FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Vrijdag 8 februari 2008 Betreft: CMS DERKS STAR BUSMAN Kenmerk: 20080208JHLH Dear Elizabeth, Mijn brief van gisteren met de titel KELLY FISHER heb ik gistermiddag om 15:41 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. In deze brief vermeld ik met genoegen de bij mijn beleidsplan betrokken bekenden tijdens de verjaardag van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN in Theater Carré, t.w. HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX, H.K.H. PRINS MARGRIET EN PROF. MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN, Z.K.H. KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER EN PRINSES MÁXIMA, Z.K.H. PRINS JOHAN FRISO EN PRINSES MABEL, H.K.H. PRINSES IRENE, S.A.R. PRÍNCIPE CARLOS HUGO DE BORBÓN PARMA, H.K.H. PRINSES MARGARITA DE BORBÓN PARMA en MR. TJALLING TEN CATE, Z.K.H. PRINS CARLOS DE BORBÓN PARMA, MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE, MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN, MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN BUITENLANDSE ZAKEN, MINISTER VAN STAAT WIM KOK en VICE PREMIER ANDRÉ ROUVOET. Laatstgenoemde is nog een goede bekende uit de tijd van de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden. PRINSES IRENE zag er betoverend uit. Breng haar mijn complimenten over. Ik memoreer ook het optreden van de jongens van de Rotterdamse Dansacademie. Hun keus voor de basiskleuren van het huis van ORANJE, het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Van het Centraal Testamenten Register ontving ik aangehechte reactie op mijn brief van 28 januari 2008. Onderstaande is uit het register gebleken. Datum akte 13-05-1985. Repertorium 5582. Aard van de akte: 1. Openbaar trestament dat alle voorgaande wilsbeschikkingen herroept. Notaris Mr. J.W.A. Schenk, CMS Derks Star Busmann, Newtonlaan 203, 3584 BH Utrecht. We zijn dus weer een stapje verder. Het notaris- en advocatenkantoor Derks Star Busmann is vermeld in

1. CERVANTESONLINE
Zaterdag 21 oktober 2000 Prominente aandeelhouders slepen WOL voor rechter. Van een onzer verslaggevers. ROTTERDAM - Twintig belangrijke aandeelhouders van World Online (WOL) hebben bij de Rotterdamse rechtbank een procedure in gang gezet tegen commissarissen en directieleden van WOL. Het gaat om 'friends and family van WOL', die bij de toewijzing van aandelen voorrang kregen. Hun uiteindelijke doel is een eis tot schadevergoeding voor geleden koersverliezen. Als eerste stap in de procedure heeft advocaat R. Imhof van CMS Derks Star Busmann Hanotiau donderdag bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend tot het horen van sleutelfiguren in de WOL-affaire, waaronder directie en commissarissen van het internetbedrijf.

2. KONINGSCHAP EN TRANSPARANTIE
Plus Ultra 3. Ik lees hierin dat advocate Mr. Groen verbonden was aan het toendertijd gerenommeerde bureau Derkse & Partners. Dit kantoor lijkt niet meer te bestaan. Ik vind op mijn CD van KPN wel het bureau Derks, Star, Busman.

3. VOORLAATSTE BRIEF UIT SPANJE
Voor de goede orde neem ik in mijn brief van maandag de faxberichten op die hij als vertegenwoordiger van Nauta Dutilh in de loop van de tijd van mij heeft ontvangen. Het is een publiek geheim dat momenteel binnen de top van
CMS Derks Star Busmann ook wordt geruzied over de te volgen strategie. De participatie van dit kantoor is relevant ten aanzien van de opbouw van Cervantes Air. Het lijkt mij goed de desbetreffende correspondentie in mijn brief van aanstaande maandag op te nemen. Mede ter onderbouwing van mijn verschillende declaraties. Zo lees ik in mijn faxbericht van 22 september 1992 aan mr J.R.E. Kielstra onder meer "5. Artikel 9 Artikel 9.2 suggereert dat het bestuur ongelimiteerd bevoegd zou zijn de stichting te vertegenwoordigen. Voorgesteld wordt 9.2 te laten vervallen. 9.3 wordt 9.2, waarbij "mede" komt te vervallen. Dit artikel luidt dan "De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan één van de leden van het bestuur of van de directie of een of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend." Voor zover ik mij kan voorstellen is mijn volmacht van mij aan jou hierop eveneens van toepassing.

4. HET WONDER VAN DEN HAAG
Het advocatenkantoor Derks Star Busman staat bij mij bekend als een betrouwbaar kantoor. Mijn voormalig Lionsclubgenoot Anton de Gier is nog lange tijd als notaris aan dat kantoor verbonden geweest. Zo heeft hij onder meer in 1981 de verkoop- en koopacte van mijn huis op de Plattenberg 2 te Maarn gepasseerd. In 1986 heeft hij tevens de oprichtingsstatuten van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen laten opmaken door zijn collega Van Orsouw. Als ik mij niet vergis. In 1987 diende het bureau Derks & Partners in Overvecht nog de belangen van mijn collega's van NIOW BMO B.V. In een later stadium zijn zij met Star & Busman gefuseerd. Eerst hebben zij - in het voorjaar van 1987 - een advocaat in de arm genomen met de naam Mr. Van Brussel. Tijdens diens ontstentenis is diens dossier - naar mij nadien is medegedeeld - overgedragen aan zijn collega mevrouw Mr. Groen. Jawel, Groen was de naam. Deze Meester in de Rechten heeft die opdracht neergelegd op het moment dat zij merkte dat de heren er een potje van hadden gemaakt, aldus mijn toenmalige advocaat Mr. Berculo aan de Johan Willem Frisostraat te Utrecht.

5. VERDRAG VAN NICE
Bij het volgende station ben ik daarom weer uitgestapt en heb teruglopend bij een bedrijf naar Boer & Croon geïnformeerd. Het bedrijf was hen niet bekend. Daarom ben ik naar het desbetreffende gebouw gewandeld waarin inmiddels advocatenkantoor Derks Star Busmann met een vierde partner is gevestigd. Ik werd daar vriendelijk te woord gestaan door de receptioniste van het advocatencollectief. Zij droeg een paars bondje en nog meer kledingstukken van dezelfde kleur. Uiteraard een reden om haar daarmee te complimenteren. Hoofd Personeel & Organisatie van CMS Derks Star Busmann Hanotiau is de heer P.H. Porcelijn, vermoedelijk familie van mijn voormalige districtleidster in Amstelveen, Drs. HELEN PORCELIJN, tevens docente Frans. Helen heeft Peter en mij in 1986 met Peter Stoks in contact gebracht. Tevens zag ik onder de aan het bureau verbonden notarissen de heer Crommelin. Deze naam is mij nog van de Baak bekend. Op mijn vraag of het bureau Boer & Croon nog bestond liet zij mij weten dat hun kantoor inmiddels is verhuisd naar de Amstelveenseweg 760 in Amsterdam-Buitenveldert. Zij liet mij weten dat er een roze stoel voor de ingang staat. Dat vond ze een beetje vreemd. Reden waarom ik haar heb laten weten dat ik zo ook enkele roze matjes heb ontvangen uit Kensington Palace. "Dat heeft dan wel iets te betekenen", was daarop haar reactie.

6. NIEUWSBRIEF 007
Er zijn ook weer beelden van de Telegr
aaf. Man met fiets' nieuwe getuige botsing Máxima. Goed dat de naam erbij vermeld is. Deze keer ben ik er niet bij geweest. Ik kan slechts op één plaats tegelijk zijn. KPNQwest verdacht van knoeien met boekhouding. Deze situatie komt mij zeer bekend voor. Iets dergelijks is mij eveneens overkomen in 1987. In de eerste week van juli 1987 kreeg ik tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van NIOW-Talen B.V. op het kantoor van het advocatenkantoor Derks & Partners te Utrecht, thans Derks, Star, Busman en nog een partner, op verzoek van mijn vakbond UNIE BLHP ontslag aangezegd als directeur van NIOW-Talen. Het bedrijf had in die tijd een schuld van 150.000 gulden. Op 28 januari 1988 werd er op last van een andere advocaat beslag gelegd op mijn huis aan de Plattenberg 2 te Maarn. De 'heren' hadden de schuldenlast verhoogd tot zo'n kleine 295.000 gulden. De schuldenlast was ná mijn ontslag - dus buiten mijn verantwoordelijkheid - met 145.000 gulden verhoogd. Het bedrag bleek exact te zijn toegerekend naar de overwaarde die ik toendertijd had in mijn huis. Ons huis overigens. Want ik was in gemeenschap van goederen getrouwd.

7. ¿ADÓNDE VAMOS? Als 5. VERDRAG VAN NICE

8. NIEUWE START
Op advies van een functionaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om bekostigingsmogelijkheden te zoeken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ben ik met mijn collega OTTENHOFF gesprekken aangegaan met het Arbeidsbureau van Amsterdam. Peter Stoks bood zijn medewerking aan voor een marktonderzoek in het World Trade Centre en op de Luchthaven Schiphol. Teneinde die activiteit volstrekt onafhankelijk van 'het NIOW' te organiseren heb ik de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO) opgericht. Ik was vooral geïnteresseerd in de behoefte aan beleidsmedewerkers met een Spaanstalige achtergrond en had uiteraard ook behoefte aan een nieuw dienstverband, zodra mijn medevennoten van 'het NIOW' zouden besluiten tot een reorganisatie, waar het toen al naar uitzag gezien de weinig florissante liquiditeitspositie van dat bedrijf op dat moment. De rest van het verhaal is bekend en ik ben blij dat ik jou nadien heb leren kennen. Voor mij was je een godsgeschenk. Dat heb ik ook laten weten. Tijdens mijn laatste bezoek aan Amstelveen kwam ik de naam Porcelijn weer tegen bij het advocatenkantoor Derks, Star, Busman, Hanotiau. Niet ver van het voormalige pand van Boer & Croon. Reden waarom ik gisteravond aan de gasten uit Amstelveen ook mijn badge van het laatste congres over de Nieuwe Economie heb laten zien.

9. VOETBALMANAGEMENT als Als 5. VERDRAG VAN NICE en 7. ¿ADÓNDE VAMOS?

En 10. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE
Mededirecteur Bas Geerdink. Peter Knoers, directeur communicatie van Nuon. Martin van Roekel, de externe accountant. Jan Bos, Nuon Internationaal. 2000. Karel Aalbers houdt zich in die dagen met andere zaken bezig. Hij vertrekt naar de Verenigde Staten, het land waar hij de meeste plannen rondom club en stadion, en de wisselwerking daartussen vandaan haalt. Hij is op zoek naar nieuwe geldstromen en weet intentieverklaringen los te peuteren bij de National Football League. Raadsman Cees Samson. Advocatenkantoor Derks Star Busman Hanotiau werkt samen met Boer & Croon. Ilan Spinath van het Amsterdamse advocatenkantoor De Brauw, Blackstone, Westbroek is na bemiddeling van Nuon ingehuurd om de belangen van de raad van toezicht te behartigen. Bart van Meer en Cees Samson, beiden werkzaam bij Derks Star Busman Hanotiau, steunen respectievelijk Vitesse en Aalbers.

Gistermiddag is Dr. de Jonge op bezoek geweest ter controle van de "gezonheid" van mijn moeder. Zij liet mij weten dat ik nu weer "met een gerust hart" naar Spanje terug kan. Dr de Jonge is de opvolgster van mijn voormalige huisarts Nijsten in de tijd dat ik op De Wellenkamp woonde. Dr. Nijsten is vermeld in VERTROUWENSRELATIE, UITNODIGING AAN MIJN VROEGERE HUISARTS IN DE KEIZER KARELSTAD, ONDERSTEUNING, SPAANSE PEPERS, TELEGRAAFCOLUMNS, HARTBEWAKING, JAMES BOND, BELEID, ZIEKENFONDS, DESINTOXICATIE, BENOEMING, VERKLARING, DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA, DESERT FOX, PROBLEMS, BRUSSEL, HARTENSTEIN, GEBRANDMERKT, QUESTION 28 ­ DE PROEF OP DE SOM, EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID, SAMEN WONEN, FOREVER YOURS, DE SLUITSTEEN en MEGAMAN. Ik kan mij voorstellen dat CARLOS en MARGARITA af en toe een beroep moeten doen op hun ouders. Dat probleem kan worden opgelost zodra alle financiële transacties inzake de STICHTING CERVANTES BENELUX door jou zijn afgewerkt.

29 FEBRUARI 2008 LIEFDESBRIEF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA