8 februari 1998. Betreft: DE DROOM Kenmerk: JH/LH980208. Beste Liesbeth, Zaterdag 7 februari 1998. Wellicht herinner je je mijn droom ook nog wel, die ik je heb geschreven. Samen in een kasteel gaan wonen. Het kasteel in Oegstgeest komt kennelijk niet in aanmerking. We kunnen er wel congressen organiseren. We kunnen wel op de Engelenburg gaan wonen. Die droom is realistisch. Ik weet niet of je nog getrouwd bent met Bart. Het is zo lang geleden dat we elkaar hebben gesproken en toen was ik ook nog gehuwd met een ander, terwijl 'Oegstgeest' als een magneet aan mijn zieleleven trok. Die caravan aan de rand van de duinen. Daar ging ik dan naar toe. Ik kampeerde daar nog op de dag dat jij mijn ontslag moest aanzeggen. 21 mei 1991 (Ramons verjaardag): "John, kom je even naar beneden." En ik ging naar beneden. "Ik moet je ontslag aanzeggen. Morgen komt... (ik ben haar naam vergeten, Tineke Westerhof of zo), maar ik wil het liever zelf zeggen." Je was zeer bedroefd. Dat zag ik in je ogen. Al deed je je best om dat te verbergen. Mijn vrouw en kinderen waren er voor een feestje, Ramons twaalfde verjaardag. Zij zijn toen maar gegaan, want papa stond op straat na de Baak uit de problemen te hebben geholpen. Dat was ook het einde van mijn huwelijk. Ze had me niet meer nodig. De volgende dag kreeg ik de officiële ontslagaanzegging door die mevrouw in de zwarte jurk. Ze staat nog in mijn kerstverhaal dat ik in '96 naar St. James's Palace heb gestuurd. Zij was een oud-collega van Bert Schaake van de FIOD, althans van het Ministerie van Financiën. Waar Gerrit Zalm nu de baas van is. Bert Schaake is verantwoordelijk voor het loopbaanadvies dat jij voor mij hebt geregeld bij het bureau Psychotechniek hier in Utrecht. Gerrit heeft ook nog brieven van mij ontvangen. Daar heb je nog geen teksten van gehad. Daar komen ze dus: VORDERING D.D. 19 NOVEMBER 1996; VORDERING D.D. 15 NOVEMBER 1996; NIEUW BEDRIJF; NOG EEN NIEUW BEDRIJF; AANDELENTRANSACTIE; UITSTAANDE VORDERING (1); UITSTAANDE VORDERING (2); VORDERING; SPECIFICATIE; UW BRIEF V97/129; FAXBERICHT. Zodra de heren Docters van Leeuwen en Steenhuis zich hebben beter gemeld kunnen zij ook meteen de nog openstaande rente berekenen ten behoeve van de Ministers van Justitie en Financiën. Zodat zij dan ogenblikkelijk tot betaling kunnen overgaan. Want het heeft nu toch wel erg lang geduurd. Ik lees op de voorpagina van de Telegraaf "Stierf Diana onnodig". Die vraag kan ik nu al bevestigend beantwoorden. Als al degenen die ik in de loop van de jaren heb geschreven hun verantwoordelijkheden serieus hadden genomen, was zij nu nog in leven en woonden wij beiden nu in alle rust op het Landgoed De Engelenburg in Brummen zonder te worden lastig gevallen door paparazzi. Daar had ik dan wel voor gezorgd. Ik hoor overigens dat de heer Henri Paul een groot bedrag op zijn bankrekening heeft ontvangen vlak voor het fatale ongeluk. We zien wel waar het geld vandaan komt. Dat komt ook wel aan het licht. Dat wacht ik rustig af. De droom van jou en mij behoort echter nog wel tot de mogelijkheden. Oegstgeest dus niet, maar De Engelenburg is ook een mooi kasteel. Het landgoed kan door mijn stichting worden overgenomen zodra 'paars' haar verplichtingen is nagekomen jegens hun leider. In dat verband breng ik je hiermede ook in kennis van de brieven die ik in de loop der jaren aan mijn goede collega Dirk Tuin heb geschreven van het voormalige Nationaal Actie Programma Moderne Vreemde Talen en adviseur van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL: UITNODIGING; INSTITUTO CERVANTES BENELUX ; ADVIES MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN en BRIEF NAP/96-192. In dit verband neem ik uiteraard ook de teksten van die brieven aan de Ministers van Buitenlandse en Economische Zaken op in deze brief: BELEIDSONTWIKKELING; INSTITUTO CERVANTES BENELUX; SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG. Dat ging dus niet door die tunnel. Volgende brief: UW KENMERK DCV/96/562 D.D. 6 APRIL 1996. Nochtans is de Casa de España al geruime tijd tot 'Instituto Cervantes' omgedoopt en geopend door onze eigen Minister van EZ. Hans Wijers staat dus ook aardig bij mij in het krijt.

Ik vervolg: UW KENMERK DCV/96/562 D.D. 9 APRIL 1996. Vervolgens ontving ik een brief van Dirk Tuin dat hij niet graag in mijn correspondentie wenste te worden genoemd. Ik heb derhalve alsvolgt daarop gereageerd: BRIEF NAP/96-192; MIJN BRIEF D.D. 17 JANUARI 1996. Ik vervolg met Buitenlandse Zaken: UW KENMERK DCV/96/562 D.D. 22 APRIL 1996. Aangezien De Koninklijke Weg nog niet tot resultaat had geleid had ik inmiddels besloten de Keizerlijke Weg te kiezen zoals je weet. Uit die tijd dateert mijn laatste brief aan het departement: BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dit gesprek had dus plaats op 6 november in Brussel. Een week vóór de Giornata Particulare in NOORDWIJK.

De naliggende periode kan worden beschouwd als tropenjaren. 17.15 De wandeling door de vrije natuur heb ik achter de rug. Ik kom zojuist terug van het landgoed Oud Amelisweerd. Daar heb ik nog bijzondere herinneringen aan. Vanuit het theehuis Rhijnauwen heb ik ooit een boottocht gemaakt die hier uitkwam op de Oude Gracht. Ik heb tijdens die tocht mijn moeder een brief laten lezen. Daar kwam jij ook in voor. In zeer enthousiaste bewoordingen. Ik denk dat het goed is dat ik dat opschrijf voor jou, zodat je dat weet. Ik was zó enthousiast over jou dat mij zelfs door mijn toenmalige echtgenote ooit de vraag werd gesteld "Ben jij verliefd op Liesbeth?" En eerlijk gezegd moest ik het antwoord schuldig blijven. Ik wist niet goed wat zij daarmee bedoelde. Daarom heb ik een boekje gekocht met de titel "Verliefd op een ander". De naam van de schrijfster ben ik vergeten, maar het speelde in de tijd dat wij samen in NOORDWIJK werkten. Dat boekje heb ik toen bestudeerd om te zien wat een vrouw daaronder verstond. Het was een aardig boekje. De schrijfster liet daarin weten wat haar allemaal was overkomen bij het aangaan van allerlei verschillende relaties met mannen. Daardoor heb ik wel een beeld gekregen van wat er in een vrouw kan omgaan. In die tijd heb je mij ooit eens gezegd "Ik vertrouw helemaal niet wat je zit te doen in dat kamertje boven". Bij deze dan. Nu weet je het in ieder geval. Dat proces was dus in ieder geval op gang gekomen. Ik wist eerlijk gezegd niet goed hoe ik daar mee in het reine moest komen. Ik denk in dit geval ook aan prinses Irene, die in haar laatste boek heeft geschreven hoe zij met de natuur omging. Toen ik mij na 1992 in Nijmegen had gevestigd deed ik hetzelfde als de prinses. Ik zocht contact met de natuur. Op de eerste plaats op het landgoed Huis te Leur van de baron Van Verschuur, een verre nazaat van schilder-uitvinder Jan van der Heijden van de Beerendonck. Daar stond een grote eik. Die nam ik dan in mijn armen, deed mijn ogen dicht en droomde dat ik een lieve vrouw in mijn armen hield. Ik zal maar niet opschrijven wie ik in gedachten had, want dan krijg ik misschien ruzie met haar echtgenoot. Als ze die nog heeft. Ik hoop van niet. Verandering van spijs doet eten. En ik wil wel weer een keer genieten van een lekkere maaltijd op de Baak. Ze was een goede bekende van Henk Lulofs, die mij ook ooit eens heeft bezocht in St. Walrick. Daar heb ik toen nog speciale, zeer strenge, veiligheidsmaatregelen voor getroffen, aangezien De Beerendonck de plaats is waar ik op koninginnedag 1993 mijn 'eerste slag op eigen kracht' heb geslagen. Dat was immers het eerste advies van de heer Bert Schaake. Dat verhaal staat allemaal beschreven in mijn brieven aan de heer Breuker uit Groningen. Ook dat probleem heb ik helder in beeld gekregen. De heer Breuker heeft mij geholpen om de gedachten aan jou levend te houden. Van de andere kant *******, omdat hij uit de cursus was verwijderd. Dus dat was een stevig achterhoedegevecht dat Don Quichot voor zijn 'Dulcinea' heeft gestreden in het noorden des lands. Ik heb inmiddels begrepen dat de families Halbertsma en Breuker een zeer gevestigde naam zijn in Friesland. En Friezen zijn stijfkoppen. En dáárom houd ik van jou. Je kunt op ze aan. "Ja" is "ja" en "nee'" is "nee". Dat ken ik ook van jou. Maar dat je me hebt 'losgelaten', daar geloof ik absoluut niets van. Tijdens de wandeling door dat bos merkte ik in ieder geval dat het bij mij nog zeer diep zit. "Chemistry", zoals die mevrouw in de Kloosterkerk dat aanduidde. Koninginnedag is wel een bijzondere dag. Ik hoop dat Trevor Rees Jones weer snel herstelt. Dan kan hij ons rondrijden in zijn Rolls met kenteken "JTL 304V".

Dan staat die 'V' niet meer voor 'Vijfde Roos', maar voor 'Victory'. Ik ben vanmiddag over het jagerspad van de Kromme Rijn naar Utrecht teruggefietst. Het deed mij sterk denken aan het voetpad langs de Thames in Henley. Daar heb ik in april vorig jaar een soortgelijke wandeling gemaakt, vanaf de jou bekende brug tot aan Henley Management College. Daar deed het mij sterk aan denken. Het Huis Amelisweerd is ook mooi om te zien. Daar zou ik ook wel een tijdje willen wonen. Maar niet meer alleen. Zeker nu ik er een verliefd stelletje van onze leeftijd heb zien lopen. Ik hoop dat de astroloog mij nog meer van dit soort wandelingen voorschrijft, want dat heb ik wel nodig om bij te komen van alle drukte en werkzaamheden, die hun rendement nog moeten opleveren. Ik denk overigens wel dat ik hier zit te bewijzen dat ik een secretariaatsfunctie bij de directie van de Baak kan vervullen. Maar liever nog ga ik een persoonlijke relatie met jou aan, tenzij jij iemand weet die bereid is om even hard voor mij te vechten als jij hebt gedaan. Want die eer geef ik je wel na. Ik vervolg met de correspondentie aan onze bewindslieden. De Minister van Economische Zaken: BELEIDSONTWIKKELING; INSTITUTO CERVANTES BENELUX; Aansluitend aan brief d.d. 12 januari 1996. Een gelijkluidende brief verzond ik heden aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Nijmegen, 17 januari 1996." Voorts zelfde tekst als de brief aan Hans van Mierlo. Aan de Minister van Economische Zaken Voor deze de weledele heer mr S.A.Kuipers. Directeur Europa: BEB/DEUR/IEG96011581 D.D. 21 FEBRUARI 1996; BEB/DEUR/IEG96011581 D.D. 10 APRIL 1996; SCHOLING ALLOCHTONEN; DELTAPLAN; CARRIÈREPLANNING. Om het verhaal nu helemaal compleet te maken - en jou nog machtiger dan je al bent - volgt hieronder eveneens mijn berichtgeving aan De Minister President: EUROPOL; DRUGSPROBLEMATIEK; BENELUXTOP; UW KENMERK 96MO01687; RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK (De concepttekst heb ik niet meer in mijn bezit, maar de heer Kok zal hem ongetwijfeld met zijn Franse ambtgenoot hebben besproken op het dak van de Fiatfabriek in Turijn, want vanaf dat moment heeft Chirac zijn mond gehouden over ons drugsbeleid. Dat bepaal ik immers al jaren zelf. Samen met Winnie, natuurlijk); VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK; UW BRIEF NR. 96MO05297/5382; DECLARATIE; MIJN FAX VAN16 JULI 1996 18:40 U. ; EXPERIENCIAS HOLANDESAS. Mario Vargas Llosa komt uit Peru, zoals je weet. Ik had niet graag een Zuid-Amerikaan in mijn organisatie. Daar zijn ze op Centennial Park wel achter gekomen, in Atlanta. Vandaar dat Bill Clinton gelijk maatregelen heeft getroffen.

Tineke en Hillary hebben dus heel wat te bespreken gehad in die rondvaartboot door Amsterdam. En toen naar Engeland.......! Dat verhaal moet ELTON JOHN nog maar een keer vertellen. Ik vervolg: UW BRIEF NR. 96MO05714, OVERZCHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE. Het correspondentieoverzicht uit mijn brief aan de heer Kok d.d. 9 september 1996 heb ik je op diezelfde dag al toegestuurd. Dit was daags na het eerste bezoek van Diana. Dat was voor mij een stimulans om door te gaan met de faxberichten aan onze hoogste baas: AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD. Je kunt je die dag nog wel herinneren, hè Schat. Jij werd toen directeur van de Baak. Dus jouw bloeiende bedrijf was reeds een feit. Als De Regering wat sneller had gewerkt aan de uitbetaling van mijn geld, dan had ik op dat moment ook kunnen starten, maar er zijn altijd wel enkele figuren die weigeren voor de waarheid uit te komen. Vaak hebben ze dan zelf boter op het hoofd. Zowel in Nederland als Engeland ging het een beetje langzaam. Ik heb onze Minister-President uiteraard wel enkele aanmoedigingen gezonden. Dit heeft echter nog niet tot uitbetaling van mijn centjes geleid en maandag moet ik weer een aangifte rondmaken. De fiscus heeft al zoveel van mij ontvangen, maar is haar verplichtingen nog steeds niet nagekomen. Hier volgen de volgende faxberichten: CORRECTIE. Ik had hem in dat weekend ook nog een bericht gezonden met de tekst "Geachte heer Kok, Ik heb gezien dat u met effect slaat. Ik hoop dat het in de goede richting is. Ik wens u veel succes met PRINSJESDAG". Van PRINSJESDAG heb ik je verslag gedaan. Dat zul je je nog wel herinneren. Ook de Tweede Kamer heeft zich nadien aardig met de zaak beziggehouden, zoals uit het onderstaande zal blijken. Vooral Hans van Mierlo had veel plezier. En ik met hém. En wel om het volgende: HET GROTE GEHEIM. Mijn State of The Union van 19 september heb je al ontvangen. Die neem ik hier dus niet meer in op. Ik ga er wel vanuit dat de Regering deze aanbevelingen overneemt. En jij ook. Zij zijn immers op de Baak geboren. Als de Regering nu ook nog betaalt kan ik de gehele Westminster Abbey afhuren. Maar wel voor een feestje deze keer. We hebben nog iets te goed. Vandaar drie faxberichten op dezelfde dag, want er was uiteraard nog iemand 'aan de overkant' die op mij wachtte: DE NIEUWE GOLFBEWEGING; GEROOKTE ZALM; STATE OF THE UNION; CONTACTDAG; 96MO06949/6595; GRONDWETSWIJZIGING: STRATEGISCH PERSPECTIEF; BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT; THE NATION DECIDES; BENOEMING; DECLARATIE; VERZOEK OM MEDEWERKING; Bestuur Vereniging Spaans op School 16 februari 1997. Terug naar De Regering OPENING SPAANSE VESTIGING; CORRECTIE; SYNERGIE; SAMENWERKINGSGEDACHTE; DIPLOMATIEK VOORSTEL. Ik zal je niet verder vermoeien met die faxberichten. Ze zijn echter wel een bewijs naar de Spanjaarden toe dat mijn rechten ijzersterk zijn. Dus verder met de Nederlandse en Britse Regering EUROPESE INTEGRATIE; EUROTOP NOORDWIJK; CORRECTIE; BUREAU GEVERS; EUROTOP AMSTERDAM; GELUKWENSEN; NIEUW LICHT. Op 2 september vorig jaar heeft de heer Kok vijf faxberichten van mij ontvangen in verband met de ramp in Parijs: MY LADY DI; FAXBERICHT AAN DE KONINGIN; FAXBERICHT AAN ETON COLLEGE; FAXBERICHT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE; THE LAST POST. Voorts heeft de Minister-President nog drie faxberichten van mij ontvangen op 3, 20, en 21 september vorig jaar, die niet meer ter zake doen. Ik heb in ieder geval naar mijn inzichten jouw adviezen volledig opgevolgd en naar behoren met 'decision makers' gecommuniceerd. Ik heb veel gegeven voor 3000 gulden in de maand. Ik neem aan dat je nu wel ziet dat ik niet heb stilgezeten. Ik heb dus weer geld nodig én een nieuwe partner. Bij voorkeur vertrouwd. Dus vertrouw niet te veel op anderen, maar op wat ik heb geschreven. Het Beste advies heb ik in NOORDWIJK ooit gehad van onze coach Teun Leuftinck: "Eerst je Tuintje wieden". Vandaar ook nog de rest van mijn brieven aan Dirk Tuin. Dan is het beeld voor jou compleet NEW ACTIVITIES. En tenslotte: KERSTKAART.

Zondag, 8 februari 1998. Ik neem de financiële situatie opnieuw onder de loep. Het noodscenario wordt nu de tering naar de nering zetten. Eerst snijden in de kosten. Dat levert het volgende beeld op.

TOTAAL VASTE UITGAVEN 30262,88
TOTAAL INKOMSTEN 40240,96
Huishoudgeld 9978,08
HUISHOUDGELD PER DAG 27,33 PER WEEK 191,36

Dit is al een redelijke verbetering van het eerdere plaatje. Met dit huishoudgeld kan ik echter nauwelijks eten en mij kleden. Zodra er kosten naar de stichting kunnen worden overgeheveld, wordt dat een ander verhaal. Ik hoop dat de uitzending in DE STOEL daar een definitieve oplossing voor geeft: bestuurders die bereid zijn middelen te genereren voor niet-commerciële activiteiten in de stichting, bij voobeeld de uitvoering van een musical of toneelstuk over Don Quichot en tal van andere belangenbehartigingen voor hispanisten. De komende week ziet er alsvolgt uit. Vandaag: Bezoek aan mijn ouders in Nijmegen. Maandag 9 februari 14.00 Belastingaangifte Bureau Tijssen te Nijmegen. Dinsdag 10 februari 11.00 Intakegesprek RIAGG. Nogmaals: die therapie is niet noodzakelijk als ik weer met jou in zee kan. 14.00 Bezoek André van der Elzen, D&D Produkties. Donderdag 12 februari 14.00 Interview Research & Marketing in Park Plaza te Utrecht. Zaterdag 14 februari Jaarvergadering Vereniging Spaans op School. Voorts verwacht ik nog een uitnodiging van Research voor Beleid. En de rest lees ik wel in de horoscoop. Dit is weer erg veel informatie deze keer, maar de betamelijkheid gebiedt mij om dit allemaal te melden, in de hoop op een uiterst succesvolle afloop. Ik ben benieuwd naar het onverwachte bezoek. Ik hoop dat hij leidt tot de realisatie van Onze Droom. Zoals je ziet heb ik flink gezaaid de laatste jaren. We moeten nu écht gaan oogsten. Je kunt nog steeds op mij bouwen en VERTROUWEN.

9 FEBRUARI 1998 QUEEN ELIZABETH