INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

21 januari 2000. Betreft: FELICIA Kenmerk: JH/LH2000121. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 20 januari 2000. The Bold and the Beautiful is en blijft een belangrijk referentiekader. Er is weer een nieuwe Beautiful in beeld gekomen. Zij brengt geluk: FELICIA Ze is precies mijn type. Vandaar dat ik je hieronder de kwartierstaat van een van haar dubbelgangsters doe toekomen:

Eerste Generatie
1
Elizabeth Henriëtte Halbertsma Drs. Geboren 13 september 1956 in Toronto (Canada). Beroep Directeur Instituto Cervantes Holding Ltd. (nog te accorderen). Andragologisch dra., organisatie-adviseur Adviesbureau Boer en Croon B.V. te Amsterdam, directeur stichting de Baak t/m 31 december 1998. Partner: nog onbekend.

Tweede Generatie
2
Klaas Tjalling Antoon Halbertsma Prof. Ir. Geboren 4 februari 1928 in Delft. Beroep Electrotechnisch ingenieur. Woonachtig geweest te Toronto, Canada. Elektrotechnisch ingenieur, rector Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde, bijzonder hoogleraar Universiteit Twente te Enschede (De Bilt). Hij is gehuwd Eefke Meijburg, 15 november 1952 in Bussum. Zij zijn gescheiden 18 augustus 1977.
3 Eefke Meijburg. Geboren 4 december 1928 in Bussum. Beroep Kunstschilderes (Amsterdam).

Derde Generatie
4
Klaas Tjalling Agnus Halbertsma Dr. Geboren 19 januari 1896 in 's-Gravenhage. Overleden 8 juni 1963 in 's-Gravenhage. Beroep Medisch doctor, oogarts Delft en 's-Gravenhage. Hij is gehuwd Françoise Marie de Jong, 13 april 1922 in Utrecht. Zij zijn gescheiden 8 oktober 1930.
5 Françoise Marie de Jong. Geboren 23 juli 1892 in Deventer. Overleden 15 december 1960 in Haarlem.
6 Willem Henricus Meijburg. Hij is gehuwd Aaltje Uden Masman.
7 Aaltje Uden Masman.

Vierde Generatie
8
Antoon Halbertsma Dr. Geboren 13 november 1857 in SNEEK. Overleden 24 april 1931 in 's-Gravenhage. Medisch doctor, dirigerend officier van Gezondheid 1e kl. O.I.L, oogarts te 's-Gravenhage. Hij is gehuwd Anna van Osenbruggen, 2 augustus 1891 in Buitenzorg.
9 Anna van Osenbruggen. Geboren 5 maart 1855 in 's-Gravenhage. Overleden 15 februari 1932 in 's-Gravenhage.
10 Salomon de Jong Dr. Hij is gehuwd Henriëtte Sophie van Minden.
11 Henriëtte Sophie van Minden.

Vijfde Generatie
16
Klaas Halbertsma Dr. Geboren 8 oktober 1815 in Grouw. Overleden 23 december 1879 in SNEEK. Beroep Medisch doctor, geneesheer te SNEEK. Uit zijn huwelijk behalve 6 jong-overleden kinderen: Tjalling, Stephanus Justus, Tettje, Eva Dina, Hidde Petrus Nicolaas en Antoon. Hij is gehuwd Hesterina ten Cate, 22 juli 1840 in SNEEK.
17 Hesterina ten Cate. Geboren 29 augustus 1819 in
SNEEK. Overleden 20 augustus 1886 in Utrecht.
18 Carel van Osenbruggen Dr. Hij is gehuwd Anne Marshall.
19 Anne Marshall.

Zesde Generatie
32
Tjalling Halbertsma. Geboren 21 januari 1792 in Grouw. Overleden 12 december 1852 in Grouw. Beroep Koopman. Lid Provinciale Staten van Friesland, letterkundige. Uit het eerste huwelijk behalve 1 jong-overleden kind, Hidde, Klaas, Ruurdje, Eeltje, Dieuwke en Johannes. Uit het tweede huwelijk behalve 2 jong-overleden kinderen: Janke. Hij is gehuwd Tettje Sjollema, 3 juli 1813 in Grouw.
33 Tettje Sjollema. Geboren 30 december 1793 in Grouw. Overleden 17 oktober 1836 in Grouw.
34 Steven ten Cate. Hij is gehuwd Johanna van Delden.
35 Johanna van Delden.

Zevende Generatie
64
Hidde Halbertsma. Geboren 1 augustus 1756 in Grouw. Overleden 17 januari 1809 in Grouw. Beroep Meester-bakker en koopman, kapitein van een vrijcorps (1795). Uit dit huwelijk behalve 2 jong-overleden kinderen: Joost, Tjalling, Binnert en Eeltje. Hij woonde in het "geboortehuis" (thans postkantoor) op het plein (thans Halbertsmaplein) te Grouw; in de gevel van genoemd huis werden als geschenk van de Friezen, twee gedenkstenen met medaillons van Dr Joost en Dr Eeltje aangebracht, terwijl men, ter nagedachtenis aan laatstgenoemde, bovendien een borstbeeld in het park te Grouw oprichtte. Halbe(r)tsma, a Dutch Mennonite family, formerly living in the province of Friesland, now spread throughout the Netherlands. From the side of the mother this family became Mennonite. Dr. Scipio Halbetsma, a lawyer at the Court of Friesland, in 1669 maried Catharina Rinia Stinstra (Mennonite) of Dokkum (daughter of Joost Rinia and Antje Hendricksz Stinstra). Their son Hidde Halbetsma (1685-1762) was a silversmith and a member of the congregation of Gorredijk (q.v.). Their son Joost (1732-88), b. at Gorredijk moved to Grouw (q.v.), where this family resided for many generations and where are still found the Halbertsma woodworking factories. Joost's son was Hidde (1756-1809), a merchant and officer of a volunteer corps. This Hidde was the father of Pastor Joost Halbertsma (q.v. 1789-1869). Like him his brothers Tjalling (1792-1852), a merchant, and Eeltje (1797-1877), a physician, both living at Grouw, were active in promoting the Frisian language and culture. Their popular literary work in the Frisian language was compiled in the collection of Rimen en Teltsjes, of which a fifth edition appeared at Leeuwarden in 1918. These Halbertsma brothers have a large progeny, many of whom served in several Mennonite congregations as deacons. Lieuwe E. Halbertsma (b. 1824 at Grouw, d. Lippspringe, Germany 1854), a son of Tjalling, went into the ministry after having been trained at the Amsterdam Mennonite Seminary. He served the congregations of Ternaard 1850 and Emden, East Friesland 1850-54. Research: 1) Nederlands Patriciaat XL, 1954, 174-98. 2) Mennonite Encyclopedia blz. 631. Hij is gehuwd Ruurdtje Binnerts, 18 mei 1788 in Grouw.
65 Ruurdtje Binnerts. Geboren juni 1767 in Grouw. Overleden 14 december 1809 in Grouw.
66 Claas Piers Sjollema. Hij is gehuwd Dieuwke Andries.
67 Dieuwke Andries.

Achtste Generatie
128
Joost Halbertsma. Geboren 16 augustus 1723 in Gorredijk. Overleden 26 juni 1788 in Grouw. Beroep Koopman te Grouw. Hij is gehuwd Berber Dirks, 28 december 1749 in Grouw.
129 Berber Dirks. Geboren 7 februari 1716 in Grouw. Overleden 8 juli 1802 in Grouw.
130 Tjalling Binnerts. Hij is gehuwd Geertje Eeltjes.
131 Geertje Eeltjes.

Negende Generatie
256
Hidde Halbetsma. Geboren 20 februari 1685 in Dokkum. Overleden 21 december 1762 in Gorredijk. Beroep Zilversmid laatstelijk te Gorredijk. Hij is gehuwd Romkjen Sinnema, 7 mei 1713 in Vledder.
257 Romkjen Sinnema. Geboren 19 maart 1689 in Beesterzwaag. Overleden 21 augustus 1760 in Gorredijk.
258 Dirk Jelmers. Hij is gehuwd Tetje Symons, 28 december 1749 in Grouw.
259 Tetje Symons.

10e Generatie
512
Scipio Halbetsma Dr. Geboren circa 1645 in Kollum. Overleden 1700 in Westdongeradeel te Ternaard. J.U.D. Advocaat voor den Hove van Friesland, fiscaalvan Dokkum, procureur en subst.-secretaris van Westdongeradeel te Ternaard. Hij is gehuwd Catharina Rinia Stinstra, 18 april 1669 in Dokkum.
513 Catharina Rinia Stinstra. Geboren in Dokkum. Overleden na 15 december 1693.
514 Jacobus Sinnema. Hij is gehuwd Hiltje van Boelens.
515 Hiltje van Boelens.

11e Generatie
1024
Hidde Buwes. Beroep Kleermaker. Kleermaker, lakenkoper te Kollum, eigenaar van land en huizen te Ee, Engwierum,Oldwolde, Augustinusga, Kollumerpomp en Kollum. Overleden tussen 16 juni en 2 oktober 1666. Trouwde voor 9 mei 1634 Wytscke Sipckes Halbetsma. Hij is gehuwd Wytske Sipckes Halbetsma.
1025 Wytske Sipckes Halbetsma. Geboren 10 oktober 1614 in Kollum. Overleden voor 16 juni 1666. Hun kinderen namen de achternaam van de moeder aan, die uit een geslacht stamde, dat in de 16e eeuw te Kollum woonde. Zij was de kleindochter van Hedt Halbetsma, mederechter van Kollumerland (1530, 1540-1552) en gasthuisvoogd (1552) te Kollum, bewoner van Halbetsma-state. Research: Nederlands Patriciaat, jaargang 71.
1026 Joost Rinia Stinstra. Hij is gehuwd Antje Hendricks Stinstra.
1027 Antje Hendricks Stinstra.

12e Generatie
2048
Buwe Hiddes. Woonde te Ee, vermeld aldaar 1597-1623, eigenaar van land en huizen te Ee, Tibma, Anjum en Engwierum, sterft tussen 16 oktober 1623 en 6 mei 1626, trouwt voor 26 augustus 1607 Yck Luytzen. Research: Nederlands Patriciaat, jaargang 71. Hij is gehuwd Yck Luytsen.
2049 Yck Luytsen. Overleden tussen 25 maart 1633 en 9 juni 1645.
2050 Sipcke Lubbes Halbetsma. Hij is gehuwd Gerck Hendrix.
2051 Gerck Hendrix.

Inmiddels heb ik een begin gemaakt van een organisatieschema van de geplande bestuurlijke structuur van de holding. Dit werk ik graag in overleg met jou verder uit.

Vrijdag 21 januari 2000
(12.00) Hier rechts naast het appartement hangen twee paarse balonnen en één oranje ballon. Gisteravond rond middernacht hing er ook een trits van twee oranje balonnen en één paarse ballon links naast de deur.

In de gangen waren en zijn verschillende mededelingen opgehangen met als tekst:

Pssssss!
Michel
&
Miranda
zijn vrijdag 21
januari
getrouwd!

Ik heb daar gisteravond op gereageerd door in de lift met vier oranje stickers het volgende berichtje te bevestigen:

21 JANUARI 2000
HIJ IS TOCH
GEKOMEN
MIRANDA
HEEFT NU
DE MAN VAN HAAR
DROMEN

SSSSST.......!
PROFICIAT
¡Cervantes!

Dit in verband met mijn berichtgevingen aan het Stadhouderlijk Hof. 12.51 Werd gebeld door Dagblad de Telegraaf. De bezorging wordt thans zorgvuldig in de gaten gehouden. Ik vond de volgende brief: 23 juni 1996. En faxbericht: 18 november 1996. Dit betrof de volgende brief: Prinses Diana. Liefde is... ...het initiatief nemen. Dat is thans klaarblijkelijk gebeurd. Dank hiervoor! Inmiddels is ook het probleem met de postbus 689 in Utrecht opgelost. Je kunt er dus weer terecht als het nodig is. Ik heb fl. 250,- gestort op giro 185300 van PTT Groningen en het ontvangstbewijs laten faxen naar 030-2958509 met de mededeling: 90368069909. Het bovenvermelde bericht is inmiddels uit de lift verwijderd. De enige jongere die hierbij een rol kan spelen is William. Ik verwacht van hem dat hij de fout van de Prime Minister herstelt zodra hij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. De ballonnen hier in het gebouw doen mij ook denken aan de fietstocht die ik in augustus 1998 door De Bilt en het landgoed Vollenhoven heb gemaakt. Ik citeer: Miss Legs. Er hangen hier ook nog appeltjesgroene ballonnen, maar de blauwe ballon heeft inmiddels definitief de laatste adem uitgeblazen en de geest gegeven. Daar kunnen we IETS mee. Ik heb mijzelf nog nooit op een leugen kunnen betrappen. Eerlijk duurt immers nog altijd het langst. Daarvan gaan we nu de vruchten plukken. Maar eerst de afronding van de boekhouding. De stand per 31-12-1999 is alsvolgt:

SCB totaal EUR 40.824,36
ICH 98 EUR 2.966,27
ICH 99 EUR 12.194,89
Totaal ontwikkelingskosten EUR 56.688,49

Ik hoop dus dat deze bijdrage op zeer korte termijn op mijn girorekening wordt bijgeschreven. Dan kan ik daar een PUNT achter zetten. Er is immers nog veel meer werk aan de winkel. Ik heb Ernst Hirsch Ballin ook nog laten weten dat ik nog een claim heb op Mohamed Al Fayed. Fijn Weekend en graag Tot Ziens! Bijlagen: Activiteitenrapport 21/01 '00 11:50 0243430452; Kwartierstaat Drs. E.H. Halbertsma

24 JANUARI 2000 VREDE VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN