Datum: Donderdag 23 september 2004 Betreft: POSTBUS 689 Kenmerk: 20040923JHLH Dear Elizabeth, Gisteren ben ik naar Utrecht geweest en DRIEBERGEN. Ik vervolg mijn brief van dinsdag. 16.19 Brief Vertrouwen verzonden met aangehechte kopie van Bemiddelingstraject en JK/ev/03.1582 van de UNIE d.d. 8 april 2003. Toevallig kwam ik in het winkelcentrum Diana tegen, die in de periode 1996/1997 mijn huis aan de Wellenkamp heeft schoongemaakt. Watts in a name? Brief Vertrouwen behoeft nog een aanpassing. Aan Ook heb ik die dag brief Tender la Puente verzonden aan de heer Jaime Alfonsín ter attentie van de Spaanse Kroonprins. Gaarne toevoegen: Alsmede Uw brief d.d. 12 september 1996 aan Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT Adviseur van Prins Filip van België. Ben Bot spreekt vanavond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe als Voorzitter van de Europese Unie. Ook George W. Bush is gesignaleerd in de zaal. Bot heeft ook een gesprek met Colin Powell.

Hij heeft thans de gelegenheid om de heren van De Waarheid in kennis te stellen. 18.55 In mijn dagboek van 26 juni 2002 zie ik de Spaanstalige aankondiging van mijn boek. Op die informatie afgaande zou er bij Trafford Publishing al een Spaanstalige versie moeten bestaan met de titel 'Letras a Diana, princesa de País de Gales'. Het Spaans is echter abominabel slecht. Hier durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. 20.00 Ik heb de beelden van Bush en Bot gezien in New York en vastgesteld dat Ben Bot niet heeft gekozen voor een juridisch standpunt maar een politiek standpunt. De feiten zullen echter nu wel duidelijk zijn. In mijn dagboek van 27 juni 2002 vond ik ook nog een bericht voor Herman Wijffels als reactie op zijn interview in het magazine van de UNIE met de titel POLDERMODEL VERSUS NETWERKMODEL. Ik weet niet of hij dat ooit heeft gelezen nadat ik van de boacgroep het bericht had ontvangen: Your message :- "Nieuwsbrief 009" on Thu, 27 Jun 2002 14:17:48 has been received. Daarom neem ik die tekst nog een keer over in deze brief.

Hartelijk dank Herman voor deze woorden. Wat dat laatste betreft zitten we beiden in hetzelfde schuitje. Ik sta hier in Spanje te boek als 'Titular (eigenaar) del Instituto Cervantes' met als 'profesión': 'pensionista'. Ik heb hier een zogenaamd pensión de invalidez, jou ook goed bekend onder de naam WAO-uitkering. Dit om de eenvoudige reden dat tot op heden nog niemand mijn rekeningen heeft betaald in de Lage Landen aan de Zee en het Verenigd Koninkrijk. Ik mag aannemen dat deze persoonlijke reactie jou morgen - op opnieuw een historische 28ste van de maand - via de geëigende kanalen bereikt. Dit zo lezende ben ik het - opnieuw - weer volstrekt met je eens. Ik zie wederom belangrijke hekenningspunten. Het Poldermodel wankelt niet. Integendeel. Dat veelgeroemde Poldermodel - beste Herman - is ontstaan in de tuin voor mijn huis aan de Plattenberg 2 in Maarn in het voorjaar van 1987. Meer dan zeven jaar had ik al leiding gegeven aan een netwerkorganisatie. Elke organisatie heeft een beperkte levensduur en die van mij was op dat moment op sterven na dood. Als directeur van zo'n bedrijf sterf je dan een beetje mee. Er is dan tijd nodig voor een rouwproces en herstel van krachten. Die tijd kreeg ik toen geboden door mijn huisarts. Helaas werd mijn verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf toen niet naar behoren overgenomen. Dat maakte de zaak alleen maar moeilijker. Nadat mijn zakelijke partners mijn beste medewerker hadden weggejaagd uit ons bedrijf was ik gelukkig met zijn aandacht die hij voor mijn situatie toonde. Regelmatig kwam hij bij mij op ziekenbezoek. Zoals ik dat ook dagelijks bij hem had gedaan toen hij na een oogoperatie lange tijd met de ogen dicht in het Ooglijdersgasthuis in Utrecht had gelegen. Hierdoor ontstond een belangrijke vriendschap. In onze gesprekken in de Maarnse bossen zijn wij toen gaan diepgraven. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Samen groeven we een gat voor mijn huis aan de Plattenberg 2.

Vaak moet ik daarbij denken aan die grap van Pierre Knoops die ik afgelopen dinsdag nog in mijn Nieuwsbrief 007 heb vermeld. Ik herhaal:

"Mijn buurman komt naar mij toe en zegt: "Pierre. Er ligt een grote hoop zand in mijn tuin. Hoe kom ik daarvan af?" "Nou. Je graaft gewoon een gat en dan gooi je die hoop zand erin. Dan ben je ervan af." Zo gezegd, zo gedaan. Dus mijn buurman graaft dat gat. Gooit die hoop zand erin en komt later weer naar mij toe en zegt: "Pierre. Nou heb ik dat gat gegraven. Die hoop zand erin gegooid. En nou ligt er weer zo'n hoop zand." "Ja", zei Pierre, "dat had ik je al willen zeggen. Je had eigenlijk twee gaten moeten graven."

Zo ligt er ook een grote hoop zand naast jouw huis, beste Herman. Ook daar heb ik veel over de toekomst nagedacht. Dan had ik ook altijd even een leuk onderhoud met jouw echtgenote als zij de honden ging uitlaten. Dat gat dat PETER OTTENHOFF en ik hebben gegraven is een vijver geworden. De eerste vissen kreeg ik van Peter. Het waren goudwinden. Ze schoten als een bliksemschicht door het water. Het was een belangrijk transformatieproces waar wij samen doorheen zijn gegaan. We deden aan een nieuwe vorm van visie-ontwikkeling. En zo langzaamaan zijn toen de contouren van het latere Poldermodel ontstaan. Nadat ik de restantjes van mijn oude verleden door de advocaat van de UNIE had laten oplossen is bij Nieuw Elan mijn samenwerking met Liesbeth Halbertsma begonnen. Vanaf de eerste dag dat wij hebben samengewerkt is zij een belangrijke geestverwant gebleken. Dat begon in Hoofddorp. Het centrum van de Haarlemmermeerpolder. Daaraan heeft het model haar naam ontleend. Na onze verhuizing van Hoofddorp naar Noordwijk aan Zee hebben wij die visie-ontwikkeling voortgezet. Elke maandagmorgen - met onze projectleiders - in een bedompt kamertje aan de Parallelboulevard 304. Jaren later is het mij gebleken dat ik tot de leider van "Paars 1" gebombardeerd was. Vanuit die optiek kijk ik nu naar jouw artikel.

Ik zie veel overeenkomsten tussen de SER en het model dat ik met de Stichting Cervantes Benelux altijd voor ogen heb gehad. Een adviesorgaan van werkgevers, werknemers en kroonleden. Maar niet alleen uit Nederland, maar de hele Benelux. Een adviesorgaan dat nauw samenwerkt met soortgelijke instellingen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dit is de succesformule voor deze nieuwe eeuw. Wij kunnen ons daarbij niet laten leiden door beperkingen maar te handelen op basis van wat partners bindt. Dat heb ik al eens duidelijk gemaakt aan Tineke Netelenbos. Maar ze begreep het niet. In die tijd. In de SER zie ik een perfecte partner. Ik kan mij niet vinden in de mening van de heer Bram Peper zoals in het artikel van de UNIE is verwoord. De heer Peper is pas tot het tweede kabinet Kok toegetreden in 1998. De voorgeschiedenis heeft hij dus niet meegemaakt. Het is daarom goed om onderscheid te maken tussen het politieke en het maatschappelijke deel van het Poldermodel. Men verliest daarbij nog altijd één ding uit ogen. Het Poldermodel is begonnen als een klein poldertje. Een soort mosterdzaadje. In dat poldertje was er geen plaats voor criminaliteit en drugs. Dat tuintje hebben we dus eerst gewied vanaf - pakweg - 1988. Daarna hebben we de polder uitgebreid. Gezorgd voor een gezond milieu. Steeds opnieuw hebben we dijken gebouwd en het vuil geloosd tot er geen vuil meer over was. Dat heeft geleid tot een nieuwe arbeidsethiek in de Nederlanden die nadien wereldwijd tot voorbeeld is genomen. Hier in Spanje vanaf het moment dat mijn toekomstige collega Aznar hier aan de macht kwam in maart 1996 en nadien in het Verenigd Koninkrijk met Tony Blair. In de laatste week van maart was ik in Moskou. Ook daar ziet men het model als een oplossing voor het maatschappelijke probleem dat zich daar in de jaren 1917 tot 1989 heeft voorgedaan.

Het dichttimmeren van de regeeracoorden in het Torentje van de Minister-President blijkt een buitengewoon positief effect te hebben gehad op onze Nieuwe Economie waaraan ook mijn collega's van de Baak een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Meer debat in het politieke bestel is geen probleem. Het moet alleen geen geld kosten. Met groot leedwezen heb ik vastgesteld dat een nieuwe politieke stroming in de Lage Landen aan de Noordzee zich geen rekenschap meer heeft gegeven van de basisuitgangspunten die aan Paars I ten grondslag liggen. Een van de geestelijke vaders van dit beleid was ook mijn voormalige buurman Henk Neuman op de Plattenberg 4. Hij is inmiddels overleden. Als bestuurslid van de UNIE BLHP toendertijd liet hij mij weten dat hij bij reorganisaties bij de overheid adviseerde uit elke kamer waar twee mensen werkten er één weg te halen. José María Aznar heeft na zijn aantreden als Minister-President van dit land in april 1996 dit advies ogenblikkelijk van hem overgenomen teneinde Spanje te kwalificeren voor de Europese Monetaire Unie. Ik heb hem bij die gelegenheid nog de volgende brief doen toekomen: Congratulaciones. Er is in Nederland regelmatig sprake van een zogenaamde 'regentencultuur'. Ik kan mij daar niets bij voorstellen. Wat wij hebben getracht na te streven is een optimum aan efficiency en effectiviteit. Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Niemand anders dan een voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van een bekend Nederlands bankbedijf kan dat beter bevestigen. Dat geldt ook voor het nieuwe kabinet. Vooral in de aanloop naar de verkiezingen is er behoorlijk aan kiezersbedrog gedaan ten gevolge van het boek De puinhopen van acht jaar paars. Dat is een HISTORISCHE BLUNDER VAN DE EERSTE ORDE. De afloop van deze tragedie heeft er zelfs toe geleid dat de verkiezingen in Nederland niet meer met rationele argumenten konden worden gevoerd maar door irrationele emoties zijn beïnvloed. Daarop kan Nederland niet bouwen. En de rest van de Europese Unie evenmin. Ik ben het dus met je eens dat het zaak is om de politieke en sociaal-economische besluitvorming gescheiden te houden. Ik lees dat ook Berenschot is ingeschakeld bij de totstandkoming van een nieuwe visie bij de SER. Zij hebben ook meegewerkt aan de reorganisatie van Nieuw Elan. Dat is toen vlot verlopen. Verder klopt jouw verhaal helemaal. Ik hoop dat wij vanaf morgen weer zaken kunnen doen in de Winthontlaan in Utrecht. Wellicht treffen wij elkaar weer eens in een Dianatempel. "De puinhopen van acht jaar paars" lagen immers op Manhattan. Maar dat heeft men blijkbaar al begrepen. En ook die puinhoop is weer opgeruimd. Er is nog wel een politieke partij aan overgebleven in Nederland. Een haastig bij elkaar geraapt stelletje zonder enige gemeenschappelijke basis. Dat wordt dus weer een duurbetaalde Tweede Slaapkamer. Een goede therapie voor mensen die graag in de belangstelling komen evenwel. De vraag is nu alleen nog wie er in dat Torentje gaat plaatsnemen. Want die rol van Wim Kok is bijna onvervangbaar. Ik ken er nog maar één die dat proces nog kan bewaken. Maar die kunnen we moeilijk missen bij de SER.

Hartelijke groet. Ook aan Helma en de kinderen.

Zo zag ik vandaag ook Bianca Hoogendijk voor het eerst. De echtgenote van onze huidige Minister-President. Wellicht past zij ook in onze Inner Circle. Haar naam doet mij denken aan brief MET ANDERMANS VEREN. Dagboek bijgewerkt tot en met 2 juli 2002.

Woensdag 22 september 2004
Gelezen: Vertrouwen centraal in Troonrede De hervormingen van het kabinet zullen volgend jaar, gesteund door een beginnend herstel van de economie, leiden tot ,,hernieuwd vertrouwen en nieuw perspectief''. PRINSJESDAG 2004. Vandaag 140 bezoeken aan mijn website. Ik kan niet duidelijker zijn dan exact te laten weten wat ik doe. 21.00 Brief Hart van Nederland verzonden aan Prof.Dr. J.G. Knol naar aanleiding van onze toevallige ontmoeting vanmiddag nadat ik om 12.45 de postbus had geledigd (kopie aangehecht). Inhoud postbus: Viva España t.b.v. het Instituto Cervantes Benelux; Foco nr. 3 - september 2004 met een artikel van Marjo Eurlings over het Congres in Segovia, brieven van de Kankerbestrijding, het Parkinson Fonds en Multiple Sclerose Internationaal en de jaarlijkse rekening voor de postbus ad EUR 113,- Vervolgens ben ik met de trein van 13.22 naar DRIEBERGEN-ZEIST gereden en per bus naar de Baak in DRIEBERGEN. Ik heb er vastgesteld dat het landgoed thans weer met andere partners wordt gedeeld. Ik neem aan uit de gebruikelijke kostenoverwegingen. Ik werd er zeer vriendelijk verwelkomd en heb ook de villa in voltooide staat gezien. Het ziet er prachtig uit. Ik hoop dat we daar weer gauw samen aan het werk kunnen. Ik heb laten weten dat ik in Spanje alle noodzakelijke netwerkcontacten heb gelegd om een soortgelijk managementinstituut aan de Spaanse Zuidkust van start te laten gaan voor Nederlands-, Engels- en Spaanstalige managers. Tot op het niveau van het Koninklijk Huis. Hierover is nader overleg noodzakelijk met Harry Starren. Hoewel ik in 1985 al heb besloten mijn verjaardag op 9 november jaarlijks aan de Spaanse zuidkust te vieren ben ik bereid de komende twee weken ruimte in te delen voor een gesprek terzake. Daarom heb ik Harry ook brief Connecting Networks doen toekomen. Deze brief heb ik om 23.15 in de brievenbus van het postkantoor Dukenburg gedeponeerd. Het is misschien een saai verhaal, maar het is wel van belang dat Paars en Oranje weer alles onder controle hebben. Dat is immers het begin van een NIEUW PERSPECTIEF. Dan komt de rest vanzelf. Na een kortbezoek aan L@rix in Velp ben ik met de trein van 16.25 naar Nijmegen teruggekeerd. Bij Bruna op het centraal station van Nijmegen kocht ik om 17.06 het boek DIANA, op zoek naar liefde van Andrew Morton. Opnieuw van uitgeverij Het Spectrum. Gegevens kassabon: Filiaal 0036/01, Verkoper 0608016, bon 5818. Andrew Morton staat nog vermeld in mijn boek op pagina 430: I sent the following fax message to Andrew Morton "Good Morning Mr Morton, I have the honour to send you herewith the Certificate of Incorporation of My Company in England. I can use Egyptian capital but only businesslike." Dat was op de zwarte zondagochtend van 31 augustus 1997. Later vernam ik in de trein van Utrecht naar 's-Gravenhage "the devastating news".

Donderdag 23 september 2004
Naar aanleiding van brief Druk, druk, druk... ontvangen. Alumnidag bevestiging alumni@er.ru.nl Geachte heer JL van der Heyden, Hiermee bevestigen we de deelname aan de alumnidag op zaterdag 2 oktober 2004. (aangehecht). Aanmelding aan deze dag is niet vrijblijvend en we rekenen dan ook op uw aanwezigheid bij de in de 1e alinea genoemde workshops. Houd u rekening met betaald parkeren op het universiteitsterrein. Met vriendelijke groet, De Vereniging van Reünisten. Na de lunch ga ik naar de reünie van de Peter Kanis Kweekschool bij Gilbert en Maria Kegels in Bemmel.

Belangrijk in de Top 100 van 370 verwijzende pagina's 25. Selffulfilling Prophecy, 27. Verzoek, 33. De Vijfde Zuil, 44. PRINSJESDAG, 45. Investeren in Relatie, 53. Synergie, 55. The Final Countdown, 57. El Puente Holandés, 64. Royale Samenwerking, 73. Valkhofnieuws, 78. Deadline, 80. Familie Spencer, 86. Op Hoop van Zegen

Top 20 van 99 zoekopdrachten
3.
nieves fadrique Nieves is de Marketing Manager van Don Quijote in Salamanca. In Spanje heb ik weer veelvuldig contact met haar gehad. Op deze foto staat zij de congresgangers uit Segovia te woord op 28 juli van dit jaar te Salamanca.

Zij staat ook afgebeeld op Cervantes Translation Services Vanzelfsprekend onderhoudt zij ook contacten met 4. cervantes "alcalá de henares". 13. bar at centrepoint london 1998. Dit item kan ik nog niet plaatsen. In 1998 ben ik niet meer in Engeland geweest.

Top 30 van 31 landen
1. Numeriek IP/onbekend; 2. Nederland (.nl); 3. Commercieel (.com); 4. 'Netwerk' (.net); 5. België (.be);
6. Zwitserland (.ch); 7. Italië (.it); 8. Ver. Koninkrijk (UK, .uk); 9. Onderwijs/onderzoek (.edu); 10. Nicaragua (.ni); 11. Frankrijk (.fr); 12. Spanje (.es); 13. Canada (.ca); 14. Mexico (.mx); 15. Brazilië (.br); 16. Seychellen (.sc); 17. Saudi Arabie (.sa); 18. Peru (.pe); 19. Argentinië (.ar); 20. Chili (.cl); 21. Griekenland (.gr); 22. Honduras (.hn); 23. Singapore (.sg); 24. Polen (.pl); 25. Verenigde Staten (USA, .us); 26. Militair (.mil); 27. Colombia (.co); 28. Tsjechische republiek (.cz); 29. Japan (.jp); 30. Nieuw Zeeland (.nz); Dit is een flink werkgebied en ik ben benieuwd of men ons nu kan betalen. Brieven Uw kerstkaarten (1) en Uw kerstkaarten (2) gelijktijdig verzonden met
20040923JHLH. Ik ga nu weer eens in Oss naar de sauna.
Bijlagen: Alumnidag bevestiging, brieven Hart van Nederland, Connecting Networks, Uw kerstkaarten (1) en Uw kerstkaarten (2)

24 SEPTEMBER 2004 DE SPIJKER OP ZIJN KOP