15 september 1999. Betreft: VOORTEKENEN Kenmerk: JH/LH990915. Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 15 september 1999. Liefde is... ...je voor haar optutten. Dat doe ik dan graag voor 'een heel mooi galabal', hoewel mijn danskunst tot een minimum beperkt is. Ik had mij niet voor niets voor die cursus aangemeld in New York. Ik zag maandag al een aankondiging in Noordwijk van Guus Meeuwis en Vagant. Hij weet hoe het er met ons bedrijf voorstaat. Dat heb ik hem nog verteld na zijn optreden in Spijkers met koppen. Vrijdagavond - overmorgen dus - vindt er volgens de Telegraaf een Quality of Life-Gala plaats in de Hotels van Oranje in Noordwijk. Daar zou ik graag bij aanwezig willen zijn. Vooral in verband met het artikel dat Henk van der Meyden op dezelfde pagina heeft gepubliceerd: "Zij wilde ze terugkopen van haar 'minnaar'. Uiteraard attendeert dit artikel mij op de brief LETTERS die ik op 28 april vorig jaar aan Diana's zuster Sarah heb doen toekomen met als onderwerp 'Letters' (bijgevoegd). Zoals je ziet komt jouw naam hierin ook voor. Mijn verklaring "the House of Windsor will make place for the House of Spencer" zal bij Her Royal Majesty niet prettig zijn overgekomen, maar tijdens Diana's leven was ik daar wel van overtuigd. De kaarten liggen nu iets anders, maar een feit blijft dat William - zonder verdere calamiteiten - vanaf volgend jaar gerechtigd is de Britse troon te bestijgen. Hoewel zijn vader een 'Windsor' is, beschouw ik hem wel als mijn 'blood family'. De Spencers en Van der Heydens hebben - voor zover ik dat thans kan overzien - een sterkere bloedverwandschap. De brief aan Lady Sarah geeft duidelijk aan hoe ik denk over de waarde van Hewitts brieven. Ik veroordeel wederom Henk van der Meydens taalgebruik om te spreken over een 'minnaar'. Het duurt overigens wel erg lang voordat ik een reactie van Lady MacCorquodale ontvang op deze brief. Ik hoop dat er nu eindelijk eens een keer beweging komt in deze aangelegenheid. Hennie van Egmond heeft al een begin gemaakt. Dat geldt ook voor de leden van het Britse Koninklijk Huis. Ik ben niet voor N.I.E.T.S. verschillende keren met een heilige missie naar 'de overkant' vertrokken. In Spanje zal ik weer op zoek gaan naar Diana's vrienden. 12.45 Getracht ticket te boeken via Air Miles. Mijn kaart is nog geblokkeerd. Tevens geprobeerd te boeken via D-Reizen. Ik hoop dat je al aan de slag bent getogen op De Eikenhorst. Jij bent wel in staat om een aantal ploegen aan het werk te zetten. De verbouwing van de Baak is daar het levende voorbeeld van. In de Arnhemse schouwburg vond een uitbundig feest plaats in aanwezigheid van Prinses Margriet. Ook Annelies Verstand uit Zutphen en Hans Dijkstal waren er aanwezig. Deze keer zonder saxofoon. Jan Kamminga en Arnhems burgemeester Paul Scholten, waren eveneens aanwezig op het "Feest". Een leuk voorproefje. Bijgaand ontvang je eveneens enkele impressies van het Koninklijk Bezoek van gisteren met onder de foto met het opschrift "Vrolijke vorstin" de tekst

"Koningin Beatrix in een vrolijke pose bij het werk Der Leiter van de Nederlandse kunstenaar Armando in het nieuwe Nijmeegse museum Het Valkhof. De vorstin verrichtte gisteren de officiële opening van het gebouw. Tijdens een rondleiding gaf ze er blijk van zeer enthousiast te zijn over het nieuwe museum. De koningin vertoefde ruim twee uur in het museum, een halfuur langer dan gepland."

Ik mag aannemen dat de organisatie ervan op de hoogte was dat 'Der Leiter' zijn fiets - althans van zijn vader - bij het Circus Colourful People had geparkeerd na een gesprek te hebben gehad met de kaartverkoopster van de terugkeer van don Quichot en te voet onderweg was naar Het Valkhof.

Ik stel het derhalve zeer op prijs dat Hare Majesteit mij in de gelegenheid heeft gesteld haar vertrek nog even op de gevoelige plaat vast te leggen. Bijgaand het corresponderende artikel uit De Gelderlander van vandaag. Hier laat ik het bij voor vandaag (13.22). Groetjes. Bijlagen: Afschrift brief LETTERS d.d. 28 april 1998 aan Lady Sarah MacCorquodale, KENSINGTON PALACE, London; Reportage Koninklijk Bezoek 14-09-1999 aan Het Valkhof te Nijmegen.

16 SEPTEMBER 1999 SAMEN FIETSEN