Instituto Cervantes Holding LTD/Cervantes Management Centre. Torremolinos - Málaga Spanje. Open Universiteit Afdeling Examens en Studiecentra. Bureau Diplomering en vrijstellingen. Postbus 2960. 6401 DL HEERLEN. Datum: 16 september 1999. Betreft: VRIJSTELLINGSVERZOEK Kenmerk: JH/OU990916. Geacht College, Nijmegen, donderdag 16 september 1999. Vandaag heb ik mij - als 'trekker' van PAARS - ingeschreven voor de w.o.-opleiding Bestuurskunde aan de Open Universiteit, te beginnen met de losse cursus inleiding in de politicologie. Graag verneem ik van u voor welke onderdelen mij vrijstelling wordt verleend. Het zullen met name onderdelen betreffen die ik heb gevolgd tijdens de management-opleiding van de Baak in Noordwijk in de periode 1988-1989. Deze voltijdsopleiding was zeer praktijkgericht en bevatte de volgende onderdelen: logistiek, marketing, informatica, organisatieleer, sociaal management, financieel management, public relations, job hunting, zelfmanagement, sociale vaardigheden en starten van een onderneming. Bijgaand ontvangt u een artikel van mijn collega Drs. E.H. Halbertsma uit 'Baakbericht 136'. Mevrouw Halbertsma is voormalig directeur van het opleidingsinstituut de Baak/Nieuw Elan en voormalig statutair directeur van het management centrum VNO/NCW de Baak te Noordwijk t/m 31 december 1998. Zij of haar collega's zullen u ongetwijfeld - desgewenst - nadere informatie kunnen verstrekken omtrent de betreffende opleiding. Zoals u ziet ben ik veelal woonachtig in Spanje. Tijdens mijn bezoek aan ons familiekasteel Terworm op dinsdag 17 augustus jongstleden heb ik uw receptie laten weten dat ik graag met de heer Datema van gedachten wil wisselen omtrent de ontwikkeling van de Open Universiteit in Spanje onder auspiciën van onze organisatie. Ik verzoek u derhalve een kopie van deze brief aan de heer Datema te verstrekken. Gaarne verneem ik spoedig uw reactie. Hoogachtend, Instituto Cervantes Holding Ltd. J.L. VAN DER HEYDEN. Vice President. Bijlagen: Vrijstellingsverzoek; Certificaat Nieuw Elan Management Opleidingen (15-5-1990); Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Spaanse taal en letterkunde (13-6-1977); Akte van bekwaamheid als onderwijzer (30-5-1968); Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer (8-9-1969); Toelating tot promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (28-8-1995); artikelen "Het regisseren van de beweging" en "Organisatie-advies of opleiden? Wie zal het zeggen? uit BAAKBERICHT 136 MEI/JUNI 1995.

13 NOVEMBER 1999 AAN HET BESTUUR VAN DE OPEN UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND: OPENSTAANDE FACTUREN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN