16 december 2000. Betreft: VERDRAG VAN NICE Kenmerk: JH/HdK20001216

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, maandag 11 december 2000. Estimado Amigo, Isabel is niet verschenen om het appartement te reinigen. Ik laat het verder maar aan Mieke over tot ik terugkom. Via het blad van de Lions heb ik een uitgever gevonden voor ons boek: Trafford Publishing in Canada. Mijn brief SU MAJESTAD EL REY heb ik vanmorgen bij loket nummer 7 con urgencia verzonden.

Er is klaarblijkelijk keihard gewerkt in Nice. Ik heb er het NRC nog even op nageslagen. Akkoord over EU-hervorming. Het vetorecht van lidstaten blijft op een flink aantal beleidsterreinen intact en de omvang van de Europese Commissie wordt op termijn beperkt. Besloten is om in 2004, als eerst Nederland en vervolgens Luxemburg een half jaar voorzitter van de EU is, weer over een nieuw verdrag te onderhandelen. Een besluit over beperking van de omvang van de Europese Commissie is uitgesteld tot 2010. Nice kent maar één echt succes Het Statuut voor de Europese vennootschap dat in Nice werd geboren, biedt zowel bedrijven als werknemers voordeel. Voor Nederland kan het ongunstig uitpakken. Dit betekent dus dat INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED in Europese Vennootschap kan worden omgezet. Dit verdient nadere bestudering. Spanje heeft het ondernemingsstatuut steeds met een dreigend veto tegengehouden uit vrees dat bij grensoverschrijdende fusies verdergaande regels voor medezeggenschap uit noordelijke landen worden 'geïmporteerd'. Eurocommissaris Bolkestein (Interne markt) reisde tien dagen geleden nog naar Madrid om de Spaanse premier Aznar tot andere gedachten te brengen. Nederland heeft zich volgens Brusselse diplomaten in het debat over het ondernemingsstatuut steeds kunnen verschuilen achter de Spaanse vetodreiging. Zeer belangrijke ontwikkelingen dus waarbinnen INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED zijn weg verder dient te vinden. De uitvoering van mijn laatste redesign blijft daarbij echter in zijn geheel prioritair. Ik verzoek je dit aan de direct betrokkenen te melden. Bij voorkeur in de Winthontlaan in Utrecht. Ook de UNIE kan thans bij de verdere uitvoering van ons beleidsplan worden betrokken. Mede in verband met de ontwikkeling van ons internationale luchtvaartbedrijf. Het derde land waar het Instituto Cervantes Benelux over jurisdictie beschikt, heeft haar stem vandaag eveneens laten horen. Dat neemt niet weg dat INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED kan gaan draaien, al of niet als Europese Vennootschap. Dat zien we later wel.

NIJMEGEN
12 DECEMBER VAN HET JAAR DES HEREN
2000

Eén stem meer dan
België? Eerst nog
maar eens heel
rustig hertellen

Dinsdag 12 december 2000

Vlucht naar Nederland. Directie van TRANSAVIA - de heer Peter Legro - schriftelijk laten weten dat ik op zijn enquête zal reageren zodra zijn maatschappij bij Royal Cervantes Airlines zal zijn ondergebracht.

Om 15.00 zat ik al in de trein naar Duivendrecht. Sneltrein vanaf daar naar Nijmegen. De NS-chaos werd daar pas in Arnhem zichtbaar. Aankomst Nijmegen-Dukenburg rond 18.00 uur

Woensdag 13 december 2000
Vóór mijn vertrek uit Spanje heb ik nog enkele Telegraafartikelen van het internet overgenomen. Hierbij mijn feedback. Hof VS worstelt met kiesregels. 16.36 Het besluit is klaarblijkelijk genomen door The Supreme Court dat Gore zich uit de verkiezingen dient terug te tekken. Het moment is dus thans aangebroken dat hij zich geheel aan CERVANTES VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA kan gaan wijden. Vanmiddag heb ik een kort telefoongesprek gevoerd met de heer De Groot van de Sociale Verzekerings Bank in Amstelveen. Hij beaamde daarin dat de datum 28 november een uitermate belangrijke datum is voor mij. Morgen ga ik derhalve naar Amstelveen om het een en ander verder te bespreken. Het Instituto Cervantes Benelux, Groot-Brittannië en Spanje heeft in beginsel alle doelen in Nice bereikt die aan de basis staan van een volledige controle over de Europese Unie in de komende Eeuw. Daartoe geef ik mijn persoonlijke reactie op de 'so called' officiële berichtgeving in de pers.
Kok over Euro-top: Klein stapje vooruit Ik vraag mij in gemoede af welk belang de heer Kok heeft bij uitbreiding van de Unie. Gisteren heb ik in het vliegtuig nog even de nieuwe stemmenverhouding onder de loupe genomen. Dat ziet er niet slecht voor ons uit. Zelfs Guy Verhofstadt is dat niet ontgaan. De Belgische premier Verhofstadt verkocht zijn nederlaag ten opzichte van Nederland als een klinkende overwinning. Op termijn worden alle Europese toppen in Brussel gehouden. Premier Kok zei begrip te hebben voor de Belgen, maar volgens hem is het logisch dat Nederland vertaald wil zien dat ons land de helft meer inwoners heeft dan de zuiderburen. Dat neemt niet weg, dat wij, tezamen met mijn collega's Aznar en Blair in beginsel beschikken over 85 stemmen in de Europese Ministerraad. Krijgen Wij Duitsland daar dan ook nog eens aan onze zijde in verband met onze persoonlijke betrokkenheid bij Heidelberg en Frankfurt, dan spreken we zelfs over 114 van de totaal 225 stemmen, alsmede de daarbij behorende vetorechten.Voor een absolute meerderheid in de Europese Ministerraad zijn 113 stemmen vereist. Ik denk dat ik die vriendschap maar aanhoud met José María Aznar. Dan kunnen We samen weer een aardige vuist maken in de nabije toekomst. De vierhoek Frankfurt - Londen - Brussel - Madrid kan thans met de uitvoering van de beginselen, zoals verwoord in mijn First State of the Union van 19 september 1996 een aanvang maken. Europa zal steeds meer een Unie 'à la carte' worden; landen pikken hun eigen krenten eruit en bekijken met welke partners ze die delen. Exact. Dat is ook de bedoeling van Baak à la Carte en Cervantes à la Carte naar mijn idee. Het zal José María er dus veel aan gelegen zijn om goede vrienden te blijven met het Instituto Cervantes Benelux. Wij hebben immers ook nog de juridische mogelijkheid om een veto uit te spreken tegen de aanwezigheid van zijn Spaanse instituut in Brussel. Zodra zij de 47 miljard hebben voldaan zijn we weer een stapje verder. Dus ik stel het zeer op prijs dat er thans een overleg tussen Aznar en Bolkestein op gang is gekomen. Aangaande de roddels dacht ik vanavond uit de mond van Myrna Goossen tijdens het programma Van Koninklijke Huize te hebben vernomen dat er sprake is van een man in het leven van Diana waarover nog niet zoveel is geschreven. Daarmee kondigde zij een musical over haar aan, die is geschreven door een Maurice Wijnen. Het is mij niet bekend of hij mijn boek daarvoor al heeft gebruikt. Ik beschik immers over de volledige auteursrechten. Er schijnen echter mogelijkheden te bestaan om die te omzeilen. In ieder geval verschijnt volgende week Paul Burrell in haar programma. Mij ook niet geheel onbekend. De eerste kerstkaart kwam hier uit Velp. Dat is een goed begin. Yoyo Olivier is lid geweest van de Bagwan-organisatie. Ik denk dat we nu eerder aan bedrijfsmatig resultaat moeten gaan werken. Morgen ga ik statten in Utrecht en Amstelveen. Daar is ook Boer & Croon gevestigd. Ik ben benieuwd naar de definitieve structuur van het bestuur van de holding. Daarbij reken ik voor de volle honderd procent op de inzet van mijn partner(s). Liefde is... ...hem erg missen. Dat is wederzijds.

Vrijdag 15 december 2000
Het was een goed advies van de astroloog om te gaan statten. Om 10.51 nam ik derhalve de trein naar 's-Hertogenbosch. Vandaar naar Utrecht.

Op Hoog Catharijne was Vroom en Dreesman al volledig in onze huiskleuren getooid. De postbus bevatte drie stukken. Op de eerste plaats een rekening van Hfl. 250,-. ten behoeve van klant nummer 9036806 waarvan het bedrag automatisch wordt afgeschreven. Hierover heb ik vanmiddag gebeld naar 0800-0430. Zij hadden nog het nummer van mijn opgeheven bankrekening in hun systeem. Dient nog te worden aangepast. Ook trof ik het laatste mededelingenblad van de Vereniging Spaans op School, geadresseerd aan het Instituto Cervantes Benelux.

In de trein tussen Utrecht en Duivendrecht las ik daarin: Ditmaal geen aflevering van relecturas: helaas kan Erik Coenen ons niet meer laten meelezen met zijn leeservaringen door verplichtingen elders. Heel erg jammer dus, waardoor we weer op zoek gaan naar een nieuwe literaire rubriek: ideeën zijn welkom. Tevens hebben we, in elk geval voor wat betreft de redactie, afscheid genomen van Robertine Kalisvaart. Ook weer heel erg jammer voor ons; zij was immers vanaf het begin één van de stuwende krachten bij de vernieuwde opzet van het blad. Maar, leuk voor haar: wij zijn een heel goed redactielid armer, maar zij is een prachtige dochter rijker! Gelukkig is de redactie ondertussen wel aangesterkt met Irma Westheim voormalig lid van het vorige bestuur en María José Sánchez, vanuit het huidige bestuur. Manolo Gómez Ros is onze eerste "buitenlandse correspondent"; hij woont en werkt in Granada en was subdirector van een Spaans tijdschrift over Kunst en Cultuur. Een goede zaak.

Met deze nieuwe redactie en in de lijn van het nieuwe beleid dat het bestuur aan het uitzetten is - hetgeen zoveel met zich meebrengt, dat we ditmaal zelfs geen van het bestuur.... hebben - denken we aan een restyling van het blad. We overwegen een nieuw logo en misschien zelfs een nieuwe naam. Op de jaarlijkse studiedag annex jaarvergadering op zaterag 17 februari a.s. hopen we daar meer over te kunnen vertellen. En, wie nu al mee wil denken is uiteraard welkom..... Nina Kremers. Aangezien ik deze vergadering onder geen beding wil missen blijf ik tot minstens 17 februari in het land. Ik hoop dat zij inspelen op mijn 15 redesign §7.1.12

Vanuit Duivendrecht rond 13.00 uur met de trein naar Amsterdam World Trade Centre. In principe is hier de basis voor CERVANTES HOLDING gelegd in 1986 in goede samenwerking met Peter Stoks van de toenmalige afdeling marketing van het Amsterdamse Arbeidsbureau aan de Singel. Nadien heeft George Görtemöller mij hier nog enigszins op weg geholpen toen mijn aanwezigheid op het hoofdkantoor van Nieuw Elan te Hoofddorp was vereist. Ook Schiphol was in die tijd al onderwerp van onderzoek naar functies waarbij het Spaans een belangrijke rol zou vervullen. Met sneltram 51 vervolgens naar Amstelveen gereden. In een kort geprek met een medepassagier heb ik laten weten dat Al Gore thans in aanmerking komt als First President van Cervantes USA. We kunnen daarbij uiteraard niet om Máxima Zorreguieta heen. Na een inval van de 'kaartjescontrole' in de tram ben ik van de weeromstuit te vroeg uitgestapt. Dit had nog een flinke wandeling door de Van Heuven Goedhartlaan tot gevolg. Op Nummer Eén bevindt zich de Sociale Verzekeringsbank. Ik had daar - na overleg omtrent kenmerknummer 0681.87.038 - een gesprek met de heer A. Vriens. Ik heb hem daarbij de volgende uitgangssituatie uiteengezet en mijn positie in dat verband.

