3 september 2000. Betreft: ED D'HONDT Kenmerk: JH/PO20000903. Nijmegen-Dukenburg, zaterdag 2 september 2000. Beste Peter, Vandaag bereikte mij het bericht dat ons aller Ed d'Hondt per 1 november aanstaande afscheid neemt als Burgemeester van Nijmegen. Een moment om even bij stil te staan. Ik heb de heer D'Hondt leren kennen als een uitermate amabel mens en zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het Instituto Cervantes Benelux. Mijn contact met de heer D'Hondt is in mei 1995 als een soort grap begonnen met een brief waarin ik hem heb verzocht mij te laten weten waar de Gemeente Nijmegen het recht vandaan haalt om ons familiewapen te gebruiken, duidend op het familiewapen van de Familie van Heyden of Von Heyden, dat klaarblijkelijk in het begin van de negentiende eeuw door de toenmalige Duitse Keizer is toegekend. Twee jaar later ontving de stad Nijmegen hetzelfde wapen. Ik ben door Liesbeth aangemoedigd om mij altijd tot de hoogste top te wenden en niet te communiceren met ondergeschikten. Voor dat advies ben ik haar nog steeds uitermate erkentelijk. Aangezien de heer D'Hondt heeft besloten om zich meer te gaan wijden aan taken op het gebied van privaat-publiek partnerschap betekent hij voor mij één van de meest geschikte bewindslieden binnen het kader van de uitvoering van ons beleidsplan. Met name aan zijn opmerking

"Ik wil u dank zeggen voor de toezending van uw zeer uitvoerige documentatie over de opzet en de werkwijze van het Instituto Cervantes Benelux. Ik heb uw beleidsplan goed bestudeerd en ik beschouw dit als zeer waardevol." uit zijn brief van 14 september 1995 hecht ik grote waarde. Dat geldt ook voor de passage "Over de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor u mij in uw schrijven uitnodigt, zal ik te zijner tijd graag nadere informatie ontvangen. Tenslotte is het magische jaar 2000 een thema dat ons allen zal gaan bezighouden." in zijn brief van 18 januari 1996.

Wat dat laatste betreft ga ik ervan uit dat De Kroon op dat punt al enige actie zal hebben genomen. Ik heb in die tijd immers uitsluitend met het Koninklijk Huis gecommuniceerd op bestuurlijk niveau. Van dat magische jaar 2000 zijn inmiddels al acht maanden verstreken. Volgens De Gelderlander is de heer D'Hondt inmiddels voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). Ik zie hem echter ook graag in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux, ofwel in de Raad van Bestuur van de holding. Beide posities zijn mijns inziens goed verenigbaar met een topfunctie in de universitaire wereld. Met name binnen mijn paarse beleidskader. Hoewel ik van mening ben dat er op korte termijn een algemeen secretariaat van de Stichting Cervantes Benelux op de Winthontlaan dient te worden gevestigd om jou verder te ontlasten van de opdrachten die ik jou dagelijks doe toekomen ben ik zo vrij je nog eens te verzoeken terzake actie te nemen en de heer D'Hondt in goed overleg met de direct betrokkenen een plaats binnen het geschetste organogram aan te bieden. Aangehecht ontvang je afschriften van alle brieven die ik van en namens hem heb ontvangen.

