Datum: 16 augustus 1999. Betreft: DECLARITIS Kenmerk: JH/LH990816. Dear Elizabeth, Nijmegen, maandag 16 augustus 1999. Liefde is... ...je om laten praten. Die is nieuw voor mij. Ik heb altijd gedacht dat het iets met vasthoudendheid en trouw te maken heeft. Maar desalniettemin kan ik mij er wel iets bij voorstellen. Ik heb mijn brief met mijn declaratie nog niet verzonden of Den Haag staat alweer recht overeind. Het betreft thans de declaritis van een aantal bestuurders bij de Nederlandse overheid.

De term declaritis heb ik van Paul Karis. Het is een ernstige maatschappelijke ziekte en dateert al uit de jaren zeventig. Een flink aantal docenten heeft in die tijd al gepoogd de bedrijven van Paul en mij financieel onderuit te halen voordat er ook maar enig rendement van verwacht kon worden.

Het artikel Declareren troef bij provincies tref je bijgaand aan. Mijn voormalige stadgenoot Hans Alders schijnt de kopgroep aan te voeren met 160.000 gulden gedeclareerde representatiekosten over vier jaar. Dat komt gemiddeld op Hfl. 109,59 per dag. Ik ben benieuwd of hij alle bonnetjes even goed heeft bewaard en ingeboekt als ondergetekende. Ik ben van mening dat de regering mijn declaratie van september 1996 eerst dient uit te betalen aan de European Cervantes Foundation alvorens over te gaan tot de honorering van deze bestuurders. Commissarissen van de Koningin ontvangen volgens het artikel boven hun salaris van ruim 230.000 gulden een belastingvrij bedrag van 31.400 gulden. Van deze toelage moeten zij de onkosten betalen die aan hun ambt zijn verbonden.

Mijn docenten kregen in het verleden eveneens een vast bedrag aan honorarium en een vast percentage aan onkostenvergoeding. Dat was met de fiscus als zodanig afgesproken. Ik geloof dat het de heer Burger was van Meyburg & Co die dat heeft geregeld. In enkele gevallen kregen docenten ook een extra reiskostenvergoeding als ze verre reizen moesten maken voor een avond of soms slechts een uur reizen, zoals van Eindhoven naar Heerlen, of van Utrecht naar HARDERWIJK. Ik had veel docenten die dat ervoor over hadden. Het bedrag van fl. 50.000,- die ik - met een wereldwijde beleidsverantwoordelijkheid - per jaar ontvang staat in schril contrast met dat van een bestuurder die slechts voor één provincie verantwoordelijkheid draagt. Mijn declaratie van 80 miljoen is een keihard gegeven. Ik ben echter wel bereid om mij te laten ompraten 'uit liefde'. Gisteren had ik namelijk weer een bijzondere dag in Rozendaal en Velp. Van 13.30 tot 14.45 de rondleiding door de tuinen van kasteel Rozendaal onder leiding van Hubert Bastiaens (zijn ouders zijn docenten Frans) en daarna van 15.00 tot 16.15 door het kasteel.

Leuk de verhalen over Baron van Pallandt te horen en het schilderij van een grootmoeder Van der Heyden te ontwaren. De familietrekken waren onmiskenbaar toen ik via de spiegel naar het ovaalronde schilderij keek. De slaapkamer aan de voorzijde van het kasteel had nog de geur van het oude woonhuis van mijn grootouders aan de Wezenlaan in Nijmegen. De nieuwe orangerie sprak mij buitengewoon tot de verbeelding. Hij deed mij zeer sterk denken aan de orangerieën van KP en Warwick Castle (Peacock Garden). Dit was uiteraard aanleiding om met Hubert daarover van gedachte te wisselen. Deze ervaring wilde ik graag met iemand anders delen en ben daarom door Velp gewandeld naar een oude achterneef van mij. Hij is getrouwd met een medewerkster van de rechtbank in Arnhem. Hier heb ik mijn verhaal kunnen vertellen. Onder meer over het beeldje van de pauw met het helpende handje en de drie paddestoelen, waarvan er twee waren gebroken. Coba, de echtgenote van mijn achterneef, gaf mij ook het adres van de heer Ir. K.T.A. Halbertsma in Velp. Aangezien het de voorletters zijn van Klaas Tjalling Antoon en jouw broers in Velp zijn geboren, neem ik aan dat het jouw vader betreft. Ik heb Coba laten weten dat ik mij nooit met jouw privé-aangelegenheden heb beziggehouden, maar ik vind het wel een aardige ontdekking. Het is wellicht een goede zaak dat ik mijn post voor jou in de nabije toekomst naar jouw vader stuur in verband met de vertrouwelijkheid van de inhoud. Ook een interessant artikel is het artikel Boos van Rob Hoogland, over de cup-a-soup-actie. De betreffende schuifdeurenfabrikant schijnt een aardig slaatje te willen slaan uit die reclamespot door eens extra aandacht te vestigen op hun produkt. Handig gedaan. Rob Hoogland weet wel beter. In dat verband citeer ik: "Geen actiefilm, bij voorbeeld, of er stort wel een auto in een ravijn. Elke keer als dat gebeurt denk ik: "Geef mij maar de fiets!" Daarom ga ik vanmiddag nog een keer op de fiets naar Velp. Rob heeft immers ook eens aandacht besteed aan mijn fietstocht naar de Baak, drie jaar geleden, op mijn Gazelle.

Van die fietsfabriek uit Dieren heb ik nog steeds geen beloning ontvangen voor mijn ludieke actie. Dat wordt nu ook hoogtijd. Dan nu eerst de weekhoroscoop. Je bent er weer bij deze keer: "Een fantastische week voor de late maagden. Vooral degenen geboren voor de 16de genieten van een overdosis aan energie. Gebruik deze nuttig en werk uw achterstallige administratie of andere achterstand bij. Stort u woensdag op uw favoriete sport. Succes." Dat wordt dus weer paardrijden. Woensdag heb ik om 14.15 een afspraak met Jos Gelissen in Utrecht. Vanmorgen zag ik op SBS6 een uitzending over onze president Charles Spencer. In de uitzending werd hij Champagne Charlie genoemd. Men liet zien hoe hij society-verslaggever werd bij NBC in de VS. Ik denk dat het een goede zaak is om vanuit die netwerkpositie ons bedrijf in de Verenigde Staten uit te bouwen 'as We planned'. Het was een interessante uitzending waaruit duidelijk bleek dat de Britse pers nog steeds geen enkel benul heeft wat er gaande is. Zo verklaarde een journalist: "De lijkrede die hij hield maakte hem volksvijand nummer één in de ogen van de pers.". Charles hield echter vast aan onze koers en bleef standvastig. Niemand kon volgens de betreffende journalist weten hoe hij ermee om de oren werd geslagen en zijn privéleven in de openbaarheid werd gebracht. Ook deze situatie heeft hij voortreffelijk uitgespeeld. Charles werd ook 'proces-ziek' genoemd, omdat hij vrienden door de rechter een spreekverbod heeft laten opleggen. Daar sta ik uiteraard volledig achter. Ik moet er niet aan denken dat onze plannen uitlekken vóór de 28ste september. Hulde dus. De journalist noemt hem 'paranoïde'. Het schandaal herhaalt zich. Hij dient hiervoor een flinke claim aan zijn broek te krijgen. Dat is Diana immers ook al overkomen op het ons welbekende paleis. Charles' aanval op de 'paparazzi' was volledig terecht. Al dat gedoe over die dodo heeft haar uiteindelijk het leven gekost. Daar komen ze nog wel achter. De journalist vroeg zich ook nog een keer af waarom Charles afgebeeld moest worden op Diana's graf terwijl de journalisten slechts belangstelling hadden voor het plekje op ons eilandje. Mijn verklaring is helder. Charles was bij die gelegenheid de nog levende getuige van de ontwikkeling van onze beleidslijnen. Hij werd in de uitzending Blood Brother genoemd. Het is mij gisteren op Kasteel Rozendaal wederom duidelijker geworden hoe sterk de bloedverwantschap is tussen de Spencers en Van der Heydens. En dat houd ik graag zo. Reden temeer om met kerst en oud- en nieuw naar Althorp en Schotland te gaan. Charles' moeder Francis houdt zich immers nog steeds bezig met mijn kerstkaart van vorig jaar. Morgen ga ik naar kasteel ter Worm bij Heerlen, de voormalige residentie van onze Graaf Karel. De grootmoeder in Kasteel Rozendaal was overigens ook met een Karel van der Heyden getrouwd, een generaal uit de zeventiende eeuw. Dan nu de actualiteit. Ik ben tot wederdienst bereid. Vanmiddag breng ik mevrouw Handelé den Hartog ook mijn genealogisch overzicht. Zij heeft ook een leuk boekje van de familie Handelé, afkomstig uit de regio Ermelo en de bossen van Het Loo. Wat communiceer je aan wie en op welk moment? Dat is jou wel toevertrouwd. Dat heeft Charles Spencer ook zeer goed begrepen, naar ik heb vastgesteld. De brug tussen Denemarken en Zweden is inmiddels gereed. Kroonprins Frederik van Denemarken en Victoria van Zweden hebben de nieuwe brug over de Öresund dit weekend geopend. Gerd Woudsma heeft zijn State of the Union op prinsjesdag 1996 onder het motto bruggen bouwen dus niet voor N.I.E.T.S. uitgesproken. De brug wordt op 1 juli 2000 officieel in gebruik genomen. Die datum is uitstekend gekozen. Daar zullen we op die dag dan ook naartoe moeten. Mark heeft vorige week zijn foto's laten zien van zijn bezoek aan Zweden. Victoria's vader Carl Gustav heeft hem toen ook al met een bezoek vereerd.

Nu zijn Wij aan de beurt voor een tegenprestatie. Het regent. Ik ga dus weer met de trein naar Velp. Ik breng daar mijn computergegevens met de volgende begeleidende brief: Genealogie. Morgen ga ik met de trein naar Heerlen en met de bus of treintaxi naar Ter Worm: (Nijmegen Dukenburg v. 10.21: 's-Hertogenbosch a. 10.55, v. 11.04; Eindhoven a. 11.24 v. 11.29; Heerlen a. 12.36). Laatste mogelijkheid om terug te keren: Heerlen v. 21.57; Eindhoven a. 23.03, v. 23.05; 's-Hertogenbosch a. 23.27, v. 23.37; Nijmegen Dukenburg a. 0.11. Hartelijke groet, John. CC CH.

18 AUGUSTUS 1999 BRONSGROEN EIKENHOUT