Datum: Zaterdag 14 augustus 2004 Betreft: EL GRAN TEATRO DEL MUNDO Kenmerk: 20040814JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, El Gran Teatro del Mundo is een toneelstuk van de Spaanse schrijver Calderón de la Barca. In dit toneelstuk deelt God de rollen uit die elk mens in de wereld dient te spelen. Aangezien elke god voortkomt uit de gedachtenwereld van de mens heb ik mij hier de laatste tijd ook maar eens mee beziggehouden volgens de afspraak die ik op zaterdag 10 januari 2004 met fotojournalist Peter-Vincent Schuld op de Engelenburg heb gemaakt. Zoals ik je telefonisch heb laten weten ben ik in de nacht van zaterdag op zondag in de zevende hemel teruggekeerd. Wederom bedankt voor jouw brief van 26 juli en de aandacht die je aan mijn brieven hebt besteed. Ik begrijp dat je zorgvuldig dient om te gaan met telefoon en portokosten. Bijgevoegd tref je een overzicht aan van Spantel waarop mijn telefoongesprekken met jou staan geregistreerd onder 'internacional móvil'. Klaarblijkelijk valt dit niet onder het goedkope tarief. Het overzicht geeft tevens aan dat al mijn telefoongesprekken worden geregistreerd en iedereen dus kan zien met wie ik contacten onderhoud. Zo had ik afgelopen woensdagavond in THE NUMBER ONE BAR een interessant onderhoud met een man uit Madrid. Aangezien ik de bar vaak heb genoemd in mijn Berichten uit de Zevende Hemel op mijn eigen website komen daar vaak mensen die graag eens een praatje met mij willen maken naar aanleiding van een onderwerp dat hen interesseert. Deze mensen herken ik zodra zij het glas heffen in mijn richting en daarmee te kennen geven dat ze even willen praten. Dat is al begonnen tijdens de Nacht van Nijmegen met een Zweedse generaal en de zoon (Carl Philip) van Koning Carl Gustav, die toen klaarblijkelijk de Vierdaagse had meegelopen. Dat was nog in de tijd van Ed d'Hondt. Aanleiding van het gesprek van woensdagavond was het bezoek dat ik vorige week 4 augustus aan het kasteel van de Hertog van Alva heb gebracht in Alba de Tormes, bij Salamanca.

ALBA DE TORMES, 4 AUGUSTUS 2004

Don Fernando Álvarez de Toledo, de ijzeren hertog, die door Koning Filips II naar de Lage Landen werd gestuurd nadat Heydanus daar in 1566 met de hagepreken was begonnen. Nadat ik mijn madrileense gesprekspartner had laten weten dat mijn vermoedelijke voorvader - zoals Don Juan van Oostenrijk - een buitenechtelijke zoon van Keizer Karel V kan zijn geweest kwam Aletta al direct op mij af met de woorden "John, dimmen!!!". Het gesprek werd echter buitengewoon interessant waardoor Jan van Dijk (Aletta's vader) de situatie van een iets grotere afstand dan te doen gebruikelijk is gaan volgen. De madrileen wees al direct naar mijn kin en concludeerde hieruit dat ik onmogelijk een Habsburger kon zijn, hoewel hij mij in het gesprek al een keer met 'Oostenrijker' had aangeduid (Von Haydn). Hij was zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van de Spaanse vorstenhuizen en wist ze allemaal op te noemen vanaf Isabel la Católica, Johanna de Waanzinnige en ga zo maar door. Nederland is nooit een echt koninkrijk geweest naar zijn zeggen. Daar had hij natuurlijk wel gelijk in, want Willem van Oranje was immers niet uit de Hoge Adel afkomstig, zoals Heydanus. Hij had alleen meer geld. Althans zijn vader: Willem de Rijke. Bovendien is er in de Lage Landen aan de Zee nogal eens gerommeld met het Salisch Recht. Maar ja. Gedane zaken nemen geen keer. Vervolgens schreef hij op een servetje het jaartal 1968. Ik heb hem laten weten dat ik toen voor het eerst een bezoek heb gebracht aan Madrid en ik daar toen heb besloten tot de oprichting van een Instituto Cervantes. Ik heb hem toen laten weten dat ik logeerde in de residencia de estudiantes "Guitarte" in de Calle de Amaniel, vlak achter de Plaza de España.

MADRID, 17 JULI 1968

Dat vond hij vreemd omdat Franco toen nog aan de macht was. "Dat klopt", heb ik hem gezegd. "De Spanjaarden hadden toen immers helemaal niet de mogelijkheid om een instituut op te richten dat de vrijheid van meningsuiting hoog in zijn vaandel heeft. Daarom heb ik het gedaan. Vanaf dat moment heb ik er jaren op gestudeerd, hetgeen uiteindelijk tot de oprichting heeft geleid."

¡YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES!

heb ik hem nadrukkelijk duidelijk gemaakt. Vervolgens kwam het gesprek op de Familie de Borbón. Ik heb hem gevraagd of hij weet waar hun stamslot staat. "El castillo de Borbón está en la Mâcon en Francia a 20 kilómetros del Castillo de la Bruyère. La Familia De la Bruyère se llama Van der Heyden en los Países Bajos.

¡SOMOS FAMILIA!

Genéticamente somos emparentados." Ik hoop dat je dit beetje Spaans kunt lezen. Vervolgens hebben we nog gesproken over de eeuwenoude relatie van de Van der Heydens "on the continent" en de Spencers in het "Verenigd Koninkrijk". Ik heb hem verteld dat ik terzake mijn testament al heb opgemaakt, waarbij inmiddels vier kroonprinsen zijn betrokken. Nadat hij mij had laten weten dat "El Rey manda" heb ik hem geïnformeerd dat mij dat deugd doet en ik mij geen betere Collega kan wensen. Als we maar één lijn blijven trekken. Uiteindelijk heb ik hem naar zijn naam gevraagd. "Jaime", zei hij. Vermoedelijk heb ik dus staan praten met de heer Jaime Alfonsín, secretario del Príncipe de Asturias.

EN TOEN WERD HET TOCH NOG GEZELLIG!

Dan ga ik tháns over tot mijn reacties op jouw brief. Ook voor jou hoop ik dat die 'oude glorie' terugkomt. Met een beetje goede wil moet dat wel lukken. Ik sluit niet uit dat niet iedereen zorgvuldig met het briefgeheim omgaat. Zo heeft Alouis Bischeroux mij ooit eens laten weten dat mijn brieven aan Diana klaarblijkelijk ook wel eens werden geopend op St. James's Palace voordat My First Lady ze onder ogen kreeg. Tijdens mijn bezoek aan Lord Chamberlain's Office in BUCKINGHAM PALACE op 18 april 1997 werd mijn officiële verzoek aan Colonel Ross om op 22 april daaropvolgend The changing of the guard bij te wonen "from the inside of the palace" al direct voor mijn ogen opengemaakt.

Een enveloppe die brieven van vier koningshuizen bevatte aan het Instituto Cervantes Benelux. Sergeant David Sharp beschikte op 23 april 1997 in ETON COLLEGE over kopieën van al mijn brieven die ik Diana had gestuurd op officieel briefpapier van het Instituto Cervantes Benelux. De vraag rijst nu of hij die kopieën direct van Diana heeft ontvangen of van iemand anders. Het is dus niet vreemd dat ik jouw brief van 25 februari 2004 zo laat heb ontvangen. Alles wordt gecontroleerd en "El Rey manda". Te Recht.

BRIEF TOEVAL
Dank voor bijlage 1. In mijn optiek is de ovalen ring goed gekozen. Het doet mij denken aan het ringetje dat ik op 25 december 1996 tijdens het kerstdiner in Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden namens Diana in mijn dessert heb aangetroffen. Deze ober heeft daar toen nog smakelijk om gelachen.

Het was een bonbon en het gouden ringetje stak er bovenuit. Nadien bleek het de vorm te hebben van een hoefijzer. Naar mijn stellige overtuiging verwijzend naar de paardrijdlessen van James Hewitt, die tot 4 maart 1992 als mijn stand in heeft dienstgedaan. Het stromende water in de fontein geeft vanzelfsprekend aan dat Ons Project altijd door blijft gaan. Dank ook voor bijlage 2. Ik heb in Segovia ook al van dit bericht kennis genomen in de Spaanse krant La Razón. Vanzelfsprekend hoort het hierin vermelde bedrag thuis in onze limited company Instituto Cervantes England and Wales. Het hierboven vermelde ringetje beschouw ik immers als ons Official Engagement per 25-12-1996. Reden waarom ik toen direct ons bedrijf heb opgericht en mijn bevoegdheden aan Diana heb overgedragen op 18 april 1997.

Paul Burrell had inmiddels van Haar opdracht gekregen al haar privé bezittingen in ons bedrijf onder te brengen. Althans onder beheer te houden. Uiteraard met de bedoeling deze vermogensbestanddelen in ons geplande familiebedrijf onder te brengen. Ik denk niet in termen van wraak. Dat is volstrekt ongepast in onze kringen. Het betreft een doodeenvoudige juridische procedure. Ik ben op 4 maart 1992 ook met mijn vrouw naar advocaat De Vries gegaan in Woudenberg voor het opmaken van een echtscheidingsconvenant. Het stelde niets voor. Een doodgewone onderlinge afspraak. Gewoon een A4-tje invullen en klaar is kees. Punt. Advocaat De Vries was toen lid van de Lionsclub Utrechtse Heuvelrug, waarvan ook Steven Halbertsma deel uitmaakte uit Langbroek. Het ligt dus voor de hand dat Diana van dat besluit per 4 maart 1992 op de hoogte is geweest kort na mijn laatste bezoek aan Liesbeth in februari daarvoor, na terugkeer van EXPOLANGUES in Parijs, waarbij ik haar nog persoonlijk een Valentijnskaart heb gegeven op ons kantoor aan de Parallelboulevard. Het ligt voor de hand dat Prins Charles zich om die reden met Diana's laatste testament is gaan bezighouden. Of prins Harry een buitenechtelijk kind zou zijn is voor mij volstrekt irrelevant. Wij stonden op punt van trouwen toen zij werd ontvoerd door die Egyptenaar uit Málibu. Ik blijf dus aanspraak houden op Diana's volledige nalatenschap. Als Charles niet de natuurlijke vader zou zijn van Harry, dan is dat zijn probleem en niet het mijne. Elke manipulatie van welk advocatenkantoor dan ook wijs ik volledig van de hand.

Dit is 'Prins Lee' (rechts). Deze foto is gemaakt tijdens de jaarwisseling 2002/2003 in THE NUMBER ONE BAR. De pet die ik hierbij draag is geïnspireerd door jouw eerder gedane uitspraak "Ik laat ze ophalen door de marechaussee". Het shirt dat ik hierbij draag komt jou ongetwijfeld nog bekend voor van mijn laatste bezoek aan jou in Groningen in september 1999 en onze nachtelijke fietstocht waarop je mij op de bagagedrager maar jouw hotel hebt getransporteerd. Ik heb deze foto de naam NOUS MAINTIENDRONS meegegeven. 'Lee' heet in het dagelijks leven Ruud van Leeuwen en is dus vermoedelijk familie van wijlen Bram van Leeuwen, de 'Prince de Lignac'. Vandaar dat wij hem de toepasselijke naam 'Prins Lee' hebben toegekend. Hij is een zeer geschikte knaap waarop ik volledig vertrouw. Militair van het korps der mariniers uit Doorn. Hij heeft al aan tal van VN-vredesoperaties meegewerkt in onder meer Eritrea en Kosovo als onderdeel van SFOR. Een jongen waar ik op aan kan die letterlijk en figuurlijk door het vuur gaat voor DE GOEDE ZAAK. Hij is ook enige tijd marechaussee geweest maar voelt zich thans goed thuis achter de bar als entertainer. Hij vertolkt Elvis Presley als geen ander. Dat Diana op 31 augustus 1997 tijdens een poging tot ontvoering door Dodi Fayed om het leven is gekomen staat voor mij als een Dukdalf boven water. Jouw opmerking "Wellicht is Diana in dat geval onder invloed van verstandsvernauwende drugs/medicijnen gebracht - in een kopje thee of glas champagne in The Ritz gestopt." snijdt volledig hout. In de eerste en tweede week van april van dit jaar heb ik de Nederlandse uitgave van het boek DIANA, DOOD VAN EEN LEGENDE gelezen van de hand van de heer David Cohen. Het is een goede analyse. Ik heb de uitgever mijn reactie hierop doen toekomen. Afschrift van deze brief COMPLIMENTEN tref je hierbij aan. Het is altijd moeilijk om hiermee om te gaan in verband met allerlei auteursrechtelijke beperkingen en ik derhalve niet mag citeren uit zijn boek. Maar laat ik het zo stellen. Naar verluidt is tijdens het onderzoek van het wrak van de betrokken Mercedes cocaïne in Diana's handtasje aangetroffen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat zij die uit eigen vrije wil in haar tasje heeft gedeponeerd. Ook heb ik Paul Burrells boek IN KONINKLIJKE DIENST diepgaand bestudeerd. Paul heeft hierin ook beschreven dat Dodi "snoof" op de Jonikal. Merkwaardigerwijs is de Engelstalige passage in 'A Royal Duty', waarin Paul heeft laten weten dat hij in opdracht van Diana bij Selfridges in Oxford Street een pruik heeft gekocht, niet in het Nederlands vertaald. Op 8 september 1996 stond zij wel achter mijn huis en droeg een kastanjebruine pruik. De rest van het commentaar op het boek van David Cohen heb ik aan Liesbeth doen toekomen. Het is dus volledig begrijpelijk dat zij tot op heden nog geen contact met mij heeft opgenomen. Ik heb haar een zeer zware verantwoordelijkheid toegekend en Liesbeth kennende zal zij daar uitermate zorgvuldig mee omgaan. Ik denk dat wij weer contact zullen hebben nadat Koningin Elizabeth (de Tweede) mijn vordering heeft erkend. In die plus minus 10 jaar heeft zij overigens wel een levensteken naar mij uitgestraald en wel op 14 maart 1997 (bijgevoegd).

Ik citeer: Wij hebben jouw voorstel deze week met aandacht en diepgang besproken. Dat was voor mij toen al voldoende, omdat ik precies weet wat zij daarmee bedoelt. Het behoeft voor mij geen nadere uitleg. Zij is mijn alter ego en ik ben ervan overtuigd dat zij al mijn verzoeken aan haar zal inwilligen. Ik ben immers THE NUMBER ONE. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Ik heb haar mijn VOLLEDIGE VERTROUWEN geschonken en ben ervan overtuigd dat zij dat nimmer zal beschamen. Wat je geeft dat krijg je terug. Het aantal brieven dat ik haar heb doen toekomen bedraagt momenteel 816 volgens het dossier Letters to Elizabeth. Ik houd haar - als organisatiedeskundige - verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CERVANTES HOLDING en zie dat dat zijn vruchten begint af te werpen. De door mij gemaakte kosten komen ook wel weer een keer terug. Ze zijn allemaal verantwoord. Zo ben ik buitengewoon gelukkig met de benoeming van Neelie Kroes tot Eurocommissaris en haar post 'mededinging'. Had ik met Frits Bolkestein inmiddels een goed contact opgebouwd, deze portefeuille is nu helemaal in goede handen inzake de opbouw van Cervantes Holding. Ook de nieuwe Portugese voorzitter Barroso acht ik een aanwinst. Hij is immers ook goed ingespeeld op het Iberisch schiereiland. Aangetekende brieven werken niet bij Liesbeth. Die haalt ze gewoon niet op op het postkantoor. En gelijk heeft ze. Ik zou mij ook niet graag in een hoek willen laten drukken. Door niemand. TMK is inderdaad geschikt, maar denkt nog teveel vanuit zijn eigen kader. Hij zal zich eerst terdege mijn beleidsplan eigen moeten maken voordat hij tot actie kan overgaan. Ook geen advocaten. Dat heb ik haar al eerder toegezegd: "Er is geen enkele advocaat die nog in mijn schoenen gaat staan". Daar wijk ik dus niet vanaf. Zodra iemand zijn of haar vertrouwen in iemand verliest heb je een conflict en daar heb ik geen behoefte aan. Uitsluitend aan synergiebevorderende samenwerking waarbij ik zelf de lijnen uitzet. Mensen dienen de ruimte te hebben om daarmee vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan het werk te gaan. Dat geldt ook voor Liesbeth en die ruimte zal ik haar altijd blijven geven. "Nu heb ik er één die altijd doet wat ik hem vraag" klinkt mij beter in de oren dan "Nu heb ik er één die ik wel zeg wat hij moet doen". Liesbeth heeft mij dus ook nooit als joker behandeld. En dat is wederzijds. Ik verkeer niet in onzekerheid. Mijn koers staat onwrikbaar vast en ik zit als machinist nog steeds voor in een rijdende trein, zoals mijn vader veertig jaar lang. Dan komt het doel altijd in zicht. Voor de rest ben ik het met jouw woorden eens. Mijn gezondheid komt inderdaad op de eerste plaats en ik weet me hier goed te redden. Elke dag werk ik met veel plezier aan Mijn Project. Ik hoop dan ook dat je gelijk krijgt en het uiteindelijk rendement gaat opleveren. In dat verband is het hernieuwen van de contacten in Segovia en Salamanca de afgelopen weken van onschatbare waarde gebleken. Hoe dat in klinkklare munt kan worden uitgedrukt laat ik graag aan de deskundigen over.

Inge Post
Dat je daar nog aan denkt. Inge is voor mij al een jarenlang gepasseerd station. Het lijkt mij niet verstandig om haar opnieuw bij mijn ontwikkelingen te betrekken. Zij is voormalig docente Frans aan mijn tolk-vertalersopleiding bij NIOW-Talen. Een activiteit die tot tal van conflicten heeft geleid. De laatste keer dat ik haar heb gesproken was kort voor kerstmis 1992 in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Mijn auto was toen al onklaar gemaakt en jij weet wat er nadien allemaal is gebeurd. Volgens de heer Les Jell, een goede vriend van Charles Spencer, is deze originele potloodtekening uit Althorp het begin van
'a lot of presents' die ik naar zijn zeggen in de nabije toekomst tegemoet kan zien.

Henk Lulofs
Dat geldt eveneens voor Henk Lulofs. Evenals
Liesbeth en Harry Starren heeft ook Henk mijn volledige vertrouwen. Tijdens een van mijn laatste bezoeken aan de Baak in Noordwijk is hij ooit nog eens naast mij aan de bar gaan zitten nadat ik hem heb laten weten een claim van 160 miljoen guldens bij Al Fayed te hebben laten deponeren namens onze Limited Company. "Zou je dat wel doen, John?" heeft Henk mij daarop toen gevraagd. "Je weet hoe het werkt Henk. Je zet hoog in en uiteindelijk kom je in het midden uit". Nu justitie heeft besloten om Nederlandse drugscriminelen aan de Verenigde Staten uit te leveren als men daarom vraagt is de Nederlandse advocatuur aan een nieuwe uitdaging toe. Welnu: "Go Ahead. Mijne Heren".

Ik hoef niet te weten wat Transformatie Psychologie allemaal inhoudt. Ik weet wel dat de heren die mij in de periode 1993/1994 in het Radboudziekenhuis gastvrijheid hebben geboden zich daar sterk mee bezighielden. Ook was het een specialiteit van Daniëlle Roex uit Gent (België). Verder interesseert het mij niets. Van belang is dat zij contact heeft met iemand uit Californië, zodat zij dan ook de contracten met Steven Spielberg kan rondmaken voor de verfilming van mijn boek. De beelden heb ik inmiddels al aan mijn collega's van de Vereniging Officieren der Cavalerie overgedragen in het Jachthuis te Warnsveld bij De Voorst in Eefde. Jouw hele psychologische verhaal over mijn samenwerkingspartner, haar moeder en haar vader interesseert mij eerlijk gezegd helemaal niets meer. Ik acht haar goed in staat om de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Zo zijn wij allebei geprogrammeerd. Aan het inzetten van een beroepsdetective heb ik dan ook geen enkele behoefte. Dat schaadt elke vorm van vertrouwen. Van Gijs van Amstel verwacht ik wel dat hij zijn werk goed doet. Dat moet nu wel lukken na alle brieven die hij van mij heeft ontvangen.

Robert Bischot
In de laatste Vliegende Hollander van deze maand las ik het volgende nieuws:

Don Quijote

Ter ere van de vierhonderdste verjaardag van het klassieke boek van Cervantes organiseert Castilla-La Mancha volgend jaar een speciale reisroute langs de windmolens die de legendarische held ooit als zijn vijanden beschouwde. "Duizend kilometer voor duizend gedachten" is het motto dat het regionale gouvernement koos om de zogenaamde "Ruta de Don Quijote" te promoten. De route slingert langs zo'n 130 verschillende gemeenten en wordt verdeeld in tien aparte secties zodat bezoekers de kans krijgen zo zorgvuldig mogelijk te genieten van het prachtige ongerepte landschap en de gastvrijheid van Castilla-La Mancha. Er zullen meer dan 120.000 extra bomen worden geplant langs de weg, zodat het een van de langste groene trajecten wordt binnen de Europese Unie. "Deze groene corridor moet uiteindelijk de basis vormen van de plannen van de regio voor het behoud van ons historisch en cultureel erfgoed" zegt een woordvoerder. De weg zal worden aangegeven met speciale wegwijzers. Voor een meer gedetailleerd bezoek zijn er zeven wandel- en fietsroutes routes uitgezet.

Het begin van de tocht is bij de plaats Consuegra ongeveer 130 kilometer ten zuiden van Madrid. Hier vanuit het kasteel La Muella op een heuvel genaamd Calderico heeft men een prachtig uitzicht op de omgeving en elf van de beroemde windmolens. Het kasteel stamt uit de 12e eeuw. Van de windmolens zijn er nog maar vier voorzien van overblijfselen van het originele mechaniek. Eén ervan Rucio genaamd naar de ezel van Sancho Pancha heeft alles nog helemaal intact. (Een tip: op reis met de auto naar Nederland komt men via de snelste weg ongetwijfeld lang het plaatsje Madridejos. Consuegra (toeristen kantoor tel.: 925 47 57 31) ligt maar zeven kilometer ten westen hiervan). Andere belangrijke plaatsjes met windmolens langs de route zijn: Alcazar de San Juan (tel.: 926 55 10 08 en 926 55 12 97), Campo de Criptana (tel.: 926 56 22 31) en aan het eind van de rit Mota del Cuervo . Allen hebben speciale bezienswaardigheden die elk op zich warm worden aanbevolen. Voor overnachtingen worden diverse landelijke hotelletjes gesuggereerd. Het project werd in februari van dit jaar gepresenteerd en voorlopig is er een bedrag van veertig miljoen Euros voor opzij gezet. Behalve voor de beplanting is een gedeelte bestemd om oude gebouwen uit de tijd van Cervantes te restaureren, waaronder natuurlijk in stijl: oude herbergen en windmolens.

Hierbij is er nog geen sprake van een georganiseerde reis, maar als geestelijk vader van het Instituto Cervantes dien ik die reis uiteindelijk wel te maken. Ook het AEPE-congres van volgend jaar staat in het teken van de 400ste verjaardag van het boek. Ingeval je opnieuw begint met een reisbureau is het wel zaak dat je naar externe financiers uitkijkt. Ik neem zelf ook geen enkel persoonlijk risico meer. Die tijd heb ik achter de rug. Er zijn genoeg anderen met veel geld. Laat ze maar investeren. In dit verband heb ik jouw bijlage 3 met belangstelling gelezen. Psychiaters als doelgroep lijkt mij echter geen goede gedachte. Ik begrijp echter wel dat jij iets met jouw antropologische achtergrond wilt doen. Om eerlijk te zijn ligt daar niet mijn belangstelling. Wél in de geschiedenis van dit Europese Rijk der Koninkrijken. Liesbeth en ik zijn voornamelijk gericht op structuur en jij op inhoud. Dat is wel belangrijk: een boodschap. Als ik nu kijk naar de zomerhit van dit jaar (HAU WE WAGÍÉ HAUWE WAGÁ) stel ik vast dat zomer 2004 is gedegradeerd tot absolute cultuurverschraling. De Spaanse zomerhits van de laatste jaren 'La Macarena', 'Que sí que no que nunca te decides' en zelfs de ketchup song waarin een paar Spaanse jongedames lieten blijken hoe de Engelse taal op hen overkwam had in ieder geval nog een boodschap. Dit jaar betekent het helemaal NIETS. Net als de case-study die ik in 1991 op Liebeths advies heb uitgewerkt en die niet zonder gevolgen is gebleven. Wellicht ligt daar de sleutel van dit nietszeggende stukje muziek. Die onderzoeksfunctie lijkt mij overigens ook op jouw lijf geschreven. Naar zijn zeggen heeft Bart van Thienen Princess Anne inderdaad gesproken aan een bar in Gibraltar. Maar ik weet natuurlijk niet of ik op zijn ogen kan afgaan. Hij is in ieder geval een fervent paardensporter. In dat verband kan hij in dezelfde categorie als Anne en Liesbeth worden ondergebracht.

FOTO J.L. VAN DER HEYDEN

Mr Schelto Baron van Heemstra komt bij mij over als een echte aristocraat. Een goede vent waar je van op aan kunt. Ik heb hem voor het eerst leren kennen tijdens het 85-jarig bestaan van de SROC (School Reserve Officieren der Cavalerie) op 6 juni 2003 op de Prins Bernhard Kazerne in Amersfoort waar onderstaande foto is gemaakt.

Hij heeft mij toen uitgenodigd weer eens bij hem op de ambassade in Madrid langs te komen. De laatste keer dat ik daar ben geweest was op 21 mei 1992 voor een gesprek met economisch attaché Frans Hulsman in verband met de opbouw van ons bedrijf. Vóór mijn vertrek naar Madrid Atocha op 25 juli heb ik de heer Van Heemstra per consulaire post mijn nieuwe webdesign doen toekomen teneinde aanslagen zoals op 11 maart in de toekomst te voorkomen. Je begrijpt dus waarom WIJ handelen met de allergrootste voorzichtigheid. Tweehonderd doden en 1400 gewonden is al meer dan genoeg geweest.

BRIEF PROCESSTUKKEN
Brief REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG tref je hierbij nogmaals aan. Ik denk dat hij - met reden - is onderschept. Jouw juridische acties zijn volstrekt legitiem. Ik vind dit dan ook erg belangrijk. Hoe meer zaken jij wint ben jij een steeds betrouwbaarder getuige van mijn proces. Uiteindelijk zullen WIJ ook alle zaken winnen, zoals Máxima al eerder heeft gezegd
"Wij zullen alles overwinnen". Op het moment dat ik de brief van 7 juli aan het printen was (vrijdag 13/8) zag ik om 17.04 op het RTL4-journaal dat PRINSES MARGARITA is bestolen. Het zou om het telefoonnummer gaan van de koningin. Het geval Ad Bos (bijlage 4) is in dit geval niet vergelijkbaar met mijn situatie. Vergeet niet dat ik handel vanuit mijn positie als eigenaar van een aantal juridische rechtspersonen. Mijn vordering op de Staat der Nederlanden is een vordering ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Deze vordering heb ik in mijn brief DECLARATIE aan de toenmalige Minister van Justitie in zijn geheel verantwoord. 13/8 18.00 Zojuist is de mededeling gedaan dat Margarita van haar echtgenoot gaat scheiden. Zij is thans welkom in de Stichting Cervantes Benelux die haar een salaris kan betalen zodra de rekening van 23 juni 1995 plus wettelijke rente is betaald. Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes heb ik terzake de jurisdictie in de Benelux. Als collega van de Koning van Spanje en derhalve eveneens van Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden is de Minister-President terzake aan mijn beleidslijnen ondergeschikt en dient dus normaal de rekening te voldoen. De kosten die ik voor de Stichting Cervantes Benelux heb gemaakt heb ik in mijn brieven van 1 januari 2001 verantwoord aan de Ministers van Financiën, Economische Zaken en de Minister-President. Wim Kok heeft overigens nooit afwijzend gereageerd. Hij heeft klaarblijkelijk alleen de tijd nodig gehad om te begrijpen hoe de vork in de steel zat. Zijn opvolger Jan Peter Balkenende - een goede bekende van Rik Felderhof uit ZEIST (v/h) is terzake thans volledig geïnformeerd en deze betalingsplicht is dus op hem overgegaan zoals je kunt zien in brief PAARS III die eveneens bij de Nederlandse Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden berust in de Spaanse hoofdstad. Het doet mij deugd dat Jan Peter zich persoonlijk met deze zaak heeft beziggehouden. Vanzelfsprekend krijg ik mijn gemaakte kosten terug zodra er geld zit in de desbetreffende rechtspersonen. Dat is een doodeenvoudige boekhoudkundige kwestie waar Accountant Jan Toet (Hij is wel goed, Jan Toet) uit Oegstgeest wel raad mee weet. Gewoon een kwestie van verrekenen. Met Ad Bos heb ik dus totaal niets te maken. Ik heb niet de indruk dat de man erg intelligent heeft geopereerd. Ook niet verstandig om belangen van derden te schaden. Dat geeft alleen maar problemen. Cees van Lede mag wat mij betreft een bestuursfunctie in CERVANTES HOLDING voor zijn rekening nemen. Als hij daarbij dan ook nog een bedrag kan vrijmaken om de door mij aan hem in 1989 verleende diensten te vergoeden is dat alleen maar meegenomen. Goed dat Cees nu een goed pensioen heeft. Dan hoef ik hem ook geen vet salaris meer te betalen als bestuurder van CERVANTES HOLDING. Zodra er vette winsten uit rollen zal hij daar uiteraard wel voor worden beloond. Dat heb ik Liesbeth ook beloofd. Maar De Cost gaet voor den Baet uyt. Ik heb er ook altijd eerst voor moeten werken. Ik heb je niet gebeld vanuit Valkenburg. De laatste keer dat ik daar ben geweest was rond 1983 met Ger Boogaard en Leo de Vries.

Wij hadden toen een vergadering achter de rug met het toenmalige toekomstige College van Bestuur van de Open Universiteit onder leiding van Professor Leibbrandt. Ook een zekere heer Schuyer zat toen in dat College. Ik heb hem nadien nog vaak in de Tweede Kamer gezien als vertegenwoordiger van D66. Ik bezocht die vergadering toen als bestuurslid van de VBMO (Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs). Ik maakte toen samen met een delegatie van de VISO (Vereniging van Instellingen voor erkend Schriftelijk Onderwijs, zoals LOI en TELEAC) en de VAN (Verening van besturen van dag- en Avondscholengemeenschappen) deel uit van een werkgroep deficiënties die indertijd de vooropleidingen voor de Open Universiteit in kaart moest brengen. Onbezoldigd overigens. Ik had toen nog een leuk contact met de voorzitter van de VAN. Een rector van een avondscholengemeenschap in Breskens in Zeeuws Vlaanderen, de heer Verdonk. Daarom vond ik het zo vreemd dat één van zijn leden in de Telegraaf had laten weten dat "het onderwijs gecriminaliseerd" zou zijn. Na de liquidatie van Jaap van der Heijden in Alkmaar heb ik mij daar toen wel een beeld van kunnen vormen. Vandaar dat Winnie Sorgdrager de Graaf van Randwijck met een gouden handdruk van twee miljoen guldens de laan uit heeft gestuurd als Procureur-Generaal. Dus die declaratie is wel verantwoord. Boogaard en De Vries waren overigens bij die vergadering van de Open Universiteit als oprichters/bestuursleden van de Stichting Nationaal Onderwijs, waarbij de term 'socialistisch' zorgvuldig was weggelaten. Alleen de blauwe kleur van hun brochure deed mij nog terugdenken aan de blauwhemden van wijlen generaal Franco. Na afloop heeft Leo de Vries ons weer naar het centrum des lands vervoerd. Voordien hebben wij echter nog een drankje genuttigd in Valkenburg en zijn daarna gaan dineren in hotel-restaurant Scholteshof in Hasselt in Belgisch Limburg. Daar heb ik voor het eerst kikkerbilletjes gegeten. De rekening bedroeg 250 gulden in die tijd. Onze procuratiehoudster Marianne Boogaard-Makaay heeft die rekening toen door NIOW-talen laten betalen, terwijl daarover geen afspraak was gemaakt. Op dat moment was het vertrouwen in mijn 'partners' al tot een minimum geslonken. Als je ook maar één keer bent belazerd vergeet je dat nooit meer. Daarom was ik blij dat ik van die zaak verlost was en met Liesbeth aan het werk kon. Want als er iemand een hekel had aan dat soort praktijken, dan was zij het wel. Verder klopt het wel dat ik je over dat driemanschap Van Lede, Kok en Van Wijk heb geschreven. Laatstgenoemde heeft de KLM thans ook aan Air France verkwanseld. Geheel in strijd met mijn hoofdlijnen van beleid inzake Royal Cervantes Airlines i.o. (Ik zie Princess Anne overigens op dit moment 21.31 met Tony en Cherie Blair op de tribunes in Athene. Wellicht een goede gelegenheid om weer eens bij te praten). Met bijlagen 5 en 6 kan ik eigenlijk niets mee. Het betreft allemaal individuele gevalletjes en ik kan alleen vanuit mijn bedrijfsoptiek reageren. Het is wel duidelijk dat jij en nog enkele anderen nog steeds in de loopgraven zitten. Dan is het een hele klim om daar weer uit te komen. Het is inderdaad een goede zaak dat je juridische procedures hebt gewonnen. Ik heb er ook een paar honderd achter de rug. En nog nooit verloren. Dat kan ook niet. Want THE TRUTH IS ALWAYS IN THE MIDDLE as you know.

In mijn gesprek met (vermoedelijk) Jaime Alfonsín heb ik ook laten weten dat "cada persona tiene su propia verdad" (ieder mens heeft zijn of haar eigen waarheid). Daarom is het zaak altijd te zoeken naar HET GEMEENSCHAPPELIJK belang. Dat is de enige manier om succes te boeken.

BRIEF PAARS EN ROOD SUCCESVOL
Dank voor deze opbouwende reactie. Van de heer Bode van de Telegraaf heb ik geen reactie ontvangen. Dat is ook niet nodig. Iedereen kan zien dat ik gelijk heb. Of niet dan?

BRIEF JOHN HYDE PARK
Ik weet niet of Maria Delorme vertrouwelijk met mijn informatie omgaat. Dat maakt mij ook niets uit. Hoe meer mensen mijn verhaal kennen des te beter. Vandaag heb ik mijn boek ter vertaling in het Spaans naar een Spaanse collega lingüist gestuurd. Hier in Spanje is er ontzettend veel belangstelling voor mijn boek. Zij weigeren echter een Engelstalige versie in hun handen te nemen. Met goede verkoopcijfers ben ik echter wel gediend. Ik ga ervan uit dat Liesbeth alles rond heeft op 28 september. Dat is een absolute deadline. En
"op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf" zijn haar eigen woorden. Dus daar kan zij niet omheen. Dat heeft 'Dappere Dodo' ook ervaren nadat hij de deadline van 28 augustus had overschreden. "Dat lijkt toch wel iets op een 'conspiracy theory'" volgens Steven Spielberg op 27 juli jongstleden op de Plaza Mayor van Segovia. "In de ogen van Al Fayed wel", heb ik hem laten weten. Maar ik had liever gehad dat hij door een Amerikaanse rechter tot de doodstraf was veroordeeld. Maria Delorme pleit overigens voor afschaffing van de doodstraf in de Verenigde Staten. Met levenslang was ik ook al dik tevreden geweest.

ROYAL DEVELOPMENTS
Ik denk wel dat Rick de waarheid spreekt over die foto uit Engeland. Het is een goudeerlijke knaap. Op dit moment is zijn zaak tot 30 augustus gesloten en ik denk dat dat geen toeval is. Ook Aletta had zich voorgenomen om een half jaar in Engeland te gaan wonen, maar lijkt zich thans ook te bedenken. Zij is onlangs nog naar
Royal Ascot geweest. De Costa del Sol doet het steeds beter. Het Nederlandse bedrijf 'Exclusive Housing' van John Ruiter in Benalmádena doet het geweldig goed. Vergis je niet. Ik wil met jou wel eens een keer door de villawijken van Marbella gaan rijden, waar onder meer Julio Iglesias woont.

Het zijn allemaal kleine paleizen die daar verrijzen. Frankrijk heb ik altijd als een chaotisch land ervaren. De uitdrukking 'met de Franse slag' komt daarom ook niet uit de lucht vallen. Het is en blijft een chaotisch land dat binnenkort in alle opzichten door Spanje zal worden voorbijgestreefd. De Franse president lag nota bene te slapen toen de moeder van de Britse kroonprins voor onderhandelingen in zijn land te gast was. Mijn huis is inderdaad flink in waarde gestegen sinds ik het heb gekocht. Laten we maar niet over de overwaarde praten. Voordat je het weet heeft Ger Boogaard dan weer een list bedacht om mij dat geld afhandig te maken, zoals hij in Maarn heeft geflikt. En toch zou D + D's verblijf in St. Tropez met een pen moeten worden beschreven! ook daar moeten -stille- getuigen aanwezig zijn geweest. Dit ben ik volledig met je eens. Sergeant David Sharp is een aanknopingspunt. Ik zond hem op 15 juli 1997 nog het volgende faxbericht:

To: ETON COLLEGE Windsor Berkshire SL4 6DW. Attention: Sergeant David Sharp. Date: 15-07-1997. Hour: 15.30 (Dutch time). Number of pages: 2. Dear Mr Sharp, After having seen the photograph on Page 5 of The Sun of today I herewith express my deepest and sincere concern about what happens to Our Lady now again. The Mother of the King of England on the roof of a house. Like a cat without an escape. I saw Her in that same state of mind some time ago and I decided to help Her. That was indeed my principle motive to come to ETON COLLEGE last 23 April. I herewith give you my personal opinion about the situation. Her children have to obey their natural mother and situations in which She is hunted by unauthorized photographers must be stopped. At once! Some time ago I promissed Her to marry Her. I proposed Her to be my bride on next 28 September in Palace Het Loo in Apeldoorn. I announced this already there some time ago. Last weekend I was a guest in 'Het Stadhouderlijk Hof' in Leeuwarden (Room Number One), the cradle of our Royal Family and repeated my intention. Also our Prime Minister has been informed and Mr Major in an earlier stage. No one can stop my plans. I told you that on 23 April and showed you the supportive letters of Four Royal Houses. You requested me to stay away from the Royal Palaces for the time being. I promissed that you could rely on me and I kept that promiss. But I will be back in Britain from 17 till 21 August and stay in the Holiday Inn Hotel of Windsor/Maidenhead. You will be welcome for a conversation. Although I am aware that you find yourself in Saint Tropez now, I may presume that this message will reach you by the proper channels. Added you find my position in the Netherlands as leader of 'Purple'.

I chose for 'Red' and will stick to it. Please give my regards to My Lady and tell Her that I love Her. Yours Sincerely, INSTITUTO CERVANTES Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. Johannes Van der Heyden. Manager Benelux. Added: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'. Dus als je wilt getuigen "before the court of justice of Northampton": GO AHEAD!

OP WEG NAAR SEGOVIA
Maria Delorme heeft mij laten weten dat zij nog contact heeft met Diana in het hiernamaals. Daarop heb ik haar geantwoord dat ik uitsluitend geïnteresseerd ben in juridisch verifieerbare feiten. Vanaf dat moment heb ik een punt achter onze correspondentie gezet. Zij blijft echter beweren dat Prins Claus haar vader is. Nog uit de tijd voordat hij Beatrix leerde kennen. Wellicht is dit verhaal één van de oorzaken dat er nog maar zo weinig exemplaren van mijn boek zijn verkocht. Verder kun je daarover ook zelf met haar praten. Je weet de weg in de Kotterstraat in Harlingen. Er is overigens absoluut geen sprake van "affaires van Lubbers". Ik mag aannemen dat je nu wel inzicht hebt opgedaan in de strategieën van dames die op MACHT uitzijn. Zijn vrouw Ria lacht erom. Dank ook voor bijlage 7. De achternaam Boël is leuk gekozen. Lijkt veel op Röell met wie ik op 6 november nog een gesprek heb gevoerd op de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel: "Mijn Heer Van der Heyden, U weet toch hoe Hare Majesteit en ik over elkaar denken? (nadat hij mij had geadviseerd Jorge Guillermo, de ex van Prinses Christina in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux op te nemen) U leest toch ook de krant?" Het vervolg hierop lees je in mijn faxberichten vanaf NIEUW ORGANISATIEMODEL. Het ligt voor de hand dat ik met deze mysterieuze figuur ben aangeduid als ik zo naar deze foto kijk.

De tekening is kennelijk iets geretoucheerd en ook de tekst over de 'British screen idol' lijkt mij een afleidingsmanoeuvre om tijd te winnen. Zo werkt dat nu eenmaal. Eerst alles op een rijtje krijgen en dan verdere mededelingen doen. Dat verwacht ik ook van jou. Ik neem aan dat je brief DE VORK IN DE STEEL inmiddels ook hebt ontvangen.

Ik heb Liesbeth voorgesteld dat zij verder aan het werk gaat met de ontwikkeling van Ons Bedrijf. Dan ga ik verder aan het werk met de verfilming van mijn boek met de titel

THE ANGEL ON THE BRIDGE
samen met
STEVEN SPIELBERG

in San Francisco.

Ik hoop dat er op 28 september aanstaande in Paleis Het Loo aandacht wordt besteed aan

25 JAAR SPAANS IN NEDERLAND

Vanzelfsprekend ben jij daar dan van harte welkom.

Nogmaals dank en graag tot ziens in het

Koninkrijk der Nederlanden.

Ik eindig deze brief op het moment dat in Athene het Olympisch Vuur wordt ontstoken. De tempel van

HET HEYDENON
(23.05).

Dat kan geen toeval zijn.

HARTELIJKE GROET,

JOHN L. VAN DER HEYDEN
COSTA DEL SOL

P.S. Laatste nieuws: Bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen in de Lage Landen heeft de Arnhemse voetbalclub van "Ome Floor" vanavond in Kerkrade met 2-3 gewonnen in de kleuren van REAL MADRID.

17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN