5 juni 1998. Betreft: BASISONDERWIJS Kenmerk: JH/TN980605. Geachte mevrouw Netelenbos, Ik ontving vandaag een brief van uw departement met kenmerk PO/BB/98/22962 van uw contactpersoon Van Hilten. Dat gaat niet zo snel op uw departement. Het is dus een goed idee om een Minister van Communicatie in uw bedrijf op te nemen. In de betreffende brief word ik verzocht na lange tijd weer eens plaats te nemen voor een klas met kleine kinderen. Zoals ik u heb laten weten tijdens het laatste taalcongres in Amsterdam werk ik liever aan de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem voor alle leeftijden.

Ik hoop overigens wel dat u de baas wordt op uw departement nu de heer Ritzen naar Amerika vertrekt. Wilt u zo vriendelijk zijn hem te verzoeken de groeten over te brengen aan uw collega Hillary Clinton en eveneens haar echtgenoot.

Want hij heeft al lang niets meer van mij vernomen sinds het ongeluk in Central Park in juli 1996 in Atlanta. Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden European Cervantes Foundation i.o.

27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN