Betreft: AFSPRAAK 12 FEBRUARI 1997 12.50 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Van Heijningen, Ik bevestig hiermee onze afspraak op woensdag 12 februari aanstaande om 16.00 uur in Schiphol Hilton. Aangaande de ontwikkelingen kan ik u nog melden dat ik om 12.00 uur een belangrijke zending via EMS SKy Pak heb verzonden waarbij Schiphol een belangrijke schakel vormt. Het pakket is verzonden door Client nr. 20132739. Bijgaand treft u het reçu hiervan aan. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Recu SkyPak Non Prepaid, Ordernummer 24478.

16 FEBRUARI 1997 SCHIPHOL PROJECT (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER TH. VAN HEIJNINGEN