WOENSDAG 1 JUNI 2005

NEDERLANDERS,

Het is nu bijna acht jaar geleden dat de deelnemende regeringsleiders aan de Eurotop van Amsterdam - zoals beschreven op pagina 283 van mijn Letters to Diana, Princess of Wales - allemaal een fiets kregen aangeboden. De sprint werd toen op de Berlagebrug - als ik mij niet vergis - aangetrokken door de regeringsleiders van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Een duidelijke eensgezindheid was zichtbaar bij de heren Juncker (Luxemburg) Kok, Blair en Aznar. De eerste regeringsleider die afhaakte in deze sprint was de heer Jean-Luc Dehaene uit België. Op mijn brief van 26 juli 1997 heb ik nooit een reactie ontvangen. Vorige week zag ik hem weer op de Nederlandse televisie om een pleidooi te houden voor acceptatie van de Europese Grondwet. Vandaag gaat u hierover stemmen. Ik heb mijn post van de laatste twee maanden hier in Spanje nog niet gezien. Ik weet dus niet of er ook een oproepkaart ligt voor het referendum. Wel heb ik afgelopen zondag in de trein van Nijmegen naar Utrecht de GRONDWETKRANT er nog eens op doorgelezen. Ik kan niet anders stellen dan dat die grondwet er uitstekend uitziet en kan er inhoudelijk weinig bezwaren tegen aantekenen. Het idee komt nog uit mijn eigen koker ook en is dus aan mijn Cervantesplan gekoppeld. Het is echter nooit mijn bedoeling geweest de Europese Unie al vóór het jaar 2050 met een aantal oosteuropese staten uit te breiden. Daaraan is de heer Dehaene volledig voorbij gegaan. Afgelopen zondag heeft de meerderheid van het Franse volk het vertrouwen opgezegd in de Franse President. In mijn visie betekent dat ook het einde van de Franse Republiek. Ik heb het genoegen als 'titular del Instituto Cervantes Benelux' Hare Majesteit Koningin Beatrix en Koning Juan Carlos van Spanje tot mijn Collega's te mogen rekenen. Deze staatshoofden staan symbool voor de stabiliteit in West-Europa. Koning Juan Carlos is de eerste Constitutioneel Monarch geweest die vóór de Europese Grondwet heeft gestemd. Een wijs man, die weet wat er leeft onder zijn mensen. Dat geldt helaas niet voor de Franse President. Hoewel de naam Jean Lambert de la Bruyère niet onbekend is op het Elysée lag de Franse President te slapen toen de Moeder van de Britse Kroonprins zich voor onderhandelingen in de Franse hoofdstad bevond. Door gebrek aan voldoende veiligheidsmaatregelen heeft zij toen het leven gelaten. Dat is een onvergeeflijke fout van de heer Chirac. Het Franse volk heeft dat inmiddels klaarblijkelijk al begrepen. In hoeverre dit van invloed moet zijn op het stemgedrag van de Nederlanders kan ik niet bepalen. Die keuze laat ik graag aan U. IK WENS U VEEL WIJSHEID TOE BIJ HET UITBRENGEN VAN UW STEM. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN OFWEL JEAN LAMBERT DE LA BRUYÈRE TORREMOLINOS

Nieuws van vandaag. EU-grondwet: stemmen we ja of nee?, Opkomst hoog, Kiezer mag voor het eerst advies uitbrengen, Kabinet versterkt de economische malaise en Gezonde dochter voor Maurits en Marilène Felicia Juliana Bénedicte Barbara. VAN HARTE! Ik acht het echter wel gepast haar de daadwerkelijke achternaam Van Vollenhoven - Van den Broek toe te kennen. In dit verband volg ik ook regelmatig met belangstelling de televisie-uitzendingen Blauw Bloed van de Evangelische Omroep. Gepresenteerd doorJeroen Snel. U kent hem wel. Het doet mij deugd dat hij Peter Brusse bij het programma heeft betrokken inzake de broer van mijn Britse erfgenaam. Theo Hillen gaf de goede relatie aan tussen Ons Koninklijk Huis en de Nederlandse Spoorwegen. Daarbij constateer ik af en toe enkele historische onduidelijkheden inzake de naam 'Karel'. In dit verband citeer ik het interview van de heer Snel over 'het geloof' met theologe Jacobine Geel na het vertonen van de beelden van het huwelijk van Maurits en MARILÈNE tijdens de oecumenische begrafenisdienst van mijn vader. Bij die gelegenheid ging Koningin Juliana ter communie bij pastor Gerard Oostvogel. Dit was geen gril van een excentrieke oude dame, zoals dat tijdens haar uitvaartdienst in Delft is verkondigd door dominee W. Hudig. Het interview van de heer Snel en mevrouw Geel verliep alsvolgt.

"De Oranjes zijn protestant. Hoe is dat zo gekomen?" "Dat gaat heel ver terug. Het is echt een Oranje keurmerk, zou je kunnen zeggen. Willem van Oranje, die is zelf weliswaar in een Luthers gezin groot geworden. Is ook een tijdje katholiek geweest toen hij aan het Hof van Karel 5 - Karel de Grote (wat een schatje!!) - verbleef in Brussel. Maar is op een gegeven moment echter overtuigd toegetreden tot de protestantse kerk. Die traditie heeft zich eigenlijk doorgezet tot in deze tijd." "Enig idee waarom hij deze keuze maakte?" "Nou. Het ging hem - denk ik - heel erg om de relatie tussen Mens en God. Dat is eigenlijk ook een wezenskenmerk van het protestantisme, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat hij zich daar uiteindelijk het meeste bij thuis voelde. Zijn levensgeschiedenis geeft al aan dat hij open stond voor andere manieren voor gelovig omgaan." "Is geloven, is religie eigenlijk belangrijk voor onze koninklijke familie? Met andere woorden: Ja, hoe gelovig zijn ze?" "Ja, God, Vaderland en Oranje. Dat is toch een drie-eenheid waar moeilijk tussen te komen is. Wat ik heel aardig vind is dat je kunt zien dat door de eeuwen heen het toch wel weer steeds is ingevuld op een manier die paste bij de tijd. Ze zijn niet star in een bepaalde richting maar doorgegaan, maar staan heel duidelijk open voor de ontwikkelingen in kerk en godsdienst in bredere zin die gewoon aan de hand zijn. Waar Nederland mee te maken heeft." "Ken je daar een voorbeeld van? Van hoe dat is mee veranderd?" "Nou, wat ik heel leuk vind. Als je kijkt naar de jongere generatie. Dat is Willem-Alexander en Máxima. Dat is natuurlijk een oecumenische relatie. Al zijn ze dan ook in een hervormde dienst getrouwd. Zijn ze ook hervormd. Maar je kunt gewoon merken dat het voor de jongere generatie - zoals voor heel veel Nederlanders, denk ik - steeds iets minder kerks wordt, maar steeds meer een zaak van het hart en van het geweten. Dus de vorm die het aan de buitenkant heeft wordt minder belangrijk dan de manier waarop het beleefd wordt. (Dat was ook al voor Erasmus en Cervantes het geval, JH). Inzake Ons Volkslied registreer ik de volgende opmerkingen.

"Ons Volkslied is voor ons allemaal". Louis Grijp (musicoloog): "Het Wilhelmus is gemaakt als propagandalied voor Willem van Oranje. Door een ONS NIET BEKENDE PR-MEDEWERKER die vond dat Willems imago wel een face-lift kon gebruiken". Hier houd ik het maar even bij WAARDE LANDGENOTEN. De freudiaanse verspreking van Jacobine Geel inzake Karel de Grote kan ik plaatsen als oorspronkelijk Nijmegenaar, mede in verband met de mededeling Hogere opkomst in Gelderse steden Maar ik ben nu wel benieuwd of het Wilhelmus door Marnix van Sint Aldegonde is geschreven of door GASPAR VAN DER HEYDEN - onze geestelijke VADER DES VADERLANDS.

Ik ga nu over naar de statistieken. 28 mei telt 2547 bezoekers, 29 mei 1674, 30 mei 1265 en 31 mei 307. Dat brengt het jaartotaal op 118.092 tot op heden. Daar kunnen we wel een voetbalstadion mee vullen. De laatste Top 20 van 542 zoekopdrachten luidt: 1. vertaalprogramma 2. rocky tuanakotta 3. saint-george chapel 4. althorp 5. margit kaper bekend van de volgende limmerick:

ER WAS EENS EEN DAME UIT EEFDE
DIE HEEL WAT BIJZONDERS BELEEFDE
HAAR MAN GENAAMD PIM
WAS VRESELIJK SLIM
TOTDAT HUN BUTLER UIT
KENSINGTON BEEFDE

6. prinses diana 7. diana princess of wales 8. sarah mccorquodale 9. bureau gevers 10. dogmas de maria 11. fuengirola 12. hasnat khan 13. la carihuela (torremolinos) in spanje 14. mieke blankenstein 15. thenoice@hotmail.com 16. vind adviseurs - werving en selectie 17. zwarte bruidsjurken 18. alcala de henares 19. benalmadena 20. bevestig ik onze afspraak op Deze maand is begonnen met de volgende Top 3 van 3 eerste pagina's 1. Gediversifieerde organisatie 2 . Cervantes Studiecentra 3. Retour Nijmegen-Wassenaar III En wat die juridische procedures betreft:

IK HEB NOG NOOIT EEN ZAAK VERLOREN EN DAT ZAL OOK NOOIT GEBEUREN. WANT MET DE WAARHEID VALT NIET TE SPOTTEN.

6 JUNI 2005 NIEUW HUISWERK VOOR DEHAENE EN VERHEUGEN