Zondag 3 september 2000
Een tweede topic is het thema Zakenvrouw van het Jaar. De nieuwe jury is onlangs op kasteel de Wittenburg in Wassenaar weer bijeen geweest onder voorzittersschap van Yvonne van Rooy. In 1995 heb ik Liesbeth Halbertsma voor deze prijs voorgedragen om de eenvoudige reden dat ik het een historische prestatie van formaat vind dat een vrouw als eerste in de geschiedenis de touwtjes in handen had genomen van het meest vooraanstaande managementbedrijf van Nederland en misschien nog wel van West-Europa. Aangezien haar directe werkgever Hans Blankert deel uitmaakte van de jury was het uiteraard niet mogelijk haar die prijs toe te kennen. Dat wordt straks - als directeur van de holding - een andere zaak. Gesteld dat zij daar prijs op stelt. Dat stel ik uiteraard voorop. Liesbeth heeft mij ook bijna altijd met alle égards behandeld. Dat houd ik graag wederzijds zo. In 1997 heeft Marieke van Leer-Lels van Van Gend & Loos de Prix Veuve-Clicquot gewonnen. Nadien is zij ook in het bestuur van de Baak opgenomen. Het zou goed zijn als er nu een Spaanstalige Nederlandse die eer krijgt toebedacht. Wellicht is men bij Telefónica wel gevoelig voor vrouwelijk management-schoon. Mijn ervaring is dat de dames ervoor gáán als ze een toppositie kunnen bereiken. De aandelen van Telefónica zijn gisteren 5% gestegen, terwijl KPN kelderde. Dat is natuurlijk ook van invloed op de waarde van mijn handelsmerk. In de top van Endemol is de Spanjaard José Antonio Ríos vanuit de Telefónica naar de top van het onlangs ingelijfde bedrijf overgegaan. Een naam om rekening mee te houden. De champagne laat dus weer even op zich wachten. Dat geeft niet. Alles heeft zijn tijd nodig. Still 25 days to go! Gistermiddag en avond ben ik naar de sauna Oase geweest in Nederasselt. Al vrij vroeg nam er in het Turks bad een heer naast mij plaats uit Eindhoven. Hij bezocht deze sauna naar zijn zeggen voor de eerste keer. "Honi soit qui mal y pense" waren zijn eerste woorden. Hij vond 'stilte' de meest perfecte vorm van communicatie. Nadien heb ik plaatsgenomen in de zogenaamde 'kleurensauna'. Het is een cabine, zoals in VEENENDAAL, met een temperatuur van om en nabij de 60 graden. In het plafond brandden lampen waarvan de kleuren op gezette tijden veranderen. De variabelen: rood, geel, IES-groen en lichtblauw. Ik raakte hierdoor in gesprek met de daar aanwezige dame in verband met mijn ervaringen terzake. De betreffende heer kwam ook nog even kijken in zijn gele badjas, maar toen hij mij ontwaardde moest hij even lachen en besloot ogenblikkelijk een andere weg te gaan. Dat was aanleiding tot enig vrolijk kout aan de bar nadien. Ik heb echter na dat moment wel besloten voorlopig even mijn informatievoorziening te staken aangaande het overschrijden van de maximumsnelheid in Parijs. Bijgaand nog wel een leuke kaart terzake, die ik afgelopen donderdagavond in de 'Florin & Firkin' aantrof alsmede de slogan 'I am a non-practicing virgin'. Het zijn zeer creatieve communicatiespecialisten, die Engelsen. Ook vond ik nog drie foto's die ik kort voor mijn vertrek naar Spanje in maart 1998 voor jou gemaakt heb op Hoog Catharijne.

 

Ik kijk bij voorkeur naar hetgeen mensen bindt in plaats van naar hetgeen mensen scheidt. Vandaag zijn dat weer de zonnige stranden van mijn tweede 'Spaanse' vaderland. Hier kan ook goed feest worden gevierd. Vooral als Jody Bernal even op bezoek komt. Dus: Van Harte Welkom. Bij het woord 'nieuweling' moet ik altijd aan Toby Neuman denken. Herman ook trouwens. Het is een heel eind van Nijmegen naar Noordwijk. Maar ik zal Herman ook gauw een afschrift van deze brief verstrekken, alsmede van de voorgaande. Ik vond namelijk ook nog bijgaande foto's van de rozentuin aan de Emmalaan in Utrecht. Daar heb ik hem in januari 1990 weer voor het eerst ontmoet na hem lange tijd uit het oog te zijn verloren.

Liefde is... ...op haar blijven wachten.
Dat is goed, maar niet langer dan tot 28 september van dit jaar.
¡Que sí! ¡Que no!

De volgende brief is wederom gericht aan de heer DE KONING te Nijmegen

12 MAART 2001 RESHAPING THE FUTURE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS