24 november 1996. Betreft: PRINSES DIANA Kenmerk: ICB/SHL961124. Geachte mevrouw De Vries, Voor de goede orde laat ik u weten dat ik Prinses Diana aanstaande donderdag 28 november heb genodigd voor een diner op het Stadhouderlijk Hof om 16.00 uur, zoals het goed Nederlands Gastheerschap betaamt. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en de samenstelling van het menu draag ik graag aan u over. Aangaande de financiële afwikkeling komen we wel tot overeenstemming. Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Met vriendelijke groet. Hoogachtend.

25 NOVEMBER 1996 UW VERZOEK TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN