Zaterdag 5 oktober 2002 Gelezen: De bende van het Binnenhof ("Laatste Puinhopen van Fortuyn") Einde LPF-soap nog niet in zicht door Annet de Jong VVD'er De Vries volgt Van Mierlo op in EU-denktank Ontvangen. Subject: tijdbesteding DSM Fusion culturele integratie Date: 4 Oct 2002 18:47:44 From: "OM" <office@microsoft.com> Deze e-mail is door E-mail Virus Scan van Het Net gecontroleerd op virussen. Een aan u verstuurd e-mail bericht bevatte een virus. Het e-mail bericht is verwijderd omdat het niet te repareren was. Dit doet mij denken aan het gesprek dat ik op Paleis Het Loo heb gevoerd met de Arabische bewaker van de schilderijen van Oranje.

21.00 Interessante middag achter de rug bij de afdeling Communicatiewetenschap. Boek getoond aan de heer Henk Kuyt van De Gelderlander. Hij zal hierover weer eens van gedachten wisselen met Bob van Huet, met wie ik in februari 2001 heb gesproken als vermeld in Gran Hermano d.d. 16 februari 2001 KEIZER KAREL. In dit verband was de alumnidag ondanks het slechte weer een bijzondere bijeenkomst. Voor de lunch sprak ik met Bas Bauland van het Transferpunt, collega van de heer Hein van der Pasch. Ik heb hem laten weten dat ik a) niet aan de kring van Spaans kan deelnemen omdat er daarvoor geen programma is, b) niet met geschiedenis meedoe omdat mijn boek van 13 maanden wereldgeschiedenis inmiddels is voltooid en in de markt moet worden gezet en ik c) daarom deelneem aan de kring Communicatiewetenschap (naam en geboortejaar) met de volgende deelnemers. REM Asselbergs 1944, JW Bakker 1975, JLH Bardoel 1951, Y Benard 1979, S Berkhof 1974, JHAM van Berkum 1955, JWTM Bierhoff 1946, ALL de Bont 1954, EMF te Brake1969, MW Bronneberg 1963, CM Buijs 1945, MP Corbeij 1979, PLM Cuijpers 1964, H Dekker 1976, TP van Dijk 1975, VM van Dijk 1979, WM Driessen 1975, JPM Eijmberts 1968, JJW Geerits 1960, MFW Gerritsen 1969, JMI Haarman 1970, ME Heering 1976, AMP Heessels 1959, JLAM van Heugten 1961, JL van der Heyden 1947, R Israel 1968, SP Kamminga 1968, AMJ Kolkman 1951, JA Koning 1972, EM Koot 1970, JMFB Lankhorst 1974, N de Lat 1964, HJHM Manders 1942, GW Marsman 1934, U Meier 1958, JH Milder 1976, NPAM Mulders 1967, MMJA Muurmans 1975, PWM Nelissen 1959, LWJ vd Pas 1953, AGJ Putman 1972, ER Rijpstra 1971, PGA van der Rijt 1976, HMW Roeling 1970, JF van Roijen 1973, CM Rombouts 1977, IALM van Rooij 1974, JJFA Rovers 1970, EMG Rubbens, MGG van Schalkwijk 1956, MAJ Slaghekke 1932, M Smid 1975, BTC Sorensen 1971, YAP Thijssen 1950, WJM Verhoeven 1956, SG Vijverberg 1970, AM Vreeman 1976, I Wassenaar 1948, H.Kuyt, R.Janssen. Het programma: "Beste reünist, Hierbij bevestig ik je deelname aan de bijeenkomst van de Reünistenkring Communicatiewetenschap op zaterdag 5 oktober a.s. van 13.30 uur tot 17.00 uur, Thomas van Aquinostraat 2 (universiteitsterrein) te Nijmegen. Programma: 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee; 13.50 uur Woord van welkom; 13.55 uur Opening door dagvoorzitter Rob Janssen;14.00 uur Lezing Jo Bardoel (Prof.Dr. Jo L.H. Bardoel); 14.45 uur Lezing Henk Kuyt; 15.30 uur Pauze; 15.45 uur Forum; 16.45 uur Opening website; 17.00 uur Borrel. Tot ziens op zaterdag 5 oktober! Vriendelijke groet, Antal Putman Voorzitter Reünistenkring Communicatiewetenschap Telefoon (024) 3616021 Postbus 9049 6500 KK Nijmegen. Ik heb hem de volgende email gezonden. Subject: www.cervantesonline.nl etc. Date: Sun, 06 Oct 2002 23:52:47 To: Antal Putman CC: Drs René Asselbergs, Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Putman, Nogmaals hartelijk dank voor de mij gisteren geboden mogelijkheid te kunnen deelnemen aan de bijeenkomst van de Reünistenkring Communicatiewetenschap bij gebrek aan een programma van de kring Spaans. Er werden door de heren Bardoel en Kuyt interessante thema's aan de orde gesteld. De vraag 'zijn de media medeplichtig' is hierbij aan de orde gekomen. Hierbij is de situatie rondom de heer Pim Fortuyn in mei van dit jaar als voorbeeld genomen. Een duidelijker case is echter nog steeds de dodelijke ontvoeringspoging van de Prinses van Wales waarbij de volledige wereldpers is voorbijgegaan aan de juridische issues die terzake speelden. Ik doel hierop op Prinses Diana's 'Quixotic quest' en de hieraan gekoppelde Limited Company Instituto Cervantes Engeland en Wales, alsmede de geplande European Cervantes Foundation. Ik denk dat de heer Kuyt thans graag de primeur heeft inzake de berichtgeving hieromtrent. Vandaar dat ik hem gisteren inzage in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales heb verstrekt. Dit boek bevat de originele teksten van de brieven die ik vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 aan mijn toendertijd beoogde Britse echtgenote heb doen toekomen. Het deed mij deugd onder het gehoor de heer Drs. René Asselbergs te hebben aangetroffen, secretaris Media van de Raad voor Cultuur, Schimmelpennincklaan 3, Postbus 61243, 2506 AE Den Haag. Ik heb na afloop met hem van gedachten gewisseld waarbij hij mij heeft laten weten buurman te zijn geweest van de inmiddels overleden heer Frans Robben, die mij in de jaren 1975-1977 het enthousiasme voor de don Quijote heeft bevorderd. Hieruit is uiteindelijk het Instituto Cervantes voortgekomen in de Benelux. Bij de bespreking omtrent de nieuwe website www.municatie.com heb ik het idee voorgelegd wat uw reünisten aan zouden kunnen met het Spaans. Ik zie in de toekomst wel enkele koppelingsmogelijkheden. Maar zoals ook Pim Fortuyn van ons heeft geleerd: We leggen eerst het probleem voor en zien dan met belangstelling uit naar de oplossingen. Ik beschik over de websites www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info en www.cervantesonline.biz. Het was een goede suggestie uit de zaal om hierbij eveneens de kring bedijfscommunicatie te betrekken. Ideeën hieromtrent zie ik graag tegemoet op mijn emailadres. Ik stel het zeer op prijs indien u dit bericht op uw nieuwe website plaatst. Bij voorbaat hartelijk dank, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

6 OKTOBER 2002 HARING MET WITTEBROOD EN HUTSPOT