"De datum van de brief - 28-11-2000 - is voor mij een belangrijke datum, aangezien het op die dag exact vier jaar geleden was dat ik de Princess of Wales had uitgenodigd voor een diner te Leeuwarden. Sinds 31 augustus 1997 ben ik nog steeds in de WAO 'geparkeerd' en verblijf thans in Spanje om van de shock te genezen. Ik heb een proces op gang gebracht teneinde van de hoofdverantwoordelijke van de poging tot ontvoering van de Prinses van Wales met dodelijke afloop een schadevergoeding te verkrijgen van Hfl.180 miljoen. Ik ben van mening dat de heer Mohamed Al Fayed medeplichtig is aan deze poging tot ontvoering en hierop hoofdelijk kan worden aangesproken. Hierbij heb ik mij de volgende vragen gesteld:

1. Welke AOW-rechten heb ik tot op heden opgebouwd?
2. Wat zijn de consequenties ingeval ik niet op het aanbod inga? Blijven mijn rechten bestaan, zo ja welke?
3. Is 'tussentijds instappen' mogelijk, indien noodzakelijk?

De heer Vriens gaf mij daarop de volgende antwoorden:

1. Mijn pensioenrechten gaan in het jaar 2012 in. Niet-betaling van de AOW-premie in het buitenland heeft een korting van 2% per jaar tot gevolg. Dat zou voor mij dus 24% betekenen. In de afgelopen jaren heb ik dus 75 (76)% aan rechten opgebouwd. Dit geeft op dit moment een waardevaste AOW-uitkering van Hfl. 1.533.07 per maand. Ook heb ik nog enige rechten bij het ABP opgebouwd als onderwijzer in de periode 1970-1979.
2. Mijn rechten blijf ik houden. Bij leven en welzijn kan ik - uitgaande van het minst goede scenario - vanaf 2012 blijven eten.
3. 'Tussentijds instappen' is niet mogelijk. Bij terugkeer naar Nederland word ik weer automatisch in de AOW-verzekering opgenomen.

Deze informatie heeft ertoe geleid dat ik heb besloten het thans niet verschuldigde bedrag van Hfl. 9367,00 te investeren in de uitgave van mijn boek. Daarbij ga ik ervan uit dat 40% van de royalties aan de uitgever toekomt en 60% aan de schrijver. Met die gedachte ben ik het winkelcentrum van Amstelveen ingelopen. Een orgelman speelde al direct:

Oh, Johnny
Zing een liedje voor mij alleen
Oh, Johnny
Want voor mij ben je Nummer Eén

Reden waarom ik hem maar meteen een muntstuk met de beeltenis van Koningin Elizabeth heb toegestopt. In het winkelcentrum was ik al direct gefascineerd door deze twee bikini's in onze huiskleuren.

En uiteraard het gouden boegbeeld, dat mij sterk aan mijn Blauwe Engel doet denken. Het was dus volop feest. Paars heeft immers gezegevierd in Europa alsmede in de Verenigde Staten van Amerika. Vandaar dat een van deze vier jongedames zich - ongevraagd - bereid toonde om al direct volledig uit de kleren te gaan. Daar heb ik ze echter nog op tijd van weten te weerhouden met dat koude weer.

Velen hebben de klok al horen luiden, maar weten nog niet waar de klepel hangt. Dat geldt uiteraard niet meer voor Double Donna. Haar naam wordt nu ook met MAYÚSCULAS geschreven in Amstelveen.

Ook is mijn idee van The Golden Heart Foundation thans volledig door Vroom en Dreesman overgenomen. De rekening kan aan CERVANTES HOLDING worden voldaan. Vandaar dat ik daar ook nog even naar binnen ben gelopen teineinde de kerstbomen met de rode, paarse en gouden ballen aldaar voor het nageslacht vast te legen. Terwijl ik daar zo druk aan het fotograferen was hoorde ik een stem van een jongedame: "Mijn Heer......." "Ja", was daarop mijn antwoord, aangezien de dames van de rode en paarse bikini's mij al hadden laten weten dat het niet is toegestaan om zonder toestemming foto's te maken. Dat geldt uiteraard voor "derden", aangezien ik de paarse kleur van mijn huismerk als officieel geregistreerde kleurencode in mijn Business Plan heb opgenomen. Ik citeer daartoe de paragrafen 2.5 en 5.4.2. van mijn 15de redesign, zoals ik dat aan de direct betrokkenen heb verstrekt.

Rond 15.00 uur nam ik wederom de sneltram. Het blad Metro lag naast me. Ik las: Al Gore staakt race om presidentschap van VS. VS De Republikein George W. Bush wordt de 43e president van de Verenigde Staten, nu zijn Democratische rivaal Al Gore gisteren aangaf de juridische strijd om voor het presidentschap beslissende stemmen in de staat Florida te staken. Gore had weinig keus nadat het Hooggerechtshof in Washington na lang beraad met vijf tegen vier stemmen in het nadeel van de vice-president had gevonnist. Gore zou vannacht rond 3.00 uur Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toespreken. De overwinningsrede van Bush staat voor een uur later gepland. Ik had de toespraken al om 9.00 uur voor de Nederlandse televisie gezien. Met name de grote blijmoedigheid waarmee Albert aangaf dat de race gelopen was, sprak mij ten zeerste aan. Ook het applaus dat hij van zijn kinderen kreeg. Het deed mij uiteraard ogenblikkelijk denken aan het applaus dat mij kort daarvoor nog in de Jivin'Jaks ten deel was gevallen na het zingen van 'I've just seen a face'.

De deadline van 12 december is verstreken. Zo werkt dat nu eenmaal bij juridische processen. Er is dan geen weg meer terug. The Third Way - zoals Tony Blair mijn Cervantes Plan genoemd heeft - staat nu dus voor hem open. Tijdens de rit zag ik plotseling een gebouw dat mij deed denken aan het gesprek dat ik in juni 1991 heb gevoerd met een van de directieleden van Boer & Croon conform het advies dat Liesbeth mij in die tijd had gegeven.

Bij het volgende station ben ik daarom weer uitgestapt en heb teruglopend bij een bedrijf naar Boer & Croon geïnformeerd. Het bedrijf was hen niet bekend. Daarom ben ik naar het desbetreffende gebouw gewandeld waarin inmiddels advocatenkantoor Derks Star Busmann met een vierde partner is gevestigd. Ik werd daar vriendelijk te woord gestaan door de receptioniste van het advocatencollectief. Zij droeg een paars bondje en nog meer kledingstukken van dezelfde kleur. Uiteraard een reden om haar daarmee te complimenteren. Hoofd Personeel & Organisatie van CMS Derks Star Busmann Hanotiau is de heer P.H. Porcelijn, vermoedelijk familie van mijn voormalige districtleidster in Amstelveen, Drs.HELEN PORCELIJN, tevens docente Frans. Helen heeft Peter en mij in 1986 met Peter Stoks in contact gebracht. Tevens zag ik onder de aan het bureau verbonden notarissen de heer Crommelin. Deze naam is mij nog van de Baak bekend.

Op mijn vraag of het bureau Boer & Croon nog bestond liet zij mij weten dat hun kantoor inmiddels is verhuisd naar de Amstelveenseweg 760 in Amsterdam-Buitenveldert. Zij liet mij weten dat er een roze stoel voor de ingang staat. Dat vond ze een beetje vreemd. Reden waarom ik haar heb laten weten dat ik zo ook enkele roze matjes heb ontvangen uit KENSINGTON PALACE. "Dat heeft dan wel iets te betekenen", was daarop haar reactie. Zij zocht dus ook direct een plattegrondje voor mij op met de vraag of ik bezwaar had tegen een flinke wandeling. Dat was geenszins het geval. Ik was immers zeer verheugd te vernemen dat de leerschool van mijn Noordwijkse collega nog steeds actief is. Na een flinke wandeling zag ik plotseling het gebouw.

Ik ben er binnengegaan en heb meteen een gezellig onderhoud gevoerd met de nieuwe receptioniste aldaar. Met name in verband met het programma Strategisch Perspectief 2000 van de Baak en de voormalige medewerkster van hun bureau. Met name het gebruik van mijn beeltenis terzake. Op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Het verhaal over de roze matjes heb ik echter 'geheim' gehouden. Zij gaf mij de brochure mee van het bedrijf. De tekst stond mij buitengewoon aan en was mij uit het hart gegrepen. De steunkleur van de brochure is het appeltjesgroen van het voormalige Institute of English Studies.

Van hieruit ben ik nog even naar de Vrije Universiteit gewandeld. Dat is nog vertrouwd terrein uit de tijd dat de heer Sampere uit Madrid daar een presentatie heeft gegeven voor mijn cursisten en docenten Spaans in het westen des lands. Ook is daar de samenwerking begonnen met de Open Universiteit: Annette Douwes en Hans Belder.

Om 16.50 ben ik daar op de sneltram gestapt. Daar werd om 16.48 nog even een rondje door een helicopter uitgevoerd met een felle lichtbron in de bodem. Het was alweer een tijd geleden dat ik zo 'in the spotlights' had gestaan op de Wellenkamp. Maar het begint alweer te wennen.

In de sneltram werd het resultaat van onze voorbereidende werkzaamheden al zichtbaar ¿Cómo enviar dinero rápido y seguro a Sur América? Ik vraag mij af waarom men nu al geld naar Zuid-Amerika moet sturen, terwijl CERVANTES HOLDING daar in het geheel nog niet operationeel is. Eenmaal aangekomen op het station Amsterdam Amstel bleek daar een treinwagon te zijn uitgebrand. We moesten daarom eerst allemaal als een haring in een ton met de metro naar Amsterdam Centraal. Daar ben ik nog even langsgegaan bij De Cost Gaet voor de Baet Uyt. Daar liep ik alleen nog een Engelse junk tegen het lijf. Reden opnieuw om wederom naar de oude Keizerstad terug te keren.

In 's-Hertogenbosch had Jan de Groot zijn bollen alweer klaarliggen. Hij zal er binnenkort 's-Hertogenbosche Bollen van moeten maken voordat iemand anders die naam deponeert bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen-Dukenburg vernam ik van mijn medepassagier dat van 23 tot 27 januari opnieuw de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling wordt gehouden. Wellicht een gelegenheid om het Europese Onderwijssysteem te gaan promoten. Bij thuiskomst zag ik nog een vraaggesprek met onze staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Dick Benschop. Het interview werd afgenomen door drie niet nader bij naam te noemen 'gentlemen', waaronder een voormalig voetballer van Anderlecht te Brussel.

Zojuist heb ik vernomen dat mejuffrouw Máxima Zorreguieta vandaag met de Koninklijke Familie op 'jacht' is gegaan in de bossen rond Het Loo. Hare Majesteit maakt van deze gelegenheid regelmatig gebruik voor nader overleg teneinde te voorkomen dat de familie kan worden afgeluisterd. Er is dus ook beweging op dit front. Mijn brief terzake aan mijn Collega Starren d.d. 14 mei 1998 luidt dienaangaande alsvolgt: Kok au Vin. Ik heb daarom nu besloten alle aan de stichting en holding gedeclareerde bedragen ongewijzigd in de boeken te handhaven. Per 31 december 2000 zal ik wederom alle boeken afronden. Ik hoop dat er vanaf dat moment daadwerkelijk tot vergoeding van de gemaakte kosten kan worden overgegaan. Vanavond werd overigens Frank de Grave door de Nederlandse grootinquisiteurs aan de tand gevoeld. Frank is mij nog bekend van de in bovenvermelde bijeenkomst Kroon op het Werk. In die tijd was hij nog staatssecretaris van SoZaWe. Liefde is... ...samen zingen. Leuk. Wellicht tijdens een karaoke. 'Jo met de banjo en Mien met de mandolien' hebben we al gehad tijdens Hypes op de helling. Het is nu dus weer tijd voor iets nieuws. Vandaag is er ook weer belangrijke marktinformatie in de krant verschenen. Te beginnen in Frankrijk. Chirac ontkent alles in smeergeldaffaire. Een positief signaal van de heer Chirac. Ik mis echter nog een verklaring waarom hij tijdens Diana's laatste - en voor ons bedrijf beslissende - bezoek aan Parijs lag te slapen en geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Wellicht heeft Bill Clinton daar nog een mening over.

CLINTON OP DE THEE Tijdens mijn korte treinrit tussen Duivendrecht en WTC op diezelfde vrijdag sprak ik kort met een stewardess van de KLM in haar prachtig lichtblauwe kostuum: "Het is toch wel mooi dat KLM-blauw. Ik kan mij wel voorstellen dat het jullie aan het hart gaat als die kleur verandert in rood en paars."

"Krijgen wij die kleuren dan?' was daarop haar reactie. "Ja, zodra de fusie met Iberia, Sabena en Swissair en daarna ook nog British Airways doorgaat, wordt dat rood en paars." "Daar wist ik niets van" was daarop haar reactie. "Ja, maar Mijnheer Van Wijk wel" liet ik haar daarop weten. Verder is het gesprek niet gegaan. want bij het World Trade Centre moest ik eruit. Ik kan mij op dat punt volledig in de heer Van Wijk verplaatsen. Ik vraag mij echter af of hij mijn Business Plan wel voldoende heeft bestudeerd. Bij Nieuw Elan had ik ook nog een Reinoud van Wijk in de groep. Ik weet niet of het familie is. De ontwikkelingen inzake Cervantes Communications lopen tot op heden geheel volgens verwachting. KPN volledig eigenaar van Belgische dochter Orange Tegen die tijd moet de fusie met Telefónica ook rond zijn. Mede in verband met de stormachtige ontwikkelingen in mijn nieuwe vaderland.

Zaterdag 16 december 2000 - KONING CONSTANTIJN
Vandaag ontving mijn moeder een boekje van Villa Felderhof. Als ik mij niet vergis bevindt Rik zich hier in de villa te St. Tropez die - naar ik aanneem - tot op heden eigendom is geweest van de heer Mohamed Al Fayed. Ik herken de villa namelijk uit de film The People's Princess. Rik staat alweer klaar met zijn stoel. Daar wilde hij me twee jaar geleden al in hebben. In mijn laatste brief van 22 augustus 1998 heb ik hem echter laten weten: Bijgaand ontvangt u ook nog kopieën van brieven namens de vader van onze 'sponsor'. Ik kan ze niet meer zíen.

Het lijkt mij wel aardig om in uw Villa Felderhof op te treden. Samen met mijn collega, Drs. E.H. Halbertsma, statutair directeur van de Baak in Noordwijk. Ik ben nu van plan om met háár een familiebedrijf te starten. Ze hoeft alleen maar JA te zeggen. Vanmiddag zal ik een pannenkoek gaan nuttigen in Het Jagershuys. Mijn favoriete pannenkoek draagt de naam Miss Legs en als toetje nuttig ik vandaag bij voorkeur een kinderijsje Wassenaar. Indien het u schikt bent u daar van harte welkom. Het kan wellicht ook op een ander tijdstip, ter gelegenheid van een etentje of een feestje op Kasteel Landgoed de Engelenburg te Brummen. Zodra mijn bedrijf daar operationeel is, bent u van harte welkom. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President. Bijlagen: Brieven d.d. 13 augustus en 27 november 1997 namens de Chairman of Harrods Knightsbridge. P.S. Weest u zuinig op mijn laatste postzegel van My Lady.

U kunt mij telefonisch bereiken op mijn mobiele telefoon. Slim bedacht dus van Rik. Met HELEN PORCELIJN en Peter Ottenhoff ben ik overigens ook al eens eerder gaan wandelen in de bossen rond het Jagershuys. In het voorjaar van 1986. In dit verband denk ik weer eens aan Leonore Heeringa-Tholen. Het is mij niet bekend of zij nog werkzaam is bij KPMG. De brief over Koning Constantijn had je nog van mij tegoed. Zodra Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta zouden besluiten zich geheel aan mijn Plan te committeren staat voor Prins Constantijn de weg open om Koning van Nederland te worden. Mijn organisatie zal onze huidige kroonprins echter wel bredere perspectieven bieden in de toekomst. Ik volg de ontwikkelingen verder met belangstelling. Feit is en blijft dat de Benelux, Groot-Brittannië en Spanje samen met Duitsland de absolute meerderheid hebben in de Europese Ministerraad. Daar valt niet meer aan te tornen. Bij toetreding van Polen hebben wij vooralsnog geen belang. Om hun toetreding te voorkomen kunnen wij altijd nog ons vetorecht gebruiken, alsmede de dertiende stem binnen de Benelux. We hebben wél belang bij een uitstekende luchtvaartalliantie. Liesbeth is de enige die mij ooit heeft gezegd "Ik sta bij jou in het krijt". Ik zal onze raadsman derhalve een CD van Gran Hermano doen toekomen in de verzendhuls van Rik Felderhof. Voorts is Laurentien Brinkhorst een goede aanwinst voor CERVANTES HOLDING. Vooral vanwege haar talenkennis. Op het Italiaans na spreekt zij dezelfde talen als ondergetekende. Ook de opleiding van haar aanstaande echtgenoot bij INSEAD - het collega-instituut van de Baak in Frankrijk - kan een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. De Vereniging Spaans op School zullen zij - naar mijn stellige overtuiging - ook aan onze zijde krijgen. Ik heb die vereniging niet voor niets doorgestart toen zij op sterven na dood was. Dan ga ik nu (15.25) weer naar de sauna in Overasselt.

Zondag 17 december 2000
Het saunabezoek heeft mij duidelijk goed gedaan. Kinderijsje Wassenaar stond niet op het menu. Ik heb derhalve een sorbet besteld. Het management heeft er nadrukkelijk haar best voor gedaan. Zij hadden er zelfs enkele attributen voor de nieuwe uitzet aan toegevoegd volgens Majkel. In het zwembad ving ik nog een discussie op over het declaratiegedrag van de heer Bram Peper. Ondanks het feit dat justitie van mening is gebleken dat er geen aanleiding is voor justitiële vervolging is de publieke discussie hieromtrent klaarblijkelijk nog steeds doorgegaan als een smeulend vuurtje. Hiermee kan grote schade worden aangericht die in mijn visie niet toelaatbaar geacht mag worden.

Zo vond ik vandaag tussen mijn paperassen nog een afschrift van een storting van Hfl.16.000,- op de rekening van NIOW-Talen in juli 1987. Ik had toen het vertrouwen dat daarmee de zaak was afgedaan. Mijn eigen procuratiehoudster heeft nadien echter nog lange tijd volgehouden dat zij dat bedrag nooit zou hebben ontvangen. Dit soort praktijken kan gewoon niet door de beugel. Een dikke streep eronder. Ik sprak daar ook met een purser van de KLM uit 's-Hertogenbosch. Ook John Kersten was even aanwezig. Vanmorgen tot 12.00 uur uitgeslapen. Op televisie even een gesprek gezien van Harry Mens met Pim Fortuyn in Hotels van Oranje. De heer Fortuyn heeft nog niet veel van ons beleid begrepen, hoewel het op een steenworp afstand van de plaats van interview tot stand is gekomen in goed overleg. Dat geldt wel voor de Minister-President. Hetgeen hij vanmiddag in het programma Buitenhof naar voren heeft gebracht komt geheel met mijn visie overeen.

MERRY CHRISTMAS

16 DECEMBER 2000 VERDRAG VAN NICE