MAANDAG 12 APRIL 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nadat ik om 16:40 de brieven CERVANTES BENELUX IN DEN HAAG en DE INTERNATIONAL SCHOOL OF PROTOCOL AND DIPLOMACY EN HET CERVANTES NETWERK TER ATTENTIE VAN DE HEER GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE met de bijlagen STICHTINGSKWESTIE, DE EIGENAAR VAN FULHAM, DE RIDDERZAAL EN DE ARIANERAKET en DE TROON DEEL 6 - DRIE KONINGEN ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg had gedeponeerd ben ik van 17:30 tot 20:30 in LUCAYA te gast geweest. Ik kreeg daar sleutel 53. Dit bracht mij in gedachten terug naar het jaar 1953. Het jaar van de watersnood in Zeeland. Ik was toen zes jaar, maar ik kan onze reis in die tijd naar VLISSINGEN nog goed herinneren. Vanaf Bergen op Zoom reden wij in een soort panoramatrein. We konden door het glas achter de bestuurderscabine zo op de rails kijken. Het leek wel een bioscoop. Wij reden over een dijk en zagen aan weerszijden alleen maar water en de daken van huizen die met hun schoorstenen boven het water uitstaken. Eenzelfde reis heb ik gemaakt op 21 juni 1995 als beschreven in HERTZ EN HET GESPREK MET IR. P. HUPKENS TE VLISSINGEN OP 21 JUNI 1995. Dat was twee dagen voordat ik mijn FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX naar Postbus 3016 2700 KX ZOETERMEER had gestuurd. 53 was ook mijn leeftijd in het jaar 2000. Bij terugkeer in de KEIZER KARELSTAD heb ik op RTL8 naar THE TUDORS gekeken met bekende beelden uit HEVER CASTLE en HAMPTON COURT als vermeld in LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (1) TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. Het is 1536. We zien de executie van ANNE BOLEYN ofwel ANNE BULLEN als beschreven in HEVER CASTLE, ROYAL TUNBRIDGE WELLS AND HAMPTON COURT PALACE d.d. 20 augustus 1997. Daarna zien wij een film over MARIE ANTOINETTE met prachtige beelden uit VERSAILLES.

Zij had dezelfde rol toebedeeld gekregen als DIANA: Producing an heir to the throne. Deze opnames zijn wél op de juiste lokaties gefilmd. Althans voor zover ik dat kan beoordelen. Zo naar die beelden kijkend kan ik mij wel voorstellen dat de Franse bevolking daar genoeg van had. Zo kijk ik ook niet tegen het koningschap aan. Het maatschappelijk bewustzijn ontbrak ten enenmale. In GOEDEMORGEN NEDERLAND heb ik van ALEXANDER PECHTOLD vanmorgen vernomen dat HANS WIJERS en ALEXANDER RINNOOY KAN aanstaande zaterdag op het partijcongres van D66 prominent aanwezig zullen zijn. De partijleiding heeft namens de STICHTING CERVANTES BENELUX tot op heden de volgende brieven ontvangen: 7 MEI 1998: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 16 MEI 1998: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER M.A. VAN GAAL VAN D66, 22 MEI 1998: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 24 MEI 1998: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 en 21 MEI 1998: ONTVANGSTBEVESTIGING VAN BRIEF D.D. 19 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER VAN THOM DE GRAAF VAN D66. Nu ANDRÉ VELTMAN namens de Raad van Bestuur van ABN-AMRO geen deel meer uitmaakt van het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX is een participatie van de RABOBANK in de STICHTING CERVANTES BENELUX mogelijk. Zij hebben een eigen televisiezender RABO TV die ik via UPC kan ontvangen op kanaal 990, als mede een RABOBANK FOUNDATION. Dat vergemakkelijkt communicatie. Zelfs PRINSES LAURENTIEN levert hieraan haar bijdrage. De RABOBANK is vermeld in MARKETING: AFNEMERSANALYSE, DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK, DIFFERENTIATION IN LOGO, 9 MEI 1993: INTERN COMMUNIQUÉ AAN MIJN BESTUUR TER ATTENTIE VAN DE HEER JAN BOUWMAN, 10 MAART 1993: AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 18 MAART 1993: AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, VOORTGANGSRAPPORTAGE D.D. 3 DECEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING, REGARDING MR AND MRS WIJFFELS, 25 NOVEMBER 1997: UW BRIEF PC/F6530 TER ATTENTIE VAN NIEHE EN LANCEE CS IN HAARLEM, WARWICK, 27 NOVEMBER 1997: HOTEMETOTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 MEI 1998: VERKIEZINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, BINGO, DE DOORZETTER - TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, 24 AUGUSTUS 1998: BEKENTENIS AAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 SEPTEMBER 1998: GEVEN EN NEMEN, 28 AUGUSTUS 1999: ENGAGEMENT DAY , 14 SEPTEMBER 1999: JOINT VENTURE, 26 OKTOBER 1999: BEWEGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999: GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 27 OKTOBER 1999: CODE 28398 OFWEL 28 MAART 1998, 28 DE OCTUBRE DE 1999: EL MUNDO DE MAÑANA PARA LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO 28 MAART 2000: RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II, 20 OKTOBER 2000: NUEVO ESPÍRITU, 16 JUNI 2001: BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 21 JUNI 2001: TOP-DOWN BENADERING, 27 JUNI 2002: NIEUWSBRIEVEN 009 EN 010, 28 JUNI 2002: DAGBOEK 010 EXTRA, BERICHT AAN DE DIRECTIE 002 D.D. 2 JULI 2002, 27 MEI 2003: OPEN KAART, 5 NOVEMBER 2003: ALEX, 7 APRIL 2004: HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 AUGUSTUS 2005: OEGSTGEEST, 28 FEBRUARI 2006: ¡HOLA!, 6 SEPTEMBER 2006: TOGETHER AGAIN, 27 MEI 2008: TREN DE CERVANTES , 1 APRIL 2010: DE TROON DEEL 4 - WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM, 1 APRIL 2010: INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 APRIL 2010: STICHTINGSKWESTIE, DE EIGENAAR VAN FULHAM, BAAK-KRING 1998 en LEDENLIJST BAAK-KRING 1999. Vanzelfsprekend is HERMAN WIJFFELS ook van harte welkom in het bestuur beste MAAGD: Passie is vooral een privé-ervaring en discretie op dat punt is noodzaak. Wat u met uw geliefde deelt, moet tussen beide betrokkenen blijven. Zakelijke onderhandelingen worden versterkt door geheime informatie die u verstrekt wordt. SCHORPIOEN: Er is geen beter moment denkbaar om werk voor elkaar te krijgen dan nu. Na recente opwinding zult u blij zijn de normale routine weer te kunnen oppakken. Er is niets wat u niet met succes zult aanpakken. U kunt meer op u nemen dan gebruikelijk. Dat is goed gezien door de astroloog. Het is nu 13:00. Ik heb met de heer Geert Peters hier afgesproken om 20:00. Ik verwacht post van UPC met een nieuw - geheim - telefoonnummer. Dat heb ik nog niet ontvangen. Wij kunnen die ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO Y DIPLOMACÍA natuurlijk ook op PALEIS SOESTDIJK vestigen als JOINT VENTURE met de INTERNATIONAL SCHOOL OF PROTOCOL AND DIPLOMACY.

Wellicht zijn mijn collega's van de MGIMO UNIVERSITEIT in MOSKOU ook wel geïnteresseerd. Zij hebben onze CANDLE IN THE WIND al opgestoken vanaf 10 APRIL.

JE MOET ZE ALLES VOORKAUWEN IN DEN HAAG