letters. Daar kunnen we Drukkerij Dukenburg goed bij inschakelen. Bijgaand ontvang je daartoe de spijskaart van SoestdijK. Dan kan er binnenkort wederom champagne worden geschonken in het Koninklijk Paleis te Versailles.

Vanavond had ik Ronald en Mieke aan de telefoon. Ze liepen op de boulevard in Fuengirola. Mieke heeft de post opgehaald. Ze stuurt het vandaag nog op. Ik heb haar immers laten weten dat ik tussen 13 oktober en 17 november naar Spanje kom. 27 november heb ik ook in mijn agenda staan. Er schijnt dan iets te worden georganiseerd in de Ridderzaal. Daar zal majoor Bosshardt wel iets meer van weten. Ik ga ervan uit dat ik dan eveneens in Nederland moet zijn voor de 'special event' van de Baak-kring. De komende weken praat ik graag met jou en Harry over de gezamenlijke aanpak van het Congres 2000 in Torremolinos en het gezamenlijk op te zetten managementcentrum daar. Gloei dat maar vast voor. Jij weet precies wat er door mij verwacht wordt. "De wereld van morgen begint vandaag" heb ik ook aan mevrouw Jacobs van de Open Universiteit verstrekt. Ik start met de cursus Inleiding in de politicologie van de opleiding bestuurskunde. In dit verband las ik gisteren in de Metro: Hans van den Broek betreurt besluit Kok. Dienaangaande verzoek ik je tevens dit onderwerp met de heer Kok te overleggen, althans te melden dat ik de heer Van den Broek graag in het bestuur van de holding zie. Een functie buiten onze organisatie kunnen wij dus absoluut niet goedkeuren. Er valt dus heel wat te bespreken in de komende vier weken. Ik houd mij echter bij jouw belangrijkste advies: "Begin met een joint venture". De eerstkomende tijd heb ik de mogelijkheden om die zaak goed te bespreken. Graag jouw reactie. Bijlage: Spijskaart SoestdijK.

15 SEPTEMBER 1999 VOORTEKENEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN