8 maart 2000. Betreft: RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I Kenmerk: JH/HdK20000308. Beste Herman, Aansluitend aan mijn brief met bijlagen van 23 januari jl. onder de titel Kroon op het Werk en ons diepgaande gesprek van gisteren doe ik je hiermee nog enkele gedachten toekomen met bijlagen in verband met het Strategisch Perspectief 2000 en het geplande congres El Mundo de Mañana in november van dit jaar. Nu mijn berichtgeving aan mijn voormalige Noordwijkse collega een voorlopig einde heeft gekregen middels mijn brief Sluitstuk van 1 maart jl. met bijlage Día de Andalucía en ik klaarblijkelijk alle neuzen in de gewenste richting heb gebracht blijkens bijgevoegde groepsfoto

en de foto die ik op 5 februari op Schiphol heb gemaakt met de tekst

NIEMAND HAD VERWACHT DAT JOHN ALLE NEUZEN DEZELFDE KANT OP ZOU KRIJGEN

lijkt het mij goed dat ik jou in het verlengde hiervan iets verder informeer.

Zoals je hebt kunnen lezen in mijn brief aan de heer Van Amstel geef ik dagelijks mijn persoonlijke feedback op het nieuws. Als spin in het worldwide web denk ik hiermee op wereldwijde schaal processen te kunnen beïnvloeden in de door mij gewenste richting. Eén van de instrumenten die ik hiervoor hanteer is de horoscoop van de Telegraaf. Tot op heden heb ik dat voortdurend gedaan aan de hand van de sterrenbeelden maagd, schorpioen en vissen. Ik lees Blairs stoppen publikatie over hun privéleven. Ik stem ten stelligste in met de stap die collega Blair en zijn echtgenote terzake heeft genomen, mede in verband met het bezoek dat ik op 22 december 1997 om 17.10 uur (Greenwhich Time) aan Downingstreet heb gebracht na mijn bezoek aan KP. Ik heb de direct betrokkenen daarvan in kennis gesteld. Volgende week maandag 13 maart viert een aloude vriend van mij zijn verjaardag. Het is goed dat de sterren hem voorspellen dat vriendschap een belangrijke rol gaat spelen in de komende tijd. Het zal dan wel belangrijk voor hem worden om mij en mijn collega duidelijk te maken wat hij onder 'stalking' verstaat. Zodra dat probleem uit de wereld is kan de Stichting Cervantes Benelux wat mij betreft worden geoperationaliseerd op de Winthontlaan in Utrecht. Zorgvuldigheid is echter wel op zijn plaats. Etikettering kan immers tot grote misverstanden leiden, die wij ons niet meer kunnen veroorloven. Een ander referentiekader is het dagelijkse plaatje Liefde is.... in de Telegraaf, aangezien ik ervan overtuigd ben dat liefde en vriendschap tot betere resultaten leidt dan een continu proces van conflictmanagement. Zo lees ik vandaag in dat verband:

Liefde is... ...samen naar de avondschool
Die tijd heb ik echt achter de rug. In 1979 had ik al in 25 plaatsen avondscholen in den lande. In 1980 waren dat er 35 en in 1981 75 verdeeld over zo'n 24 Nederlandse districten. Het grootste aantal cursisten vind ik in de annalen terug in het jaar 1981. Ik startte mijn bedrijf toen met 5800 cursisten, verspreid over 75 plaatsen in het hele land. 400 free lance docenten waren actief voor mijn bedrijf. Inmiddels bestaat mijn markt over miljoenen mensen. Zij dienen alleen nog te worden geactiveerd op een gepaste en zorgvuldige manier. Hiervoor is ook een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd voor de Nederlandse bewindslieden die op dit moment een bezoek brengen aan Zuid-Afrika. Ik heb mijn Houtense collega ooit eens een brief geschreven over dat land, zoals je weet. Het verhaal staat vermeld in mijn boek The Cable Turtle of Purple. Op 20 september 1996 is dat begrip in de wereld gebracht door columnist Rob Hoogland van de Telegraaf. Ik heb dienaangaande op 18 oktober 1996 alsvolgt aan mijn jarige kameraad gerapporteerd:

"Vandaag viel mijn oog op de opmerking 'Een nieuw elektronisch apparaat prikkelt uw fantasie'. Ongetwijfeld wordt hiermee de zogenaamde 'Cable Turtle' aangeduid uit het artikel 'Geur' van Rob Hoogland in de Telegraaf van 20 september jongstleden. Dit apparaatje is volgens Rob een uitvinding van het bedrijf Clever Line. Als je nagaat dat de Familie Van der Heyden een oud Kleefs adellijk geslacht is, dan is het natuurlijk wel duidelijk waarover Rob het heeft. Van mijn vader heb ik nog een video-reportage van de laatste rit op de spoorlijn Nijmegen-Kleef met de titel 'Op Dood Spoor'. Ik heb mijn vader gezworen dat zijn spoor niet zal doodlopen, maar dat ik dat zal doortrekken. Dat heeft Rob Hoogland inmiddels goed begrepen. De Cable Turtle is een apparaatje dat de touwtjes aan elkaar knoopt en om in de vertrouwde spoortermen te blijven: het apparaatje heeft inmiddels al heel wat treinen op de rails gezet. Laten we zeggen: een heel emplacement vol in de Benelux en Spanje. Vier touwtjes heb ik inmiddels aan elkaar geknoopt en met het vijfde ben ik bezig. Al die treinen moeten nu gaan rijden en ik draag ze nu graag over aan machinisten en een goede treindienstleider."

Op dat punt denk ik dat we nu op de goede weg zijn. Er dient juridisch nog het een en ander te worden gesleuteld, maar ik denk dat het bedrijf nu van de grond moet kunnen komen met de medewerking van alle betrokkenen. Mijn belangrijkste aandeel aan de verdere ontwikkeling van zijn beleid heb ik geleverd door mijn openhartige reactie op zijn boekje Flexwerken. Ik maak je graag deelgenoot van de belangrijkste boodschap dienaangaande.

"Op de eerste plaats reageer ik hierop door de bril van een werkgever. Ten gevolge van mijn laatstgenoten opvoeding op de Baak lukt het mij niet zo goed meer om door de bril van een werknemer of potentiële sollicitant te kijken. Ik hoop echter wel dat zich het komende jaar talloze sollicitanten zullen aandienen om mijn (of ons) nieuwe bedrijf van de grond te tillen. Ik hoop daarom dat ik gebruik kan gaan maken van de in hoofdstuk 1 vermelde flexibel inzetbare arbeidskrachten. Interessant zijn de cijfermatige gegevens die je hebt weten op te hoesten. Zo heb ik chronisch behoefte aan cijfers omtrent werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Jouw stuk is zo goed dat ik overweeg gedeelten hieruit in mijn Business Plan op te nemen. Dit plan is immers afkomstig van het basisplan dat geleid heeft tot de operationalisering van jouw onderneming. Het is in de loop der jaren vele malen veranderd ten gevolge van de toetsing aan de praktijk en ik ben van mening dat het bedrijf - met medewerking van door mij beoogde partners - dit jaar een succesvolle start moet kunnen krijgen. Het doet mij deugd dat je in de afgelopen jaren de belangen van Hare Majesteit hebt gediend. Je zult inmiddels ook goed hebben begrepen dat ik zeer op Majesteiten ben gesteld. In Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De uitzendbranche moet een belangrijk deel van de uitvoering van het plan gaan uitmaken.

Carrière maken: elk afscheid is een nieuw begin
Dit stuk heb ik met bijzonder veel genoegen gelezen. Vooral jouw levensverhaal vond ik leuk om terug te zien. Ook dat van Gerda en Toby. Met name het herbeleven van onze gemeenschappelijke ervaringen vind ik zeer verrijkend. De meest vruchtbare grond zit inderdaad niet in de toppen, maar in de dalen. Zonder momenten van bezinning heeft een mens geen ruimte tot verdere positieve groei te komen en als er geen geld meer door externe bronnen wordt aangeleverd is het zaak het eigen ontwikkelingsproces zelf ter hand te nemen. Ik heb inmiddels in de ontwikkeling van mijn plannen al zo'n kleine honderdduizend gulden privé geïnvesteerd en heb er vertrouwen in dat dat geld wordt terugverdiend. Dat stel jij ook terecht in hoofdstuk 3. In de ogen van velen zal ik als WAO-er waarschijnlijk tot de categorie behoren van mensen die geen werk hebben. Ik werk echter als een bezetene om uit die hatelijke WAO-situatie te geraken. In feite zou er een ander soort maatschappelijk vangnet moeten komen voor 'senioren' die tot het einde van hun leven een belangrijke rol in de samenleving willen blijven vervullen. Ook mensen 'langs de kant' beschikken over veel expertise die nog zeer zeker vruchtbaar kan worden aangewend.

Zittenblijven is vastroesten
Ik ben blij te kunnen vaststellen dat je je realiseert dat je al 11 jaar het gezicht van je bedrijf naar buiten toe vormt en blijkbaar ook aan een nieuwe uitdaging toe bent. Je hebt nog 25 jaar te gaan voor je pensioengerechtigde leeftijd. Zodra je mijn huidige plan omarmt en ermee aan het werk gaat ligt een glorieuze toekomst voor jou en je medewerkers in het verschiet. Daar ben ik van overtuigd. Uiteraard kun je ook combineren. Breng je expertise in mijn organisatie in op het gebied van loopbaanbegeleiding en het inrichten van het kantoor in ZEIST. Vanuit de Baak wordt er volop meegedacht. Daar kunnen wij - mits zakelijk - zeer goed op terugvallen.

Ondernemer van de eigen loopbaan
Mijn plan van aanpak is mijn Business Plan. Tevens zijn tal van beleidsuitgangspunten verwoord in mijn Letters to Diana, Princess of Wales dat inmiddels onder meer bij Koningin Elizabeth en de erven Spencer berust. Ik hoop dat de familie Spencer mijn plannen thans ook daadwerkelijk gaat ondersteunen en jij een groot aantal sollicitanten kunt aanleveren die The Business kunnen gaan runnen. Kennis is macht, maar kennissen zijn dikwijls vele malen machtiger, vooral wanneer het familieleden zijn van staatshoofden en regeringsleiders. Ook ik heb mij sinds 28 augustus vorig jaar volledig gericht op de open sollicitatie en mij volledig gefocust op de problematiek van de Britse Monarchie, die ik thans tot een oplossing heb gebracht en waarbij helaas een slachtoffer te betreuren valt. Ik heb ook gezocht naar de Mount Everest in mijzelf ondanks de zwakke inkomenspositie. Cervantes is - naast Diana en Liesbeth - daarbij mijn belangrijkste inspiratiebron gebleven: 'Op geestkracht komt het aan', zei Cervantes en die waarheid heeft de eeuwen doorstaan. Ambitie en realisme doseren is daarbij een zeer belangrijke voorwaarde. Mijn strategische en meetbare levensdoelen heb ik in mijn Business Plan verwoord. Zij zijn tot op heden - qua beleidslijn - gerealiseerd. Het ongeluk in Parijs heeft echter het bereiken van mijn doelstelling per 28 september vorig jaar verhinderd. Op basis van mijn loopbaanadvies van 1991 heb ik voortdurend aan decision makers gecommuniceerd, hetgeen je uit mijn Letters kunt opmaken. Nieuwe levensdoelen heb ik enige tijd geleden aan Liesbeth doen toekomen. Ik heb dat daags na mijn verjaardag in mijn brief met de titel DE BLAUWE ENGEL samengevat in tien punten:

1. Mijn Blauwe Engel terug. 2. Terug naar de kust. 3. De Engelenburg overnemen. 4. Een Management Team vormen. 5. Een uitzendbureau op Schiphol. 6. Snel rijk worden. 7. Veel reizen maken. 8. Met jou naar Zuid-Afrika. 9. Kerst samen vieren. 10. Mijn beleidsplan realiseren.

In grote lijnen begint deze selffulfilling prophecy zich al te voltrekken. Ik heb Liesbeth al in geen jaren meer gesproken, maar toch geniet zij nog steeds van mij mijn volledige vertrouwen. Dat geldt overigens ook voor jou en Paul Karis. De hieropvolgende brief heb ik de titel HET BUBBELBAD gegeven in verband met de inspirerende gesprekken die ik daar in de loop van mijn leven heb gevoerd welke hebben geleid tot tal van ondernemersactiviteiten. Dat moet nu ook weer kunnen. Daarbij is het inderdaad belangrijk gestructureerd te kunnen werken aan een gelukkig leven. Ik heb de laatste jaren ontzettend veel plezier beleefd aan mijn familie-onderzoek. Vooral toen bleek dat enkele takken van de Van der Heydens in het verleden over tal van kastelen en landgoederen hebben beschikt, waaronder de Doornenburg bij Nijmegen en De Engelenburg in Brummen. In de Napoleontische tijd was dit kasteel eigendom van Jonkheer Theodoor Van der Heyden en ik ga er graag regelmatig naar toe om met enkele nieuwe vrienden in een Rolls Royce te rijden.

Prinses Diana is er vorig jaar overigens ook nog op bezoek geweest in haar heli, nadat ik haar een aanzoek had gedaan. Maar dat lees je wel in mijn brief aan Oom Piet. In ieder geval heb ik de afgelopen tijd zeer intensief in een ander geïnvesteerd. Zeker in Engeland. Daarnaast heb ik ook tijd 'verdaan' met zaken als slapen, luisteren naar muziek, kijken naar tv, lezen en het bezoeken van familie en kennissen. Daarbij had ik wel één doel voor ogen: het realiseren van de Nederlands-Britse Family Company Van der Heyden/Spencer. Nu dat bedrijf niet kan doorgaan denk ik - indien mogelijk - aan een familiebedrijf VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA. Het is immers van het grootste belang om gemeenschappelijk aanwezige expertise te bundelen om tot succes te komen. Ik heb haar overigens laten weten dat jij ooit eens met de gedachten hebt gespeeld om haar uit te nodigen in de sauna. Op zich is dat absoluut geen slecht idee. Er worden goede ideeën uitgewisseld in dat bubbelbad, zowel tussen heren als tussen dames of beide. Ik denk echter niet dat zij daar zeer op gesteld is. Ik stel vast dat Toby zich inmiddels heeft opgeworpen tot trainer en zich heeft ontwikkeld als meester in de T'ai Chi. Dat is goed. Ik had bij Nieuw Elan ook een collega die zich daarin trainde. Het is een uitstekende techniek om de juiste balans te vinden en vanuit die balans evenwicht in het team tot stand te brengen. De term money magnetism spreekt mij zeer tot de verbeelding. Je zult dienaangaande in mijn Letters kunnen vaststellen dat ik heb geleerd vooral in grote bedragen te denken. Ook dat moet er dit jaar dus uitkomen. Zeker nu de Amsterdamse beurs een record omzet heeft gedraaid van meer dan één biljoen guldens. Dat is duizend miljard: Hfl. 1.000.000.000.000,-.

Ook u kunt weer directeur worden!
Dit is een zeer inspirerende boodschap. Het meest typerende voorbeeld hoe radicaal een nieuwe carrièrekeuze kan worden ingezet komt voort uit mijn eigen beslissing om van de ene op de andere dag op mijn visitekaartje te zetten Instituto Cervantes Holding Limited,
JOHANNES L. VAN DER HEYDEN, Vice President, in het volledige vertrouwen dat mijn collega in Noordwijk voor mij tijdens de noodsituatie van begin september in de bres is gesprongen, zoals wij dat voor elkaar doen als brothers and sisters in arms. Hoewel ik mij in de afgelopen tijd zo flexibel heb opgesteld als graniet denk ik toch dat mijn levensverhaal voldoende elementen van adaptive challenge bevat. Dit levensverhaal vind je ook in mijn Letters to Diana.

Omgaan met verliesverwerking
Het grootste verlies in mijn leven is uiteraard het verlies van My Lady geworden. Het had niet veel gescheeld of ik had net als Moeder Theresa het leven gelaten. Vanaf 1 augustus vorig jaar (het opsteken van de Candle in the Wind) ben ik in feite 24 uur per etmaal met haar bezig geweest om de brug te slaan. Ik voel me nu echter weer in staat om deze emoties in rationaliteit om te zetten. Ik heb inmiddels al heel wat scheidingen achter de rug. Vooral de ontbinding van mijn zakelijke huwelijk in 1991 heeft tot lijden geleid, hoewel het bedrijfsmatig onafwendbaar was, aangezien het - gele - bedrijf dat ik had opgericht inmiddels het grootste marktaandeel van ons bedrijf had opgesoupeerd. Dat neemt niet weg dat de gemeenschappelijke ervaringen staan als een paal boven water en je ook in elkaars geest kunt verdergaan, ook al zie je elkaar in geen jaren meer. Welke binding kan ontstaan zie je vooral bij de oorlogsveteranen. In dat verband heb ik inmiddels een sterke band opgebouwd met de Engelandvaarders. Scholing voor een nieuwe start is vooral van belang voor hispanisten, waarvoor de markt naar mijn inzichten een booming business gaat worden in de komende tijd. De juiste man of vrouw op de juiste plaats wordt daarbij allesbepalend. Ikzelf denk weer veel plezier te kunnen beleven aan mijn deelname aan de Baak-kring en de hieraan gekoppelde counsellinggesprekken. Ook hetgeen ik in deze brief uit jouw boek heb overgenomen is een nieuwe stimulans om verder te gaan in teamverband en samen win-win-situaties te creëren. Het verhaal over consumeren of consuminderen is mij bekend en ik handel dus als zodanig. Ik tracht met zo weinig mogelijk middelen een zo hoog mogelijke investering in mijn/onze toekomst te realiseren. Het verhaal van het Vrekkenechtpaar is mij bekend. Zij traden vorig jaar op 13 november op tijdens het Congres De Nieuwe Economie.
Een historische bijeenkomst waarbij mijn bedrijf werd gelanceerd, getuige de ooievaar op de brochure. Ik kreeg keurig een plaats naast Hans Blankert aangewezen en heb Hans laten weten dat mijn organisatie zonder meer van de grond komt. Al val ik er dood bij neer. Dat laatste idee heb ik echter laten vallen. Het is belangrijk dat We samen van het leven genieten. Down shifters kunnen zich ook achter mijn plannen scharen. Er is nog zoveel werk te doen. Voor mij is werken ook een hobby waar veel tijd in gaat zitten. Een materiële honorering lijkt mij echter wel op zijn plaats, met name ter compensatie van de door mij gemaakte onkosten. Ik werk immers altijd vanuit een hogere doelstelling: anderen aan het werk helpen. Daar mag wel een vergoeding tegenover staan. 'Het lot van de geenverdieners onderschrijf ik volledig. Ik behoor zowel tot de job losers als de job leavers. In feite reken ik mij vooral tot de laatstgenoemde categorie. Op 5 januari aanstaande is het precies zeven jaar geleden dat ik Liesbeth in kennis heb gesteld van het nieuwe toekomstbeeld dat ik toen voor ogen had. Dat had onze scheiding in 1991 tot gevolg. Zij is nu echter wel statutair directeur van de Baak. En daar ben ik zeer trots op. Wij waren immers ook een belangrijke spiegel voor elkaar en hebben veel van elkaar geleerd. In materiële zin heb ik zeven magere jaren achter de rug, maar de opgedane ervaringen zijn van onschatbare waarde. Ik reken er dus op dat de zeven vette jaren nu een aanvang nemen. To rush into another job is often to set oneself up for failure van Glassner is een zeer wijze uitspraak, die ik ook volledig onderschrijf. Ik denk dat ik de juiste keuzes heb gemaakt door diep in mijzelf te gaan en mijzelf daardoor ook beter heb leren kennen en ook heb ervaren hoe mensen om mij heen van kritisch tot positief tegen mij zijn gaan aankijken. "U bent al beroemd" werd mij hier gezegd, toen ik nog maar enkele weken in Utrecht woonde.

Ik vervolg met je vingeroefeningen. Hetgeen je hebt gesteld in Carrièreplanning volgens een systematische aanpak heb ik al achter de rug. Dat proces kan echter eindeloos herhaald worden. Dat geldt ook voor het vaststellen van mijn persoonlijke normen en waarden die ik heb verwoord in mijn Mission Statement van vorig jaar en per fax aan Hare Majesteit heb doen toekomen: Ethiek, Integriteit en Menselijke Waardigheid. Deze maatschappelijke discussie heeft inmiddels onder talloze lagen van de bevolking een aanvang genomen en zal zich verder doorzetten in de Europese Unie. Als geambieerde werkomgeving kies ik voor een kasteel of paleis. Daar voel ik mij Het Beste thuis. Als levensdoelstelling heb ik eerlijk gezegd wel behoefte aan een nieuw gezinsleven, waarbij ik werk kan combineren met reizen en hobbies, zoals paardrijden.

Waar staat u na vandaag over 20 jaar?
Over twintig jaar ben ik 70 als ik niet op het landgoed Althorp begraven lig. Mijn familiestudie stemt mij echter optimistisch aangezien de gemiddelde hogere leeftijd in de familie zo rond tachtig jaar bedraagt. Over twintig jaar zit er in Engeland een vijfendertigjarige King William op de troon. Voor hem is ook een Quixotic Quest weggelegd. Dat zal hij zich zeer goed realiseren naarmate hij later de levenswandel van zijn moeder zal beseffen. Ik zie mijzelf op een groot cruise-schip. Een soort Residence Sea, met een eigen appartement en omgeven door vrienden. Het schip maakt een wereldreis en doet daarbij tal van aantrekkelijke havens aan. Het artikel in de krant heeft als titel

CERVANTES SAVED THE MONARCHY

Ik ben benieuwd naar de uitspraken van mijn vrienden en (oud)collega's. Ze moeten uiteindelijk zelf weten wat ze over mij zeggen. Maar ik denk wel dat het een goed verhaal is. Al mijn wapenfeiten tot op heden staan beschreven in mijn Letters. Een periode van 20 jaar overzien is natuurlijk niet gemakkelijk, maar ik zie wel veel stranden, zee, paleizen, kastelen en wuivende palmbomen in de toekomst. Ook veel kleuren. Dat is wel reëel. Een bedrijf als Amway kan daar bijvoorbeeld zeer veel aan bijdragen.

Welke boodschap zou u willen uitdragen aan anderen?

Het reclamebord zal de volgende tekst bevatten:

GEEF GUL AAN HET CERVANTES FONDS

Uw bijdragen komen ten goede
aan ontwikkelingsprojecten
voor Spaanstalige landen

Het Cervantes Fonds is een initiatief van de

EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

Erkend door de Koninklijke Huizen
van
Nederland, België, Luxemburg,
Spanje en het
Verenigd Koninkrijk

(giro 4729266)

Brief aan Oom Piet

Hierbij ontvang je mijn Brief aan Oom Piet in Zuid-Afrika.

Utrecht, 2 januari 1998

Beste Oom Piet,

Graag wil ik u hartelijk danken voor de verrassende brief die ik van u mocht ontvangen. Het is inderdaad juist dat ik druk bezig ben met het herinrichten van mijn toekomst en ik stel het zeer op prijs dat u aan mij heeft gedacht. Uw uitnodiging om een maand naar Zuid-Afrika te komen neem ik volgaarne aan. Ik ben de laatste tijd nogal met Zuid-Afrika bezig. Zo heb ik op 28 september van het vorig jaar gelogeerd op Kasteel Landgoed de Engelenburg bij Brummen. Ik had hier een huwelijksnacht gepland met Lady Diana Spencer. Zij was daar zeer door gecharmeerd, zoals mij daar is verteld. Er bestaat immers een belangrijke historische relatie tussen de familie Van der Heyden en Spencer. Beide families zijn in de middeleeuwen groot geworden in de wolhandel. De Van der Heydens in Vlaanderen en de Spencers in Engeland. Ten gevolge van het auto-ongeluk in Parijs op 31 augustus jongstleden is het feest echter niet doorgegaan. Op het landgoed is mij echter bevestigd dat Diana met mijn plannen eens was. Bij het licht van een kaars heb ik daar eerst nog een Brugse Straffe Hendrik gedronken. De stad Brugge is naar onze familie Van der Heyden de la Bruyère genoemd. Oom Hendrik is echter zo'n tweehonderd jaar geleden al naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Hij is waarschijnlijk één van uw voorouders, hoewel we niet veel Pieten in de familie hebben, wel Florissen, Arenden, Leonhards en Hendricken. Vermoedelijke nazaten van de Graven van Henegouwen en Holland. Oom Hendrick is in Zuid-Afrika een wijngaard begonnen. De bekendste dessertwijn van Zuid-Afrika komt van zijn landgoed onder de naam 'Engeltjipipi'. Dat betekent 'Engeltje' op de tong. Zo heb ik de laatste jaren nogal met verschillende engelen te maken gehad. Bij voorbeeld in de herberg The Angel on the Bridge in Henley-on-Thames in Engeland. U weet wel: van de Henley Royal Regatta. De Britse Koninklijke Familie behoorde daar tot de meest gewaardeerde gasten totdat My Lady besloot zich wat meer met de Don Quichot bezig te gaan houden. Mijn favoriete onderwerp. Daarom heb ik haar in april nog tot directeur van mijn bedrijf benoemd in Engeland en Wales. Zij was zojuist teruggekeerd van een bezoek aan haar broer in Kaapstad. Daarover heb ik in The Angel on the Bridge gesproken met een van uw landgenoten. Zij noemde zich 'Zahn' en tekende een bloemetje achter haar naam, waarna ik haar Zahn Flower heb genoemd en haar een ridderfiguur uit Westminster cadeau heb gedaan. Wij zijn immers zo'n oud riddergeslacht, zoals u weet. 'Di and I' waren immers niet voor niets in Cervantes geïnteresseerd. Die heeft nog een ridder op de wereld gezet toen de laatste ridder al tweehonderd jaar eerder was uitgestorven in Europa. Maar Di and I waren nog steeds zeer geïnteresseerd in de normen en waarden der ridderschap. Het is wel triest dat zij haar heil heeft moeten zoeken bij een Egyptenaar. Dat was wel een goede financier, maar hij kon zijn handen - en dergelijke - niet goed thuishouden. Dat zal broer Charles ook niet zeer op prijs hebben gesteld. Ik neem aan dat u hem wel eens heeft gesproken. Hij woont immers ook in Zuid-Afrika. Vorige week heb ik kerst gevierd met enkele landgenoten van u: Guy and Sheila uit Kaapstad. Ik kreeg nog een leuk kerstgeschenk van hen: een huls om de verlovingskaars in op te bergen die ik vorig jaar met kerst op het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden namens My Lady had ontvangen. Guy en Sheila werken in The Leicester Arms op de hoek van Warwick Street in Londen. Niet ver van Regent Street, waar ik op onze koninginnedag nog een kaart heb gepost To My Fifth Rose in KENSINGTON PALACE. Die kaart had ik nog geschreven in The Leicester Arms, aangezien ik een aanvraag heb lopen voor de grafelijke titel, zodat ik Earl of Warwick zou kunnen worden. Daar werd in Warwick en omgeving al volledig rekening mee gehouden. My Lady had al een appartement voor mij geregeld in Walcote House in Royal Leamington Spa, niet ver van Althorp House, het landgoed waarop zij nu begraven ligt. Dat zal ook wel mijn laatste rustplaats worden, maar ik hoop in ieder geval nog zo'n dertig jaar mee te mogen gaan en maak graag van uw uitnodiging gebruik. Het liefst zou ik twee bijzondere (oud)collega's mee naar Zuid-Afrika nemen: Peter Ottenhoff en Liesbeth Halbertsma. Beiden komen voort uit de Van der Heyden School en zijn uitstekende managers geworden. Graag wil ik wat meer weten over uw diamanthandel en een bezoek brengen aan Charles en de wijngaard van Oom Hendrick. Ik logeer graag in de Ritz in Kaapstad en maak ook graag een mooie reis door de mooiste gebieden van het land. Dan kunnen we samen ook nog eens praten over de drie hartoperaties die ik heb uitgevoerd: Hart van Oranje, Golden Heart Foundation en Purple Heart Operation. De laatste operatie betreft Koningin Elizabeth. Ik had mij enige zorgen over haar gemaakt, maar dat is ruimschoots goed gemaakt met het paarse hart dat zij tijdens haar vijftigjarige trouwdag in ontvangst heeft genomen. Ik kreeg nog een leuke kerstkaart van haar en prins Philip. Ik had op 27 augustus immers nog om de hand van haar schoondochter verzocht. Daar heeft Zij wel even over moeten nadenken voordat zij nadien in het openbaar kon verschijnen. Zelfs Prins Charles had niet voorzien dat Diana en ik kennelijk dezelfde plannen hadden. Daar had ook niemand iets mee te maken. Ook Charles Windsor niet. Hij staat nu behoorlijk bij mij in het krijt. Dat komt op 14 januari aan de orde op de arrondissementsrechtbank hier in Utrecht. Mijn inzet voor de zitting wordt:

OVERDRACHT VAN ALLE RECHTEN EN BEZITTINGEN VAN DE PRINCESS OF WALES AAN DE EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION EN INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED.

Ik heb dit vandaag in een brief aan de Heer Ottenhoff laten weten en zal de tekst van de brief aan hem morgen ook opnemen in een brief aan Collega Halbertsma te Noordwijk. Zij is zeer bekend in Henley-on-Thames. Van de brief aan haar verstrek ik uiteraard ook een exemplaar aan de rechtbank voor Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 II G32. Ik reken erop dat collega's Halbertsma en Ottenhoff een belangrijke bijdrage aan deze zaak zullen leveren. Wij zijn immers al eens vaker voor elkaar in de bres gesprongen en ik reken erop dat zij de waarheid van mijn verhaal bevestigen en aanvullende informatie verstrekken als toegevoegde waarde. Dan kom ik graag op zeer korte termijn bij u op bezoek in Zuid-Afrika. Met vriendelijke groet en tot binnenkort, JOHN VAN DER HEYDEN. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, initiatiefnemer European Cervantes Foundation, eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, Vice President Instituto Cervantes Holding Limited, voormalig adviseur van The Princess of Wales."

Inmiddels is er een delegatie in dit uiterste puntje van de wereld nedergedaald. Ik zie in dit verband de foto van een goede bekende uit de Kroon op het Werk van 23 januari jongstleden. Er komen nogal wat oude bekenden voor in dit artikel, zoals je kunt opmaken uit bijgaande groene bijlage. Het verhaal past in het dagboek Retour Nijmegen-Wassenaar zoals ik dat vanaf afgelopen donderdag ben gaan schrijven. Het luidt alsvolgt:Betreft: Relatie Nederland-Frankrijk, 5 april 1996. Betreft: Nieuwe Orde. We zijn nu vier jaar verder en ik lees de kranten van de afgelopen dagen. De Telegraaf van dinsdag 29 februari 2000 toont de foto van het staatsbezoek van de heer Chirac op de Dam in Amsterdam.

Liefde is... ...onverklaarbaar
Het vliegtuig vertrok om 20.20 uur en kwam om 23.23 uur aan op Schiphol. De heer Chirac heb ik niet getroffen. Hij heeft van het vliegveld Valkenburg gebruik gemaakt, bij Wassenaar. We moesten bijna een uur op de bagage wachten en konden eerst met de nachttrein van 1.00 uur naar Utrecht, waar wij om 1.45 arriveerden. Het werd een korte nacht. Gistermorgen ben ik eerst naar mijn postbus getogen en vervolgens naar Nijmegen gereisd. Daar heb ik de volgende brief geschreven en verzonden: Sluitstuk. Ook ontving ik een brief van de Scottish Borders Tourist Board uit Schotland met de tekst: "Tuesday, 22 February 2000. Dear Mr van der Heyden, I write to advise you that unfortunately the photograph which was taken at New Year turned out a bit too dark. This was always going to be a risk with so many people to fit in. I will however reimburse you to your credit card. Best wishes, Ros Halley Project Co-ordinator. Welcome Host Shepherd's Mill Whinfield Road Selkirk TD7 5DT." Het betreft de groepsfoto die op nieuwjaarsdag is gemaakt in Drysburgh Abbey na het bezoek van de Wizard of Oz.

Het was mij al opgevallen dat de flits niet afging toen de foto werd gemaakt. De Telegraaf van gisteren toont een foto van Wim Kok en Jacques Chirac met enkele zwaarwichtige afspraken. Nochtans sta ik volledig achter hetgeen door beide regeringsleiders is overeengekomen en ben ik mij ook bewust van de tragiek die achter de foto van beiden schuilgaat. Onze Minister-President weet zich gesteund door een daadwerkelijk staatshoofd. Zijn Franse collega moet dat nog steeds ontberen. Iedereen gaat door een leerproces. Dat geldt ook voor onze bezoeker uit Parijs. Het is zaak dat Endemol het bedrijf Zeppelin terstond inbrengt in Cervantes Productions als werkmaatschappij van onze holding. Met die hobby valt dan eveneens veel geld te verdienen. En John de Mol kan toch niet alles alleen opknappen. En zeker niet in Spanje. Participatie in ons bedrijf biedt hem dan tevens nog de mogelijkheid om de Latijns-Amerikaanse markt te veroveren. Ik werd zoëven al gebeld door een medewerkster van de Telegraaf met de vraag of de krant goed bezorgd is. Zij wenste mij veel plezier met het abonnement. Dat ziet er dus goed uit. Ik heb nog even nagedacht over de rol van advocaten. Zij hebben in de regel het nadeel dat zij slechts in staat zijn om één zijde van de medaille te belichten. Daar is het algemeen belang niet mee gediend. Ik denk dat de discipline mediation een beter instrument is om alle partijen met de neuzen in de juiste richting te krijgen. Ik denk dat er op dat punt een leuke klus weggelegd is voor Herman. Op het station van Torremolinos heb ik nog een affiche van een kikker gefotografeerd met het opschrift ¡Abra los Ojos! . Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik zal trachten die foto in dit verslag te integreren. De naam van het oudste riddergeslacht van dit continent ben ik in het verhaal nog niet tegengekomen. Uitsluitend slechts hun bijnaam. Het belangrijkste op dit moment is evenwel de start van Cervantes Air Holland, zoals de heer van Amstel dat in zijn brief heeft aangeduid. Dienaangaande is er weer nieuws vandaag: NIEUWE AANDEELHOUDERS STARTEN PROCEDURE TEGEN BEWINDVOERDER. Vanmiddag ben ik bij de heer Tijssen langsgegaan. Hij had de fax van 16/2/00 09:02 vandaag pas gelezen. Ik ontving de tabel met de wettelijke rentes:

Vanaf wettelijke rente
1-1-1998 6%
1-7-1996 5%
1-1-1996 7%
1-1-1995 8%
1-1-1994 9%
1-7-1993 10%
1-1-1992 12%

De vordering van de Stichting Cervantes Benelux op de Staat der Nederlanden bedraagt per1-1-2000 derhalve:

Factuur aan kasbeheerder CRI: Hfl. 73.300.000

Wettelijke rente


Jaar Percentage Aantal dagen Bedrag
1995 8 187 Hfl. 3.004.295
1996 7 180 Hfl. 2.530.356
5 185 Hfl. 1.857.602
1997 5 365 Hfl. 3.665.000
1998 6 365 Hfl. 4.398.000
1999 6 365 Hfl. 4.398.000

Totaal Rente 1.647 Hfl. 19.853.254
Factuur 23 juni 1995 Hfl. 73.300.000

Totaal te voldoen aan de
Stichting Cervantes Benelux Hfl. 93.153.254

Vrijdag 3 maart 2000. Liefde is... ...zijn postzegels leuk vinden. Ik ben benieuwd wat mijn waarde collega vindt van de postzegel op mijn brief uit Spanje van 29 februari met de titel Staatsbezoek. Ik denk met name aan de zegel van 20 peseta's uit de serie Escenas del Quijote. Toevallig werd mij die zegel verstrekt door de medewerkster van de 'estanco' op de Plaza de Andalucía. Aangezien het afgelopen maandag nationale feestdag was in Andalusië was het dinsdag een drukte van belang in het postkantoor. Reden waarom ik naar de 'estanco' ben gegaan teneinde die brief aldaar te frankeren. De betreffende postzegel bevatte de tekst 'Princesa Dulcinea'. Ik vraag mij af wie de volgende gelukkige mag worden die deze eretitel kan gaan dragen. Uiteindelijk had ik hem oorspronkelijk voor slechts één 'princesa' gereserveerd. Inmiddels heb ik ook heel wat enveloppen met bijzondere postzegels verzonden die een vermogen waard zijn. Wellicht kan daar nog een goede advocaat mee worden betaald. Echter wel teneinde daarmee een gemeenschapelijk doel te dienen. Het is altijd een goede zaak om misbruik van goedheid te voorkomen. Rond deze tijd (9.30) komt het vliegtuig van Augusto Pinochet in Chili aan. Jack Straw heeft hem laten gaan. Dat probleem is dus uit de wereld. Althans uit de wereld waarvoor wij medeverantwoordelijkheid dragen in de Europese Unie. Daar liggen namelijk mijn begrenzingen. Om de waarheid te zeggen maakt het mij op dit moment allemaal niet zoveel uit wat er om mij heen gebeurt. Eenieder die ik de afgelopen jaren heb gesproken en geschreven weet wat hem of haar te doen staat. Ik verwacht uitsluitend actie van mensen die in staat zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Tot op heden zijn dat er nog maar weinig geweest, maar ik zie het legertje wel groeien om mij heen.

Zaterdag 4 maart 2000. Liefde is... ...het weekend boodschappen doen. Vandaag ben ik alweer acht jaar vrijgezel. Negen jaar in feite. Dat boodschappen doen ben ik dus al lang gewend. Diana is thans ook door een Italiaan als heilige afgebeeld. Dat past in het christelijke denken van de Zuid-Europeanen, zoals dat ook beschreven is in mijn brief Santa Diana van 10 november 1999. Een ongewoon geschenk is de mededeling dat de Stichting Cervantes Benelux volgens het handelsregister een vestigingsadres zou hebben op de Winthontlaan in Utrecht. Wellicht kan vanuit dat adres eveneens Cervantesonline worden opgestart met de ervaringen die Nina Brink regelmatig laat publiceren, zoals vandaag: "Belegger in World Online neemt aanzienlijke risico's. Ik mis echter nog wel wat kantoorruimte. Ik neem aan dat die zich op de bovenetage bevindt. Met de veiligheidsmaatregel ben ik zeer gelukkig. Met name met die atoomvrije kelder. Inmiddels is de Calle Roquedal ook aardig beveiligd. De straat is een doodlopende straat en aan het begin staat een opschrift:

"CONJUNTO RESIDENCIAL El Roquedal tel. 237 59 27 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL", hetgeen betekent dat het complex officieel beveiligd wordt. Naar verluidt woont de commissaris van politie van Benalmádena in dezelfde straat. Er hebben zich na mijn aangifte op koninginnendag vorig jaar ook geen onregelmatigheden meer voorgedaan. 19.55 Ik vernam zoëven via het RTL4-journaal dat 'De Hakkelaar' wederom voor het gerecht moet verschijnen. Deze keer teneinde een half miljard Nederlandse guldens te voldoen in het kader van de Pluk Ze-wetgeving. Loon naar werken dus. Ook ontving ik de heuglijke tijding dat Johan Neeskens vanaf september de nieuwe trainer-coach wordt van de Nijmeegse Eredivisie Club. Ze zullen hem goed kunnen gebruiken zodra de finale van Vitesse is gewonnen. " Binnen dit kader past ook het artikel Staat eist van de Hakkelaar half miljard. Dit is een positieve ontwikkeling. Zo beschouwd is mijn vordering op de staat ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux slechts 'peanuts' zoals wij dat in managementkringen plegen uit te drukken onder het motto There is no Profit like Non Profit. De Stichting Cervantes Benelux beschouw ik als de belangrijkste schuldeiser terzake. Vanmiddag heb ik een aantal historische brieven uit de kluis gehaald teneinde ze te scannen. Ik neem mij voor de afzenders van deze brieven uit te nodigen voor ons congres van 9 tot en met 12 november aanstaande in Málaga en Torremolinos.

Dinsdag 7 maart 2000
Vandaag en gisteren houd/hield ik mij bezig met het scannen van waardevolle documenten uit mijn kluis. Zo vond ik vanmorgen de aangifte op 30 september 1993 van diefstal van mijn polstasje vanuit het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen. Beschrijving van het gestolene: "Polstas. Kleur zwart. Inh.: portemonnee met 50,-; Rijbewijs; paspoort; 10 badenkaart 200,-; agenda; foto's. Reis en kredietbrief; kentekenbewijs deel 1 en 2; 1 girobetaalkaart; eurokaart." Het is een bewijs van aangifte aan de bewakingsdienst van de Katholieke Universiteit, Geert Grotelaan noord 3, 6525 EZ Nijmegen. Onder de foto's bevond zich een groepsfoto van 1991 uit Noordwijk waarop ik samen met mijn collega E.H. Halbertsma was afgebeeld. 15.55 Ik heb een bezoek gebracht aan de Oranjesingel 1. Daar heb ik vernomen dat "het allemaal doorgaat" met onze kroonprins en mejuffrouw Zorreguieta. Wat er "precies doorgaat" is mij echter niet duidelijk. Het ziet ernaar uit dat zij hun intrek in De Eikenhorst zullen nemen. Ik heb echter nog steeds een optie op dat pand ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Het dateert al van juli 1996. Ik wacht de officiële berichtgeving van de Rijksvoorlichtingsdienst (Eef Brouwers) af, voordat ik terzake een beslissing neem. Ingeval de kroonprins er de voorkeur aan geeft om daar zijn intrek te nemen neem ik mij voor De Engelenburg over te nemen zodra de heer Zalm mijn declaratie heeft vergoed. Ik vond vanmiddag ook nog een foto van een jongeman van mijn leeftijd met opmerkelijke Van der Heyden-trekken. Ik denk dat het mijn baronnale naamgenoot is uit Heino (Joan Alexander Gustav Canisius). Ik heb hem nog nooit gesproken, maar het lijkt mij wel goed binnenkort die familiebanden aan te trekken. Frans Jurgens moet hem zeker kennen. Dat heeft hij mij verteld tijdens de reünie van het Nijmeegs Lyceum. Ik heb vanmiddag ook nog met mijn advocaat in Weesp gebeld aangaande de rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes, aangezien ik het herhalingsdepot op 28 februari 1995 heb verricht. Aangezien ik het merk in het voorjaar van 1996 in gebruik heb genomen blijven mijn rechten op het handelsmerk bestaan. Dat betekent dus dat we kunnen doorgaan met de ontwikkeling van de organisatie conform het model dat ik je in mijn vorige brief heb doen toekomen. 19.10 Ik heb een aantal documenten gescand. Naar aanleiding van ons gesprek van zondagmiddag heb ik mij afgevraagd waarom Liesbeth mij in het voorjaar van 1991 ontslag heeft aangezegd nadat ik op haar verzoek in de projectleidersvergadering had gemeld dat ik met Peter contact had gehad. Dit tevens in verband met de brief van Van Amstel. Ik vraag mij af hoe hij aan het gegeven komt dat de Stichting Cervantes Benelux in het handelsregister de Winthontlaan 200-B in Utrecht als een van de vestigingsadressen zou hebben. Alleen Liesbeth is gerechtigd die stap te doen, aangezien ik haar een volmacht heb verstrekt om ten behoeve van mijn geplande bedrijfsactiviteit alle juridische handelingen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk te verrichten die voor de opbouw van de organisatie noodzakelijk zijn.
Al scannend kwam ik enkele documenten van de SBO tegen, waaronder een Overeenkomst PO/JH van 24 maart 1987. Dit stuk nalezend stel ik vast dat ik in die tijd enkele fouten heb gemaakt. Zo stel ik uit punt 4 vast dat ik ingestemd had met de heer Neuman als 'mediator'. Het is goed dat wij dat zondag hebben besproken. De enige die van deze situatie voordeel heeft genoten is de 'mediator' zelf geweest. In casu zijn zoon. Punt 5.b."P.Ottenhoff stelt J.L.van der Heijden in de gelegenheid NIOW-talen op een nette manier af te bouwen" gaf onvolledig aan wat er onder "een nette manier" kon worden verstaan. In een volgend geval zal daar een goede jurist aan te pas moeten komen om dat 100% waterdicht vast te leggen. Teneinde dat te bekostigen zijn er goede investeerders nodig voor het nieuwe bedrijf. Punt 6 zou ik nooit en te nimmer nog in een overeenkomst opnemen voordat alle belemmeringen voor een nieuwe start zijn weggenomen. Denk je overigens nog aan Jules Zwijnenburg? Punt 7 was volledig in strijd met 5.b. Ik heb mij daar laten "overrulen". Ik heb toen verzuimd in de overeenkomst te laten opnemen dat PO binnen de SBO geen concurrerende activiteiten voor NIOW-talen zou kunnen opstarten. Op dat moment - 24 maart 1987 - was er nog geen sprake van Tolk-Vertalersopleidingen binnen de SBO. Dat geldt ook voor punt 12. Ik heb daarbij niet handig geopereerd. Die ontwikkelingen zijn verder besproken in de bestuursvergadering van 14 mei 1987. Ik was er toen - ten gevolge van de grote druk - niet helemaal bij maar heb mijn positie op die avond duidelijk uiteen gezet. Zo lees ik: "Financiële inputs en persoonlijke inbreng. JH deelt mede dat hij zijn eigen positie binnen de organisatiestructuur goed heeft overwogen, zeker n.a.v. de besprekingen die de afgelopen dagen over en weer zijn gevoerd. Hij vat in het kort zijn persoonlijke situatie samen waarin hij binnen zijn huidige hoofdbetrekking als directeur van een landelijke onderwijsinstelling is terechtgekomen. De onderhandelingen die op dit moment worden gevoerd bevatten een aantal punten die wat nader moeten worden bekeken en naar aanleiding waarvan moet worden vastgesteld of, en zo ja, in welke mate, er risico's verbonden zijn aan het bestuursschap van JH binnen de SBO. Na een gezonde discussie komt het bestuur tot de conclusie dat de voorgestelde terugtrekking van JH uit het SBO-bestuur niet noodzakelijk is. De gezondheidssituatie van JH laat het immers niet toe dat JH actief in het bestuur participeert. Op deze wijze kan elke vermeende vermenging van belangen worden uitgesloten en kan eveneens het voorstel in het kader van onze kredietaanvraag door alle 3 de bestuursleden worden ondersteund...... De conclusie die n.a.v. dit agendapunt naar voren komt is dat het bestuur vooral moet trachten de onderlinge harmonie in stand te houden door op een zo directe en openlijk mogelijke wijze met elkaar tot besluiten te komen en er vooral voor moet hoeden dat het proces van besluitvorming door alle bestuursleden wordt gedragen, en niet wordt ondermijnd door individuele besluiten van slechts één van de bestuursleden."

De notulist heeft daarbij geduid op óf TN óf JH. Gemelde notulen zijn niet door mij geaccordeerd. Ik had met name bezwaar tegen de samenvattende opmerking "Na een gezonde discussie komt het bestuur tot de conclusie dat...." In mijn samenwerking met Liesbeth Halbertsma heb ik vooral ervaren hoe belangrijk het is de gemelde feiten duidelijk te verwoorden en op basis daarvan besluiten te nemen. Dat is toen niet gebeurd. De gemaakte afspraken zijn wél in de brief van 15 mei 1987 opgenomen. Uit de toenmalige situatie hebben we veel geleerd en elke verdere stap binnen het kader van de ontwikkeling van het Instituto Cervantes NBLEW dient dus met uiterste zorgvuldigheid te geschieden. In dat verband kan ik de brief van de heer Van Amstel plaatsen. Ik hoop dus dat hij met mijn 'Sluitstuk' verder kan werken aan een Nieuwe Start. Zo heeft het geplande bedrijf CERVANTESONLINE de Telegraaf van vandaag wederom mijn aandacht in verband met de ontwikkelingen van de voorloper van het ongetwijfeld meest succesvolle bedrijf ter wereld in de nabije toekomst. Die voorloper is het huidige World Online: World Online-gekte op beurs. Het is dus zaak om CERVANTESONLINE snel van de grond te tillen. Het door mij geïnvesteerde bedrag kan als een soort aanloopverlies worden genomen. Ik verlang op dit moment slechts mijn tot op heden gemaakte kosten terug. Voorts is het zaak dat er vele investeerders worden aangetrokken. Mijn markt is immers ook al flink in beweging getuige het artikel: Spaans-Britse internetbank zet rivalen onder grote druk. Dat is een goede opmerking, aangezien de hoofdvestiging van (Instituto) Cervantes Holding Limited volgens afspraak in Stratford-upon-Avon komt te staan (zie brief van de Prime Minister). De strategie van de in dit artikel genoemde samenwerkingsrelatie past geheel binnen de bedijfsstrategie die ik voor ogen heb. Ik heb hier vanmiddag met de heer P.A.W. Thiel van Knijff & Partners in Weesp uitgebreid over van gedachten gewisseld. Het Europees Merkenbureau is naar Alicante verhuisd. Daar is ook een bedrijf onder de naam Cervantes Helvetia gevestigd. Ik heb met een van de filiaaldirecteuren van dat bedrijf inmiddels een gesprek gevoerd in Marbella. Aangezien op grond van dezelfde rechten - die ik in de Benelux op de naam Instituto Cervantes heb - dat bedrijf de Spaanse naamgenoot heeft verboden om in Zwitserland te opereren neem ik mij thans voor de contacten met dat Zwitserse bank- en verzekeringsbedrijf te intensiveren. Ik zie de UnoFirstGroup dan ook gauw als een van de eerste werkmaatschappijen van ons bedrijf aan de holding worden gekoppeld. Ik heb wel een goede manager nodig die die activiteit goed kan oppakken. Hierbij denk ik aan Toby Neuman. Nu de concurrentieverhoudingen tussen SBO en Nieuw Elan zijn komen weg te vallen bestaat er naar mijn inzichten geen belemmering meer om Toby bij de ontwikkeling van het bedrijf te betrekken. Op bancair en verzekeringsgebied heeft hij zijn sporen al ruimschoots verdiend bij de Postbank en de Robeco-groep. Ik zie hem dan ook graag aan het werk voor de nieuwe Bank Cervantes als financier voor de holding. Mijn strategie is niet veel anders dan die van Microsoft en ik denk dat de voormalige kartelwetgeving van de heer Van Miert uit België - thans Nijenrode - zijn langste tijd wel heeft gehad. We hebben nu Frits Bolkestein in de commissie en hij weet precies waar ik mee bezig ben. Inmiddels ben ik ook begonnen met het uitdraaien van de koninklijke brieven die ik in de loop van de tijd heb ontvangen. Je treft ze hierbij aan. In dit verband verwijs ik naar de brief van 30 september 1996 namens Hare Majesteit en haar tweede zoon Prins Johan Friso. Met name: "Prins Friso vertrouwt gaarne op Uw begrip voor deze overweging en hoopt dat U met succes Uw voornemens zult weten te realiseren." Friso is werkzaam bij de bank Goldman-Sachs in Fleet Street te Londen. Daar heb ik op 18 april 1997 nog een belangrijk gesprek gevoerd met de advocate van de Spaanse naamgenoot. Ik denk dat wij thans aan de door mij gewekte verwachtingen jegens de tweede troonsopvolger dienen te gaan voldoen. Ik hoop dus van harte dat ik binnenkort iemand in mijn gelederen kan verwelkomen die bereid is haar onverwachte meevaller in mijn bedrijf te investeren. In ieder geval heb ik behoefte aan een partner die in staat is een goede advocaat te bekostigen voor de goede zaak. De schoonmaakoperatie die in het voorjaar van 1993 is opgestart en op 1 augustus 1996 zijn complete beslag heeft gekregen heeft er thans toe geleid dat alle ministers en staatssecretarissen hun declaraties hebben moeten vrijgeven. Deze Nieuwe Transparantie biedt deskundigen de mogelijkheid exact na te trekken of er bewindslieden nog contacten hebben onderhouden met vertegenwoordigers van criminele organisaties. Dienaangaande heb ik de voormalige staatssecretaris van O,C&W als aanloop tot die 'laatste hakdag' in het voorjaar van 1996 de volgende brief doen toekomen: Uw 2 brieven van 26 april 1996. Getuige het artikel Kabinet duur uit met geschenken heeft mijn voormalige Hoofddorpse collega zich uitstekend van haar taak gekweten. Liefde is... ...een kus op het antwoordapparaat. Die is vandaag voor Tineke, maar ze heeft nog wel een kleine klus op te knappen teneinde in Londen de belangen zeker te stellen van de European Cervantes Foundation. De heren Zalm en Vermeend hebben daar in Zuid-Limburg al een voorproefje op genomen getuige het opschrift naast hun foto op de voorpagina van de Telegraaf van gisteren: Nieuw Licht voor Zalm en Vermeend. Ik mag aannemen dat ze gelogeerd hebben in Kasteel Terworm bij Heerlen. Daar weten ze immers precies wat daarmee wordt bedoeld.

Woensdag 8 maart 2000
Vandaag legt de Telegraaf even de nadruk op het fenomeen 'declaritis', een Nederlandse volksziekte die al vanaf minimaal 1979 wortel had geschoten in onze samenleving. De enige echte en deugdelijk onderbouwde declaratie is afkomstig van ondergetekende. Ik verwijs gemakshalve naar het artikel KONING, KEIZER, ADMIRAAL. Klaarblijkelijk is mijn goede oude bekende FEMKE HALSEMA niet zo'n grote voorstander van een nieuw Europees Keizerrijk, getuige het artikel: GroenLinks-Kamerlid: Monarchie afschaffen. Als Hare Majesteit niet was gaan skiën in Lech zou de Europese Unie naar mijn stellige overtuiging al in oorlog zijn geweest met het voormalige keizerrijk. Het is zaak de gevoelens van een volk te respecteren. Of het nu Engelsen, Schotten of Duitsers zijn. Ze maken allen deel uit van de Europese Unie. Ik ken Femke nog uit de tijd dat ik regelmatig in de Florin & Firkin in Utrecht de uitzendingen bijwoonde van Spijkers met Koppen.

Femke voerde daar het hoogste woord. Ik ben nadien nog eens met haar opgelopen. Ik vond haar zo onsympathiek nog niet. Maar hiermee gaat ze toch iets te nauw door de bocht. Het wordt tijd dat er in dit land iets ruimer wordt gedacht dan op het niveau van de dorpspolitiek, zoals dat ook het geval was toen een Franse kameraad van Graaf Karel uit Terworm hier regelmatig op bezoek kwam. Ik heb mijn 'gele' en 'rode' collega's daar al eens eerder over geïnformeerd. De gegevens heb ik in mijn Reunion-bestand opgeslagen:

"Persoonsrapport - 8 maart 2000. Naam: Karel van der Heyden Graaf. Geboortedatum: 1749. Geboorteplaats: Kasteel ter Worm onder Heerlen. Overleden : 22 januari 1826. Plaats: Parijs. Aantekeningen: "BELDERBUSCH. Hij bezat een groot fortuin en eene rijke boekerij, die hij van zijn vaderlijken oom, die erfelijk grootmeester van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen en een der laatste commandeurs der balie Biesen van de Duitsche Orde was geweest, had geërfd. In 1785 werd hij agent van den keulschen Keurvorst Max. Franciscus te Parijs. Onder het Consulaat, toen Limburg onder Frankrijk behoorde, werd hij prefect van het departement der Oise. Hij droeg daar vooral zorg voor verbetering van het lager onderwijs, dat er veel te wenschen overliet, en trachtte ook de positie van de geestelijkheid te verbeteren, die ten gevolge van het Concordaat was teruggeroepen en in zeer bescheiden omstandigheden verkeerde. Beide doeleinden te zamen trachtte hij te bereiken door de voormalige kloosterlingen, die zich aan het onderwijs der jeugd wijdden, te beschermen. Hij stelde de meest energieke pogingen in het werk en ontzag daarbij geen geldelijk offer om de landelijke bevolking te bewegen de achterlijke wijze van landbouw en veeteelt, door haar gevolgd, te verlaten. Bij decreet van 8 Febr. 1810 benoemde Napoleon I hem om deel uit te maken van den senaat en toen vestigde hij zich te Parijs. Hij schreef zonder vermelding van zijn naam een vijftal politieke brochures, bijna niet meer te vinden en in de Biogr. Nat. de Belg. vermeld." Research: Zie: Michaud, Biogr. univ. LVII, i.v.; J. Habets, Notice biographique de l'archéologue limbourgeois Martin Cudell in Publ. de Limb. VIII (1871) 298-299; J.J. Thonissen in Biogr. Nat. de Belgique II (1868) 113. Flament. Uit: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek Dl. 2 - 1912. Laatst bijgewerkt: 7 februari 1996."

Zijn oude kameraad heeft vandaag ook weer de krant gehaald. Zo lees ik: Napoleon wilde dat iedereen een eigen achternaam had. Voor de goede orde neem ik nog even de gegevens op van de heer F.J. van Bodegom, Zuid Lindschoterzandweg 25, 3425 EM Snelrewaard. Laat maar gauw weten wanneer het je uitkomt. Ik ga bij voorkeur weer in de eerste week van april terug naar Spanje. Dus voor die tijd nog een keer naar l'Heyden. Om Chirac een plezier te doen. Hartelijke groet, J.L. Van der Heyden Vice President INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD.

28 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II