TELEFAX Bestemd voor: Amsterdam Airport Schiphol T.a.v.: Manager Business Development, De heer Theo C. van Heijningen. Betreft: BENOEMING Datum: 7 februari 1997. Tijd: 11.45 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Van Heijningen, Nog even terugdenkend aan onze prettige autorit van NOORDWIJK naar Leiden vorige week dinsdag heb ik de eer U bijgaand mijn benoeming te doen toekomen tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik kan mij thans de functie toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Binnen het kader van mijn beleidsplan zijn er actieplannen ontwikkeld die thans tot uitvoering kunnen worden gebracht. Ik heb mij voorgenomen mij vanaf 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar de hoofdvestiging van het bedrijf te kunnen opzetten en mij - indien mij dat wordt vergund - met educatieve taken te gaan bezighouden. Voordien kom ik graag eens bij u langs om enige ideeën uit te wisselen. Op 12 februari aanstaande heb ik om 17.00 uur een afspraak in Schiphol Hilton. Wellicht is er iets te combineren. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij zou kunnen laten weten of u dat schikt. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden of Companies House, Cardiff.

10 FEBRUARI 1997 AFSPRAAK 12 FEBRUARI 1997 TER ATTENTIE VAN DE HEER TH. VAN HEIJNINGEN