14 oktober 2000. Betreft: DE GROTE SPRONG Kenmerk: JH/HdK20001014. Nijmegen, zaterdag 14 oktober 2000. Gisteren heb ik mij tot diep in de nacht beziggehouden met het digitaal vastleggen van mijn foto's die behoren bij het boek 'Letters to Diana, Princess of Wales'. Dit is het begin:

Zij zijn gemaakt op 2 oktober 1996. Ik citeer mijn 'Letters'. "2 October 1996. Communication. Dear Princess, I'm still reading your book about your life. It's astonishing. It's exactly the same story as mine. In other circumstances however. I'll remain in touch with you and will write you soon. Yours faithfully.

2 October 1996. Developments. Dear Mrs. MacMillan, Today I received a little statue of an angel carrying a red candle and a so called mistery present representing a peacock caring for three mushrooms from which two are broken down. My intuition tells me that this present must have a deep significance. It makes me think of a dear Lady and the broken hearts of two children who have my deepest concern. I think a lot of them. I hope it gives them some consolation and it will be a symbol of the new light. Tonight I will light the candle.."

Vandaar dus dat ik nog niets van je heb vernomen. Ik had overigens nog niet alle betaalde facturen ingeboekt. Vooral nu Bram Peper weer in beeld is gekomen wordt het mij steeds onduidelijker wat wél gedeclareerd kan worden en wat niet. Er ligt hier nog een busseltje rekeningen voor de holding van de Baak d.d. 28.07.00. in het kader van 'Management maakt meer kapot dan je lief is.'

Afgaande op de laatste publikaties neem ik aan dat de verblijfskosten geheel en al rekening holding kunnen worden afgeboekt. Dat heb ik nu (12.49) gedaan. De totaal door mij gemaakte en ingeboekte kosten voor stichting en holding bedragen thans Hfl. 142.303,43. De rechtszaak tegen Bram Peper lijkt mij een goede 'case' teneinde te kunnen vaststellen of mijn reizen naar Málaga ofwel zakelijk ofwel privé dienen te worden berekend. Tot op heden heb ik de vluchten op de stichting (tot 1 september 1998) en de holding (vanaf 1 september 1998) afgeboekt. Dat lijkt mij een normale zaak. Zodra mijn debiteuren mijn rekeningen hebben betaald ben ik eveneens in principe bereid de aan mij betaalde WAO-vergoedingen in mindering te brengen van de vordering die nog openstaat bij de Staat der Nederlanden. Hierbij moet ik denken aan de afscheidsbrief die ik in 1990 aan Joop Tegels heb geschreven. Die tekst ben ik kwijt. Het was duidelijk geïnspireerd door de ideeën van Wayne Dyer. Ik heb hem daarin laten weten dat hij zijn 'schip' in vertrouwde handen gaf. Bij de 'edelmoedigheid van een naast familielid' denk ik aan H.R.H. the Prince of Wales. Het hierboven afgebeelde scheertasje met het opschrift 28 schijnt van hem afkomstig te zijn. Ik vond hem in mijn tent in Laleham on Thames na mijn bezoek aan Henley op 6 augustus 1996. Liefde is... ...geboren zijn voor elkaar. Dat denk ik ook. Dan nu het nieuws van vandaag. KLM wijst Alitalia de deur De beweringen van Italiaanse politici dat de KLM van de Nederlandse regering opnieuw met Alitalia zou moeten onderhandelen zijn complete onzin, aldus KLM. Dat denk ik ook, tenzij Jozias van Aartsen ook op dat punt buiten zijn boekje is gegaan. Inmiddels heeft hij - naar verluidt - het geschil met de Minister-President bijgelegd. Ik ga er derhalve vanuit dat de Premier onze huidige Minister van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er niet van mijn beleidsplan kan worden afgeweken. Wij blijven dus op de juiste koers. Ik mag aannemen dat Loek van Munster mijn brief van vorige week inmiddels ook aan Leo van Wijk heeft overgedragen.

Het hierboven afgebeelde beeldje bevat ook een 'helpend handje'. Het beeldje is het symbool van de Troon van Engeland. Ik vond de beeltenis in april 1997 terug in Warwick Castle en in het winkelcentrum van Royal Leamington Spa.


Leamington 26 april 1996

Dat werd op 29 september 1996 ook al geadviseerd tijdens mijn bezoek aan Paleis Het Loo te Apeldoorn.

Ik heb bij die gelegenheid niet met de heer Steurbaut gesproken. Dit ter correctie van eerder gedane mededelingen. Mijn gesprek met de heer Steurbaut vond plaats op 10 oktober daaropvolgend, 5 dagen na het televisieprogramma 'Behind the Palace Walls'. Ik kan mij dat nu weer iets beter herinneren omdat ik op die dag een Britse dame bij het Apeldoornse station trof, die ik kort daarvoor ook nog in het betreffende televisieprogramma had gezien. Zij stapte toen uit een auto met Brits kenteken, kocht een bos bloemen en keek mij daarna aan met een niet al te vriendelijke blik. Dat was ook twee dagen nadat Diana mijn eerste uitgebreide brief had ontvangen van 7 oktober. De heer Adrianus Kreuger van de Utrechtse politie heeft klaarblijkelijk ook nog steeds geen adequate actie genomen op mijn aangiften van 19 juli 1997, 12 mei 1998, 8 en 21/22 oktober en 5 december 1998. Zo hoor ik het ook eens een keer van de astroloog. Zo heeft Gert-Jan Luyendijk mij in 1992 nog eens gezegd: 'Liefde is blind'. Dit na een bijeenkomst met WickerWork op de hoogste etage van het Amsterdamse Havengebouw. Ik had geen idee waar hij op doelde, maar het heeft mij achteraf wel een hoop duidelijk gemaakt. Daarom houd ik het vandaag op Liefde is... ...samen de grote sprong maken. GOED WEEKEND

18 OKTOBER 2000 NEUES ELAN