24 april 1998. Betreft: GEEN ZEE TE HOOG Kenmerk: JH/PO980424. Beste Peter, Verdere informatie voor jou in het kader van de beleidsontwikkeling vanaf 16 april. Een goed admiraal vaart op de sterren. Dan houdt hij altijd de juiste koers en zijn vloot bijeen. Optreden in het openbaar is jouw grote kracht. De toepassing van enige vorm van humor is jou wel toevertrouwd. Vooral als het gaat om het beheer van een sleutel. Mijn sleutel is thans in handen van Liesbeth. Zij is de enige die ik vertrouw. Of er een huwelijk inzit weet ik niet. Daar kan zij slechts alleen over beslissen. Het zou wel leuk zijn, want ik ben afgelopen zondag nog even op Kasteel Landgoed De Engelenburg geweest. Dat is mijn thuisbasis in Nederland, zoals je weet. Ga daar maar eens heen met Gerda. Je kunt er reuze Heerlijk eten. De heer De Lange is gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse wijnen. Hij komt namelijk uit Zimbabwe en is nog een goede bekende van oud-premier Ian Smith, die daar ook regelmatig vertoeft. Je zult er zeker welkom zijn als goede vriend, zodra je mijn naam noemt. Anders niet. Ik hoop dat je je best doet om nieuwe klanten te werven voor ons bedrijf en de SBO inmiddels is omgezet in ICB. Dan kan ik met een gerust hart aan mijn verhuizing gaan denken naar Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Dat laat ik nog in het midden, aangezien ik in Engeland nog steeds een educatief commitment heb. Daartoe zal ik op 28 april aanstaande weer een brief 'naar de overkant' sturen. Aangezien het op die dag een jaar geleden is dat ik mijn missie heb afgerond in Stratford-upon-Avon en er voor de continuïteit dient te worden zorg gedragen. De enige rivaal die zich kan manifesteren is onze goede oude kameraad uit Bosch-en-Duin, die ons zo vriendelijk heeft behandeld in de tijd dat ik bezig was om zijn probleem op te lossen. Afgelopen dinsdag kwam ik Leo de Vries tegen in de trein naar VEENENDAAL. Het was een hartelijk weerzien met Leo. Ik heb van 1976 tot 1986 immers altijd prettig met hem samengewerkt en hij heeft ook zijn spijt betuigd over hetgeen hij ons had aangedaan. Die excuses heb ik geaccepteerd. Van zijn 'counterpart' heb ik echter nog geen excuses of schadeloosstelling ontvangen. Hij hoeft alleen maar te verklaren "In de periode 1981-1987 stond de heer Van der Heyden voor een schier onmogelijke opgave. Het bedrijf waarvoor hij directieverantwoordelijkheid droeg had een ernstig financieel probleem en problemen met de automatisering. Hierdoor is de Heer van der Heyden ziek geworden en heb ik nadien onethisch gehandeld op advies van mijn advocaat. Hiervoor neem ik verantwoordelijkheid en ben bereid mij als divisiemanager in te zetten voor het Instituto Cervantes NBLEW onder gezag van een zwaarwichtige Raad van Bestuur". Ik hoop dat je vorige week zaterdag de stad bent ingegaan om je garderobe aan te vullen. Ik kom hier regelmatig bij mijn hofleverancier Willemars. Daar heb ik in september nog een Schotse pantalon aangeschaft waar ik veel plezier aan heb. Wellicht kan ik hem weer dragen van 27 juni tot 3 juli aanstaande. Ik hoop dan het concert in Althorp House te kunnen bijwonen en de Lions Conventie in Birmingham. Dan dient The Business al voldoende kapitaalkrachtig te zijn, aangezien ik al zo'n kleine honderdduizend gulden in de ontwikkeling van het bedrijf heb geïnvesteerd. En jij weet wat dat betekent. Maar met een sterke bundeling van krachten moeten we op korte termijn een goed Return on Investment tegemoet kunnen zien. Ik heb inmiddels al heel wat zaadjes gezaaid in de vorm van brieven. En ik mag wel aannemen dat die zaadjes in dit voorjaar gaan ontkiemen en er een prachtige bloemenpracht uit de grond komt in tal van kleuren. Ook is het handig je te laten adviseren bij stadskasteel de Drakenborgh. Daar hangt regelmatig de kleur van het Institute of English Studies voor de deur in combinatie met oranje.

Ga ook eens naar binnen. De sporttassen van Kipling zullen we in de toekomst hard nodig hebben voor alle managers en shareholders die voor het bedrijf aan het werk moeten. Ik maak inderdaad een crisis door. Ik ben immers nog steeds vrijgezel en daar heb ik wel de buik van vol. Daarom heb ik inderdaad geen behoefte aan kritiek of adviezen. Wel aan medeleven. Je hoeft geen angst te hebben om niet goed genoeg te zijn om de functie Manager Benelux voor je rekening te nemen. Die functie is je op het lijf geschreven. Zeker gezien de affiniteit die je hebt met onze zuiderburen waarvan de regering nu op instorten staat. Ook daar zul jij in mijn visie vanaf 2002 een belangrijke functie gaan vervullen als Minister van Buitenlandse Zaken. Afgelopen donderdag heb ik kennis gemaakt met Staatssecretaris Frank de Grave. Wat Frank in die functie kan, kan jij ook als Minister. Je bent niets minder dan Hans van Mierlo van wie ik overigens nog een samenwerkingsovereenkomst verwacht voordat hij de verkiezingen verliest. Anders moeten we het weer zelf regelen met onze vrienden op het Domplein. Dat mag jij ook. Je bent daar immers goed bekend uit de tijd dat we daar nog cursussen verzorgden. Het is dus absoluut niet te laat om het roer om te gooien. Maar het jaar 2002 wordt het jaar van Ottenhoff. Daar ben ik van overtuigd. Dus accepteer de uitdaging waarvoor ik je heb gesteld. Belangrijke persoonlijke zaken moeten dan inderdaad even op een laag pitje worden gezet om te werken. Ik hoop dan op korte termijn op schrift te zien hoe je de zaken hebt geregeld voor de start van de organisatie. Gevoelens van paniek of hysterie zijn daarbij absoluut niet noodzakelijk. Dit is een belangrijke inspiratiebron om door te gaan op de gezamenlijk ingeslagen weg. Daarbij zoekend naar de toegevoegde waarde die de naam van ons nieuwe bedrijf zal geven. Je hoeft in principe niet afhankelijk te zijn van anderen. Ook niet van mij. Dat past ook wel enigszins in het kader van de Amway-business. In dit verband adviseer ik je in contact te blijven met Mischa Mook, die jou enige tijd geleden heeft gebeld. Dat geldt ook ten aanzien van mevrouw Vermeulen uit Torremolinos. Zij vertoeft op het moment weer in Utrecht. Vanmorgen belde zij mij nog op. Ik heb haar laten weten dat ik toestemming heb gevraagd om met behoud van uitkering naar het buitenland te vertrekken. Zodra ik die toestemming heb kun jij mijn appartement kopen of verkopen. Ik denk dat het goed is dat het in the business blijft en een plaatsvervangend manager de zaak hier gaat runnen in goed overleg met de Spaanse vrienden op het Domplein. Zij hebben immers een leuke bibliotheek aangelegd die we goed samen kunnen gebruiken. En de Spanjaarden lijken mij echt welwillig om samen te werken. Zeker als het hun helder wordt hoe de geplande bedrijfsstructuur eruit gaat zien. Daar gaat een enorm stuk synergie vanuit. De formule Eén en één is drie is hierop zeker van toepassing. Leuk dat 'vissen' ook naar romantiek kunnen snakken. Ik hoop daarom ook dat je Gerda niets te kort laat komen. Ik vond het immers zeer plezierig haar weer eens aan de telefoon te hebben vanuit Spanje. Doe haar dus de hartelijke groeten van mij. Jouw horoscoop van vandaag doet mij denken aan de leuke gebeurtenis 'Kroon op het Werk' die ik afgelopen donderdag heb bijgewoond in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Ik had daar een leuk contact met Frank de Grave waaromtrent ik hem de volgende brief heb verzonden: ICNBLEW/SoZaWe980423. Ook heb ik contact gelegd met de heer Peter Snel van het arbeidsbureau en het College van B&W, met het verzoek een ton beschikbaar te stellen om een Management Team te vormen met het doel een uitzendbureau voor werkzoekende hispanisten op te zetten volgens het 'Nieuw Elan-model' als project van de Stichting Cervantes Benelux, waarvoor ik nog steeds capabele bestuurders nodig heb. Op dat punt heb ik nog steeds het volste vertrouwen in Henk Neuman. Wellicht kunnen jullie daar gezamenlijk een bijdrage aan leveren. Ik weet niet of je vanavond een invitatie ontvangt. Ik heb in ieder geval met mevrouw Vermeulen over jou gesproken en ik denk dat ze jou zeer enthousiast krijgt om eens een balletje squash te gaan slaan in haar appartementencomplex in Torremolinos. Ik heb deze brief de titel 'Geen zee te hoog' gegeven. Dit thema heb ik in oktober 1990 in NOORDWIJK aan de orde gesteld. Vandaar dat ik dit weekend wederom terugga 'naar de kust' om vanuit Scheveningen een strandjutterswandeling te maken in noordelijke richting. Richting Wassenaar. En wat ik je heb geschreven. Gewoon doen! HARTELIJKE GROET EN FIJN WEEKEND, JOHN VAN DER HEYDEN Esq.

29 APRIL 1998 STRUISVOGELPOLITIEK TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF