Dinsdag 10 september 2002 Nieuws Accountant heeft heel wat uit te leggen
Belgische meest machtige vrouw van Nederland Accountants zagen valse facturen niet. Hieronder de gegevens van de Koninklijke Van Gorcum - Uitgeverij en drukkerij, Assen, Industrieweg 38, 9403 AB Assen, Postbus 43, 9400 AA Assen. Verzonden: Subject: Brieven aan Diana, Prinses van Wales Date: Tue, 10 Sep 2002 12:29:49 +0200 To: De heer Louwe Dijkema CC: Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J. Starren Geachte heer Dijkema, Het wordt hoogtijd dat de Nederlandstalige versie van mijn boek "Letters to Diana, Princess of Wales" op de Nederlandstalige markt verschijnt. Ik doe dit graag in associatie met mijn (oud)collega's van de Baak Drs. E.H. (Liesbeth) Halbertsma en Drs H.J. (Harry) Starren van de Baak. Vorig jaar rond deze tijd heb ik Liesbeths boekwerkje "Dilemma's te lijf" gekocht en bestudeerd. Het is een leuk boekwerkje waarin Liesbeth een aantal van haar collega's aan het woord heeft gelaten. Een van haar sterkste eigenschappen: collega's de eer vergunnen een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsstrategie die zij voor ogen heeft. Die ervaring heb ik ook met Liesbeth Halbertsma. Vandaar dat ik haar na mijn vertrek bij de Baak in het voorjaar van 1991 voortdurend van mijn persoonlijke ontwikkelingen op de hoogte heb gehouden, alsmede de ontwikkeling van mijn Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW (Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales). Deze ontwikkelingsgang staat ook beschreven in mijn boek 'Brieven aan Diana, Prinses van Wales'. Ik denk dat dit boek onder de categorie management en organisatiekunde kan worden uitgegeven als een zeer bijzondere management-case. Vandaar dat ik mij wend tot u. De vertaling van de Engelstalige versie is inmiddels gereed en momenteel loop ik de tekst nog een laatste keer door voordat het boek definitief op de Nederlandstalige markt kan worden uitgebracht. Inzake verkoop en distributie ben ik in contact getreden met de heren Koster en Notenbomer van Computer- en Managementboeken Bruna. Onderstaand treft u onze electronische gedachtenwisseling terzake.

Verzonden: zaterdag 20 juli 2002 13:24 Aan: René Notenbomer Onderwerp: 'Nous Maintiendrons' Geachte heer Notenbomer, Ik kom nog even terug op mijn email van woensdag 6 februari 2002 21.14: Hartelijk dank voor uw berichtgeving. Wellicht is het een goed idee ook mijn eerste boek in uw assortiment op te nemen en via Bruna op de Nederlandse markt te distribueren. Mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES is in feite een zeer bijzondere MANAGEMENT CASE. Het behandelt de opbouw van de geplande holding INSTITUTO CERVANTES HOLDING als Nederlands-Brits Familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Op 31 augustus 1997 is de opbouw gestagneerd, maar dient verder te worden voortgezet. Onderstaand treft u dienaangaande het eerste persbericht aan van mijn eerste uitgever in Canada. Ik reken op een vruchtbare samenwerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

"News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind

LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES
by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONTACT: phone the author via Trafford Publishing at 1-888-232-4444

On August 14, 1996, the Dutch author of LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, John L. Van der Heyden, decided to start a Dutch-English family company, 'Van der Heyden/Spencer', aiming to begin operations two weeks later on the day of Princess Diana's divorce - 28 August 1996. From that day onwards Van der Heyden became Her personal advisor. He proposed marriage to Diana on 28 December 1996, aiming for a 28 September 1997 marriage date - four weeks to the day of Diana's unfortunate kidnapping and death in Paris. "The most important point in this book is the fact that I invited Diana to become my wife and to start together a new worldwide organization with the name 'Cervantes' as a logical consequence of Her 'Quixotic Quest'," says Van der Heyden. "In my vision, Diana was kidnapped on the night of 31 August 1997, and this book will reveal the final outcome of the problem that rose after Diana's fatal accident in Paris." Van der Heyden continues: "I wrote the book in the first place to let the world know what the real truth was about Diana in my vision. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES also reveals how the British Monarchy was saved by my intervention in April of 1997, although what transpired there could fill another book." Van der Heyden reveals he wrote this diary-like book for personal reasons as well. "I gained some peace of mind. I consider the writing of the book as a finalization of the most difficult period in my life in which I felt the heavy load of a worldwide responsibility on my shoulders and hope that many people are willing to collaborate to reach our objectives as described in the book. "The book describes my strategy to build the new Cervantes Organization," says Van der Heyden. "It deals with the problems that arose in the 16th Century in Spain, The Netherlands and England. It deals with the ideas of humanists such as Erasmus, Cervantes, Heydanus and Thomas More, and the book's main theme is 'Building Bridges'. I want readers to join my organization - the framework is already there." Van der Heyden details the diary-like quality of the book: "It can be called 'The Prince's Diary' or 'Purple Prince.' It is unique because all the letters, save for the last one, must have been read by the Late Princess of Wales and have guided her New Life. This can be confirmed by BUCKINGHAM PALACE and other Royal Palaces in the European Union."

LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES started as a type of Government Game, called The Dragon Vision Wizard of Oz. Within this framework Van der Heyden is, as he puts it, "the spider in the WorldWideWeb," and he is specifically interested in the stories of the other participants in the Game and in receiving their feedback.

To purchase copies, or read excerpts online, please go to www.trafford.com/robots/01-0341.html For review copies or interviews, phone the author via Trafford Publishing at 1-888-232-4444

Letters to Diana, Princess of Wales
by John L. Van der Heyden
435 pages; paperback; $31.99 US ($51.99 CDN)
published by Trafford Publishing
ISBN 1-55212-939-X

Go back to the list of news releases

Coming soon!

Comments to: webmaster@trafford.com or Trafford's publisher, Bruce Batchelor at bbatchelor@trafford.com TOLL-FREE (US and Canada) 1-888-232-4444 or 250-383-6864, FAX 250-383-6804 East Coast Office: 5804 Jolly Roger Court, New Bern, NC, 28560-9767 West Coast Office: Suite 6E - 2333 Government St., Victoria BC V8T 4P4 URL http://www.trafford.com © 1995-2002 Trafford Publishing, a division of Trafford Holdings Ltd.

Here is the full reference card for this book...

This book is available now at our bookstore....

Letters to Diana, Princess of Wales

by John L. Van der Heyden

435 pages; perfect bound; catalogue #01-0341; ISBN 1-55212-939-X;
US$31.99, C$51.99

Author John L. Van der Heyden writes: "On the 14th of August 1996 I decided to start a Dutch-English family company 'Van der Heyden/Spencer' as from the day of Princess Diana's divorce - 28 August 1996 - under the name 'Instituto Cervantes'. As from that day I became Her personal advisor. I proposed a marriage to Her on 28 December 1996, starting on 28 September 1997. She was kidnapped in Paris exactly four weeks before."

About the Book

In April of 1992 John L. Van der Heyden registered a trademark for courses, trainings and education at the Benelux Trade Registrar in The Hague with the name Instituto Cervantes and founded the Foundation Cervantes Benelux. Four years later, on the 31st of July he invited the Crown Princes of The Netherlands, Belgium, Luxemburg and Spain to become the government of the foundation. The next day -- the first of August -- Van der Heyden went to England and lighted a candle at Canterbury Cathedral. From that time it became clear to him that Princess Diana was also interested in his project. How things developed from that time is explained in Letters to Diana, Princess of Wales. The story ends with the fatal kidnapping in Paris, exactly four weeks before Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands.

About the Author

John L. Van der Heyden was born in Nijmegen in The Netherlands, shortly after the Second World War. After having finished his secondary education and the teacher's training college he became a teacher of primary education and studied Spanish Language and Literature. From 1979 until 1987 he was a company director of a well-known language institute in The Netherlands. In February 1986 he decided during Expolangues in Paris to start a new company with the basic idea to create a better understanding between Dutch-, English-, and Spanish-speaking people. Therefore he took a course in general management at the Management Institute of the Dutch Employers' Organization 'de Baak' in Noordwijk where he also was a member of the Board until summer 1991. As from that time he planned the new company 'Instituto Cervantes' and advised the Secretaries of State of the Dutch Government in several letters. Therefore the Dutch Government was called 'Purple' because of the house colour of the Instituto Cervantes Benelux. This was also expressed in a British newspaper in the final line of a limerick in the summer of 1997 with the text 'And now their faces are Purple as Heather'. After Princess Diana's awful death in Paris he retired in Spain but still hopes that his Dream will come true by the publishing of this book.

Catalogue Information

CIP: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data

Heyden, John L. van der
Letters to Diana, Princess of Wales
ISBN 1-55212-939-X
1. Diana, Princess of Wales, 1961-1997--Miscellanea.
2. Heyden, John L. van der I. Title.
DA591.A45D5335 2001 941.085'092 C2001-902713-3"

Inmiddels heb ik de vertaling van dit boek in het Nederlands voltooid en mijn streven is erop gericht het boek op 28 september aanstaande op de Nederlandstalige markt te laten verschijnen. U zou mij zeer verplichten mij te laten weten welke mogelijkheden u mij daartoe kunt bieden. Informatie over mijn Canadese uitgave is te vinden op de website www.trafford.com/robots/01-0341.html Uw reactie zie ik met
belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN - SPANJE"

Geachte heer van der Heyden, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik meen dat ik al eerder op uw mail uit februari heb gereageerd. Graag wil ik u voorstellen om contact op te nemen (of uw Nederlandse uitgever neemt contact op) op het moment dat uw boek op de Nederlandse markt verschijnt. Op dat moment kunnen wij - nadat de titel leverbaar is - packshots en titelinformatie aan de sites toevoegen. Te zijner tijd zullen we kijken of we extra promotie inzetten. Met vriendelijke groet, Michel Koster Category Manager Computer- en Managementboeken Bruna.nl Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht Postbus 30130, 3503 AC Utrecht Graag verneem ik van u op welke wijze u mijn boek voor de Nederlandse markt in produktie kunt nemen. Het contract met Liesbeth Halbertsma inzake "Dilemma's te lijf" kan daarbij tot richtlijn dienen. Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN (tot 28 oktober a.s.) CC Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J. Starren."

15.50 Terug van het CWZ. Men heeft slechts 150 cc bloed kunnen aftappen. Morgen 14.00 uur terug voor de overige 150 cc. Onderweg even bij de heer Scholten langs in zijn Toyota Garage. Hij had mijn email gelezen. Ik citeer. "Donderdag 24 januari 2002 De heer Scholten zond ik om 17.24 het volgende bericht via info@scholten-nijmegen.nl Geachte heer Scholten, Leuk elkaar weer even te hebben getroffen vanmiddag. Na bijna vijf jaar alweer. Zoals afgesproken laat ik u hierbij weten dat mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES inmiddels verkrijgbaar is via internetsite www.trafford.com/robots/01-0341.html U komt hierin ook in voor, op pagina 171. Ik citeer: "I noticed a car with number YP-25-LT (Yellow Peter - 25 - Levende Talen). It is a Toyota Carina colour light blue metallic. The dealer is Mr. Scholten. Once I showed your photograph to Mr. Scholten on occasion of the introduction of the Toyota Camry....... Ssssst........!" Daarna werd het stil in Oss, Nijmegen en Leiden. Wellicht is het een goed idee om elke koper van een Toyota dit boek cadeau te doen. Ik ben dan bereid om de boeken in uw garage persoonlijk te tekenen met paarse inkt. Ik heb er geen bezwaar tegen als de voorpagina van het boek wordt gebruikt ten behoeve van een advertentie of ander PR-materiaal. U kunt de foto gewoon van het internet af plukken. Laat u maar weten wat u vindt van het idee. Hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik neem mij voor mijn beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW te publiceren via internetsite www.cervantesonline.biz. "Biziness", dus."

Ontvangen: Subject: Cavalerielunch 3 oktober Date: Tue, 10 Sep 2002 14:00:42 From: "jk.meijnen" Geachte heer van der Heijden, Dank voor uw mail. Ik heb de voorzitter van de Warnsveld lunch inmiddels op de hoogte gesteld van uw komst. Het dragen van een cavaleriedas is niet verplicht. Uw oranje das van Paleis Het Loo lijkt me prima. Tot 3 oktober, Met huzarengroet, JKG Meijnen.

16.51 'Brieven' gecorrigeerd tot blz. 96. Ik vraag mij af of het zinvol is de foto van LEONORE THOLEN nog te handhaven in mijn boek. In feite kunnnen alle foto's worden weggelaten indien Van Gorcum het boek drukt. Er kan dan worden verwezen naar de geïllustreerde Engelstalige versie en de verkoopprijs lager worden gesteld. Betaalbaar voor de gemiddelde Nederlander. Ook dienen de codes voor de verschillende personen te worden vervangen door de echte namen. 18.49 Jan Wilzing was zojuist ook weer in beeld in het RTL4-journaal in verband met de vrouwenhandel. Ook zijn vriend Hilbrand Nawijn komt steeds nadrukkelijker in beeld. Nu als minister. Mijn lange termijnbeleid lijkt thans haar vruchten te gaan afwerpen. Inzake acties tegen vrouwenhandel heb ik Diana op 20 augustus 1997 nog geschreven: "Weet jij of vrouwenhandel nog een algemeen gebruik is in Arabische landen? " En op 27 augustus 1997: "Ik las ook een artikel op pagina 3 van het NRC Handelsblad met uitspraken van mijn oude vriend van de limmericken over vrouwenhandel in Nederland. Dat is een zeer slechte tendens en kan niet worden getolereerd. Ik kijk weer met plezier naar 'The Bold and the Beautiful'. Ik zie een Egyptische prins een prachtige vrouw gevangen houden. Ik denk daarbij aan Taylor & Francis uit Basingstoke en hun cybernetische processen. Hun brief aan Peter Pan Van der Heyden. Het motief waarom ik naar Kensington ben teruggegaan." Ik betwijfel of Peter Ottenhoff nog wel de juiste samenwerkingspartner is. Het afbreken van het emailbericht van gisteren t.b.v. de boacgroep zou kunnen aangeven dat hij niet meer in het plaatje past. Dat was in feite in 1997 al het geval. Ik lees nu dienaangaande bij Woensdag, 19-02-1997: "Ik ontving een aangetekende brief van Peter. Hij heeft het mis als hij denkt dat ik hem gebruik als referentie. Ik beschouw hem als een van mijn beste leerlingen en niet anders. Daarom heb ik hem een reactie gestuurd en een kopie van zijn en mijn brief naar de Minister van Justitie." Indien hij verantwoordelijk is voor de koppeling van de term 'stalking' aan die van mijn collega Halbertsma' is hij uiteraard ook aansprakelijk voor de consequenties en kan de heer Van Amstel hem een vordering wegens smaad doen toekomen.

Verzonden: Subject: Brieven aan Diana Date: Tue, 10 Sep 2002 22:11:21 Geachte heer Scholten, De wereld is maar klein. Na mijn korte bezoek van vanmiddag kwam ik uw naam vanavond wederom tegen in de Nederlandse vertaling van mijn boek op donderdag 20 februari 1997. Ik citeer: "Als koningin is het jou niet toegestaan om teveel bij politieke zaken te worden betrokken. Mij wel. Ik ben ook bevoegd om jou mijn verslagen te sturen. Ik heb de hoofdcommissaris van ons politiekorps voorgesteld de Toyota Camry aan te schaffen voor zijn wagenpark. Ik heb hem de volgende boodschap doen toekomen: 'Ik heb de eer u mijn benoeming te doen toekomen tot directeur van Instituto Cervantes Limited Engeland en Wales. Dit betekent dat ik mij op korte termijn zal vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Daarom heb ik mijn huis al te koop en moet ik daar een huis kopen dat mijn budget overstijgt. Daarom heb ik een oogje op een appartement in Walcote House, Blackdown, Royal Leamington Spa bij Warwick. De prijzen van de appartementen bedragen gemiddeld 200.000 Britse Ponden, ongeveer 550.000 Nederlandse guldens. In dit verband verwijs ik naar mijn brief van 22 November 1996, waarin ik u heb geadviseerd de Toyota Camry aan te schaffen teneinde uw wagenpark uit te breiden. Mocht u ondertussen al hebben besloten, dan verzoek ik u dat aan mij te rapporteren. Dan kom ik in aanmerking voor een commissie die mijn eerste liquiditeitsprobleem kan oplossen'. Ik heb ook een bericht naar de Toyota Dealer gestuurd met rekeningnummer 66834465 van NatWest." Toevallig kwam zijn collega Jan Wilzing vandaag weer eens in beeld na lange tijd van afwezigheid op het Nederlandse televisiescherm. Ik vraag mij af of er nu inmiddels enig budget is vrijgemaakt voor de heren politiecommissarissen. Met de verkoop van mijn boek wil het immers nog niet zo hard sinds Wal-Mart niet meer adverteert met stuntprijzen in de Verenigde Staten. Wellicht vanaf morgen, na alle herdenkingsplechtigheden in Amerika. Volgens afspraak kom ik dan nog even met de Engelstalige versie van mijn boek bij u langs na mijn behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Ik ben inmiddels weer aan een nieuwe auto toe waarvan alleen de banden kunnen worden opgeblazen. Echter met een Spaans kenteken, tenzij ik word gevraagd om weer in Nederland of Groot-Brittannië aan het werk te gaan. Een leuke Toyota is nooit weg. Ik kan immers niet elke dag in een Rolls Royce Silver Seraph naar mijn werk. Alleen als Tony Blair dat wil. Hij is staatkundig immers verantwoordelijk voor de oplossing van mijn probleem in het Verenigd Koninkrijk en zijn vrouw is een goede advocaat. Tot morgen, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES NBLEW NIJMEGEN (In het midden op aangehechte foto).

11 SEPTEMBER 2002 ROYAL REVIEW